Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/135
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.15.
Iktatószám: 13247/2021
CPV Kód: 79952000-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet sz. feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jákói Viktória
Telefon: +36 18966863
E-mail: viktoria.jakoi@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet sz. feladatok
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kifü Motivációs pillér
Hivatkozási szám: EKR000692922020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés "A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére az „Oktatási Intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” elnevezésű projekt motivációs rendezvényszervezési és videogyártási feladatainak ellátására"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 366665000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kifü Motivációs pillér
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79960000-1
További tárgyak: 92111200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Stratégiai tervezés és tanácsadás
A nyertes feladata a motivációs pillérben megvalósítani kívánt rendezvények stratégiai tervezési feladatainak ellátása, az alábbi részfeladatok mentén:
- a motivációs pillér (rendezvénysorozat) átfogó stratégiájának kidolgozása a teljes projekt-időszakra,
- az elkészült stratégia rendszeres frissítése a projekt teljes időtartama alatt,
- féléves motivációs akciótervek kidolgozása.
2. Videogyártás, fotózás
A nyertes feladata videó gyártási feladatok teljes körű megvalósítása, ide értve a koncepció megalkotását, a szükséges storyboardok elkészítését, a kreatív szövegírási feladatok ellátását, valamint valamennyi előkészítési és utómunka elvégzését.
Tervezett videók:
- oktató videó (min 5, max 15 féle, 2-5 perces)

Az élő szereplők és a helyszíni bemutatások mellett egyéb vizuális szemléltető anyagok – statikus és mozgó grafikai elemek – alkalmazása is indokolt lehet. Teljes animációk helyett olyan technikák is választhatók, amelyek stílusa meghatározó a célközönség számára. A tartalmaknak olyan formátumban kell elkészülniük, hogy a Megrendelő által használni kívánt felületeken – elsősorban a motivációs pillér rendezvényein – sugározhatók legyenek.
A nyertes feladata a motivációs tevékenységekhez kapcsolódó teljes körű fotózási feladatok ellátása, és utómunkák elvégzése.
3. Rendezvényszervezés
A nyertes feladata:
- rendezvény koncepció elkészítése:
- technikai és lebonyolítási forgatókönyv elkészítése,
- a rendezvény és a helyszín teljes körű előkészítése, berendezése:
- technikai háttér (fény-, hang-, színpad-, vetítés-, wifi, biztonságtechnika) kiépítése, beüzemelése,
- a szükséges programelemek, fellépők leszervezése, biztosítása,
- a rendezvényhez szükséges szakmai stáb biztosítása,
- szállítási, rakodási, bontási feladatok ellátása.
Rendezvény típusok tervezetten:
- utazólabor:
• utazólabor koncepciójának kidolgozása, az Utazólaborhoz szükséges konténer és szállítóeszköz tervezése, előkészítése, berendezésének vázlati elkészítése, műszaki tervek elkészítése, az Utazólabor beszerzése/gyártatása, a megvalósításhoz szükséges személyes és tárgyi feltételek biztosítása, a foglalkozások, órák szakmai tartalmának kidolgozása, szervezési feladatok ellátása
• utazólabor segítségével megvalósuló események teljes körű lebonyolítása: tervezetten min 80, max 120 állomáson, állomásonként napi beosztásban az alábbiak szerint:
- interaktív informatika óra tartása általános- és középiskolákban (naponta 5 db 45 perces rendhagyó, interaktív informatika óra tartása általános- és középiskolákban)
- délutáni szakkör (kötetlen, szünetekkel együtt 3 órás, inspiráló, interaktív foglakozások),
- 60 perces „Szülő-akadémia” tartása valamennyi utazólabori esemény után
- informatikai roadshow, tervezetten min 18, max 54 állomásos roadshow teljes körű megvalósítása (min. 2000 fős, középiskolával rendelkező települések érintésével),
Ennek keretében a nyertes Ajánlattevőnek a látogatókat olyan játékos, alkalmanként minimum 20 perc, maximum 1 óra időtartamú foglalkozásokba kell bevonnia, amelyek kiemelten a programozást népszerűsítik, ezek nyomán az informatikai pályaválasztást is ösztönzik.
A rendezvényeken nagyobb, központi, a helyszínen felállított installációval kell megjelenni. Az egyes roadshow állomásoknak a konvergencia régiókban kell megvalósulniuk.
A nyertes feladatai:
Előkészítő tevékenységek: roadshow túratervének elkészítése, forgatókönyv elkészítése, installációs stand tervezése, legyártása, berendezése, a foglalkozások megvalósításához szükséges technikai háttér (energiaigény, internet-hozzáférés, hangosítás és világítás) biztosítása, a foglalkozások megtartása, utómunkák.
- tematikus tábori napok: tervezetten min 40, max 112 tematikus nap keretében alkalmanként 4 órás foglalkozás szervezése általános és középiskolások részére hirdetett táborokban, akik egy motivációs bemutató és beszélgetés keretében ismereteket szereznek az új technológiákról, ismerkednek a programozással, mint tevékenységgel.
- szakköri foglalkozások, klubok: tanévenként országosan min 18, max 54 (18 megyében, megyénként min 1, max 3) min. 10 fős informatikai vagy robotika szakkör/ klub kialakítása, üzemeltetése szakkörönként min 10 szakköri alkalom megvalósításával . A nyertes feladatát képezi továbbá a szakkörök működtetésére pályázat kiírása a közoktatási intézmények felé, továbbá a szakkörök pedagógusok bevonásával történő működtetése.
- pályaválasztást elősegítő motivációs előadások, valamint látogatások szervezése IKT cégeknél:
Tervezetten min 1, max 10 IKT vállalati nyílt nap megszervezése 30 fős diákcsoportok részvételével. Kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása a pályaorientációs programokat szervező és megvalósító IKT vállalatokkal.
Tervezetten min 100, max 200, min 45 perces pályaorientációs előadás megszervezése közoktatási intézményekben, önkéntes előadók részvételével .
- részvétel szervezése országos IKT versenyeken: 
tervezetten min 1, max 10 , nemzetközileg is kiemelkedő, vagy hazai, városi/megyei/regionális selejtezők versenyalkalmaihoz való csatlakozás kidolgozása, a nevezést vállaló csapatok toborzásában való aktív részvétel, a toborzott csapatok utazásának megszervezése a versenyek helyszínére.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nettó keretösszeg: 366.665.000,- HUF
A KIFÜ a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-10
Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés módszere az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. részszempontnál egyenes arányosítás.
A 2. Minőségi szempontoknál megajánlható mennyiség a Kbt. 77. § (1) bek. alapján: a 2.1.1 és 2.1.2. alszempontok szerinti
szakembereknél 0-5 darab; a 2.2.1. alszempontnál 0-12 hónap.
A pontok számításának módszere:
1. részszempont: Ár szempont: Ajánlati ár (nettó HUF) - Az értékelés módszere valamennyi alszempont esetén:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról –(KÉ. 2020. évi 60. szám) (Útmutató) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás (a legjobb, azaz mind közül a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra) az alábbiak szerint:
P=Alegjobb/Avizsgált (Pmax - Pmin)+ Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. részszempont: Minőségi szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek speciális szakmai tapasztalata értékelési részszempont valamennyi (2.1.1 és 2.1.2.) alszempontja esetében az egyes alszempontok szerinti legjobb (legtöbb tapasztalatot tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével (a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1./a. pont ab) pontja szerinti egyenes arányosítás alapján) számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő az alábbiak szerint:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
2.2. alszempont: A teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata
A szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai többlettapasztalatára vonatkozó (2.2.1.) értékelési alszempont esetében a legjobb (legtöbb hónap) tapasztalatot tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével (a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1./a. pont ab) pontja szerinti egyenes arányosítás alapján) számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő az alábbiak szerint:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: a legkedvezőbb tartalmi elem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 015 - 034273
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kifü Motivációs pillér
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/07/02 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28278061
Postai cím: Ady Endre Utca 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@brightly.hu
Telefon: +36 309282965
Internetcím(ek): (URL) www.brightly.hu
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 366665000
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 366665000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: filmrendezői feladatok; rendezvények technikai hátterének technikusi feladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Nyertes ajánlattevő adószáma: Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. adószám: 12452648-2-13
2.) További ajánlattevők: Keiok Kft. (Székhelye: 1126 Budapest Tóth Lőrinc utca 31., adószám: 13320047-2-43); Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft. (Székhelye: 1022 Budapest Tövis utca utca 10., adószám: 23444030-2-41); MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (Székhelye: 1033 Budapest Szentendrei út 95., adószám: 24710239-2-41)
3.) A nyertes ajánlattevő értékelési szempontokra tett vállalásai:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) Alszempontok:
1.1 Stratégiai tervezés és tanácsadás: 67.000;
1.2 Videogyártás, fotózás: 8.994.500;
1.3 Rendezvényszervezés: 6.961.640;
2.1. Minőségi szempont: A teljesítésben részt vevő szakemberek speciális szakmai tapasztalata
2.1.1 Az M.2.1. pontban bemutatott szakember oktató videó elkészítésében szerzett speciális szakmai tapasztalata. (db (max.5 db): 5;
2.1.2 Az M.2.3. pontban bemutatott szakember 18 éven aluliak számára megrendezett, nevelő-oktató foglalkozások megszervezésében szerzett speciális szakmai tapasztalata. (db) (max.5 db): 5;
2.2. Minőségi szempont: A teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata
2.2.1. Az M.2.2. pontban bemutatott szakember M.2.2. pontban meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.12 hó) : 13;
4.) Az eljárás során nem lett figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)