Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/142
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.25.
Iktatószám: 13049/2018
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Kertészsziget, Biharnagybajom, Nagyrábé, Darvas
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: vízügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügyi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: vízügy
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi igazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési feladatok ellátása, és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési feladatok ellátása és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 899948000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési feladatok ellátása, és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU332 A teljesítés helye: Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Kertészsziget, Biharnagybajom, Nagyrábé, Darvas
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési feladatok:
I. SZEGHALMI FŐCSATORNA
1. Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő kotrás (26 214 m3)
2. Hidak (3 db) alatti csatornaszakaszok tisztítása
3. Gépészeti rekonstrukció, ezen belül:
3.1 KERNYE I.-es szivattyútelep, fűthető gépészpihenő kialakítása, tolózárak javítása és elektrifikálása, végcsappantyúk mozgatásának korszerűsítése
3.2 KERNYE II.-es szivattyútelep, szivattyútelep nagyjavítása, ideiglenes mederelzárással
3.3 A 0+168 és 0+185 szelvények között 1 db gépi gereb kialakítása (8,2 m3/sec kapacitású vízépítési műtárgy)
II. SZEGHALMI MEGCSAPOLÓ CSATORNA
1. Gyökérzónás kotrás: 5 595 m3
2. 3 db zsilip gépészeti rekonstrukciója, burkolatjavítások, burkolatlezárások
III. SZEGHALMI GYŰJTŐCSATORNA
1. A 0+000 és 15+023 szelvények között tervezett engedélyes szintre történő kotrás (21 571 m3)
2. A 6+336-ban lévő tiltós áteresz elbontása
3. A 0+194 szelvényben a torkolati zsilip rekonstrukciója, al- és felvízi terméskő burkolat javítása
4. A 12+608 szelvényben a torkolati zsilip elzáró táblájának korrózióvédelme
5. Hidak (2 db) alatti csatornaszakaszok és átereszek (4 db) tisztítása (támfal-megtámasztás)
IV. SZEGHALMI ÖVCSATORNA
1. Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő kotrása a 7+500-13+488 szelvények között, iszap elhelyezéshez biológiai támfal építése (14 970 m3)
2. 3 db zsilip gépészeti rekonstrukciója, burkolatjavítások, burkolat-átépítések, burkolatlezárások
3. Hidak (9 db) alatti csatornaszakaszok tisztítása
4. 2 db áteresz tisztítása és 1 db tiltós áteresz mozgató berendezésének felújítása
V. ÓBERETTYÓ CSATORNA
1. Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő kotrása a 0+000-6+000 szelvények között (16 250 m3), iszap elhelyezéshez biológiai támfal építése
2. 1 db tiltónál (14+389 szelvény) a tábla cseréje, vízmércék javítása, útszéljelzők pótlása, terméskő burkolat javítása
3. 1 db zsilip (10+257 szelvény) gépészeti rekonstrukciója (tábla teljes gépészeti rekonstrukciója, burkolatok átépítése, útszéljelzők cseréje)
4. 2 db áteresz tisztítása
5. Macskási szivattyútelep - elektromos szekrény cseréje
6. Hidak (4 db) alatti csatornaszakaszok tisztítása
Tervezési feladatok:
1. Kivitelezési dokumentáció
2. Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás
Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, művelési ágból való kivonás engedélyezése, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv stb.)
Gaz- és nádkaszálás: 377 490 m2, Bozót- és cserjeirtás: 176 705 m2
Csatornakotrás bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól gépi erővel. Szelvényméret 1.1 - 6.0 m2 között, kitermelt föld szárító depóniába rakásával: összesen: 84 600 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1. szakember belvízcsatorna, belvízrendszer rekonstrukciója vagy építése tárgyú építési beruházási munkákban szerzett többlet szakmai tapasztalata (max. 60 hónap) 15
2 Az M.2.2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bevonni kívánt szakember belvízrendezési munkák minőségügyi irányításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (max. 48 hónap) 10
3 Az M.2.3. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bevonni kívánt szakember vízrendezési munkák tervezésében szerzett szakmai tapasztalata (max. 60 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17670 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

18731 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

18970 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

718 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

1107 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

1371 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési feladatok ellátása, és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5.hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: nemeth.tamas@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12671003-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S u 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11053727-2-04
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 905850709
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 899948000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Mészáros és Mészáros Kft. részéről:
tervezés, kotrás, csatornaépítés és -tisztítás, iszap kezelés és elszállítás, magas és mélyépítési munkák, burkolat építés és -javítás, gépészeti és villamos feladatok, műtárgyépítés, javítás és tisztítás, szerelvények javítása, -cseréje, bontás, irtás, kötelező vizsgálatok, szakértői munkák, előkészítő-, egyéb és befejező munkák
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz-, és Mélyépítési Kft. részéről:
tervezés, kotrás, csatornaépítés és -tisztítás, iszapkezelés és elszállítás, magas és mélyépítési munkák, burkolat építés és -javítás, gépészeti és villamos feladatok, műtárgyépítés, javítás és tisztítás, szerelvények javítása, -cseréje, bontás, irtás, kötelező vizsgálatok, szakértői munkák, előkészítő-, egyéb és befejező munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S u 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11053727-2-04

Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5.hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12671003-2-07

Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gáz u. 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11505561-2-16

Hivatalos név: NYÍR-WETLAND Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tambura utca 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654107-2-15

Hivatalos név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429-2-20

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges