Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/134
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.14.
Iktatószám: 13026/2021
CPV Kód: 79511000-9
Ajánlatkérő: NKM Energia Zrt.
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmenergia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telefonos ügyfélszolgálat ellátása
Hivatkozási szám: EKR001351192020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79511000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A földgáz egyetemes szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó telefonos ügyfélszolgálati tevékenység részleges átvállalása. A feladat ellátásához szükséges teljeskörű informatikai, műszaki és tárgyi, személyi feltételek biztosítására az Ajánlattevő köteles, amelyek különösen az alábbiak:
— Megfelelő számú csatorna biztosítása a hívások érkeztetéséhez/ visszakapcsolásához,
— Hívás érkeztetés és visszakapcsolás feltételeinek biztosítása a Ajánlatkérő rendszereivel együttműködve,
— A feladat ellátáshoz szükséges helyiség, bútorok, berendezések, alközpont, egyéb felszerelés, feltétel biztosítása.
Ajánlattevő köteles minden ügyintézői beszélgetés hívásazonosítójának rögzítésére az ajánlatkérő online ügyfélszolgálati felületén. A hanganyagok kapcsán a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés elleni védelmének teljes körű megoldása, valamint GDPR szabályok megtartásának biztosítása. Ajánlattevő átkapcsolt hívásnál a hívást fogadó ügyintéző prompt beköszönő szövegének bemondására köteles. Ajánlattevő az alábbi hívásszámok és minimális szolgáltatási színvonal (SL) tartása, valamint folyamatos ellenőrzése mellett köteles szerződésszerűen teljesíteni:
(SL: 30 másodpercen belül fogadott hívások aránya az adott időszakban, az összes beérkezett hívásból)
O 0-75 hívás/óra, SL: 80/30 (80 % 30 mp-en belül)
O 75-85 hívás/óra, SL: 70/30
O 85-100 hívás/óra, SL: 60/30
O 100 felett hívás/óra, SL: -
Ajánlatkérőnek hívásfogadó rendszerét és munkatársai struktúráját, felételeit úgy kell felépítenie, hogy havonta legalább 8600 db bejövő hívást fogadnia kell tudni. Ez az alap mennyiség minden hónapban átadásra kerül az ajánlattevő részére, illetve ennek elmaradása esetén is megfizetésre kerül a 8600 db hívás ellenértéke. Az át nem adott hívás db szám, a következő hónapra nem vihető át. A havonta elérhető maximális hívásmennyiség 11180 db, melyet az ajánlatkérő a hívásforgalom alakulásnak monitorozásával és az ajánlatkérő call centerének telítődésének függvényében irányít át az ajánlattevő részére. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, a teljes hívásszám 3-4 munkanap alatt történő felhasználására.
A hívások váratlan emelkedése esetén ügyintézői elvárt létszám bővítése a 2. és a 3. riasztási szint esetében a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározottak szerint, valamennyi más esetben max az adott riasztási szinthez tartozó rendelkezésre állásnál meghatározottak szerint:
Riasztási szint; Operátori létszám
1.; 10
2.; 20
3.; 40
4.; 60
5.; 80
Riasztási szint; Létszámnövekedés
1.;
2.; +10
3.; +20
4.; +20
5.; +20
Riasztási szint; Kezelt hívás/óra
1.; 10
2.; 200
3.; 400
4.; 600
5.; 800
Riasztási szint; Rendelkezésre állás (maximum)
1.; alap
2.; ajánlat szerint, ami max 60 percen belül lehet
3.; ajánlat szerint, ami max120 percen belül lehet
4.; maximum 48 órán belül
5.; maximum 120 órán belül
Az Ajánlatkérő a Rendelkezésre állás esetében a megjelölt maximum időnél többet nem tud elfogadni, túllépése hibás teljesítésnek minősül.
Ajánlatkérő kötelessége rendszeres adatszolgáltatás biztosítása az Ajánlattevő részére. Minimális adatok:
SL (%) online, órai, napi, havi
ACD összes (db) órai, napi, havi
ACD fogadott (db) órai, napi, havi
ACD eldob (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en belül fogadott (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en felül fogadott (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en belül eldob (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en felül eldob (db) órai, napi, havi
Összes ACD fogadott beszélgetési idő órai, napi, havi
Átlagos ACD fogadott beszélgetési idő órai, napi, havi
Összes ACD utómunka idő órai, napi, havi
Átlagos ACD utómunka idő órai, napi, havi
Összes ACD várakozási idő órai, napi, havi
Átlagos ACD várakozási idő órai, napi, havi
Biztosított riportok - havi rendszerességgel a teljesítés igazolás részeként:
— fogadott hívások
— eldobott hívások
— átkapcsolt hívások a kapcsolás célját tartalmazva
Jelen pont folytatása a VI.3) További információk pontban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 185677440 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Telefonos ügyfélszolgálat ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79511000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő székhelye, telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A földgáz egyetemes szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó telefonos ügyfélszolgálati tevékenység részleges átvállalása. A feladat ellátásához szükséges teljeskörű informatikai, műszaki és tárgyi, személyi feltételek biztosítására az Ajánlattevő köteles, amelyek különösen az alábbiak :
- Megfelelő számú csatorna biztosítása a hívások érkeztetéséhez/ visszakapcsolásához,
- Hívás érkeztetés és visszakapcsolás feltételeinek biztosítása a Ajánlatkérő rendszereivel együttműködve.
- A feladat ellátáshoz szükséges helyiség, bútorok, berendezések, alközpont, egyéb felszerelés, feltétel biztosítása.
Ajánlattevő köteles minden ügyintézői beszélgetés hívásazonosítójának rögzítésére az ajánlatkérő online ügyfélszolgálati felületén. A hanganyagok kapcsán a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés elleni védelmének teljes körű megoldása, valamint GDPR szabályok megtartásának biztosítása. Ajánlattevő átkapcsolt hívásnál a hívást fogadó ügyintéző prompt beköszönő szövegének bemondására köteles. Ajánlattevő az alábbi hívásszámok és minimális szolgáltatási színvonal (SL) tartása, valamint folyamatos ellenőrzése mellett köteles szerződésszerűen teljesíteni:
(SL: 30 másodpercen belül fogadott hívások aránya az adott időszakban, az összes beérkezett hívásból)
o 0-75 hívás/óra, SL: 80/30 (80 % 30 mp-en belül)
o 75-85 hívás/óra, SL: 70/30
o 85-100 hívás/óra, SL: 60/30
o 100 felett hívás/óra, SL: -
Ajánlatkérőnek hívásfogadó rendszerét és munkatársai struktúráját, felételeit úgy kell felépítenie, hogy havonta legalább 8600 db bejövő hívást fogadnia kell tudni. Ez az alap mennyiség minden hónapban átadásra kerül az ajánlattevő részére, illetve ennek elmaradása esetén is megfizetésre kerül a 8600 db hívás ellenértéke. Az át nem adott hívás db szám, a következő hónapra nem vihető át. A havonta elérhető maximális hívásmennyiség 11180 db, melyet az ajánlatkérő a hívásforgalom alakulásnak monitorozásával és az ajánlatkérő call centerének telítődésének függvényében irányít át az ajánlattevő részére. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, a teljes hívásszám 3-4 munkanap alatt történő felhasználására.
A hívások váratlan emelkedése esetén ügyintézői elvárt létszám bővítése a 2. és a 3. riasztási szint esetében a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározottak szerint, valamennyi más esetben max az adott riasztási szinthez tartozó rendelkezésre állásnál meghatározottak szerint:
Riasztási szint; Operátori létszám
1.; 10
2.; 20
3.; 40
4.; 60
5.; 80

Riasztási szint; Létszámnövekedés
1.;
2.; +10
3.; +20
4.; +20
5.; +20
Riasztási szint; Kezelt hívás/óra
1.; 10
2.; 200
3.; 400
4.; 600
5.; 800
Riasztási szint; Rendelkezésre állás (maximum)
1.; alap
2.; ajánlat szerint, ami max 60 percen belül lehet
3.; ajánlat szerint, ami max120 percen belül lehet
4.; maximum 48 órán belül
5.; maximum 120 órán belül
Az Ajánlatkérő a Rendelkezésre állás esetében a megjelölt maximum időnél többet nem tud elfogadni, túllépése hibás teljesítésnek minősül.
