Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/148
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.08.02.
Iktatószám: 12864/2018
CPV Kód: 45214100-1
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2030 Érd, Tárnoki út 58-62. HRSZ.:10737
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KÁBLÁN BAU Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02138
Postai cím: Alsó u. utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújítása a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 kódszámú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújítása a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 kódszámú projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Tárnoki út 58-62. HRSZ.:10737
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Érd, Tárnoki u 58-62. 10737 hrsz-ú ingatlanon álló óvoda korszerűsítése az épület átalakításával, bővítésével, akadálymentesítésével történik, melynek során a csoportszobák száma (4 db), a csoportokban elhelyezett gyermekek létszáma (összesen 86 fő) nem változik, az intézmény előírásoknak való megfeleltetése, a működés optimalizálása a cél. A meglévő földszintes épület az északi udvar irányában két csoportszobai szárnnyal bővül, a tetőtéri szinten - teljes emeletként megépítve - további két csoportszoba kerül elhelyezésre. A földszinten az új helyiségek a meglévő válaszfalak bontásával alakulnak ki, új tornaszoba és melegítőkonyha készül. A tetőszerkezet teljes egészében elbontásra kerül, acélszerkezettel épül újjá, a jelenlegi födémszakaszok megerősítése is szükséges. Kivitelező feladata 217 m2 közhasználatú járdafelület felújítása, melyből 92 m2 közterületen, 125 m2 közhasználatra átadott területen található és 63 m2 növényzet telepítése, utcai kerítés építése (20 m). Az ingatlan csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése.
A tervezett intézmény összes hasznos alapterülete: 894,98 m2 Jogerős építési engedéllyel és teljeskörű kiviteli tervvel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14705 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÁBLÁN BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Titkár u. 19.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 171499000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Tárnoki út 58-62. HRSZ.:10737
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Érd, Tárnoki u 58-62. 10737 hrsz-ú ingatlanon álló óvoda korszerűsítése az épület átalakításával, bővítésével, akadálymentesítésével történik, melynek során a csoportszobák száma (4 db), a csoportokban elhelyezett gyermekek létszáma (összesen 86 fő) nem változik, az intézmény előírásoknak való megfeleltetése, a működés optimalizálása a cél. A meglévő földszintes épület az északi udvar irányában két csoportszobai szárnnyal bővül, a tetőtéri szinten - teljes emeletként megépítve - további két csoportszoba kerül elhelyezésre. A földszinten az új helyiségek a meglévő válaszfalak bontásával alakulnak ki, új tornaszoba és melegítőkonyha készül. A tetőszerkezet teljes egészében elbontásra kerül, acélszerkezettel épül újjá, a jelenlegi födémszakaszok megerősítése is szükséges. Kivitelező feladata 217 m2 közhasználatú járdafelület felújítása, melyből 92 m2 közterületen, 125 m2 közhasználatra átadott területen található és 63 m2 növényzet telepítése, utcai kerítés építése (20 m). Az ingatlan csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése.
A tervezett intézmény összes hasznos alapterülete: 894,98 m2 Jogerős építési engedéllyel és teljeskörű kiviteli tervvel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 174883752
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÁBLÁN BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Titkár u. 19.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alagsori helyiségek utólagos vízszigetelése miatt újabb építési beruházási feladatokat kell elvégezni, melynek értéke nettó 3 384 752 + ÁFA. Ennek megfelelően a vállalkozói díj ezzel az összeggel módosul, melyet Vállalkozó a feladatok elvégzését követően a 4. részszámlában számlázhat le.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A közbeszerzési eljárás műszaki leírása és műszaki dokumentációja és a megelőző felmérések nem tartalmazták a felújítandó épület elbontásra nem kerülő alagsori részének utólagos vízszigetelését, mivel korábban nem volt tapasztalható vízbetörés ebben a helyiségben, ezért Megrendelőnek nem állt szándékában ezeket a helyiségeket felújítani. Azonban a kivitelezés időtartama alatt több esőzés volt, amely az átlagos, megszokott mértéket jelentősen meghaladta. A kivitelező jelezte, hogy az alagsori helyiségekben az esőzéseket követően víz megjelenését tapasztalta. Megrendelő képviselője a helyszínt megtekintette és megállapította, hogy az alagsori helyiségek utólagos vízszigetelése szükséges és indokolt. Ennek elmulasztása veszélyezteti az újonnan elvégzett kivitelezési munkák minőségének és állagának hosszú távú fenntartását. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, mivel továbbra is az intézmény felújítása a feladat, de a Vállalkozónak munkaterületként átadott egész Intézmény területén más Vállalkozónak is munkaterületet biztosítani Megrendelőnek aránytalanul nagy többletköltséggel járna. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15 %-át, mivel az eredeti szerződéses összeg nettó 171.499.000,- Ft + ÁFA, míg a kivitelezéssel érintett újabb építési beruházási feladatok értéke nettó 3 384 752 + ÁFA.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 171499000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 174883752 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben