Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 13102/2022
CPV Kód: 45453100-8
Ajánlatkérő: Atommagkutató Intézet
Teljesítés helye: Debrecen, Bem tér 18/C. V. épület (hrsz: 21066/1).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SZERIP Szerelőipari Kivitelező és Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: tudományos kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15300344209
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csörgőné Molnár Erzsébet
Telefon: +36 52509200
E-mail: molnar.erzsebet@atomki.hu
Fax: +36 52416181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: tudományos kutatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tandetron III. ütem
Hivatkozási szám: EKR000694292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő Debrecen, Bem tér 18/c sz. alatt ingatlanán az V. sz. épület egy részének átalakításával és felújításával a Tandetron gyorsító III. ütemének a kialakítását, a meglévő területek átcsoportosítását, részbeni funkcionális összevonását kívánja megvalósítani, melynek részét képezi a fenti épületben Nemzetközi Radiokarbon AMS Kompetencia és Képzési (INTERACT) Központ folytatásaként gyorsítós tömegspektrométerek (AMS) befogadására alkalmas terület kialakítása is.
A Tandetron gyorsító III. ütemében mintegy 310 m2-es területen részben kutatású célú infrastruktúra – sugárkémiai laboratórium (44 m2), mérőszoba (35,82 m2), műszerszoba (28,56 m2) kerül kialakításra. A fennmaradó részben mérnöki és operátori szoba (2x19,1 m2), teakonyha (16 m2), szociális blokk és közlekedők kerülnek kialakításra.
Teljes egészében felújításra kerülnek az érintett részen az épületgépészeti, és épület-elektromos vezetékek, szerelvények, rendszerek, valamint a technológiát kiszolgáló gépészeti rendszerek, elektromos rendszerek bővülnek. Az érintett részen, kibontásra kerülnek a megmaradt épületgépészeti szerelvények.
Az AMS laboratórium 164,2 m2 hasznos alapterületen kerül kialakításra, az alábbi műszaki paraméterek teljesítésével:
- terem hőmérséklet: 22 °C +- 2 °C,
- préslevegő: 5-7 bar között, min 100 l/min, 24h/7d üzemidőben ISO 8573-1 szerint 2.4.2 minőséggel,
- 3 fázisú betáplálás 100 kVA 230/400V +- 10%, 50-60Hz.
A fentiekkel összefüggésben minden régi épületgépészeti tartószerkezet bontásra kerül, a régi erősáramú hálózattal egyetemben. Vezetőképes PVC (Tarkett) aljzatot kell készíteni a teljes felületen. Teljes körű festés, préslevegő csatlakozás (4 db), 100 kVA kapacitású 3 fázisú elektromos betáplálás kerül kialakításra két kapcsolószekrényben elhelyezve. Áramvételi pontok és a 15 db gyengeáramú végpont a keleti falon végigfutó parapet csatornában elhelyezve. A keleti falon mosogató kerül kialakításra. A paramétereket teljesítő klímatizálás kiépítése meglévő csatlakozási pontok felhasználásával.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 199994061 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tandetron III. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak: 45111100-9
45262300-4
45262311-4
45262500-6
45311200-2
45314300-4
45324000-4
45331200-8
45332200-5
45332400-7
45350000-5
45432100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Bem tér 18/C. V. épület (hrsz: 21066/1).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Debrecen, Bem tér 18/c sz. alatt ingatlanán az V. sz. épület egy részének átalakításával és felújításával a Tandetron gyorsító III. ütemének a kialakítását, a meglévő területek átcsoportosítását, részbeni funkcionális összevonását kívánja megvalósítani, melynek részét képezi a fenti épületben Nemzetközi Radiokarbon AMS Kompetencia és Képzési (INTERACT) Központ folytatásaként gyorsítós tömegspektrométerek (AMS) befogadására alkalmas terület kialakítása is.
A Tandetron gyorsító III. ütemében mintegy 310 m2-es területen részben kutatású célú infrastruktúra – sugárkémiai laboratórium (44 m2), mérőszoba (35,82 m2), műszerszoba (28,56 m2) kerül kialakításra. A fennmaradó részben mérnöki és operátori szoba (2x19,1 m2), teakonyha (16 m2), szociális blokk és közlekedők kerülnek kialakításra.
Teljes egészében felújításra kerülnek az érintett részen az épületgépészeti, és épület-elektromos vezetékek, szerelvények, rendszerek, valamint a technológiát kiszolgáló gépészeti rendszerek, elektromos rendszerek bővülnek. Az érintett részen, kibontásra kerülnek a megmaradt épületgépészeti szerelvények.
Az AMS laboratórium 164,2 m2 hasznos alapterületen kerül kialakításra, az alábbi műszaki paraméterek teljesítésével:
- terem hőmérséklet: 22 °C +- 2 °C,
- préslevegő: 5-7 bar között, min 100 l/min, 24h/7d üzemidőben ISO 8573-1 szerint 2.4.2 minőséggel,
- 3 fázisú betáplálás 100 kVA 230/400V +- 10%, 50-60Hz.
A fentiekkel összefüggésben minden régi épületgépészeti tartószerkezet bontásra kerül, a régi erősáramú hálózattal egyetemben. Vezetőképes PVC (Tarkett) aljzatot kell készíteni a teljes felületen. Teljes körű festés, préslevegő csatlakozás (4 db), 100 kVA kapacitású 3 fázisú elektromos betáplálás kerül kialakításra két kapcsolószekrényben elhelyezve. Áramvételi pontok és a 15 db gyengeáramú végpont a keleti falon végigfutó parapet csatornában elhelyezve. A keleti falon mosogató kerül kialakításra. A paramétereket teljesítő klímatizálás kiépítése meglévő csatlakozási pontok felhasználásával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (12 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 A szerződés teljesítésébe építész szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság megszerzéséhez szük 10
3 A szerződés teljesítésébe építménygépészeti szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság megszerzé 5
4 A szerződés teljesítésébe építményvillamossági szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság megsze 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezetőkre vonatkozó értékelési részszempontok teljes szövege:
- A szerződés teljesítésébe építész szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül;
- A szerződés teljesítésébe építménygépészeti szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül;
A szerződés teljesítésébe építményvillamossági szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tandetron III. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZERIP Szerelőipari Kivitelező és Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27432794209
Postai cím: Nyomdász Utca 7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: otvos.imre@szerip.hu
Telefon: +36 303828348
Internetcím(ek): (URL) http://www.szerip.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27432794209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 213993897
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 199994061
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész szakterületű felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZERIP Szerelőipari Kivitelező és Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27432794209
Postai cím: Nyomdász Utca 7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27432794209

Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22634812209
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209

Hivatalos név: Villép 90 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11652395215
Postai cím: Ady Endre Utca 11. Fszt. 12.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11652395215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/05/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges