Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/24
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.02.02.
Iktatószám:1270/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Miskolc Mindszent tér 1. 6942/2., 6942/32. hrsz;Miskolc Mindszent tér 1. 6942/31., 6942/32. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.03.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10112
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demeter Ervin kormánymegbízott
Telefon: 06-46-514-610
E-mail: hivatal@borsod.gov.hu
Fax: +36 46512913
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://borsod.gov.hu/FTP/ITCfelujitas (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. miskolci iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy u. 6. 2/2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kisely Alexandra
Telefon: +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. miskolci iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy u. 6. 2/2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kisely Alexandra
Telefon: +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Új Közigazgatási Központ és kapcsolódó Parkolóház tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Új Közigazgatási Központ és kapcsolódó Parkolóház tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a Mindszent téren kormányzati negyed kialakítását tervezi megvalósítani, melynek során a Miskolc, Mindszent tér 1. szám alatti (hrsz.: 6942/2) ITC Székház épületének külső-belső felújításán és átalakításán kívül komplex energetikai fejlesztést, az akadálymentes közlekedés és ügyintézés lehetőségét, illetve a 6942/31 helyrajzi számú területen fedett-nyitott parkolóházat, a 6942/32 helyrajzi számú területen pedig tereprendezést, parkosítást, térburkolást kíván megvalósítani.
Az épület 12 szintes, monolit vasbeton váz, illetve pillér vázszerkezetes, 9305 m2 nettó alapterületű, a jelenlegi irodaterület közel 3600 m2 nagyságú, míg a közlekedőké meghaladja a 2900 m2-t. A VI-XII. emeleti irodaszintek alaprajza hagyományos, közép-és oldalfolyosós, kötött merev elrendezésű.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Új Közigazgatási Központ tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45321000-3
45421100-5
45300000-0
45350000-5
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc Mindszent tér 1. 6942/2., 6942/32. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Részletes ismertetés a dokumentáció 13. fejezetében található. A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.
Vállalkozó feladatát képezi különösen:
-a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
-kiviteli tervek elkészítése
-az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
Tervezési program:
-Épületrekonstrukciós munkák engedélyes és komplett kiviteli terveinek elkészítése a teljes műszaki tartalomra vonatkozóan, beleértve a telken belüli közműveket és térburkolatokat, kertészeti munkákat is.
-Meglévő, 12 szintes, pillérvázas, 8789 m2 nettó alapterületű iroda épület teljes körű, építészet, statika, épületgépészet, erősáram és gyengeáram alap szakágakra is kiterjedő rekonstrukciója az Ajánlati Dokumentációban foglaltak szerinti műszaki tartalommal
A szerkezetek állapota vizsgálandó, szükség esetén erősítés, felújítás szükséges. Közterületi kapcsolatai állapotukban vizsgálandó, átalakításra, felújításra szorul. Közmű kapcsolatok meglévőek, de az új funkciók ismeretében átalakítás és felújítás szükséges, az igények ismeretében új közmű csatlakozások kiépítése is szükséges.
Az átalakítandó és felújítandó épület adatai:
• Alagsor: 408,86 m2
• Földszint: 2651,67 m2
• Galéria: 1313,84 m2
• I. Emelet: 478,96 m2
• II. Emelet: 503,80 m2
• III. Emelet: 502,41 m2
• IV. Emelet: 503,80 m2
• V. Emelet: 509,48 m2
• VI. Emelet: 509,19 m2
• VII. Emelet: 508,89 m2
• VIII. Emelet: 503,19 m2
• IX. Emelet: 394,91 m2
• Nettó alapterület összesen: 8788,91 m2
Elvégzendő korszerűsítés:
• meglévő homlokzatburkolat és nyílászárók, tetőszigetelés, belső burkolatok, kitöltő falak, válaszfalak, álmennyezetek elbontása
• új - FSZ+10 emelet emelési magasságú - felvonó számára kialakítandó felvonó akna utólagos beépítése
• 3699 m2 homlokzat hőszigetelése
• 2077 m2 szerelt jellegű homlokzati burkolat építése
• 2206 m2 hőhídmentes aluminimum nyílászáró beépítése
• 3200 m2 tetőszigetelés
• 5289 m2 padlóburkolat cseréje
• 300 kVA teljesítményű dízel generátor telepítése hangcsillapító burkolattal, átkapcsoló automatikával
• A teljes épület komplett elektromos felújítása, beleértve a teljes energia elosztási hálózatot, vezetékezéssel
• A meglévő lámpatestek leszerelése után új, LED-es lámpatestek felszerelése
• Új villámvédelmi hálózat kialakítása, a hozzá kapcsolódó érintésvédelemmel
• 50 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése, engedélyeztetési eljárással kompletten
• Tűzjelző rendszer kiépítése
• Informatikai hálózat kialakítása 3000 darab Cat6 végponttal
• Gyengeáramú rendszerek kiépítése (Tv hálózat, Indukciós hurkok kiépítése, beléptető rendszer, videókamera rendszer létesítése, hangosítás, behatolásjelző rendszer)
• Meglévő víz-csatorna hálózat és vizesblokkok bontása, új korszerű hálózat kiépítése
• Meglévő fűtési hálózat és hőleadók bontása, új korszerű, 420 kW hűtő teljesítményű fűtő-hűtő rendszerek kiépítése megújuló energia alkalmazásának bevonásával
• Meglévő légtechnikai rendszerek bontása, új korszerű légtechnikai rendszerek kiépítése hővisszanyerő egységek alkalmazása mellett
• Meglévő gázellátó hálózat felülvizsgálata, javítása, átalakítása a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően
• 55 m2 abszorber felületű napkollektoros rendszer kiépítése
• környezet kialakítás- területrendezés, útkapcsolatok kialakítása
• felújítást követő záró energetikai tanúsítvány elkészítésével a hozzá tartozó számítások épületenergetikai tevékenység elvégzése - a KEHOP pályázatra vonatkozó szabályok szerint
• A kivitelezett épületnek meg kell felelni a KEHOP 5.2.2. pályázat feltételeinek és indikátorainak
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) 20
2 2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)  4
3 3 A teljesítésbe bevonásra kerülő gépész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)  3
4 4 A teljesítésbe bevonásra kerülő villamos szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00011. azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:
Részletes ismertetés a dokumentáció 13. fejezetében található. Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bek alapján kerül megindításra. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (4) bek a) pontja szerint jelen beszerzés engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és kivitelezésre együttesen terjed ki, hogy a kivitelezés teljesítése a szerződött határidőn belül készüljön el.

II.2.1)
Elnevezés: „Parkolóház tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45421100-5
45300000-0
45350000-5
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc Mindszent tér 1. 6942/31., 6942/32. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.
Vállalkozó feladatát képezi különösen:
- a szükséges engedélyes tervek elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése,
- kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői előírások alapján,
- a munkákat oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, illetve az Ajánlatban vállalt paramétereket,
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- üzempróba elvégzése, betanítások lefolytatása, illetve dokumentálása, üzemeltetési engedélyek beszerzése,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
Tervezési program:
• Új, 2 szintes, monolit vasbeton szerkezetű, 3484 m2 nettó alapterületű, összesen 113 személygépkocsi elhelyezését biztosító parkolóház engedélyes és kiviteli tervének elkészítése, beleértve a parkolóház megépítésével közvetlenül összefüggő telken belüli közműkiváltási, közmű csatlakozási és útépítési munkákat is. Az arculati elemek tekintetében Vállalkozót egyeztetési kötelezettség terheli az „A” rész tervezőjével az építészeti összhang megteremtése érdekében.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3)  20
2 2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)  4
3 3 A teljesítésbe bevonásra kerülő gépész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)  3
4 4 A teljesítésbe bevonásra kerülő villamos szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részletes ismertetés a dokumentáció 13. fejezetében található. Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bek alapján kerül megindításra. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (4) bek a) pontja szerint jelen beszerzés engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és kivitelezésre együttesen terjed ki, hogy a kivitelezés teljesítése a szerződött határidőn belül készüljön el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése mindkét rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, vagy aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód mindkét rész vonatkozásában:
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
A Kbt. 67. § (1) bek. EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kap. rend. bocs. szervezet részéről is. A Kbt. 67. § (4) bek szerint nyíl, hogy nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
SZ/1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság az eljárás mindkét része vonatkozásában:
A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ alapján a magyarországi letelepedésű az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyíl.. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek.alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Igazolás a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint a 322/2015.(X.30.) K.r. 8. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek szerepelni kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői tevékenységet végzők országos szakmai kamarai névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyíl.. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek.alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Igazolás a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján.
SZ/1 minimumkövetelményei:
SZ/1.1. Alkalmatlan, ha nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
SZ/1.2. Alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: /1. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Igazolás a Kbt. 69. §-a szerint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bek. c) pontja alapján a közbeszerzés tárgya (magasépítés és/vagy magasépítési tervezés) szerinti árbevételéről szóló nyíl. attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre.
A Kr. 19. § (3) bek. irányadó.
A követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Kapacitást nyújtó szervezet esetén a Kbt. 65. § (7) bek. irányadó, és a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65. § (11) bek.-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek.-re.
P/2. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Igazolás Kbt. 69. §-a szerint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi (a vizsgált időszakban megszűnt is) számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindítófelhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjátólnem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal: a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma, számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladósorba állítás volt-e:
„Sorbaállítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő bármely a megszűnés dátumát követő igazolást is elfogadottnak tekint a megszűnt számlákkal kapcsolatos igazolással kapcsolatban.
P/3. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Igazolás a Kbt. 69. §-a szerint a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
P1. és P3. pontok tekintetében: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevőa 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelytekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírtalkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyébnyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevőkiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelytekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatástkérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasságigazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés és/vagy magasépítési tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az eljárás első része vonatkozásában a nettó 2.000.000.000,- HUF, az eljárás második része vonatkozásában a nettó 250.000.000,- HUF összeget.
Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot nyújt be, úgy elegendő a magasabb ár bevételi követelménynek megfelelnie.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő az eljárás mindkét része vonatkozásában a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő az eljárás mindkét része vonatkozásában a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevőnek vagy az ajánlattevő jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.
A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés és/vagy magasépítési tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el az eljárás első része vonatkozásában a nettó 2.000.000.000,- HUF, az eljárás második része vonatkozásában a nettó 250.000.000,- HUF összeget.
Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot nyújt be, úgy elegendő a magasabb ár bevételi követelménynek megfelelnie.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1 A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Igazolás a Kbt. 69. §-a szerint a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a teljesítés helyét,
- a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,
- az építési beruházás főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal;
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmazandó a Kr. 22. § (5) bekezdés és a Kbt. 140. § (9) bekezdés.
M/2. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Igazolás a Kbt. 69. §-a szerint a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján.Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Azidőintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
M1.-M2. a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kr. 24. § (1) bekezdése alapján a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az M/1-M/2 pontokban foglalt igazolási módok helyett.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M/1-M/2 pontok előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 65. § bekezdései irányadók és alkalmazandók.
Csatolandó dokumentumok:
Az ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel csupán arról kell nyilatkozatot benyújtaniuk az M/1-M/2 és Sz/1 pontokban előírtakra, hogy az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).
A fenti igazolás módok M/1-M/2 szerinti dokumentumokat az ajánlattevőknek csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás esetén kell csatolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az 1. részben, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és öt éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult alábbi referenciával:
a. legalább 6000 m2 nettó alapterületet érintő, minimum földszint + 2 épületszint magasságot elérő, építészet, statika, épületgépészet, erősáram és gyengeáram alap szakágakra kiterjedő épületrekonstrukcióra, és/vagy felújításra, és/vagy építésre vonatkozó referenciával
b. kiviteli tervezés és kivitelezés tárgyú referenciával, melynek tárgya 6000 m2 nettó alapterületű legalább földszint + 3 szintes szintszámú épület tervezésére és kivitelezésére vonatkozott.
c. legalább 6000 m2 nettó alapterületen végzett erősáramú szerelés, informatika szerelés, tűzjelző rendszer, videokamera valamint beléptető rendszer kiépítésére vonatkozó referenciával
d. minimum földszint + 2 épületszint emelési magasságú felvonó akna utólagos beépítésére vonatkozó referenciával
e. legalább 40 m2 abszorber felületű napkollektoros rendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával
M/1. Alkalmatlan a 2. részben ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és öt éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult alábbi referenciával:
a. legalább 2500 m2 nettó alapterületet elérő, vasbeton szerkezetű épület tervezésére és kivitelezésére vonatkozó referenciával
b. legalább 80 db személygépkocsi elhelyezését biztosító épület, vagy parkolóház, vagy mélygarázs kivitelezésére vonatkozó referenciával.
A fenti referenciák mindkettőben több szerződéssel is igazolhatók, közöttük az átfedés megengedett.Több részre történő ajánlattétel esetén, amennyiben a referenciaigazolás mindkét részben előírt alkalmassági követelmények megfelel, úgy mindkét részben felhasználható az alkalmasság igazolására.
M/2.) Alkalmatlan mindkét része vonatkozásában, amennyiben nem rendelkezik
M/2.1.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
M/2.2.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
M/2.3.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 1. melléklete IV./2. rész 5. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
M/2.4.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, 1. melléklete I./2. rész 2. pontjában meghatározott (vagy azzal egyenértékű), vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több részben is bemutatható.Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.A részletes feltételeket a Dokumentáció 13. pontja tartalmazza.
A megvalósítás pénzügyi fedezete az 1. részben KEHOP-5.2.2-16-2016-00011. pályázat és költségvetési támogatás, 2. részben költségvetési támog biztosítja.Mértéke:100%,utófinanszírozás.5% tartalékkeret. A Kbt. 135. § (8) bek és a 272/2014. (XI.5.) Korm rendelet 134/B. §-a alapján 50% előleg előleg-visszafizetési biztosítékkal az 1. részben, 10% előleg biztosíték nélkül a 2. részben. Mindkét részben 6 számla (15, 15, 15, 15., 20., 20. 20%-os telj.nél). Fizetés 30 nap, a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, alvállalkozóval a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bek szerint. A 322/2017. (X.30.) Korm. rend. 32/B. § §-ában alkalmazandó.
2. Mellékkötelezettségek mindkét részben:
Jótállási biztosíték: 3 %. a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja és (4)-(5) bek szerint Kés. kötbér: 0,5%-a naptári/nap, max 15%-a Hibástelj.kötbér:20% Meghiúsulási kötbér: 30 % Jótállás:60hó
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: ÉSZ-KER Zrt., miskolci iroda; 3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részletes kifejtés a dokumentáció 13. pontjában:
1. A pontszám 0-10. Ajánlati ár fordított,minőségi szempontok egyenes arányosítást.
2. A közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátása: http://borsod.gov.hu/FTP/ITC felujitas.zip oldalon.
3. Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2); (4) és (6) bekezdésére vonatkozóan kötelező. Nemleges tartalommal is, a 66.§ (2)-nek eredeti aláírtnak. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja Kbt. 35. § (1) - (8) bekezdéseire.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
6. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni (szakmai ajánlat).
7. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlati felhívás ettől eltérően rendelkezik.
8. Árfolyamok: a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
9. Irányadó idő: közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
10. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen esetben nem tart.
11. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy kiterjeszteni a következő mértéke: az eljárás 1. része vonatkozásában legalább 500.000.000,-Ft/káresemény, 1.000.000.000,-Ft/év mértékű, az eljárás 2. része vonatkozásában legalább 50.000.000,-Ft/káresemény, 100.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás és az eljárás mindkét része vonatkozásában legalább 10 millió forint/esemény, és legalább 20 millió/év tervezői felelősségbiztosítással
12. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
13. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó.
14. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M.2. pontjaiban felsorolt szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
15. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113)
16. AK. a Kbt. 77.§ (5) bek. alapján előírja, hogy pontazonosság esetén a legmagasabb szakmai tapasztalatot bemutató ajánlatot választja nyertesnek (max. 60 hónap vizsgálatával), további azonosság esetén a nettó ajánlati ár a döntő.
17. Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke: első rész vonatkozásában nettó 15.000.000,- Ft, azaz nettó Tízenötmillió forint, a második rész vonatkozásában nettó 2.000.000,- Ft, azaz nettó Kétmillió Forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő Magyar Államkincstár 10027006-00299561-00000000. számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével.
18. AK a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1., P2., P3 és M1, M2 feltételek vonatkozásában
19. AK. a Kbt. 75.§ (5) bek. alapján előírja, hogy az eljárás I. része, Új Közigazgatási Központ eredménytelensége esetén az esetlegesen eredményes II. rész (Parkolóház) megépítése már nem áll érdekében a Megrendelőnek, így az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák