Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/140
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.07.23.
Iktatószám: 13384/2019
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU; HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;APONIUS Consulting Kft.;Dr. Bonnyai Ügyvédi Iroda
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Informatikai központi beszerző szerv
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Pozsonyi Út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Koszó Miklós
Telefon: +36 301531665
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36 18009937
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dkuzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai központi beszerző szerv

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közbeszerzési feladatok,tanácsadás,minőségbiztosít
Hivatkozási szám: EKR000794112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az eljárás megnevezése:
„Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása és szaktanácsadás, valamint minőségbiztosítás és ellenőrzés két közbeszerzési részben”.
1. közbeszerzési rész: „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb lebonyolítási, tanácsadási feladatok ellátása”.
2. közbeszerzési rész: „Közbeszerzésjogi szakértelmet igénylő minőségbiztosítási és ellenőrzési feladatok ellátása”
Ajánlatkérő a feladatok ellátására keretszerződést kíván kötni az alábbi keretösszegben:
1. közbeszerzési rész: nettó 150.000.000,- Ft keretösszeg és további opcionálisan lehívható nettó 99.000.000,- Ft keretösszeg, azaz összesen nettó 249.000.000,- Ft keretösszeg.
2. közbeszerzési rész: nettó 30.000.000,- Ft keretösszeg és további opcionálisan lehívható nettó 19.000.000,- Ft keretösszeg, azaz összesen nettó 49.000.000- Ft keretösszeg.
A szolgáltatásokat a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti feladatköre ellátásához kívánja igénybe venni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 298000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FAKSZ, informatikai, pénzügyi szakértelem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő székhelye, valamint Ajánlatkérő által meghatározott egyéb magyarországi teljesítési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megbízási keretszerződés alapján Nyertes Ajánlattevő a következő típusú, előre meg nem határozható számú feladat ellátása köteles:
1. közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján,
2. beszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása,
3. jogorvoslati képviselet ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt,
4. szerződésmódosítással kapcsolatos ügyintézés,
5. egyéb közbeszerzésjogi szakértelmet igénylő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása.
Ajánlatkérő a fenti tanácsadói szolgáltatásokat a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti feladatköre ellátásához kívánja igénybe venni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembereken felül megajánlott további szakemberek száma (0-2 fő) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés időtartama alatt az alap keretösszeg (150.000.000,- Ft) kimerülését követően további egyedi megbízásokat adjon összesen nettó 99.000.000,- Ft keretösszeg erejéig (opcionális rész), Az opció lehívására a Keretszerződés időbeli hatálya alatt van lehetőség.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárás fajtája: Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

II.2.1)
Elnevezés: Közbesz. minőségbiztosítás, ellenőrzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő székhelye, valamint Ajánlatkérő által meghatározott egyéb magyarországi teljesítési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megbízási keretszerződés alapján Nyertes Ajánlattevő a következő típusú, előre meg nem határozható számú feladat ellátása köteles:
1. közbeszerzési eljárás dokumentumainak és eljárási cselekményeinek folyamatba épített ellenőrzése, minőségbiztosítása vagy utólagos ellenőrzése,
2. beszerzési eljárások dokumentumainak és eljárási cselekményeinek minőségbiztosítása,
3. közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések módosításához kapcsolódó dokumentumok előzetes ellenőrzése,
4. az ellenőrzéshez kapcsolódó egyéb tanácsadói tevékenységek:
a. az ellenőrzési folyamat kialakítására vonatkozó tanácsadás,
b. dokumentumminták készítése, frissítése,
c. hatásvizsgálatok, felmérések, tanulmányok készítése,
d. személyes rendelkezésre állás,
e. egyéb, kifejezetten az ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzésjogi tanácsadói tevékenység
Ajánlatkérő a fenti tanácsadói szolgáltatásokat a 301/2018. (XII. 27.) Kormány rendelet szerinti feladatköre ellátásához kívánja igénybe venni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembereken felül megajánlott további szakemberek száma (0-2 fő) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés időtartama alatt az alap keretösszeg (30.000.000,-Ft) kimerülését követően további egyedi megbízásokat adjon összesen nettó 19.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. (opcionális rész). Az opció lehívására a Keretszerződés időbeli hatálya alatt van lehetőség.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárás fajtája: Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: FAKSZ, informatikai, pénzügyi szakértelem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91071327
Postai cím: Szabadság Utca 43.
Város: Nyúl
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9082
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Telefon: +36 703235371
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002293
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: APONIUS Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55788384
Postai cím: Rákóczi Út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@aponius.com
Telefon: +36 702878665
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17996506
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 249000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 249000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: APONIUS Consulting Kft.: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közbesz. minőségbiztosítás, ellenőrzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dr. Bonnyai Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24407935
Postai cím: Peterdy Utca 36. B. ép. 3/11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
E-mail: bonnyai.mikolt@bonnyaiugyvediiroda.hu
Telefon: +36 709499704
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17001871
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közreműködés minőségbiztosítási és ellenőrzési feladatok ellátásában.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Mindkét közbeszerzési rész vonatkozásában az V.2.4) ponthoz:
1. közbeszerzési rész:
Keretösszeg: nettó 150.000.000,- Ft keretösszeg és nettó 99.000.000,- Ft opcionálisan lehívható keretösszeg, azaz összesen nettó 249.000.000,- Ft
Nyertes Közös Ajánlattevők megajánlása:
1. Ajánlati ár (1.1-1.5. alszempontok)
1.1. Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása (nettó HUF/óra): 23.500 HUF/óra
1.2. Beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása (nettó HUF/óra): 23.500 HUF/óra
1.3. Jogorvoslati képviselet ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt (nettó HUF/óra): 23.500 HUF/óra
1.4. Szerződésmódosítással kapcsolatos ügyintézés (nettó HUF/óra): 18.500 HUF/óra
1.5. Egyéb közbeszerzésijogi szakértelmet igénylő közbeszerzési tanácsadói tevékenység (nettó HUF/óra): 18.500 HUF/óra
2. Az M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembereken felül megajánlott további szakemberek száma (0-2 fő)
2 fő
2. közbeszerzési rész:
Keretösszeg: nettó 30.000.000,- Ft keretösszeg és nettó 19.000.000,- Ft opcionálisan lehívható keretösszeg, azaz összesen nettó 49.000.000,- Ft
Nyertes Ajánlattevő megajánlása:
1. Ajánlati ár (nettó HUF/óra): 19.000 HUF/óra
2. Az M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembereken felül megajánlott további szakemberek száma (0-2 fő)
0 fő
Rész száma, elnevezése: 1 - FAKSZ, informatikai, pénzügyi szakértelem
Ajánlattevők:
1. APONIUS Consulting Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 25953682-2-42, és Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9082 Nyúl, Szabadság utca 43. 26143790-2-08 - közös ajánlattevők
2. VMC Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, 1025 Budapest, Csejtei Utca 16. 15214/4
14938757-2-41
3. KözbeszGuru Projekt- és Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Aulich Utca 7. 2. em. 4/a.
22985699-2-41
Rész száma, elnevezése: 2 - Közbesz. minőségbiztosítás, ellenőrzés
Ajánlattevők:
1. Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1026 Budapest, Küküllő Utca 8.
24221595-2-41
2. Kuczora Ügyvédi Iroda, 1045 Budapest, Alkotmány utca 12. fszt. 1.
18142426-2-41
3. Dr. Bonnyai Ügyvédi Iroda, 1071 Budapest, Peterdy Utca 36. B. ép. 3/11.
18743584-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
x Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapját a 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet biztosítja, melynek 30. § (9) bekezdése alapján a Digitális Kormányzati Ügynökség létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló közbeszerzési eljárások tekintetében a kezdő naptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tanácsadói szolgáltatásokat működésének megkezdéséhez és a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti feladatköre ellátásához kívánja igénybe venni. A szolgáltatások igénybevételének célja Ajánlatkérő működése megkezdésének, az optimális működési modell kialakításának elősegítése, a Korm. rendelet szerinti közfeladatainak minél hatékonyabb ellátásához való hozzájárulás.
Ajánlatkérő a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet szerinti feladatellátásával összefüggésben külső szolgáltató igénybevétele
- ajánlatkérő beszerzési stratégiájának a Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti végrehajtásának,
- Ajánlatkérő a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti feladatellátásának
támogatása érdekében szükséges.
Külső kapacitások biztosítása különösen a 150 napos – széles intézményi kört érintő - beszerzési tilalom lejártát követően hirtelen jelentkező nagy mennyiségű beszerzési igény feldolgozásához, kezeléséhez és az ehhez kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatásához nélkülözhetetlen, valamint elengedhetetlen tevékenységének megkezdéséhez, feladatainak megfelelő ellátásához, és feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ajánlatkérő központi beszerző szervként közfeladatát minél előbb, hatékonyan elláthassa. A rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem a DKÜ mulasztásából erednek, hanem azok Ajánlatkérő rendeletben megállapított feladataiból következnek.