Ajánlatkérő kötelessége rendszeres adatszolgáltatás biztosítása az Ajánlattevő részére. Minimális adatok:
SL (%) online, órai, napi, havi
ACD összes (db) órai, napi, havi
ACD fogadott (db) órai, napi, havi
ACD eldob (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en belül fogadott (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en felül fogadott (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en belül eldob (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en felül eldob (db) órai, napi, havi
Összes ACD fogadott beszélgetési idő órai, napi, havi
Átlagos ACD fogadott beszélgetési idő órai, napi, havi
Összes ACD utómunka idő órai, napi, havi
Átlagos ACD utómunka idő órai, napi, havi
Összes ACD várakozási idő órai, napi, havi
Átlagos ACD várakozási idő órai, napi, havi
Biztosított riportok – havi rendszerességgel a teljesítés igazolás részeként:
- fogadott hívások
- eldobott hívások
- átkapcsolt hívások a kapcsolás célját tartalmazva
Ajánlatkérő az ajánlattevő részére a feladat ellátásához oktatást nyújt. Ajánlattevő az általa biztosított helyszínen köteles biztosítani az oktatáshoz szükséges tárgyi és technikai feltételeket (az oktatatásra kijelölt személyek létszámához igazodó méretű oktatóterem, székek és asztalok, valamint az oktatási anyag megjelenítésére alkalmas kivetítő) Ajánlattevő kötelessége, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az ügyintézők szakmai felkészültségét és gondoskodjon annak szinten tartásáról. Az Ajánlattevő részéről kötelező az oktatás során ismertetett és oktatási anyagokban átadott folyamatok, előírások, törvények és rendeletek, továbbá az adatvédelemre (GDPR) vonatkozó szabályok mindenkori betartása. Nyertes ajánlattevő feladat ellátásának feltétele, hogy ügyintézői képzést követően sikeres vizsgát tegyenek.
A telefonos ügyfélszolgálat tevékenység szerződéses havi keretmennyisége 11.180 db átadott hívás, melyből 8600 db hívás átadására vállal kötelezettséget az ajánlatkérő minden hónapban, a jelen pontban írtak szerint.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A II.2.4 pontban meghatározott, 2. riasztási szinthez tartozó további operátorok rendelkezésre állási ideje, 10 perces sávokban megadva, (legkedvezőtlenebb 60,, legkedvezőbb 0 perc) 10
2 A II.2.4 pontban meghatározott, 3. riasztási szinthez tartozó további operátorok rendelkezésre állási ideje 10 perces sávokban megadva, (legkedvezőtlenebb 120, legkedvezőbb 0 perc) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5. pontban feltüntetett ár értékelési részszempont és a hozzá rendelt súlyszám:
- 1 db fogadott hívás kezelési díja (nettó) HUF, súlyszám: 85 %

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 252 - 637777
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Telefonos ügyfélszolgálat ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78657023
Postai cím: Ady E. Utca 41
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: kecskemeti.maria@protocall.hu
Telefon: +36 14321230
Internetcím(ek): (URL) www.protocall.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 187824000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 185677440
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: call center szoftver szolgáltatás, call center tevékenység
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
igen

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 14707092213 (44/2015.(XI.2.) MvM rendelet 18.§ b) pont)
BDC Business Data Center direkt marketing kft. adószáma: 14709245243
Computer Generated Solutions Romania SRL adószáma: RO15005324
II.1.4) Rövid meghatározás pont folytatása:
Ajánlatkérő az ajánlattevő részére a feladat ellátásához oktatást nyújt. Ajánlattevő az általa biztosított helyszínen köteles biztosítani az oktatáshoz szükséges tárgyi és technikai feltételeket (az oktatatásra kijelölt személyek létszámához igazodó méretű oktatóterem, székek és asztalok, valamint az oktatási anyag megjelenítésére alkalmas kivetítő) Ajánlattevő kötelessége, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az ügyintézők szakmai felkészültségét és gondoskodjon annak szinten tartásáról. Az Ajánlattevő részéről kötelező az oktatás során ismertetett és oktatási anyagokban átadott folyamatok, előírások, törvények és rendeletek, továbbá az adatvédelemre (GDPR) vonatkozó szabályok mindenkori betartása. Nyertes ajánlattevő feladat ellátásának feltétele, hogy ügyintézői képzést követően sikeres vizsgát tegyenek.
A telefonos ügyfélszolgálat tevékenység szerződéses havi keretmennyisége 11 180 db átadott hívás, melyből 8600 db hívás átadására vállal kötelezettséget az ajánlatkérő minden hónapban, a jelen pontban írtak szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)