Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/134
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.14.
Iktatószám: 13454/2021
CPV Kód: 45214610-9
Ajánlatkérő: Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Teljesítés helye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Hrsz: 1667
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Sziki-Ép Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: 15300564206
Postai cím: Temesvári krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rajnai Zsuzsanna
Telefon: +36 62599753
E-mail: beszerzes.szbk@brc.hu
Fax: +36 62599975
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nemzeti Biotech Labor kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000535102021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214610-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási-építési szerződés „NEMZETI BIOTECH LABOR KIALAKÍTÁSA
MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSÁVAL, ÁTALAKÍTÁSÁVAL” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
A tervezéssel érintett meglévő épület előregyártott vasbeton pillérvázas technológiával készült. Födémszerkezetét előregyártott TT panelek alkotják. A jelenlegi homlokzati falszerkezet előregyártott vasbeton falpanel. Az épületen belüli falazatok tégla falazatok, kétoldali vakolattal. A meglévő nyílászárók acél szerkezetű homlokzati szerkezetek. A lapostetőn jelenleg többréteg bitumenes lemez található. A meglévő bádogos szerkezetek horganyzott acéllemezből készültek. A jelenlegi padlószerkezet betonozott kivitelű.
Az épület ÉNy-i része jelenleg raktárként üzemel, melyben a jelen tervdokumentáció szerinti biotechnológiai laboratórium kerül kialakításra.
A tervezési területen elhelyezésre kerül összesen 8 db iroda az alaprajzon feltüntetett elrendezéssel. A létesítmény használatához szükséges vizesblokkok, teakonyha, folyosók. Kialakításra kerül 3 db BSL1-es és 3 db BSL2-es szintű labor helyiség és a hozzá tartozó öltözők, zsilipek, autokláv helyiségek (TISZTATÉR). A laboratóriumok belső (mind a BSL1, mind a BSL2 szintű laboratóriumoké) falazata tisztatéri panelekkel készül. A BSL1 szintű helyiségekbe, valamint az irodákba, folyosókra kazettás álmennyezetet terveztünk, a BSL2 szintű laboratóriumok, zsilipek, autokláv helyiségek álmennyezetét függesztett tisztatéri panel alkotja.
A BLS2 szintű laboratóriumok kivitelezésénél fokozott figyelmet kell szentelni a kivitelezési fegyelem betartására, a szerkezetek megfelelő légzárással kell készüljenek, tekintettek arra, hogy ezekben a helyiségekben a külső térhez képest alacsonyabb légköri nyomást kell tartani.
A BSL2 szintű laboratóriumok csak a kialakított zsiliprendszeren keresztül közelíthetők meg az ajtók reteszelésével és a légnyomások kiegyenlítése után.
A teljes épület új, utólagos EPS homlokzati hőszigetelést kap, valamint a teljes lapostető hő-, és csapadékvíz elleni szigetelése, valamint homlokzati nyílászárói is megújulnak.
A tervezéssel érintett területen a teljes elektromos hálózat megújul. Új erőátviteli és világítási áramkörök kerülnek kiépítésre. A tervezett helyiségek világítását LED technológás világítótestekkel oldottuk meg.
A tervezett labor területén új gépészeti rendszerek kerülnek kialakításra. Az irodák, BSL1 szintű laborok fan-coil rendszerű hűtés és hűtési rendszert kapnak. A BSL2 szintű laborok hőigényét a légtechnikai hálózattal oldottuk meg. A létesítmény szellőzését és a BSL 2 szintű laborok nyomásértékeit 5 db légkezelő berendezéssel oldjuk meg, melyek a lapostetőn kapnak helyet. A gépészeti rendszerek hűtési energiáját a lapostetőn elhelyezett folyadékhűtő biztosítja.
Főbb mennyiségek a tervek alapján:
Épületrész összesen: 405,89 m2
Földmunka 127 m3
Feltöltés 69 m3
Beton és vasbeton munkák 65 m3
Aljzatbeton 380 m2
Tisztatéri szendvicspanel falszerkezet 536 m2
Gipszkarton válaszfalak 242 m2
Tisztatéri álmennyezet szerelés 158 m2
Kazettás álmennyezet szerelés 208 m2
Szendvicspanel falszerkezet 51 m2
Szendvicspanel tetőszerkezet 36 m2
Hidegburkolat 98 m2
Műgyanta padló 235 m2
LVT burkolat 72 m2
Festés 433 m2
Mázolás 51 m2
Homlokzati hőszigetelő rendszer 625 m2
Lapostető hő-, és vízszigetelés 1034 m2
Nyílászáró csere 255 m2
Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 450568115 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nemzeti Biotech Labor kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214610-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Hrsz: 1667
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási-építési szerződés „NEMZETI BIOTECH LABOR KIALAKÍTÁSA
MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSÁVAL, ÁTALAKÍTÁSÁVAL” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
A tervezéssel érintett meglévő épület előregyártott vasbeton pillérvázas technológiával készült. Födémszerkezetét előregyártott TT panelek alkotják. A jelenlegi homlokzati falszerkezet előregyártott vasbeton falpanel. Az épületen belüli falazatok tégla falazatok, kétoldali vakolattal. A meglévő nyílászárók acél szerkezetű homlokzati szerkezetek. A lapostetőn jelenleg többréteg bitumenes lemez található. A meglévő bádogos szerkezetek horganyzott acéllemezből készültek. A jelenlegi padlószerkezet betonozott kivitelű.
Az épület ÉNy-i része jelenleg raktárként üzemel, melyben a jelen tervdokumentáció szerinti biotechnológiai laboratórium kerül kialakításra.
A tervezési területen elhelyezésre kerül összesen 8 db iroda az alaprajzon feltüntetett elrendezéssel. A létesítmény használatához szükséges vizesblokkok, teakonyha, folyosók. Kialakításra kerül 3 db BSL1-es és 3 db BSL2-es szintű labor helyiség és a hozzá tartozó öltözők, zsilipek, autokláv helyiségek (TISZTATÉR). A laboratóriumok belső (mind a BSL1, mind a BSL2 szintű laboratóriumoké) falazata tisztatéri panelekkel készül. A BSL1 szintű helyiségekbe, valamint az irodákba, folyosókra kazettás álmennyezetet terveztünk, a BSL2 szintű laboratóriumok, zsilipek, autokláv helyiségek álmennyezetét függesztett tisztatéri panel alkotja.
A BLS2 szintű laboratóriumok kivitelezésénél fokozott figyelmet kell szentelni a kivitelezési fegyelem betartására, a szerkezetek megfelelő légzárással kell készüljenek, tekintettek arra, hogy ezekben a helyiségekben a külső térhez képest alacsonyabb légköri nyomást kell tartani.
A BSL2 szintű laboratóriumok csak a kialakított zsiliprendszeren keresztül közelíthetők meg az ajtók reteszelésével és a légnyomások kiegyenlítése után.
A teljes épület új, utólagos EPS homlokzati hőszigetelést kap, valamint a teljes lapostető hő-, és csapadékvíz elleni szigetelése, valamint homlokzati nyílászárói is megújulnak.
A tervezéssel érintett területen a teljes elektromos hálózat megújul. Új erőátviteli és világítási áramkörök kerülnek kiépítésre. A tervezett helyiségek világítását LED technológás világítótestekkel oldottuk meg.
A tervezett labor területén új gépészeti rendszerek kerülnek kialakításra. Az irodák, BSL1 szintű laborok fan-coil rendszerű hűtés és hűtési rendszert kapnak. A BSL2 szintű laborok hőigényét a légtechnikai hálózattal oldottuk meg. A létesítmény szellőzését és a BSL 2 szintű laborok nyomásértékeit 5 db légkezelő berendezéssel oldjuk meg, melyek a lapostetőn kapnak helyet. A gépészeti rendszerek hűtési energiáját a lapostetőn elhelyezett folyadékhűtő biztosítja.
Főbb mennyiségek a tervek alapján:
Épületrész összesen: 405,89 m2
Földmunka 127 m3
Feltöltés 69 m3
Beton és vasbeton munkák 65 m3
Aljzatbeton 380 m2
Tisztatéri szendvicspanel falszerkezet 536 m2
Gipszkarton válaszfalak 242 m2
Tisztatéri álmennyezet szerelés 158 m2
Kazettás álmennyezet szerelés 208 m2
Szendvicspanel falszerkezet 51 m2
Szendvicspanel tetőszerkezet 36 m2
Hidegburkolat 98 m2
Műgyanta padló 235 m2
LVT burkolat 72 m2
Festés 433 m2
Mázolás 51 m2
Homlokzati hőszigetelő rendszer 625 m2
Lapostető hő-, és vízszigetelés 1034 m2
Nyílászáró csere 255 m2
Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás ideje 36 hó + …. hó (min. 0 hó max. 24 hónap)  10
2 Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) 10
3 Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 5%-os tartalékkerettel növelt nettó díj HUF / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pont részletezése: A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napján kell megkezdeni és legkésőbb a munkaterület átadásától számítottan 8 hónap alatt kell a műszaki átadás átvételt megkezdeni.
A kifizetés finanszírozása az alábbi pályázati forrásokból történik, utófinanszrozással
Nemzeti Laboratóriumok 2021. Program keretében támogatás a Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium megvalósítására, irányítószervi támogatás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08443 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nemzeti Biotech Labor kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sziki-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14101094206
Postai cím: Kálvária Sugárút 96/G.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@tures.hu
Telefon: +36 62444771
Internetcím(ek): (URL) www.szikiep.hu
Fax: +36 62444771
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14101094206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 458749352
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 450568115
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11392668206
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206

Hivatalos név: Sziki-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14101094206
Postai cím: Kálvária Sugárút 96/G.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14101094206

Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11391069206
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069206

Hivatalos név: Genév Generál Ingatlanforgalmazási Építőipari Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12906989213
Postai cím: Pitypang Utca 43
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12906989213

Hivatalos név: ÉPTÁRKER Építőipari Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13203227206
Postai cím: Alsó-kikötő Sor 11
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13203227206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az Összegezés megküldésének napja: 2021.06.23.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges