Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/168
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2017.09.20.
Iktatószám: 13388/2017
CPV Kód: 45000000-7;45212212-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: 3630 Putnok, Gárdonyi út, 1130/1 hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: K.V. INGATLAN Befektetési és Forgalmazási Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Postai cím: Hermina út 49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bálint József
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: K.V. INGATLAN Befektetési és Forgalmazási Kft.
Postai cím: Fő u. 34.
Város/Község: Pányok
Postai irányítószám: 3898
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): sport
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Putnok, Gárdonyi úti, 1130/1 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése, vállalkozási szerződés alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
3630 Putnok, Gárdonyi út, 1130/1 hrsz-ú ingatlan
NUTS-kód HU311
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/04/11 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. VII.31. kormányhatározat) keretében, 3630 Putnok, Gárdonyi úti, 1130/1. hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt. Az épület két medencével (10,0 m x 6,0 m-es tanmedence, forgatási teljesítmény 42m3/h; 25,0 x 15,0 m-es úszómedence, forgatási teljesítmény 150 m3/h) ellátott medencetérből és kiszolgáló helyiségekből áll, az alábbi hasznos alapterülettel:
Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2
Pinceszint (vízgépészeti tér): 62,6 m2
Földszint (medencetér és kiszolgáló helyiségek): 1090,4 m2
Tetőtér (gépészeti tér): 135,0 m2
Összesen: 1288,0 m2
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212212-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 285454631 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/04/11 (év/hó/nap)
Befejezés 2017/02/04 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 65
Fenntarthatósági terv kidolgozottsága 25
Jótállás időtartama (hónapban megadva) (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20482 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/16 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4600 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/04/25 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltételek:
„8.1.2. A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
a) a Létesítmények kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: 2016. 06. 15.
b) a Létesítmények kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: 2016. 08. 31.
c) a Létesítmények kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2016. 10. 31.
d) a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: 2017. 02. 04.”
Módosított szerződéses feltételek:
A Vállalkozási Szerződés 9. pontja az alábbi új 9.1.7. ponttal egészül ki:
„9.1.7. A jelen Szerződés 6. számú mellékleteként meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen a 9.1.1. pontban írtakon felül további vállalkozói díj illeti meg, amelynek összege nettó 36.015.588 (harminchatmillió - tizenötezer - ötszáznyolcvannyolc) forint. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen pont szerinti vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban írt vállalkozói díjról szóló számláját a Vállalkozó a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján, az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor nyújthatja be a Megrendelő részére.
A Vállalkozási Szerződés 8.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.1.2. A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
a) a Létesítmények kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: 2016. 08. 30.
b) a Létesítmények kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: 2016. 11. 14.
c) a Létesítmények kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2017. 01. 31.
d) a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: 2017. 09. 29.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjára a jelen Szerződés mellékletét képező költségvetésben megjelölt munkák merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.
A felmerült munka nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, ezért a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjának második fordulata teljesül.
A felmerült munka a Vállalkozó számára többletköltséget jelent, amelyet a műszaki ellenőr javaslatára a Megrendelő a jelen 1. számú szerződésmódosítás keretében kíván rendezni. A fedezetemelés összege: nettó 36.015.588 (harminchatmillió - tizenötezer - ötszáznyolcvannyolc) forint, amely az eredeti szerződés értékéhez viszonyítottan 12,61 %-os díjemelkedést jelent.
A Vállalkozási Szerződés értékének a változása érinti a teljesítési határidőket is, illetőleg a felmerült munkák miatt a véghatáridő módosul, figyelemmel az alapszerződés 8. pontjára is. A teljesítési részhatáridők az akadályközlés időtartamával meghosszabbodtak, amelyet a Felek a jelen szerződésmódosítás keretében kívánnak rendezni.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/09/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2017/09/13 (év/hó/nap)