Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/166
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Közzététel dátuma:2020.08.28.
Iktatószám:13508/2020
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.;FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Dózsa György út 41
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Postai cím: Hévízi út 3/A
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 14.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Építési projekt szervezése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Liget Budapest projekt keretében megvalósítandó Új Nemzeti Galéria létesítmény vonatkozásában a közvetlen megrendelésben meghatározott mérnöki feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest
NUTS-kód HU110
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/11/18 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Liget Budapest projekt keretében megvalósítandó Új Nemzeti Galéria létesítmény vonatkozásában a közvetlen megrendelésben meghatározott mérnöki feladatok ellátása
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 229032506 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/11/26 (év/hó/nap)
Befejezés 2020/06/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 161 - 289208
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/23 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 078 - 138587
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/22 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1 A Létesítmény Egyedi Szerződésben meghatározott becsült költsége nettó 48.041.011.000,- Ft-ról (azaz negyvennyolcmilliárd-negyvenegymillió-tizenegyezer forintról) nettó 72.688.926.000,- Ft-ra (azaz hetvenkettőmilliárd-hatszáznyolcvannyolcmillió-kilencszázhuszonhatezer forintra) változik.
2 A Létesítmény megvalósításának (kivitelezésének) Egyedi Szerződésben meghatározott véghatárideje nem változik.
3 A Megbízó által az Egyedi Szerződésben előírt jótállási idő lejárata nem változik.
4 A Mérnöki szolgáltatási díj Egyedi Szerződésben meghatározott összege és kifizetésének ütemezése az alábbiak szerint változik:
A Tervezésmenedzsment mérnöki tevékenység díja nettó 146.087.261,- Ft-ról (azaz száznegyvenhatmillió-nyolcvanhétezer-kettőszázhatvanegy forintról) nettó 209.887.437,- Ft-ra (azaz kettőszázkilencmillió-nyolcszáznyolcvanhétezer-négyszázharminchét forintra) változik.
A Mérnöki szolgáltatási díj Egyedi Szerződésben meghatározott teljes összege nettó 229.032.506,- Ft-ról (azaz kétszázhuszonkilencmillió-harminckétezer-ötszázhat forintról) nettó 292.832.682,-Ft-ra (azaz kétszázkilencvenkétmillió-nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvankét forintra) változik.
A Mérnöki szolgáltatási díj kifizetésének Egyedi Szerződésben meghatározott ütemezése a jelen 3. számú Módosítás melléklete szerinti pénzügyi ütemtervben rögzített kifizetési ütemezésre módosul.
IV.1.3) A módosítás indoka:
1 A Mérnöki szolgáltatási díj számítási alapjának módosulása
(i) A Megbízó a 2. számú Módosításban 48.041.011.000,- Ft-ban (azaz negyvennyolcmilliárd-negyvenegymillió-tizenegyezer forintban) határozta meg a becsült építési költséget, amely 72.688.926.000,- Ft-ra (azaz hetvenkétmilliárd-hatszáznyolcvannyolcmillió-kilencszázhuszonhatezer forintra) változik az alábbi feltételek figyelembevételével:
(ii) A költségek változása a 2. számú Módosításban meghatározott becsült építési költséghez képest
A 2. számú Módosításban a becsült építési költség a Létesítmény tervezője által az engedélyezési tervdokumentációhoz készített költségbecslés alapján, 48.041.011.000,- Ft-ban (azaz negyvennyolcmilliárd-negyvenegymillió-tizenegyezer) került meghatározva. A Létesítmény kivitelezési munkáira vonatkozó indikatív ajánlatok alapján a Létesítmény becsült építési költsége 72.688.926.000,- Ft-ra (azaz hetvenkettőmilliárd-hatszáznyolcvannyolcmillió-kilencszázhuszonhatezer) módosult, ezáltal a Létesítmény jelenleg prognosztizálható építési költségei mintegy 51,30 százalékkal növekedtek a 2. számú Módosításban meghatározott becsült építési költséghez képest.
(iii) Az indikatív ajánlatok alapján a Megbízó módosította a beruházás becsült értékét, amelyre tekintettel a Keretmegállapodás IV. 1. 1.1 pont második bekezdése alapján az Egyedi Szerződésben meghatározott Szerződéses Árat is módosítani kell.
2 Az Egyedi Szerződés szerinti pénzügyi ütemezés változása
(i) A Megbízó, mint megrendelő, valamint a SANAA Jimusho Ltd. és a Bánáti + Hartvig Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság között a „Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó ÚJ NEMZETI GALÉRIA és LUDWIG MÚZEUM megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés” tárgyban kötött tervezési szerződés (a továbbiakban: Tervezési Szerződés) 3. számú módosítása szerint a Létesítmény kivitelezési tervdokumentációja Megbízó részére történő átadásának határideje: 2019. május 31.
(ii) A Tervezési Szerződés 2019. szeptember 15-én létrejött 4. számú módosításával a Létesítmény kivitelezési tervdokumentációja Megbízó részére történő átadásának határideje 2020. június 30-ára módosult.
(iii) Az Egyedi Szerződés szerinti fizetési ütemezés módosítását a fenti I.2.1 és I.2.2 pontjaiban írt körülmények együttesen indokolják.
A jelen 3. számú Módosítás I.2 pontjában rögzített körülményekre tekintettel a Felek a Kbt. 197. § (1) bekezdése, valamint 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Keretmegállapodás II. 1. 2. pont a)-c) alpontjaira, az Egyedi Szerződést az alábbi tartalommal módosítják.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2020/06/26 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2020/08/25 (év/hó/nap)