Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/169
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.09.21.
Iktatószám: 13325/2017
CPV Kód: 79713000-5
Ajánlatkérő: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi Szállás
Teljesítés helye: HU211, HU221, HU331, HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.10.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: menekültügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi Szállás
Nemzeti azonosítószám: AK17323
Postai cím: Csabdi utca 20
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Béla
Telefon: +36 22566176
E-mail: szekely.bela@mbabicske.t-online.hu
Fax: +36 22350201
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.okfon.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb utca 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Reichstetter Zsuzsanna
Telefon: +36 14122462
E-mail: reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb utca 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Reichstetter Zsuzsanna
Telefon: +36 14122462
E-mail: reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: menekültügy
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a BMH Befogadó Állomás és Közösségi Szállás telephelyein őrzés-védelmi szolgáltatás ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BMH Befogadó Állomás és Közösségi Szállás telephelyein őrzés-védelmi szolgáltatás ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 650178880 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a BMH Befogadó Állomás és Közösségi Szállás telephelyein őrzés-védelmi szolgáltatás ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU221, HU331, HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2060 Bicske, Csabdi u. 20.
9061 Vámosszabadi, Szúnyogház u. 3.
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 73-75.
2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 43.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi Szállás központja Bicskén a Csabdi utca végén helyezkedik el, földszintes épületek együttese. A területen irodaépületek, raktárak, jelenleg üres-, illetve raktározási célra használt szállásépületek, valamint egyéb funkciójú épületek, központi fűtést szolgáló kazánház, garázsok és műhely található. A területen irodai munkavégzés és raktározás folyik.
A Vámosszabadi Telephely Vámosszabadi külterületén helyezkedik el egy háromemeletes épület formájában. Az épületben irodák, raktár, ellátotti szállások, közösségi helyiségek, melegítőkonyha, ebédlő, egészségügyi részleg található. Az intézményben 216 férőhely van, jelenleg egyharmada kihasznált.
A Kiskunhalasi Telephely Kiskunhalas Szegedi út 75 szám alatt helyezkedik el. A menedékkérők elhelyezése konténerekben történik. Az intézményben dolgozó munkatársak és az ellátásban résztvevő vállalkozások munkavégzése is konténerekben folyik. Az intézményben az elhelyezettek szociális és egészségügyi ellátása történik. Az intézmény maximum 200 fő elhelyezésére alkalmas. A nyitott befogadó intézmény a BMH vagyonkezelésében levő területen helyezkedik el, mely terület őrzése szintén ajánlattevő feladata. A terület őrzött szállásnak berendezett épületei üresek. Munkavégzés jelenleg két épületben folyik, az egyik a hatósági ügyintézők iroda épülete, a másik a MÖBK irodaépülete.
A Balassagyarmati Telephely a Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 43. szám altt a vasúti átjáró előtt helyezkedik el, egy emeletes épület formájában. Az épületben irodák, raktár, ellátotti szállások, közösségi helyiségek, melegítőkonyha, ebédlő, egészségügyi részleg található. Az intézményben 140 férőhely van, jelenlegi kihasználtsága minimális.
A fenti központra és telephelyeire a továbbiakban együtt a Befogadó Állomás elnevezés kerül alkalmazásra.
A Befogadó Állomás őrzés-védelmének és portai szolgálatának ellátása napi 24 órában, 12 órás váltásokkal, 12/36 órás szolgálati beosztással szükséges. Az intézményi rendszer függvényében változik az őrzés-védelemmel érintett terület, illetve az ott elhelyezett létszám, melyek meghatározzák az egy időben igénybeveendő személy és vagyonőrök számát. Ajánlatkérő 650.178.880,- Ft összegre köt keret-megállapodást.
A szerződés teljesítésében személy- és vagyonőri igazolvánnyal, valamint angol nyelvű kommunikációképes nyelvismerettel (legalább alapfokú angol nyelvtudással), továbbá számítástechnikai és számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkező személyeknek kell résztvenni.
Alkalmasság igazolása:
1) A Kbt. 114.§ (2) bek. szerint az ajánlattevőnek az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény(ek)nek.
2) Az ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó alábbi igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtani (321/2015. KR.):
19.§ (1) bek. a) pont alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat,
21.§ (3) bek. a) pont és 23.§ alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett őrzés-védelmi tevékenység ellátására vonatkozó referenciák ismertetése.
21.§ (3) bek. b) pont alapján szakember ismertetése.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Bontás: 2017. október 2. 8:30 óra, OKFON ZRt. 1139 Bp, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68.§ (3) bek. szerinti személyek lehetnek jelen.
FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet AT, alvállalk., és nem vehet részt alk.igazolásában olyan gazd-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1) és (2) bekezdéseiben meghat. kizáró okok valamelyike fenn áll.
AK a Kbt.62.§ (1) bek. g)-k), m) és q) pontjai szerinti kötelező kizáró okokkal kapcs. előírásokra is felhívja AT figyelmét.
AT nyíl. kell a kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt.62.§(1) bek. k) pont kb) alpont igazolására a KR. 17.§(1) bek.szerint kell eljárni.
Alvállal. és az alkalmasság igaz. résztvevő más szervezet vonatkozásában az AT nyilatk. nyújt be arról, hogy az érintett gazd. szereplők von. nem állnak fenn az előírt kizáró okok.
Be kell nyújtani az AT nyíl. arról, hogy nem vesz igénybe a szerz. telj. a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Felhívjuk figy. a Kbt. 64.§, 74.§ (1), 114.§ (2) bekezdéseire, ill a KR.17.§-aira.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet,
a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet,
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítések összegét Vállalkozó (V) minden tárgyhónapot követő hónap 1-jén,illetve első munkanapján számlázza Megrendelő (M) felé.Teljesítésigazolás alapján V számlát állít ki M nevére,címére,melyet M kézhezvételtől számított 30napon belül, V által megadott, szerződésben (SZ) rögzített bankszámlaszámra való átutalással egyenlít ki. Szla igazolására M belső rendelkezéseiben meghat személyek jogosultak.M az Art. 36/A.§-t alkalmazza.AK előleget nem fizet.AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.Az ajánlattétel és az elsz pénzneme magyar Forint (HUF).Késedelmes telj esetén kötbér mértéke minden egyes nem teljesített,vagy késedelmesen eltelt nap után fizetendő nettó v.díj 1 hónapra vetített díjának 5%-a.Súlyos SZszegés esetén M-nek jogában áll azonnali hatállyal felmondani SZ-t.M meghiúsulási kötbérre jogosult,melynek mértéke az éves nettó v.díj 20%-a.AK felhívja figyelmet Kbt. 135.§ (1),(5),(6),(10)-(11) bek-re,valamint Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek-re.Pü telj feltételeit kb dok tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Legjobb ár-érték arány. Értékelési szempont, Súlyszám.
1.Nettó óradíj (Ft/óra/fő); 9
2.A szolgáltatást irányító (1 fő) szakember személy- és vagyonvédelmi és/vagy portaszolgálati szolgáltatás irányítására vonatkozó szakmai tapasztalata (min. 36 - max. 108 hónap); 1
Az értékelés során adható pontszám szempontonként: 0-10.
Ajánlatkérő az 1. értékelési sz esetén a fordított arányosítás, a 2. értékelési sz esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2017/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma :
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
  A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás a Kbt. 105.§ (1) bek a) pont sz. 1 ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
G) bármely pénzforgalmi számláján (beleértve a vizsgált időszakban megszűnt számláit is) 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás (FH) feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban.
nem rendelkezik:
M1) 1 db, min 18 hónapon keresztül folyamatosan végzett (akár több részleteben történő), minimum 225.000,- óra mennyiségben teljesített, őrzés-védelmi tevékenység ellátására vonatkozó igazolással vagy (v) nyilatkozattal alátámasztott referenciával.
M2.1) min 1 fő, a teljesítés helyszíni irányításáért felelős, min 3 év gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel, v biztonságszervezői szakképzettséggel rendelkező szakemberrel.
M2.2) min 18 fő személy- és vagyonőrrel, akik min 1 éve rendelkeznek személy- és vagyonőri igazolvánnyal,
M2.3) min 12 fő szakemberrel, aki angol nyelvű kommunikációképes nyelvismerettel (min alapfokú angol nyelvtudással), továbbá számítástechnikai és számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkezik.
Szakemberek között átfedés megengedett.
3. Az ajánlattevőnek és az általa a FH VI.3)2.G)pont sz. alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél (pü int) vezet számlát, illetve az eljárást megindító FH feladásának napjától visszaszámított (vsz) 24 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben a FH feladásának napjától vsz 24 hónapban szűnt meg az ajánlattevőnek v az általa a FH VI.3)2.G)pont sz. alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pü int-től is kell nyil-ot csatolni a FH VI.3)2.G)pont sz. tartalommal.
4. A nyertes AT köteles az eredményhirdetést követő 8 napon belül a jelen eljárás tárgya sz. tevékenységére, valamint amennyiben alvállalkozóval (av) rendelkezik, úgy av tevékenységére is min 20millióFt/éves és min 5millióFt/káreseményenkénti kárkifizetési limit összegre von-ó felelősségbiztosítást bemutatni és azt a szerződés (sz) hatálya alatt fenntartani, és lehetőséget biztosítani arra, hogy a Megrendelő a biztosítási szerződés meglétét a jelen sz időtartama alatt ellenőrizhesse.
5. AK a nyertes AT(k)től nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.
6. Csatolni kell az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és a nyil-okat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, v ügyvéd által készített aláírás-mintáját. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
7. Folyamatban lévő változásbejegyzési (vb) eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vb kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben vb eljárás nincs folyamatban, úgy az arra von-ó nyil-ot csatolni kell.
8. A Kbt. 66.§ (2), (4), (5), (6) bek alapján a dok-ban megadott minta sz. nyil-ni kell. A Kbt. 66.§ (2) bek sz. nyil-ot eredeti példányban kell csatolni a Kbt. 47.§ (2) bek-re tekintettel.
9. AK nem határoz meg a Kbt. 132.§ sz. feltételeket.
10. AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek.
11. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén AK a papír alapon benyújtott ajánlatot tekinti irányadónak.
12. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71.§ (6) bek alapján nem rendel el újabb hiánypótlást.
13. Közös ajánlattétel esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35.§-ban foglaltakra (részletek a kb dok-ban).
14. AT az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához.
15. AK a KR. 30.§ (4) bek sz. jelzi, hogy a szerz. telj. való alk. feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg valamennyi feltétel esetén.
16. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
17. Nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv sz. kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/09/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)