Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/142
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.25.
Iktatószám: 13020/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Dunavecse Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6., hrsz.: 25/1;6087 Dunavecse, hrsz.: 3;6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6., hrsz.: 25/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Generál Építőipari Kft.;Generál Építőipari Kft.;Generál Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunavecse Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15483
Postai cím: Fő út 43.
Város: Dunavecse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 06/78-437-117
E-mail: ph.gazdalkodas@dunavecse.hu
Fax: 06/78-437-116
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunavecse.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dunavecse Petőfi (1.sz.) iskola, bírósági (2.sz.) iskola, valamint sportcsarnok energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közbeszerzés tárgya:
1. rész: Dunavecse Petőfi (1.sz.) iskola energetikai korszerűsítése
- határoló szerkezetek felújítása,
- akadálymentestés,
- villamos felújítás,
- fűtéskorszerűsítés,
2. rész: Dunavecse bírósági (2.sz.) iskola energetikai korszerűsítése
- határoló szerkezetek felújítása,
- akadálymentesítés,
- villamos felújítás,
- fűtéskorszerűsítés,
- napkollektor,
- napelem telepítése,
3. rész: Dunavecse sportcsarnok energetikai korszerűsítése
- határoló szerkezetek felújítása,
- villamos felújítás,
- fűtéskorszerűsítés,
- napkollektor,
- napelem telepítése
- pellet kazán szerelés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 287904041 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dunavecse Petőfi (1.sz.) iskola energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6., hrsz.: 25/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Dunavecse Petőfi (1.sz.) iskola energetikai korszerűsítése
- nyílászárók beépítése: 94 db
- diszperziós festés 2 rtg-ben: 5049,4 m2
- tetőtér hőszigetelése: 480 m2
- belső homlokzati hőszigetelés: 960 m2
- hőközpont kiépítése: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő garanciális hiba esetén (naptári napban meghatározva, 3-15 nap között kerül értékelésre) 15
2 Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Dunavecse bírósági (2.sz.) iskola energetikai korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6087 Dunavecse, hrsz.: 3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Dunavecse bírósági (2.sz.) iskola energetikai korszerűsítése
- nyílászárók beépítése: 53 db
- diszperziós festés 2 rtg-ben: 79,25 m2
- homlokzati hőszigetelés: 536,34 m2
- födém szigetelés: 664 m2
- cserépfedés bontás, építés: 1080 m2
- napkollektor szerelés: 4 m2
- lemezes hőcserélő: 1 db
- napelem telepítése: 7 kW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő garanciális hiba esetén (naptári napban meghatározva, 3-15 nap között kerül értékelésre) 15
2 Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Dunavecse sportcsarnok energetikai korszerűsítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6., hrsz.: 25/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Dunavecse sportcsarnok energetikai korszerűsítése
- nyílászárók beépítése: 29 db
- diszperziós festés 2 rtg-ben: 398 m2
- lapostető hőszigetelése: 1405 m2
- homlokzati hőszigetelés: 1184 m2
- lemezes hőcserélő: 1 db
- pellet kazán szerelés: 1 db
- napelem telepítése: 7 kW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő garanciális hiba esetén (naptári napban meghatározva, 3-15 nap között kerül értékelésre) 15
2 Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Ajánlatkérői döntés alapján
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 41-19/2018 Rész száma: 1 Elnevezés: Dunavecse Petőfi (1.sz.) iskola energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u.20
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: HU
E-mail: general.kalocsa@gmail.com
Telefon: +36 78462091
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10684669-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 99965175
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97839936
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, mélyalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás és egyéb kőművesmunkák, fém-és könnyű épületszerkezet szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés , hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, bádogozás, fa-és műanyag szerkezet elhelyezés, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés, szigetelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Jáger Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari Park 3
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6090
Ország: HU
E-mail: jagerkft@jagerkft.t-online.hu
Telefon: +36 205398472
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 19592108-2-03
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 102074428 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u.20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10684669-2-03

Hivatalos név: Jáger Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari Park 3.
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19592108-2-03

Hivatalos név: Kőrös Házépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Okolicsányi u. 6.
Város: Kikőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25418837-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 41-20/2018 Rész száma: 2 Elnevezés: Dunavecse bírósági (2.sz.) iskola energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u.20
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: HU
E-mail: general.kalocsa@gmail.com
Telefon: +36 78462091
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10684669-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60808243
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59849898
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, mélyalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás és egyéb kőművesmunkák, fém-és könnyű épületszerkezet szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés , hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, bádogozás, fa-és műanyag szerkezet elhelyezés, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés, szigetelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Jáger Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari Park 3
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6090
Ország: HU
E-mail: jagerkft@jagerkft.t-online.hu
Telefon: +36 205398472
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 19592108-2-03
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 61770063 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u.20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10684669-2-03

Hivatalos név: Jáger Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari Park 3.
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19592108-2-03

Hivatalos név: Kőrös Házépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Okolicsányi u. 6.
Város: Kikőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25418837-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 41-18/2018 Rész száma: 3 Elnevezés: Dunavecse sportcsarnok energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u.20
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: HU
E-mail: general.kalocsa@gmail.com
Telefon: +36 78462091
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10684669-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 133543123
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 130214207
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, mélyalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás és egyéb kőművesmunkák, fém-és könnyű épületszerkezet szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés , hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, bádogozás, fa-és műanyag szerkezet elhelyezés, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés, szigetelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Jáger Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari Park 3
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6090
Ország: HU
E-mail: jagerkft@jagerkft.t-online.hu
Telefon: +36 205398472
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 19592108-2-03
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 133887835 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u.20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10684669-2-03

Hivatalos név: Jáger Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari Park 3.
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19592108-2-03

Hivatalos név: Kőrös Házépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Okolicsányi u. 6.
Város: Kikőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25418837-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges