Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/148
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.07.31.
Iktatószám: 13418/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkcionális Csarnok kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000855882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Multifunkcionális Csarnok kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71322000-1
45212220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Budapest, Üllői út 133-135 sz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az új multifunkciós csarnok megépülésével Budapest és Magyarország is jól jár. A beruházásnak köszönhetően a létesítmény közvetlen környezete is megújul, a több mint 15 hektáros, éveken át gondozatlan, elhagyatott terület rendezetté válik, Ferencváros és Budapest új zöldfelülettel, élménycentrummal bővül.
A projekt célja egy olyan modern és jelenlegi igényeknek megfelelő multifunkciós csarnok létrehozása, amely mind befogadóképességében, mind műszaki megoldásaiban lehetőséget ad nagyszabású hazai és nemzetközi sportesemények, koncertek és egyéb, jelentős – több tízezer fős – látogatószámot igénylő rendezvények megtartására.
A létesítmény fő helyszíne lesz a férfi kézilabda Európa-bajnokságnak. A nagy világversenyek mellett a multicsarnok helyet ad több sportág (például kézilabda, kosárlabda, jégkorong, teremfoci, röplabda, tenisz, tollas, boksz, birkózás, lovas sportok, vívás, torna, küzdősportok, súlyemelés, egyéb tömegsportok) hazai és nemzetközi versenyének és alkalmas nagy létszámú kulturális rendezvények, kiállítások, konferenciák és egyéb rendezvények befogadására.
Ezen események tovább erősítik Budapest, Magyarország hírnevét, presztízsét, fellendítik a turizmust, közvetlen gazdasági hasznot termelnek. A nemzetközi figyelem előnyös Magyarországnak, erősíti a magyar idegenforgalmat és a gazdaságot. A verseny kizárólag az ár alapján dőlt el, a legolcsóbb árajánlatot adó nyert. Az építés több éven keresztül mintegy 4 ezer magyar embernek, így 4 ezer magyar családnak ad munkát, megélhetést.
Nyertes ajánlattevő főbb feladatai az alábbiak:
1. Tervezés tekintetében általánosan:
Vállalkozói feladat tervezés tekintetében a létesítmény megvalósításához szükséges – valamennyi a kiírás mellékleteiben meghatározott – terv (Építési engedélyezési terv és Kivitelezési terv, továbbá a Megvalósulási terv elkészítése valamint az összes megvalósításhoz szükséges engedély megszerzése). Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők szíves figyelmét, hogy az épület kapcsán elvárás a BREEAM GOOD minősítés megszerzése.
2. Kivitelezés tekintetében általánosan:
Nyertes ajánlattevő főbb feladatai az alábbiak:
A Multifunkcionális aréna és kiszolgáló épületei megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok.
- Aréna épület kivitelezési feladatai, befogadóképessége: (~ 20 000 fő, minősített ülőhellyel)
- Telken belüli felszíni parkolók, broadcast terület, teherforgalmi udvar, zöldfelületek, burkolt felületek, be- és kihajtást biztosító utak, feltáró kapuk, kerítések, jegykezelés pavilonépülete, utcabútorok, térvilágítás, fan zone terület stb. kivitelezési feladatai.
- Telken belüli közmű és infrastruktúrák kivitelezési feladatai
- A létesítményhez kapcsolódó valamennyi egyéb projektelem megvalósításához szükséges kivitelezési feladat, ideértve, de nem kizárólagosan:
- a Fék utca új szakaszának Üllői úti csomóponti kialakítása, tervezési és kivitelezési feladatai
- a Jóváhagyási terv szerinti ~ 800 férőhelyes felszíni parkoló tervezési és kivitelezési feladatai a Hrsz:38295/10 –en, be- és kihajtókkal, kiegészítő zöldfelületekkel kompletten
- Fék utca új szakaszának tervezési feladatai, illetve kivitelezése Hrsz: 38295/8-en,
- telken kívüli közmű és infrastruktúrák tervezési és kivitelezési feladatai
- Zöldfelület rendezés a Hrsz: 38295/1 és 38295/11 – en.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/11/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 186 - 451650

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Multifunkcionális Csarnok kivitelezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96419052
Postai cím: Bojtár Utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 78717800057 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2020. június 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71322000-1
45212220-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Budapest, Üllői út 133-135 sz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az új multifunkciós csarnok megépülésével Budapest és Magyarország is jól jár. A beruházásnak köszönhetően a létesítmény közvetlen környezete is megújul, a több mint 15 hektáros, éveken át gondozatlan, elhagyatott terület rendezetté válik, Ferencváros és Budapest új zöldfelülettel, élménycentrummal bővül.
A projekt célja egy olyan modern és jelenlegi igényeknek megfelelő multifunkciós csarnok létrehozása, amely mind befogadóképességében, mind műszaki megoldásaiban lehetőséget ad nagyszabású hazai és nemzetközi sportesemények, koncertek és egyéb, jelentős – több tízezer fős – látogatószámot igénylő rendezvények megtartására.
A létesítmény fő helyszíne lesz a férfi kézilabda Európa-bajnokságnak. A nagy világversenyek mellett a multicsarnok helyet ad több sportág (például kézilabda, kosárlabda, jégkorong, teremfoci, röplabda, tenisz, tollas, boksz, birkózás, lovas sportok, vívás, torna, küzdősportok, súlyemelés, egyéb tömegsportok) hazai és nemzetközi versenyének és alkalmas nagy létszámú kulturális rendezvények, kiállítások, konferenciák és egyéb rendezvények befogadására.
Ezen események tovább erősítik Budapest, Magyarország hírnevét, presztízsét, fellendítik a turizmust, közvetlen gazdasági hasznot termelnek. A nemzetközi figyelem előnyös Magyarországnak, erősíti a magyar idegenforgalmat és a gazdaságot. A verseny kizárólag az ár alapján dőlt el, a legolcsóbb árajánlatot adó nyert. Az építés több éven keresztül mintegy 4 ezer magyar embernek, így 4 ezer magyar családnak ad munkát, megélhetést.
Nyertes ajánlattevő főbb feladatai az alábbiak:
1. Tervezés tekintetében általánosan:
Vállalkozói feladat tervezés tekintetében a létesítmény megvalósításához szükséges – valamennyi a kiírás mellékleteiben meghatározott – terv (Építési engedélyezési terv és Kivitelezési terv, továbbá a Megvalósulási terv elkészítése valamint az összes megvalósításhoz szükséges engedély megszerzése).
2. Kivitelezés tekintetében általánosan:
Nyertes ajánlattevő főbb feladatai az alábbiak:
A Multifunkcionális aréna és kiszolgáló épületei megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok.
- Aréna épület kivitelezési feladatai, befogadóképessége: (~ 20 000 fő, minősített ülőhellyel)
- Telken belüli felszíni parkolók, broadcast terület, teherforgalmi udvar, zöldfelületek, burkolt felületek, be- és kihajtást biztosító utak, feltáró kapuk, kerítések, jegykezelés pavilonépülete, utcabútorok, térvilágítás, fan zone terület stb. kivitelezési feladatai.
- Telken belüli közmű és infrastruktúrák kivitelezési feladatai
- A létesítményhez kapcsolódó valamennyi egyéb projektelem megvalósításához szükséges kivitelezési feladat, ideértve, de nem kizárólagosan:
- a Jóváhagyási terv szerinti ~ 800 férőhelyes felszíni parkoló tervezési és kivitelezési feladatai a Hrsz:38295/10 –en, be- és kihajtókkal, kiegészítő zöldfelületekkel kompletten
- telken kívüli közmű és infrastruktúrák tervezési és kivitelezési feladatai
- Zöldfelület rendezés a Hrsz: 38295/1 és 38295/11 – en.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/11/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 77842565529
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96419052
Postai cím: Bojtár Utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL) www.market.hu
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek megállapodtak, hogy a Szerződés teljesítése során a kedvezőbb üzemeltethetőség, hasznosíthatóság kialakítása érdekében a Szerződés műszaki tartalmának változtatása vált szükségessé:
A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: „Módosított Műszaki Tartalom”) egyrészről elmaradt munkákat tartalmaz, másrészről a közbeszerzési dokumentációban foglaltaktól való eltérő műszaki megoldások alkalmazását, a műszaki tartalom változását, bővülését (Munkák Megváltoztatása), valamint pótmunkák megrendelését jelenti.
Fentiek a vállalkozói díj módosítását tették szükségessé, figyelembe véve az elmaradt munkák tekintetében eszközölt és kimutatott megtakarítást, illetőleg a műszaki tartalom változására, bővülésére irányuló munkák, továbbá a pótmunkák - jelen szerződésmódosításban elszámolt - ellenértékének különbözetét. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő szándéka a jelen szerződésmódosításnak a jelenlegi beruházási költségkereten belüli megvalósítása, a Szerződés 11.1.14. pontjában megjelölt tartalékkeret összegét ezen szempontnak megfelelően jelen 2. számú Szerződésmódosítás erejénél fogva a Felek a vállalkozói díj emelésével egyidejűleg - ugyanolyan mértékben - csökkentik.
A módosítás jogalapja a munkák megváltoztatása, az elmaradt munkák, illetve a megrendelt pótmunkák tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése, tekintettel arra, hogy az ellenérték változása nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint nem éri el az irányadó uniós értékhatárt sem, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződés néhány pontjában továbbá technikai jellegű pontosítások történtek, melyek jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, tekintettel arra, hogy a módosítások nem határoznak meg az eredeti Szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét és illeszkednek a Szerződés jellegéhez, valamint nem változtatják meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: „Módosított Műszaki Tartalom”) egyrészről elmaradt munkákat tartalmaz, másrészről a közbeszerzési dokumentációban foglaltaktól való eltérő műszaki megoldások alkalmazását, a műszaki tartalom változását, bővülését (Munkák Megváltoztatása), valamint pótmunkák megrendelését jelenti.
A módosítás jogalapja a munkák megváltoztatása, az elmaradt munkák, illetve a megrendelt pótmunkák tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése, tekintettel arra, hogy az ellenérték változása nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint nem éri el az irányadó uniós értékhatárt sem, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződés néhány pontjában továbbá technikai jellegű pontosítások történtek, melyek jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, tekintettel arra, hogy a módosítások nem határoznak meg az eredeti Szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét és illeszkednek a Szerződés jellegéhez, valamint nem változtatják meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 77842565529 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 77842565529 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben