Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/93
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.08.09.
Iktatószám: 13440/2013
CPV Kód: 45453100-8;45421132-8;45350000-5;45310000-3;45321000-3;71320000-7
Ajánlatkérő: Várpalota Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 1. rész esetén:8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (126. hrsz) és 8100 Várpalota, Thury György tér 3. (23. hrsz). 2. rész esetén:8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Várpalota 2013 Konzorcium (Konzorciumvezető neve: E-OS Innovatív Zrt.;Konzorciumi tag neve: ÉPKAR Zrt.);Várpalota 2013 Konzorcium (Konzorciumvezető neve: E-OS Innovatív Zrt.;Konzorciumi tag neve: ÉPKAR Zrt.)
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Várpalota Város Önkormányzata
Postai cím: Gárdonyi G. utca 39.
Város/Község: Várpalota
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Talabér Márta
Telefon: +36 88 592 660
E-mail: kozbeszerzes-vpalotaonk@drhk.hu
Fax: +36 88 575760
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Épületenergetikai felújítás 2 részben.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. rész esetén:8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (126. hrsz) és 8100 Várpalota, Thury György tér 3. (23. hrsz).
2. rész esetén:8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
NUTS-kód: HU213
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya:
,,Épületenergetikai felújítás 2 részben.”
1. részajánlat esetén: A KEOP-4.9.0/11-2011-0131 azonosítószámú pályázat keretében kiviteli tervezésre és építési kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés alapján a 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (126. hrsz.) - Polgármesteri Hivatal- és a 8100 Várpalota, Thury György tér 3. (23. hrsz.). – Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái - szám alatt műemléki környezetben található intézmények épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva.
2. részajánlat esetén: A KEOP-4.9.0/11-2011-0131 azonosítószámú pályázat keretében kiviteli tervezésre és építési kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés alapján a 8100 Várpalota, Fehérvári út 9. – Sportcsarnok - szám alatt található intézmény épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva.
Közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat esetén:
Polgármesteri Hivatal (Városháza):
Az épület faszerkezetű homlokzati nyílászáróinak cseréje fa kültéri nyílászáró szerkezetekre, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, a meglévő nyílászáró kibontásával, falnyílásba történő beépítése, tömítése, (szerelvényezéssel, illesztéssel), egyedi méretekben, bukó, illetve nyíló illetve bukó-nyíló illetve fix szárnyakkal/részekkel, Uw = 1,6 W/m2K, 88 mm szelvény vastagság, felületkezeléssel, 3 rtg üvegezéssel a meglévővel azonos formai kialakítással: 106 db. A meglévő nyílászárók kibontása, a falkáva előkészítése az új nyílászáró fogadásához, a falkávák falazati és/vagy vakolati és felületképzési javítása a nyílászáró bontás/beépítéssel kapcsolatban. Az új nyílászárókhoz homlokzati ablakpárkányok és belső könyöklők szerelése. Homlokzati ablakpárkány bádogozása: 173 fm. Talaj-szondás hőszivattyús energia-termelő rendszer kiépítése 13 db (100 méteres – függőleges elrendezésű, zárthurkú rendszerként kialakított) talajszonda telepítésével, a talajszondák energia-termelő rendszerbe fűzésével, vasbeton aknába telepített talajszonda-osztó-gyűjtő központ szerelésével, hőszivattyú szerelésével, a komplett primer hőtermelő-hőátadó rendszer kiépítésével. A primer rendszer bekötése a meglévő szekunder rendszerbe a szükséges átalakítások elvégzésével és a szükséges fűtési rendszer kiegészítések elvégzésével/beépítésével.
A talajszondás hőtermelő rendszer teljesítménye 2x40kW
A talajszondák és a primer rendszer kiépítése miatt a meglévő parkoló és térburkolatok,
járdák elbontása és helyreállítása/újraépítése.
Az elvégzendő épületenergetikai felújítások/korszerűsítések kiviteli tervdokumentációját valamennyi projektelem tekintetében elkészíteni szükséges a rendelkezésre álló építési engedélyezési tervdokumentációk, építési engedélyek, létesítési engedélyek előírásainak figyelembe vételével, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
Az elkészült végleges terveket ajánlatkérő hagyja jóvá, mely jóváhagyás nélkül a helyszíni kivitelezés nem kezdhető meg.
Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái:
Az épület faszerkezetű homlokzati nyílászáróinak cseréje fa kültéri nyílászáró szerkezetekre, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, a meglévő nyílászáró kibontásával, falnyílásba történő beépítése, tömítése, (szerelvényezéssel, illesztéssel), egyedi méretekben, bukó, illetve nyíló illetve bukó-nyíló illetve fix szárnyakkal/részekkel, Uw = 1,6 W/m2K, 88 mm szelvény vastagság, felületkezeléssel, 3 rtg üvegezéssel a meglévővel azonos formai kialakítással: 201 db.
A meglévő nyílászárók kibontása, a falkáva előkészítése az új nyílászáró fogadásához, a falkávák falazati és/vagy vakolati és felületképzési javítása a nyílászáró bontás/beépítéssel kapcsolatban.
Az új nyílászárókhoz homlokzati ablakpárkányok és belső könyöklők szerelése. Homlokzati ablakpárkány bádogozása: 290 fm.
Talaj-szondás hőszivattyús energia-termelő rendszer kiépítése 29 db (100 méteres – függőleges elrendezésű, zárthurkú rendszerként kialakított) talajszonda telepítésével, a talajszondák energia-termelő rendszerbe fűzésével, vasbeton aknába telepített talajszonda-osztó-gyűjtő központ szerelésével, hőszivattyú szerelésével, a komplett primer hőtermelő-hőátadó rendszer kiépítésével.
A primer rendszer bekötése a meglévő szekunder rendszerbe a szükséges átalakítások elvégzésével és a szükséges fűtési rendszer kiegészítések elvégzésével/beépítésével. A talajszondás hőtermelő rendszer teljesítménye: 3x60kW
A talajszondák és a primer rendszer kiépítése miatt a meglévő sportpálya elbontása és helyreállítása/újraépítése.
Az elvégzendő épületenergetikai felújítások/korszerűsítések kiviteli tervdokumentációját valamennyi projektelem tekintetében elkészíteni szükséges a rendelkezésre álló építési engedélyezési tervdokumentációk, építési engedélyek, létesítési engedélyek előírásainak figyelembe vételével, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
A projekt tekintetében építési engedélyezési illetve létesítési és tender tervdokumentáció áll az ajánlatkérő rendelkezésére.
Az elkészült végleges terveket ajánlatkérő hagyja jóvá, mely jóváhagyás nélkül a helyszíni kivitelezés nem kezdhető meg.
A megvalósítási munkálatokat az épületek folyamatos működése alatt és azok rendeltetésszerű használata mellett kell elvégezni. Valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata.
Valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék
gyűjtése és elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata. A nyertes ajánlattevő feladata a környezet megóvása. Ennek keretében nyertes ajánlattevő kiemelt feladata, hogy a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalásokat minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj, por, pollen védelemről és az elhagyott hulladék kezeléséről gondoskodjon.
A munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási terület kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása a nyertes ajánlattevő feladata. Felvonulási terület csak az Iskola területén biztosítható, a kivitelezési munkaterületek organizációs ellátását a nyertes ajánlattevőnek innen kell megoldania. Az elkészült illetve a munkákkal közvetlenül nem érintett épületrészek/épületszerkezetek állékonyságát/épségét a kivitelezési munkák nem veszélyeztethetik, továbbá a kivitelezés során a kivitelezési folyamatok mellett az Iskola és a Városháza folyamatos üzemelését, továbbá azok környezetében folyamatosan üzemelő városrészben a környező üzleteknek, vállalkozásoknak és egyéb intézmények épületeinek és építményeinek üzemelését is folyamatosan biztosítani kell.
A felújítási munkák építési engedélyhez kötöttek, mely építési engedélyek ajánlatkérő rendelkezésére állnak.
A fejlesztés tárgyát képező részletes előírások és mennyiségek tételesen az ajánlattételi dokumentációban és a mellékleteként kiadott műszaki dokumentumokban találhatók.
2. részajánlat esetén:
Sportcsarnok:
A meglévő festett acél trapézlemez homlokzatburkolat felületén utólagos „dryvit” rendszerű homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 10 cm vtg. polisztirol lapos homlokzati hőszigetelő rendszerrel. Az alkalmazott homlokzati hőszigetelés csak komplett utólagos homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmazásával készülhet, mely homlokzati hőszigetelő rendszernek rendelkeznie kell acél trapézlemez alapfelület esetén a szükséges rendszerengedéllyel.
Ajánlatkérő a projekt lezárása során csak ilyen érvényes tanúsítvánnyal rendelkező utólagos homlokzati hőszigetelést fogad el.
A szükséges homlokzati állványozást, az attika felületek bádogozás-kiegészítését, az ablakpárkányok bádogozásának cseréjét, a bevilágító üvegfalhoz történő bádogozás-csatlakozást a homlokzat utólagos hőszigetelésével kapcsolatban szintén el kell végezni.
A hőszigetelendő homlokzati felület nagysága: kb. 1240 m2.
Az épület lapos tetejére 21 db napkollektor felszerelésével készülő használati melegvíz termelő/rásegítő rendszert kell kiépíteni.
A használati meleg víz termelő/rásegítő rendszert az épület meglévő HMV rendszerével össze kell kapcsolni, melyhez a szükséges gépészeti munkákat el kell végezni.
Az elvégzendő utólagos homlokzati hőszigetelés nem építési engedély köteles tevékenység. Az elvégzendő épületenergetikai felújítások/korszerűsítések kiviteli tervdokumentációját valamennyi projektelem tekintetében elkészíteni szükséges az ezekre vonatkozó hatósági/szakhatósági/jogszabályi előírások figyelembe vételével, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A projekt tekintetében tender dokumentáció áll az ajánlatkérő rendelkezésére.
Az elkészült végleges terveket ajánlatkérő hagyja jóvá, mely jóváhagyás nélkül a helyszíni kivitelezés nem kezdhető meg.
A megvalósítási munkálatokat az épület folyamatos működése alatt és rendeltetésszerű használata mellett kell elvégezni.
Valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata.
Valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A nyertes ajánlattevő feladata a környezet megóvása: Ennek keretében nyertes ajánlattevő kiemelt feladata, hogy a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes
területfoglalásokat minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj, por, pollen védelemről és az elhagyott hulladék kezeléséről gondoskodjon.
A munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A fejlesztés tárgyát képező részletes előírások és mennyiségek tételesen az ajánlattételi dokumentációban és a mellékleteként kiadott műszaki dokumentumokban találhatók.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak: 45421132-8
45350000-5
45310000-3
45321000-3
71320000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 193809416
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF) 60
Teljesítés időtartama (A tervezés és kivitelezés megvalósítása a szerződéskötést követő első hivatalos munkanaptól a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel napjával bezárólag számítva egész naptári napokban; a maximális időtartam 150 naptári nap, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 100 naptári nap- (naptári nap). 15
Jótállási idő (egész hónapokban megadva, minimum 24 hónap vállalható, maximum 60 hónap értékelendő) – (hónap). 10
Késedelmi kötbér vállalása (a nettó vállalkozói díj %-ában, két tizedes jegyig megadva) –(%/nap minden késedelmesen eltelt nap után). 10
Meghiúsulási kötbér vállalása (a nettó vállalkozói díj %-ában, két tizedes jegyig megadva) (%). 10
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4457 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/04/03 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5382 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/04/10 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A KEOP-4.9.0/11-2011-0131 azonosítószámú pályázat keretében kiviteli tervezésre és építési kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés alapján a 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (126. hrsz.) - Polgármesteri Hivatal- és a 8100 Várpalota, Thury György tér 3. (23. hrsz.). – Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái - szám alatt műemléki környezetben található intézmények épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/07/18 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Várpalota 2013 Konzorcium (Konzorciumvezető neve: E-OS Innovatív Zrt.;Konzorciumi tag neve: ÉPKAR Zrt.)
Postai cím: Szilágyi D. tér 1. I./6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Telefon: +36 1 600 62 10
E-mail:
Fax: +36 1 781 01 99
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 155.482.930 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 166.619.006 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 166.619.006 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 166.619.006 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Várpalota 2013 Konzorcium (Konzorciumvezető neve: E-OS Innovatív Zrt.;Konzorciumi tag neve: ÉPKAR Zrt.) (név) Konzorciumvezető székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1. I./6. és Konzorciumi tag székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: A KEOP-4.9.0/11-2011-0131 azonosítószámú pályázat keretében kiviteli tervezésre és építési kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés alapján a 8100 Várpalota, Fehérvári út 9. – Sportcsarnok - szám alatt található intézmény épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/07/18 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Várpalota 2013 Konzorcium (Konzorciumvezető neve: E-OS Innovatív Zrt.;Konzorciumi tag neve: ÉPKAR Zrt.)
Postai cím: Szilágyi D. tér 1. I./6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Telefon: +36 1 600 62 10
E-mail:
Fax: +36 1 781 01 99
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 18.797.070 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 27.190.410 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 27.190.410 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 27.190.410 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Várpalota 2013 Konzorcium (Konzorciumvezető neve: E-OS Innovatív Zrt.;Konzorciumi tag neve: ÉPKAR Zrt.) (név) Konzorciumvezető székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1. I./6. és Konzorciumi tag székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-4.9.0/11-2011-0131
Pályázati felhívás címe: KEOP-4-9-0/11 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva.
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával a Várpalotai Önkormányzat épületeiben”
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
A nyertes közös ajánlattevők vezető tagjának elnevezése E-OS Innovatív Energetikai Zrt. elnevezésről névváltozás okán, ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. elnevezésre változott.
Az ÉPKAR Zrt. konzorciumi tag, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése középvállalkozás
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/08/05 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------