Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/139
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.20.
Iktatószám:13072/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Komárom-Esztergom megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14354813
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Neszmély – Dunaradvány között összekötő út és rév
Hivatkozási szám: EKR000068312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezési szakasz Neszmély belterületén a 10. sz. főút 69+483 km szelvényből indul a Fő út (10-es sz. főút) Nyáraska utca és Révész köz (11341 j.út – Neszmély vasútállomáshoz vezető út) kereszteződésénél. A kompkikötőhöz vezető 2x1 sávos út nyomvonala a Révész közön halad 286 m hosszon, a 11341.j út burkolatának felújításával. A Révész köz végén az új építésű, 2x1 forgalmi sávos, egybefüggően 149 m hosszú országos közúttal érünk el a Duna partra, ahol a 99,5 m hosszú tervezett rámpa, a személyközlekedést biztosító kompkikötő, valamint a parti létesítmények kerülnek kiépítésre. A kompkikötő rámpájához vezető út mellett kiépítésre kerül a kompkikötő lábakon álló épülete, amelyben helyet kap a váróterem, a higiéniás helységek, a jegypénztár és egy kisebb vendéglátó ipari egység. Az épület hasznos nettó alapterülete: 161,86 m2 Ezen felül: - emeleti terasz (fagyálló csempe, kerámia): 106,66 m2 - külső fedett lépcső (csiszolt beton): 18,27 m2 - földszinti fedett-nyitott terület (térburkolat): 184,34 m2 - földszinti fedett-nyitott terület (zöldfelület): 85,14 m2 A kompkikötő területén kiépítésre kerül a kompkikötő épületének parkolója 28 darab parkolóhely biztosításával. Szintén a kivitelezés részét képezik a szükséges közműkiváltások illetve közmű építések (elektromos, ivóvíz, szennyvíz, távközlés, közvilágítás, sorompó vezérlés) elvégzése. A kompkikötő rámpájának megépítéséhez a Duna medrének kotrása is szükséges (16800 m3). A komphajó beszerzése nem része a kivitelezésnek, az a Magyar KÖZÚT NZRT. által történik (10 szgk. +50 fő kapacitással). A feladat részletes meghatározását - a közbeszerzési dokumentumok részeként - a Közbeszerzési Dokumentáció III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 849483000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Neszmély – Dunaradvány között összekötő út és rév
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252124-3
További tárgyak:34953100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország, Komárom-Esztergom megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési szakasz Neszmély belterületén a 10. sz. főút 69+483 km szelvényből indul a Fő út (10-es sz. főút) Nyáraska utca és Révész köz (11341 j.út – Neszmély vasútállomáshoz vezető út) kereszteződésénél. A kompkikötőhöz vezető 2x1 sávos út nyomvonala a Révész közön halad 286 m hosszon, a 11341.j út burkolatának felújításával. A Révész köz végén az új építésű, 2x1 forgalmi sávos, egybefüggően 149 m hosszú országos közúttal érünk el a Duna partra, ahol a 99,5 m hosszú tervezett rámpa, a személyközlekedést biztosító kompkikötő, valamint a parti létesítmények kerülnek kiépítésre.
A kompkikötő rámpájához vezető út mellett kiépítésre kerül a kompkikötő lábakon álló épülete, amelyben helyet kap a váróterem, a higiéniás helységek, a jegypénztár és egy kisebb vendéglátó ipari egység.
Az épület hasznos nettó alapterülete: 161,86 m2
Ezen felül:
- emeleti terasz (fagyálló csempe, kerámia): 106,66 m2
- külső fedett lépcső (csiszolt beton): 18,27 m2
- földszinti fedett-nyitott terület (térburkolat): 184,34 m2
- földszinti fedett-nyitott terület (zöldfelület): 85,14 m2
A kompkikötő területén kiépítésre kerül a kompkikötő épületének parkolója 28 darab parkolóhely biztosításával. Szintén a kivitelezés részét képezik a szükséges közműkiváltások illetve közmű építések (elektromos, ivóvíz, szennyvíz, távközlés, közvilágítás, sorompó vezérlés) elvégzése.
A kompkikötő rámpájának megépítéséhez a Duna medrének kotrása is szükséges (16800 m3).
A komphajó beszerzése nem része a kivitelezésnek, az a Magyar KÖZÚT NZRT. által történik (10 szgk. +50 fő kapacitással).
A feladat részletes meghatározását - a közbeszerzési dokumentumok részeként - a Közbeszerzési Dokumentáció III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.1AF III.1.3.M.2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember helyi és/vagy országos közút építési projekt során szerzett projektvezetői többlettap-a hónapokban(min.0,max., 24 hónap)  15
2 1.2.AF III.1.3.M.2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember helyi és/vagy országos közút építési projekt során szerzett építésvezetői többlettap-a hónapokban (min. 0, max. 24 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2.Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREG V-A Slovákia-Mo.Együttműk.Progr 2014-2020
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a létesítmény összefüggő műszaki tartalma és a kivitelezés természete nem teszi lehetővé a kivitelezés részekre bontását.
2. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételesen kerül megindításra.
3. II.2.7) szerz.hatályba lépésétől számított 13 hónap, amelybe a téli időszak nem számít bele (december, január, február hónapok)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02684 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Neszmély – Dunaradvány között összekötő út és rév
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 999342934
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 849483000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Extreme-Park Környezetépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68583345
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13108586211

Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833244

Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma:
STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 12961555-4-43.)

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Ajánlattevő neve: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1133 Budapest Váci út 76.
Adószáma: 10683833-2-41.
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1016 Budapest Mészáros utca 13.
Adószáma: 14300327-2-44.

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Adószáma: 12961555-4-43.
Közös Ajánlattevő neve: EXTREME-PARK Környzetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2800 Tatabánya Erdész út D. épület
Adószáma: 13108586-2-11. és
Közös Ajánlattevő neve: FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2890 Tata Barina utca 9.
Adószáma: 11795360-2-11.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges