Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/134
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.14.
Iktatószám: 13120/2021
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Pető Andás Kar, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329808242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szula István
Telefon: +36 12109610
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586562021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586562021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE PAK Kútvölgyi energiahatékonysági fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000586562021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
SE PAK Kútvölgyi úti épületének energiahatékonysági fejlesztéséhez kapcsolódó tervezés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SE PAK Kútvölgyi energiahatékonysági fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Pető Andás Kar, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képezi a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Kútvölgyi úti épületének energiahatékonysági fejlesztésének megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzése az Előzetes Tervezési Program, valamint az Általános tervezési és műszaki követelmények megnevezésű dokumentumokban foglaltak szerint.
Elvégzendő tervezési feladatok:
- Teljes tetőfelület födém hő szigetelése
- Épület utólagos külső hőszigetelése a jelenleg érvényben lévő épületenergetikai szabványnak megfelelően
- Komplett világítási rendszer cseréje energiatakarékos led világítás kiépítése
- Teljes épület hővisszanyerős szellőztető rendszerének kialakítása
- Megújuló energia hasznosítása
o Napkollektorok telepítése a lapos tetős felületekre
o Napelemek telepítése a lapos tetős felületekre
o Hőszivattyús rendszer kialakítása
- HMV előállítás napkollektor rásegítéssel
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a felmérési tervek elkészítése és a végleges tervezési program összeállítása, a megvalósításhoz szükséges engedélyek, hatósági/szakhatósági hozzájárulások beszerzése (pl. településképi bejelentési eljárás lefolytatása, határozat beszerzése), kivitelezési dokumentáció elkészítése az Általános tervezési és műszaki követelményeknél nevesített jogszabályok előírásainak betartásával.
A megvalósítás helyszíne: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. (hrsz: 10171/5)
Épület jellemzői:
funkció: óvoda, oktatás
építés éve: 1976-1985, szintek száma: 7, nettó alapterület: 11120 m2,
Vezeték jog: ELMŰ Hálózati Kft. 7,0 m²
Bányaszolgalmi jog FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.151,0 m²,
Helyi védelem alatt álló építészeti örökség: nincs
Régészeti lelőhely: nincs
A Semmelweis Egyetem Pető András Kar Kútvölgyi út 8. sz. alatti létesítményünket az 1960-as években kezdték tervezni, majd a kivitelezésre 1976 és 1985 között került sor. Az épület helyszínéül szolgál a magas színvonalú kari képzésnek. A tantermek, tanszékek, igazgatóság, tanulmányi osztály, öltözők, egyéb kiszolgáló helyiségek 2341 m2 területen helyezkednek el. A gyakorló Intézmény 6797 m2-en található és magába foglalja a különböző óvodai csoportokat, nemzetközi csoportokat, a korai fejlesztés, szülök iskolája, utógondozás, egyéni és csoportos foglalkoztatásokat, felnőtt képzéseket, babás-mamás foglalkoztatásokat kiszolgáló helységeket. A Hári Mária Könyvtár és Regionális Forrásközpont 399,19 m2. Az egészségügyi osztályhoz tartoznak a neurológia, ortopédia, fogászat, vizsgálók, betegszobák helységei, melyek 220 m2en találhatóak. Az épületben található egy használaton kívüli főzőkonyha étteremmel együtt 425 m2-es területen. 715m2 terület a rektori hivatalt, kancelláriát és hozzá tartozó társ osztályokat szolgálja ki. Az épület fennmaradó részén üzemeltetési helyiségek, egységek találhatók. A Kútvölgyi úti telephely bruttó 13 738 m2-en szolgálja ki a világhírű „Pető-módszer” alapelveit.
A Kútvölgyi úti létesítmény földgáz energia felhasználásával, a tetőszinti kazánházba 2014-ben telepített Viessmann gyártmányú, Vitocrossal 200/420 típusú, valamint a megbízhatatlan és rossz hatásfokkal működő Buderus gázkazán segítségével állítja elő a szükséges hőmennyiséget a fűtéshez és HMV-hez. A földszinten található hőközpont berendezései (hőcserélők, keringető szivattyúk, HMV tartályok, vízlágyítók, tágulási tartály, elzáró szerelvények, biztonsági szerelvények) valamint a fűtési rendszerhálózat elavult. A kazánok vezérlése nem megoldott. Szükségszerű a Buderus gyártmányú gázkazán kiváltása egy korszerű 450 kW-os kondenzációs gázkazánnal. A hozzá tartozó gépészeti berendezések, hőcserélők, keringető szivattyúk, HMV tartályok, vízlágyítók, tágulási tartály, elzáró szerelvények, biztonsági szerelvények cseréje szintén elengedhetetlen. A fűtési hálózat és a HMV automata szabályozása egy felügyeleti rendszer kiépítésével a biztonságos és gazdaságos működés érdekében ma már alapfeltétel.
Ajánlatkérő a tervezési feladat elvégzéséhez nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja a meglévő állapotra vonatkozó energetikai számításokat, valamint a támogatási szerződés mellékletét képező, fejlesztéssel elérni kívánt értékeket.
A tervezett állapotra vonatkozó igazoló energetikai számítás elkészítése nyertes ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésekor a nyertes ajánlattevőt tájékoztatja a beruházás támogatási szerződésben rögzített költségkeretéről.
Teljesítési határidők:
- végleges, ajánlatkérő által jóváhagyott tervezési program elkészítése: a szerz. hatályba lépésétől számított 30 nap;
- felmérési terv elkészítése: a szerz. hatályba lépésétől számított 60 nap;
- a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése: a tervezési program jóváhagyásától számított 3 hónap;
- kivitelezési dokumentáció: az engedély beszerzésétől számított 2 hónap.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján értékeli.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon minőségi részszempont esetében, ahol a nagyobb érték a kedvezőbb, ajánlatkérő a szélső értékkel korrigált arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) pont szerinti szakember energetikai korszerűsítés tárgyú engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítésben szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) 15
2 M2.2) pont szerinti szakember energetikai korszerűsítés tárgyú engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítésben szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db)  15
3 M2.3) pont szerinti szakember energetikai korszerűsítés tárgyú engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítésben szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) 10
4 M2.4) pont szerinti szakember energetikai korszerűsítés tárgyú engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítésben és/vagy energetikai tanúsításban szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP ÉFK, a támogatás pályázati felhívása még nem jelent meg
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Ár szempont teljes szövege: Nettó tervezési díj (HUF).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát (öntisztázás).
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek ajánlata benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-re is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike, kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek) igénybe vétele esetén az érintett szervezet(ek)/személy(ek) mindegyike képviseletében az ajánlattevő képviselője tölti ki az EKR-ben a formanyomtatványokat.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatba be kell nyújtani – az EKR nyilatkozatmintájának felhasználásával – az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia/igazolni.
A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követőmeghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában – szintén az EKR-ben rendelkezésre álló nyilatkozatminta segítségével - nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt tartalommal.
Az EKR-ben található űrlap felhasználásával Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a321/2015. (X. 30.) Korm. rend 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „α” alfa szakaszát kitölteni.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) (Közös) Ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti igazolási kötelezettség körében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint a nyilvántartásokat, így dokumentumok benyújtása nem szükséges, amennyiben a nyilvántartásban szereplés megállapítható.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében szükséges az engedély vagy jogosítvány másolatának, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolásnak a benyújtása.
Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „α” alfa szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M/1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb referenciák legalább az alábbi tartalommal:
• a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe
M/2.) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak [M2.1)-M2.4)] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell valamennyi szakember tekintetében:
1. Magyarországon letelepedett szakember esetében a szakember tervezői jogosultságát/kamarai tanúsítását igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható , ahol a jogosultság megszerzési időpontját is fel kell tüntetni). Amennyiben a szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát.
2. A szakemberek aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- a szakember szakmai tapasztalatának ismertetését, melynek
a) az előírt kamarai jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkező szakemberek esetében kizárólag a minőségi értékelési részszempontra adott ajánlati elemet kell alátámasztania,
b) míg a kamarai nyilvántartással nem rendelkező szakemberek esetében pedig a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalat meglétét és az értékelési részszempont vonatkozásában bemutatott többlettapasztalatot egyaránt.
A kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalat bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban történjen, míg a többlettapasztalat ettől jól elkülöníthető módon, az értékelési szempontnál előírt tervezési feladatok ismertetésével támasztható alá.
Az időben párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
A vonatkozó jogosultság megléte esetén a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzési időpontjának feltüntetése is szükséges.
3. A szakember által aláírt nyilatkozat arról, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon a minőségi értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2-5. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk. Az alkalmassági követelmény és az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat között az átfedés nem megengedett.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások
benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen AF feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, összesen min. 7000 m2 nettó alapterületű épület megvalósítására és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló, energetikai méretezést is magában foglaló tervezési feladatok ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, vagy munkákkal.
Az előírt referenciakövetelménynek ajánlattevő legfeljebb 5 db szerződésből felelhet meg.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy azzal egyenértékű É, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy azzal egyenértékű G, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy azzal egyenértékű V, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. rész Energetikai tanúsítás részében meghatározott, vagy azzal egyenértékű „TÉ”, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezek megszerzéséhez szükséges, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés) rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Szerződéskötési feltétel: Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre rendelkezzen az M2) pontban előírt szakemberek biztosításán túl legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. rész Építésügyi műszaki szakértés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „SZÉS6” jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Az előírt szakember és az M2) pontban előírt szakemberek között az átfedés megengedett.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: naponta a késedelmesen teljesített feladatra eső tervezési díjrészlet 1 %-a, de maximum a késedelmes teljesítéssel érintett feladatra eső tervezési díjrészlet 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó tervezési díj 30%-a.
Jótállás: 60 hónap. A jótállási idő alatt az alábbi feladatok ellátása:
Tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.
További információt a tervezési szerződés tervezete tartalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. §-ra.
Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a fenti ütemezésnek megfelelően biztosítja a részszámlázási lehetőséget az alábbiak szerint:
- felmérési terv és végleges tervezési program elkészítése: a tervezési díj 10 %-a;
- a szükséges engedélyek, hozzájárulások, településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat megszerzése: a tervezési díj 40 %-a;
- kivitelezési dokumentáció: a tervezési díj 50 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás a Kbt. 68.§-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint történik.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatban csatolnia kell:
EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat:
- Felolvasólap,
-Ajánlattevői nyilatk. a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
-Nyilatk. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján (bírálati szakaszban is elegendő),
-Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. alapján
-Nyilatk. folyamatban lévő változás-bejegyzési eljárásól (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában,
-Nyilatkozat üzleti titokról,
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (A szakember nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, illetve ha a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül.),
- EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására;
A közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat.
2. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
3. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben a gazdasági társaság önálló cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazza valamely munkavállalóját jognyilatkozat megtételére, akkor a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése és a Ptk. 6:15. §-a együttesen alkalmazandó, ezért a meghatalmazott munkavállaló a képviseleti jogot csak az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
4. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
5.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.
7. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent a folyamatba épített ellenőrzés miatt.
8. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
9. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
10. A Kbt. 55.§ (7) bek. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AT-nek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
11. A felhívás III.1.3) M2.1)-M2.4) pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő.
12. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
13. Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon a minőségi értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2-5. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
14. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és
feladatok - jellegük, összetettségük alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. Az energetikai korszerűsítés tervezésekor a pályázati felhívásban és a Támogatási Szerződésben vállalt indikátoroknak való megfelelés a kiemelt cél. Tervező a munkája során köteles a teljes épületre vonatkozó energetikai számítások végzésére, mely részekre nem bontható.
15. Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös Ajánlattevőnek) a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 11.§-a alapján a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább 150 000 000 Ft, ill., káreseményenként legalább 50 000 000 Ft összegű tervezői felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításról Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
16. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzéshez szükséges forrást uniós pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződésből kívánja biztosítani. Ajánlatkérő a forrás biztosítására irányuló kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
Továbbiak: VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.3) pont folytatása:
17. Amennyiben a közbeszerzési eljárás befejezéséig nem születik döntés a támogatásról, úgy Ajánlatkérő hirdet nyertest, amennyiben annak feltételei fennállnak és aláírásra kerülhet a szerződés. A szerződés hatályba lépésének napja azonban a jelen szerződésre vonatkozó uniós forrás terhére megkötendő támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10. nap. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésének napjáról ajánlattevőt a szerződésben megjelölt kapcsolattartón keresztül elektronikus úton haladéktalanul értesíti.
Amennyiben a tervezési szerződés az aláírást követő 6 hónapon belül nem lép hatályba, a szerződés hatálybalépésére már nem kerül sor.
18. FAKSZ neve: Gredics Éva, lajstromszám: 01291, Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák