Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/100
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ
Eljárás fajtája: a Kbt. Negyedik Rész 299. § (1) bek. a) pontja szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2009.08.28.
Iktatószám: 13429/2009
CPV Kód:
Ajánlatkérő: Balassi Intézet 1016 Budapest, Somlói út 51.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Nógrádtrade PLUS Kft. 2651 Rétság, Rákóczi út 51.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

17 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Balassi Intézet
1016 Budapest, Somlói út 51.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Nógrádtrade PLUS Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 51.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Szálíltási szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/04/23 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Szállítási szerződés keretében lakberendezői tervek alapján lakberendezési tárgyak szállítása a Római Magyar Akadémia (Róma, Via Giulia 1.) Palazzina épületében 229,46 m2 összterületen hét, egyenként 17-28 m2 alapterületű lakószoba és egy 68,65 m2 területű klubhelység teljes körű bebútorozása érdekében,
ellenszolgáltatás összege: 11.273.250,-Ft
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/05/30 (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: Szállítási szerződés keretében lakberendezői tervek alapján lakberendezési tárgyak szállítása a Római Magyar Akadémia (Róma, Via Giulia 1.) Palazzina épületében 229,46 m2 összterületen hét, egyenként 17-28 m2 alapterületű lakószoba és egy 68,65 m2 területű klubhelység teljes körű bebútorozása érdekében,
ellenszolgáltatás összege: 11.273.250,-Ft
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. Negyedik Rész 299. § (1) bek. a) pontja szerinti eljárás
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összességében legelőnyösebb ajánlat.
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: K.É. 4542/2009. számon 2009. március 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 31. számában.
közzétételének napja: 2009/03/16 (év/hó/nap)
4.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)
4.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:
közzétételének napja: (év/hó/nap)
5.a)*
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen
5.b)*
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
5.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
6.a)*
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
6.b)*
Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
6.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
7.a)
A szerződést módosították-e: nem
7.b)*
Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:
közzétételének napja: (év/hó/nap)
8.).*
Egyéb információk:
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A Nógrádtrade PLUS Kft. a Kbt. 307. § (1) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/08/25 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.