Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/135
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.14.
Iktatószám: 13070/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Miskolc MJV Önkormányzata, 3525. Miskolc, Városháztér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Önkormányzati feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Pail Erzsébet Zsuzsanna
Telefon: +36 704534402
E-mail: tothne.erzsebet@miskolc.hu
Fax: +36 46328043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000859972022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000859972022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Diósgyőri vár - kiegészítő tervezői tevékenységek
Hivatkozási szám: EKR000859972022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kiegészítő tervezői tevékenységek elvégzése a „Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár és Külső Vár (II.III. ütem)” kivitelezési munkáihoz kapcsolódóan, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, módosított építési engedély beszerzésének ügyintézése, kiegészítő kiviteli tervlapok és/vagy fedvénytervek elkészítése, hatósági és szakhatósági egyeztetésekkel együtt.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Diósgyőri vár - kiegészítő tervezői tevékenységek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc MJV Önkormányzata, 3525. Miskolc, Városháztér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kiegészítő tervezői tevékenységek elvégzése a „Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár és Külső Vár (II.-III. ütem)” kivitelezési munkáihoz kapcsolódóan, módosított építési engedély beszerzéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, az elkészített tervdokumentáció feltöltése és menedzselése az ETDR rendszerben, a módosított építési engedély beszerzésének ügyintézésével együtt, továbbá a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció és módosított építési engedély alapján a meglévő kiviteli tervdokumentációhoz szükséges kiegészítő kiviteli tervlapok és/vagy fedvénytervek elkészítése, az előzőekhez kapcsolódó hatósági és szakhatósági egyeztetések lefolytatása és hozzájárulások megszerzése.
Az eredeti építési engedélyek külön készültek a II. illetve a III. ütemek tekintetében, ennek megfelelően külön tervdokumentációk alapján külön építési engedélyek kerültek eredetileg kiadásra. Erre tekintettel a kiegészítő tervezői feladatokat is elkülönítetten, de összehangolva kell elkészíteni, továbbá 2 db építési engedély módosítását/módosításokat kell megtervezni, egyeztetni és menedzselni.
A Beruházás kivitelezése 2021. év elején indult el a hatályos építési engedély és hozzá tartozó építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint az Örökségvédelmi hatóság és egyéb szakhatóságok által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján.
A Beruházás megvalósíthatósága és a kivitelezési munkák előrehaladása (bontások, falkutatások) során a tervektől eltérő szerkezeti állapotok feltárulása, a Beruházás részét nem képező későbbi ütemek (Huszárvár, Déryné-ház, várárok) tervezésének előrehaladása, illetve ezek megvalósításának csúszása, és mindezek következményei szükségessé tették módosított engedélyezési tervdokumentáció elkészítését, módosított építési engedély beszerzését és meglévő kiviteli tervekhez fedvénytervek illetve kiegészítő tervek elkészítését.
A kiegészítő tervezői munkák érintenek minden szakágat, különösen (főként, de nem kizárólagosan):
- az építészet (falszerkezetek, tetőfedések, ácsszerkezetek, kőszerkezetek, bejáró fahíd csatlakozása és kapcsolódó részlet-megoldások változásai),
- a tartószerkezet (kiegészítő szerkezet-megerősítések, fahíd részletei),
- épületgépészet,
- épületvillamosság,
- mélyépítés,
- tűzvédelem (kiürítési útvonalak és kiürítési pontok szükséges újratervezése, II.-III. ütem összehangolása).
A belső vár kiegészítő tervezési munkákkal érintett nettó alapterülete: 4508 m2,
A külső vár kiegészítő tervezési munkákkal érintett nettó alapterülete: 2880 m2,
A kiegészítő tervezési munkákkal érintett összes nettó alapterület: 7388 m2.
A kiegészítő tervezési munkák az eredeti tervek és a kivitelezés során feltárult rejtett, nem megfelelő műszaki állapotokkal és a kivitelezéssel történő összehangolásának és az Örökségvédelmi szakhatóság által a kivitelezési munkák során kiadott hozzájárulásokban foglaltak megtervezését (tervmódosításait és terv-korrekcióit) kell elvégezni, melyek az eredeti tervekhez hasonlóan meg kell feleljenek:
- a külső vár tekintetében középkori várrom korhű rekonstrukciós újraépítésének és a XXI. századi igényeknek megfelelő hasznosításának, továbbá
- a belső vár tekintetében a korábban megvalósult I. ütem után következő korhű rekonstrukciós továbbépítését, a gyilokjárók és a tornyok rekonstrukciós újraépítésének és magastető tetőfedésének tervezését tartalmazzák.
A kiegészítő tervezési munkák során jelentős tartószerkezeti megerősítés tervezését kell elvégezni.
A kiegészítő tervezési munkák során tekintettel kell lenni a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkár által kiadott hozzájárulásokban foglaltakra.
A nyertes ajánlattevőnek a megkötésre kerülő tervezési szerződés alapján az általa elkészítendő szellemi alkotások tekintetében a szerzői jogi védelem alá eső valamennyi átadható jogot (felhasználási jog) az ajánlati ár ellenérték ellenében át kell adnia az Ajánlatkérőnek (részletesen a szerződéstervezetben).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. Az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata ((minimum 0, maximum 3 db építési engedéllyel rendelkező beruházás megjelölése) 15
2 1.2. Az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakember rendelkezik-e vezető tervező szakmai címmel (IGEN/NEM)  15
3 1.3. Az M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek a többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 60 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK fenntartja annak jogát, hogy a szerződést további legfeljebb 12 hónap határozott időtartammal, egy alkalommal, egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítsa, amennyiben a tervezési feladattal érintett kivitelezési munka teljesítési határideje módosul és a tervezési feladat kivitelezési folyamattal való összefüggése miatt szükségessé válik a tervezési feladat 15 hónapon túl való ellátása, azaz a terveknek az eredetileg meghatározott teljesítési határidőn túli, későbbi szolgáltatása.
A hosszabbításról szóló egyoldalú nyilatkozatot a szerződés eredeti lejártát megelőző 1 hónappal kell Megrendelőnek a Tervező felé címzett nyilatkozattal megtennie.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A közbeszerzés tárgyát képező tervezői feladatok komplexitása, a kiemelt műemléki védelem alá eső épületegyüttes kiegészítő tervezése, és kiegészítő tervezői feladatainak ellátása műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan, vagyis nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
2. Ajánlatkérő a meglévő tervdokumentációk felhasználására, tovább tervezésére, tervmódosítására, átdolgozására kiterjedő és tárgyi tervezési feladatok teljesítését lehetővé tevő, területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos, harmadik személy részére átengedhető, illetve tovább engedélyezhető felhasználási joggal rendelkezik. A tárgyi kiegészítő tervezési feladatok teljesítéséhez szükséges, az Ajánlatkérő rendelkezésére álló meglévő (eredeti) valamennyi jogi oltalomban részesíthető bármely terv és egyéb szellemi alkotás tekintetében Ajánlatkérő kizárólagosan és szabadon rendelkezik. A kiegészítő tervezői tevékenységek elvégzéséhez a meglévő (eredeti) összes terv és egyéb szellemi alkotás tekintetében Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére térítésmentesen biztosítja a felhasználási jogokat.
3. A II.2.7) pont kiegészítése: A tervező jelen szerződés szerinti feladatokat a szerződés hatálybalépését követő 15 hónapon belül köteles elvégezni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik, továbbá ajánlatkérőnek ki kell zárnia azon ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő̋ szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a Kr. 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
- majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra.
Az EEKD-t a Kr. 3.–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr.13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Sz/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
(i) nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében történő regisztrációval, illetve
(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolás mód:
SZ/1. A Kr. 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján utólagos igazolásként Ajánlattevő köteles csatolni annak igazolását, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
Amennyiben Ajánlattevő szerepel a Kbt. 69. § (11) bek szerinti olyan nyilvántartásban, melyből Ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz szükséges információkhoz, úgy a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi.
Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. és a 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az P/1. alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A Kr. 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében a pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatát legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó sorba állítás.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát valamennyi meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlájáról.
P/2. Ajánlattevő csatolja 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítés tárgyú tervezési munkák) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
P/3. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítés tárgyú tervezési munkák) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye két egymást követő évben negatív volt.
Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés tárgyú tervezési munkák) származó árbevétele nem éri el a
nettó 15.000.000 HUF-t.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (magasépítés tárgyú tervezési munkák) származó nettó a nettó 15.000.000 HUF árbevétellel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P/1. és P/2. alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/3. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. és a 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1.-M/2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A Kr. 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 22. § (1) bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban teljesített, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak (tervezési munkáinak) ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szolgáltatás tárgyát, valamint
- az alkalmassági követelmény szempontjából releváns műszaki tartalmi és mennyiségi adatokat,
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő –év, hónap, nap – megjelölésével) - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
M.2. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2. pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről (melyik alpont tekintetében; annak a személynek/gazdasági szereplőnek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában) szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza e személyek nevét, képzettségét/végzettségét és az alkalmassági követelmény szempontjából releváns szakmai gyakorlati idejüket. Csatolandó továbbá:
- a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza (legalább év-hónap bontásban feltüntetve a szakmai tapasztalatot, a minimumkövetelményben előírt tapasztalat meglétének egyértelműen ki kell derülnie, amennyiben átfedés van a szakmai tapasztalatok között, az adott időszak (időbeli átfedés) az előírt időtartamok tekintetében csak egyszer vehető figyelembe!),
- képzettségének/végzettségének igazolása (bizonyítvány, oklevél másolat),
- rendelkezésre állási nyilatkozat.
Amennyiben a szakember az ajánlattétel időpontjában szerepel az illetékes kamarai névjegyzékben, az alkalmasság jogosultság meglétére vonatkozó része igazolható az elérési útvonal (link) megadásával, a műemlék várrom tárgyú szakmai tapasztalatának megléte pedig a szakmai önéletrajzában történő feltüntetéssel. Amennyiben egy adott szakember az alkalmassági követelmény és valamelyik értékelési szempont tekintetében is megjelölésre kerül, abban az esetben a nyilatkozatban illetve a szakember szakmai önéletrajzában – abban az esetben is, ha az adott szakember szerepel az illetékes kamarai névjegyzékben – elkülönítetten kell megjelölni az alkalmassági követelmény szempontjából figyelembe veendő és az értékelési részszempont tekintetében megajánlott többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat (abban az esetben is, ha az adott szakember az ajánlattétel időpontjában szerepel az illetékes kamarai névjegyzékben). Lásd még: a közbeszerzési dokumentumban.
Amennyiben a szakember a szerződéskötés időpontjáig nem szerepel a névjegyzékben, ez a körülményt a szerződéstől való visszalépésnek minősül és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő hivatkozik továbbá a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban befejezett (de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett) az alábbi, végső teljesítési igazolással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, magasépítési beruházás tervezése tárgyú referenciát/referenciákat:
M.1.1. egy szerződésen belül a megvalósulni tervezett állapot szerint minimum 5000 m2 nettó alapterületű, műemlék épület építési engedélyhez kötött felújítása és/vagy rekonstrukciója tárgyú magasépítési beruházás minden alapszakágra kiterjedő építési engedélyezési és/vagy kiviteli tervezése (építési engedélyezési és/vagy kiviteli tervezés körében az eredeti állapotból kiinduló tervezésen kívül elfogadott a meglévő tervek módosítása és/vagy kiegészítése is);
M.1.2. egy szerződésen belül magasépítési beruházás építési engedélyezési és/vagy kiviteli tervezése, mely során a kivitelezési munkák folyamán feltárult rejtett műszaki állapotokból eredő tervezést vagy tervmódosítást kellett elvégezni.
Több referencia bemutatása esetén a fenti M.1.1. illetve M.1.2. pont szerinti valamennyi elvárásnak referencia-pontonként egy szerződéssel (referenciával) kell teljeskörűen megfelelni, de az egy szerződés keretében több épületen és/vagy épületrészen végzett mennyiségi illetve műszaki tartalmi adatok összeadódnak. Az M.1.1. illetve M.1.2. pont tekintetében bemutatásra kerülő referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciával mindkét pont tekintetében meg lehet felelni, amennyiben a bemutatásra kerülő referencia tartalmazza az elvárt mennyiségi illetve műszaki tartalmi adatokat.
Ajánlatkérő minden alapszakágra kiterjedőnek tekinti azt a referenciát, amely egy szerződésen belül tartalmazott építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi munkarészek tervezését, továbbá minden alapszakágra kiterjedőnek tekinti a generál tervezést is.
Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjén lévő összes (tervezési munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterületét a falak alapterülete nélkül, melynek során a tervezett állapot szerinti alapterület számítható bele, az épület felújítás tervezésével nem érintett területe (pl. részleges felújítás tervezése esetén) nem számítható bele.
Ajánlatkérő a felújítással egyenértékűnek tekinti a korszerűsítést is.
Ajánlatkérő „magasépítési beruházás” alatt érti: 2018. évi CXXXVIII. törvény (az állami magasépítési beruházások megvalósításáról) 1. § (4) bekezdésében rögzítettet.
Ajánlatkérő „műemlék” alatt érti: a műemléki nyilvántartásban (www.muemlekem.hu/muemlek) „Műemléki védelem” védettségi szinttel nyilvántartott épületet. Ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M.2.1. legalább 1 fő projektvezető szakembert, aki rendelkezik műemlék épület felújítása és/vagy rekonstrukciója tárgyú magasépítési beruházás építési engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésének és a kivitelezés során feltárult rejtett műszaki állapotok összehangolásának koordinálása során szerzett szakmai tapasztalattal;
M.2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet „II. Szakma” 2. sor szerinti, legalább „É” kategóriának megfelelő (vagy hatályos átsorolás előtti) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkező szakembert, aki rendelkezik műemlék várrom korhű rekonstrukciós újraépítése és XXI. századi igényeknek megfelelő hasznosításának építészeti tervezése terén szerzett szakmai tapasztalattal (min 1 építési engedéllyel rendelkező kivitelezésben részt vett);
M.2.3. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet „II. Szakma” 30. sor szerinti, legalább „T” kategóriának megfelelő (vagy hatályos átsorolás előtti) tartószerkezeti tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkező szakembert, aki rendelkezik műemlék várrom rekonstrukciójának tartószerkezeti tervezése terén szerzett szakmai tapasztalattal;
Az M.2.1.-M.2.3. pontok tekintetében bemutatásra kerülő szakemberek között az átfedés megengedett, egy szakember több alkalmassági követelmény teljesítéséhez is bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Fizetési ütemterv:
Nyertes ajánlattevő 2 darab részszámla és a teljes körű teljesítést követően egy darab végszámla benyújtására jogosult
- 1. részszámla: Tervező a nettó Tervezési Díj 30%-ának megfelelő mértékű részszámla kiállítására jogosult az építészetre és szerkezetre vonatkozó módosított építési engedélyezési terv és módosított kiviteli terv Megrendelő általi elfogadását és az engedélyezési eljárás (mindkét építési engedély módosítása tekintetében) megindítását követően
- 2. részszámla: Tervező a nettó Tervezési Díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult kiállítani a módosított építési engedély megszerzésekor.
- végszámla - Tervező a nettó Tervezési Díj fennmaradó értékének (50%) erejéig jogosult végszámlát kiállítani valamennyi, jelen szerződésben foglalt Tervezési feladat maradéktalan elvégzését követően, a végleges engedélyben előírt esetleges átvezetések elvégzése után.
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla kézhezvételét követően átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a tervezői díj 0,2%-a, de összesen legfeljebb 75 napi tétel (nettó tervezési díj 15%-a).
Meghiúsulási kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő felelős a teljesítés lehetetlenné válásáért, a teljesítés megtagadásáért vagy 75 napot meghaladó késedelemért, akkor az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a nettó tervezői díj 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért követelni
Teljesítési biztosíték - a nettó Tervezési díj 3%-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján.
Jótállás: 60 hónap.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzés tárgyát képező tervezői feladatok komplexitása, a kiemelt műemléki védelem alá eső épületegyüttes kiegészítő tervezése, és kiegészítő tervezői feladatainak ellátása műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan, vagyis nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
1) Ajánlatkérő a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat részletesen a közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg.
2) Jelen közbeszerzés az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.
3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.
4) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor Ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
5) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.
6) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört alkalmazza.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása: 2. ár – fordított arányosítás, 1.1 az M2/2. szakember többlet szakmai tapasztalata – egyenes arányosítás, 1.2 az M2/2. szakember többlet szakmai tapasztalata – pontozás, 1.3 az M2/3. szakember tapasztalata – egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentációban. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza.
8) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http:// ujvilag.gov.hu/tamogatas/
9) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
11) Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.
12) FAKSZ: dr. Fülöp Gyula (lajstromszám: 00880).
13) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
14) Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot).
15.) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára legalább 10.000.000,- HUF/káresemény és legalább 20.000.000,- HUF /év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
16.) Ajánlatkérő a IV.2.6 pont alatt 30 napot ért.
17.) A ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az M/2.2. - M/2.3) alkalmasság körében bemutatott szakember kamarai és/vagy szakmai nyilvántartással az érintett szakember az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik, úgy ajánlattevő gondoskodik az érintett szakember nyilvántartásba vételről a szerződéskötés időpontjára, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kamarai illetve a szakértői nyilvántartásba vétel, illetve annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
18.) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 1.1-1.3. sz. minőségi szempont vonatkozásában többletmegajánlás esetén az ajánlatnak minden esetben tartalmaznia kell a megajánlott szakember megnevezését. Többletmegajánlás esetén, amennyiben az ajánlatban csatolt dokumentumokból nem állapítható meg az 1.1-1.3. sz. minőségi szempont valamelyike vonatkozásában megajánlott szakember neve, úgy az nem pótolható hiánynak minősül és hiánypótlás kibocsátása nélkül az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § -a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák