Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Iktatószám: 13521/2019
CPV Kód: 45212212-5
Ajánlatkérő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01943
Postai cím: Városháza tér 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markóth Béla
Telefon: +36 25544100
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25544178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunaujvaros.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fabó Éva Sportuszoda felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Fabó Éva Sportuszoda felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 DUNAÚJVÁROS, ÉPÍTŐK ÚTJA 9.,Helyrajzi szám: 325/5 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Fabó Éva Sportuszoda felújítása, ezen belül:
• Teljes tetőszigetelés felújítása
• Meglévő álmennyezet elbontása, új álmennyezet kiépítése, új gépészeti és világítási berendezések elhelyezése, tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzgátlással
• Versenymedence mélységének megváltoztatása
• Uszoda légtechnika kiépítése
• Uszoda jelenlegi villamossági rendszerének felújítása
• Uszodatechnika gépészeti felújítása
• Öltözőblokk felújítása
• Medencék teljes újra burkolása a megfelelő vízszigetelés kialakításával
• Jelenlegi medenceterek falburkolatának cseréje
• Uszoda előcsarnok felújítása
• Uszoda üzemeltetési, gazdasági területeinek felújítása
• Jelenlegi homlokzatburkolat elbontása, új hőszigetelt rendszerű aluminium
• burkolat elhelyezése (átszellőztetett hőszigetelt álló aluminium lemez burkolat).
• Homlokzati hőszigetelő függönyfal és új nyílászárók elhelyezése,
• Akadálymentesítés, lift kerül beépítésre,
• Kommentátorállás kialakítáa,
• Teljes akusztikai renszer, kamera és világításredszer kialakítása,
• VIP terek kialakítása,
• Büfé és raktárhelyiség kialakítása,
• villámvédelmi rendszer kialakítása,
• a kapcsolódó bontási feladatok elvégzése.
A beruházás nem építési engedély köteles.
Felújítandó terület nagysága:
Pinceszint: 2182,98 m2
Földszint: 1385,39 m2
I. emelet: 3085,02 m2
II. emelet: 97,38 m2
Összesen: 6.750,77 m2
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 199 - 450080

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fabó Éva Sportuszoda felújítása-szerződésmódosítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy utca 34-36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokréta utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail: titkarsag@hcepito.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2.208.942.952 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (2) bekezdés a.) pontja, (4) bekezdés b.) és c.) pontja valamint a (6) bekezdése szerint is fennállnak.
A kivitelezés során, 2019. április 08-át követően a Megrendelő az alábbi indokokra tekintettel, az alábbi pótmunkákat rendelte meg a vállalkozótól:
1.: Gazdasági lépcsőház munkái:
Elmaradó:
- Lépcsőházi korlátok felújítása
- Lépcső kísérő fogódzó készítés
- 1. emeleti álpadló szerelés
Helyette készítendő pótmunkák:
- Lépcső korlát elbontása és új korlát készítése.
- Lépcsőház burkolatának részleges elbontása és új burkolat készítés.
A korábbiakban Megrendelői döntés alapján átalakításra került a gazdasági lépcsőház melletti Orvosi szoba és Dopping helyiség elrendezése - annak érdekében, hogy a gazdasági lépcsőház a teljes épület magasságban bejárható legyen. A munkálatok során kiderült, hogy a lépcsőház többi korlátja is erősen meggyengült, kimozgott - ezért további biztonságos használatra alkalmatlanok lennének a jelenlegi korlátok. Felújításuk, javításuk nem lenne magvalósítható gazdaságosan. Ezért a korlátok teljes cseréje (részbeni elbontás miatt és a többi rész alkalmatlansága miatt) elengedhetetlenül szükségessé vált. Megrendelő ennek okán kérte a teljes gazdasági lépcsőház korlát cseréjét.
A korlát cseréje kapcsán is szükséges, valamint a műkő felületek nem megfelelő állapota miatt sem halasztható a régi lépcsőburkolatok cseréje vagy felújítása. Megrendelői döntés alapján új hidegburkolat lépcsőburkolás a gazdaságosabb és megfelelőbb megoldás, ezért jelen ajánlatban arra tettünk ajánlatot.
2.: Medence kapcsolódó munkái:
- Medence süllyeszték (takart részek) teljes burkolása:
Az emelhető-mozgatható medencelemez és medencefal mozgatása sokáig a Megrendelő érdekeltségi körébe tartozó hidraulika rendszer javítása miatt nem működött. Mivel a medencelemez leengedett állapotban volt, ezért az alatta lévő felületek nem voltak láthatók, felmérhetők. A Megrendelő által 2019 áprilisára elkészült hidraulika javításnak köszönhetően vált munkába vehetővé a mozgatható lemez alatti terület.
A terület feltárása és munkába vétele emiatt igen jelentős késedelemmel valósulhatott meg, ami jelentős határidő késedelmet eredményezett. Ezen túlmenően a terület feltárásakor derült ki, hogy a régi hidegburkolat réteg alatt egy jelentős (8-10 cm vtg) habarcs aljzatréteg helyezkedik el, ami sok helyen fellazult, alkalmatlanná vált új réteg fogadására. Ezt elengedhetetlen volt felbontani, amely alatt egy erősen hullámos (kiegyenlítetlen) beton felület került feltárásra, amely további jelentős kiegyenlítést igényelt. A fellazult réteg felbontása és kitermelése, majd a meglévő - erősen hullámos - beton felület kiegyenlítése elengedhetetlen a megfelelően vízzáró kent szigetelés kialakításához, ezért ezt a munkát Megrendelő elrendelte elvégezni. A további karbantarthatóság (tisztíthatóság) miatt a medencelemez alatti (nem látható) kent szigetelés rétegre Megrendelő hidegburkolat réteg kialakítását kérte.
- Medence betekintő ablakok cseréje:
A feltárások során kiderült, hogy a meglévő betekintő ablakok helyén csak rendkívül nagy ráfordítással (és jelentős bontások árán) lehetne a meglévő betekintő ablakok helyét megszüntetni. Megrendelői döntés alapján a meglévő ablakok megtartandók: a közönség számára látható 4 db betekintő ablak új plexire cserélendő, a süllyesztékben lévő 2 db (közönség számára nem látható) betekintő ablak a régi állapotában megőrzendő.
- Emelhető medencefal tetején 2 darab régi rács cseréje Ferroste saválló rácsra:
Az emelhető medencefal tetején lévő meglévő lebúvó nyílás meglévő takarása a használat (40 év) alatt erősen deformálódott, a kimozdítása után nehezen volt visszahelyezhető, valamit az új burkolattal sem harmonizált. A régi, meglévő fedés javítása-helyreállítása költségesebb lett volna, ezért Megrendelő úgy döntött hogy a régi takaró elemet új Ferroste rácsra cserélteti le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 138. §
VI.3. pont folytatása: 3.: Fitnesz részleg munkái:
- Gőzkabin ülőpadjának készítése:
A pályázati dokumentációban még nem szerepelt a gőzkabinba pad építése (utólagosan beépítendő bútorzattal tervezett a Megrendelő szinte mindenhol). A kiépítés során felmerült szempontok, valamint üzemeltetési igények alapján a tervezett funkcióhoz előnyösebb volna, ha az utólagosan beépíthető padok helyett stabil (tégla, beton) szerkezetű padok készülnének. Ezek csak az építés ütemében megvalósíthatók, mert a mozaik lapburkolat ezután készíthető el. Ezért Tervezői és Megrendelői igényre épített szerkezetű (2 sor téglára beton kiegyenlítés) pad ülőfelület elkészítésére adunk pótmunka ajánlatot.
- Masszázsmedence vegyszeradagolója, valamint a vezetékelés részére cső nyomvonal kiépítése és vegyszertartály részére eldobozolás készítése:
Az utólagosan telepíthető „jacuzzi jellegű” masszázsmedence használatának feltételeivel kapcsolatosan Tervező a pályázati időszakot követően megkereste a helyi ÁNTSZ-t, akinek tájékoztatása alapján javaslatot tett Megrendelő felé. Igény merült fel arra, hogy a masszázsmedence önálló vegyszerkezelő egységgel legyen kiegészítve, így nagyobb közönség (jelentősebb látogatószám) számára is használhatóvá váljon. Megrendelő kérte, hogy a masszázsmedence rendszerébe beépítésre kerüljön vegyszeradagoló (klórozó) rendszer is, valamint az ennek következtében szükséges vegyszerező tartály részére külön szekrény (gipszkarton elfalazás) kiépítését.

4.: Kezelő helységek munkái:
- Vegyszertároló helység leválasztása három helyiségrészre és pincei elektromos térből vegyszertároló (klórozó szivattyúház) leválasztása:
A vegyszerező-klórozó rendszerek kialakítása nem szerepelt a pályázati kiírásokban és a szerződéses vállalásban, valamint a tervekben sem szerepeltek ezzel kapcsolatos elvárások - semmilyen különleges kialakítási igény nem volt a vegyszertároló helyiségek kapcsán. A kivitelezés megkezdésekor Megrendelő megbízásából a DVG Zrt leszerelte a klórozó-vegyszerező rendszert és megkezdte annak vizsgálatát, hogy milyen módon fogják az új rendszert kialakítani. Jelen pótmunka ajánlatunkig a vegyszerező rendszerrel kapcsolatosan csak a vegyszertároló falainak helye lett meghatározva: helyiségkialakítási, válaszfalazási igények derültek csak ki. Ennek alapján Megrendelő kérte a leendő vegyszerező helyiségek és az alattuk kialakítandó vegyszertároló (klórozó szivattyúház) falazatainak kialakítását.
- 114 Tároló/Gépészeti (Fúvó-töltő) helyiség és 117 Teakonyha helység régi aknájának és padló alatti használaton kívüli csatornájának felöltése, betonozása:
Az aljzatkészítési és padlók alatt vezetett gépészeti vezetékelési munkák során kerültek feltárásra az épület déli (gazdasági) részén régen meglévő, használaton kívüli aknák és padlócsatornák. Ezekre a jelen kialakításhoz már nincs szükség, ezért Tervező és Megrendelő utasításai alapján a régi (használaton kívüli) akna és padlócsatorna feltöltését elrendelték.
- Pincei csurgalékvíz gyűjtő aknára régi vasrácsok helyett Ferroste horganyzott járórácsok beépítése:
A pályázat és szerződésünk nem tartalmazott uszodagépészeti rendszerekkel kapcsolatos munkálatokat, így az uszodai csurgalékvizeket gyűjtő (medence körüli) pincei árok lefedésének megváltoztatását, kiépítését sem. A bontási munkák befejezése után, az építési munkák kivitelezése közben derült ki, hogy a csurgalékvizeket gyűjtő pincei árkot lefedő rács teljesen elkorrodált. Ebben az állapotában a biztonságos közlekedésre és a medence körüli munkák biztonságos elvégzésére nem lenne alkalmas. Megerősítése vagy részleges javítása nem lenne gazdaságos, ezért Megrendelő a cseréjét rendelte el (kivételt képeznek a nem hozzáférhető részek).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 DUNAÚJVÁROS, ÉPÍTŐK ÚTJA 9.,Helyrajzi szám: 325/5 Hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fabó Éva Sportuszoda felújítása, ezen belül:
• Teljes tetőszigetelés felújítása
• Meglévő álmennyezet elbontása, új álmennyezet kiépítése, új gépészeti és világítási berendezések elhelyezése, tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzgátlással
• Versenymedence mélységének megváltoztatása
• Uszoda légtechnika kiépítése
• Uszoda jelenlegi villamossági rendszerének felújítása
• Uszodatechnika gépészeti felújítása
• Öltözőblokk felújítása
• Medencék teljes újra burkolása a megfelelő vízszigetelés kialakításával
• Jelenlegi medenceterek falburkolatának cseréje
• Uszoda előcsarnok felújítása
• Uszoda üzemeltetési, gazdasági területeinek felújítása
• Jelenlegi homlokzatburkolat elbontása, új hőszigetelt rendszerű aluminium
• burkolat elhelyezése (átszellőztetett hőszigetelt álló aluminium lemez burkolat).
• Homlokzati hőszigetelő függönyfal és új nyílászárók elhelyezése,
• Akadálymentesítés, lift kerül beépítésre,
• Kommentátorállás kialakítáa,
• Teljes akusztikai renszer, kamera és világításredszer kialakítása,
• VIP terek kialakítása,
• Büfé és raktárhelyiség kialakítása,
• villámvédelmi rendszer kialakítása,
• a kapcsolódó bontási feladatok elvégzése.
A beruházás nem építési engedély köteles.
Felújítandó terület nagysága:
Pinceszint: 2182,98 m2
Földszint: 1385,39 m2
I. emelet: 3085,02 m2
II. emelet: 97,38 m2
Összesen: 6.750,77 m2
VI.3. pont folytatása: 5.: Tribün munkái:
Elmaradó:
- Műkőburkolat (meglévő műkő)
Helyette készítendő pótmunkák:
- Belső tribün felületének kiegyenlítése és Mapecoat TNS Urban csúszásmentes burkolat készítése:
A bontási, majd állványozási munkák alatt nem volt hozzáférhető a belső tribün felülete, ezért annak felületi javításait nem lehetett megkezdeni. A pályázati kiírásban és szerződésünkben szereplő műkő felület létrehozása a jelenlegi felületen bontással és újraépítéssel nem lett volna gazdaságos - de másként nem volna megoldható. Ezen kívül a műkő felület bontása során az alatta lévő vasbeton szerkezet is sérülhetne, ami további problémákhoz és akár jelentős költségekhez is vezethetne. További negatív körülmény, hogy a műkő felület csúszásgátlása jelen környezetben (vizes felület, medence mellett) nem a legmegfelelőbb. Az előbbieket megfontolva Megrendelő úgy döntött, hogy a jelenleg meglévő felületek szükséges javítását kéri (a kitörések és repedések cementes kötőanyagú javítását), valamint a javított felületre Mapecoat TNS Urban akrilgyanta bázisú felületréteg felhordását két rétegben.

- Meglévő fenyő deszkázatú padok cseréje 2 sor WPC ülőfelületre:
A Belső tribün fokain meglévő padok elbontására és visszaépítésére mindenképp szükség volna - akár műkő, akár TNS Urban felület készül. A meglévő padok (és acél tartószerkezetük) elbontására most, az állványbontás után volt lehetőség. Kiderült, hogy az acél tartó keretek az illesztéseiknél korrodáltak, tönkrementek, csavarodtak, javításra szorulnak; a fenyő ülőfelületek pedig jelentős részben teljesen tönkrementek ezért cserére szorulnak. Megrendelő és Tervező megvizsgálták a lehetőségeket és a gazdaságosabb megoldást jelentő és hosszabb távú tartósságot elérő WPC felület mellett döntöttek, amelyet 2 sorban (kb 27 cm szélességben) kérnek elhelyezni.
- Kültéri tribün függőleges felületeinek és lépcsőfokainak Mapecoat TNS Uraban anyaggal történő bevonása:
A kültéri tribün rétegeinek bontása után derült ki, hogy az alattuk lévő monolit vasbeton tartószerkezet (40 éves) felülete több centiméteres eltéréseket tartalmaz, Így a meglévő fogadó felület méreteltérései a végleges szerkezetben is meg fognak jelenni. Ezek kiegyenlítését a rétegrendben nem tudtuk teljes mértékben kompenzálni, így a végleges beton felületek sem lehettek teljesen azonos síkban és nem lehettek teljesen azonos kiosztásúak sem. Ennek következtében nem lehetséges teljesen azonos felületeket kialakítani, ami a végleges betonfelületek eltéréseit kiemelné: nem egységesek a tribünök homloklapjai és a lépcsőfokok sem.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2314994743
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: név: HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy utca 34-36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokréta utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail: titkarsag@hcepito.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Folytatás a VI.3. pontból: Figyelembe véve a minél jobb csúszásmentességet és a (kis felületen is egységes) megfelelően kialakítható struktúrájú anyaghasználatot Megrendelő a külső tribün homloklapjaira és lépcsőire is kérte a TNS Urban anyag használatát.

6.: Homlokzatok és tető munkái:
- Külső tribün kétoldali főfalának falsík kiegyenlítése dryvit jellegű hőszigetelés elhelyezéssel, több rétegben:
Az öltözői részek bontási munkái során jónéhány előre nem látható szerkezetrész feltárásra került. A külső felületek dryvit kiegyenlítését csak a téli időjárás után, megfelelő hőmérséklet esetén lehetett megkezdeni, ezért ennek felállványozása és kitűzése ekkor kezdődhetett meg. A felület felállványozása után derült ki, hogy nagyon sok a fellazult rész, amelyeket el kellett távolítani, valamint a tribün vasbeton lemezének széle jelentősen túlnyúlik a régi falsíkon. Mindkét előállt körülmény miatt nagyon eltérő-változó rétegű dryvit hőszigeteléssel lehet csak megoldani a felület síkká képzését. Ennek elérése érdekében az egyes (eltérő) síkokat külön-külön kellett kiképezni, valamint több réteg egymásra fektetésével (és dűbelezésével) volt lehetséges elérni az esztétikailag megfelelő sík felületet. Tekintettel arra, hogy a Tervezői és Megrendelői igény is a felület sík (esztétikus) megjelenését igényli, ezért ennek kialakítására a mellékelt pótmunka ajánlatot nyújtjuk be.
- Klíma kültéri egység és hőszivattyú berendezés az épület tetejére történő elhelyezése:
A klíma kültéri és a hőszivattyú berendezés a korábbi tervek szerint az épület oldalfalára, illetve a II. számú Főbejárattal szemben (a I. FŐBEJÁRAT mellé) került volna elhelyezésre. Ezeknek az elhelyezését Tervezők üzemeltetési és esztétikai szempontból is felülvizsgálták - az újonnan felmerült üzemeltetői és funkcionális működési szempontok figyelembevételével, valamit azért hogy a II. számú Főbejárat használhatóságát elősegítsék. Tervezők javaslata alapján Megrendelő úgy döntött, hogy ezen gépek elhelyezését a tetőn alakíttatja ki, ahol számára esztétikailag és üzemeltetési szempontból is megfelelőbb az elhelyezésük a korábbinál. Az elhelyezés megváltozása kapcsán nyújtjuk be pótmunka ajánlatunkat.

- Új tető tipegők elhelyezése:
A tetőfelületen régen meglévő járdalapokat a munkálatok során összegyűjtöttük, válogattuk a későbbi újra felhasználás céljára. Ezek legnagyobb része sarkain (vagy több helyen is) törött volt, ezért nagyrészük már újra nem lesz felhasználható. A nagyjából egészben maradt darabok aljára bitumenes anyag ragadt, amelynek az eltávolítása jelentős költség volna (tökéletesen nem is megoldható). Bitumenes anyaggal szennyezett járólapot az új PVC felületre nem rakhatunk, műszakilag nem megfelelő.
A tetőre kerülő gépek megközelítése, valamint a tető karbantartásának elősegítése (lombkosarak tisztítása) érdekében Tervező javaslata alapján Megrendelő úgy döntött, hogy új tető tipegők elhelyezése szükséges, amelyre jelen pótmunka ajánlatot nyújtjuk be.
7.:Külső területek munkái:
- Kültéri szennyvíz csatorna akna építése és szelektív csatornahálózat kiépítése - telekhatár melletti közműrákötésig:
Gépész Tervező a kivitelezés szakaszában egyeztetést folytatott le a helyi csatorna közszolgáltató DVCSH-val. A korábbi tervezett rákötést DVCSH álláspontja szerint már nem lehet a korábbi (elbontott épületrész) rákötéséhez hasonlóan kialakítani, ezért Gépész Tervező új rákötési tervet készített, amelyet DVCSH-val engedélyeztetett. Ez több jelentős tételben is eltér a korábbi tervektől: alapfeltételként szelektíven kell a szennyvizet eljuttatni a telekhatárig, 2 db új akna kiépítése és eltérő kb 30 fm-nyi csőszakasz építése szükséges, a járulékos földmunkákkal együtt. Ezek megvalósítását Megrendelő pótlólagosan kérte, a mellékelt ajánlatot adjuk rá. Szerz mód időpontja: 2019.07.05.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: folytats VI.3 : - Angolakana partfalában flórakosarak elhelyezése:
Az északi oldali angolakna két oldalán a rézsű kialakítása közben (feltárások eredményeképpen, közműegyeztetésektől eltérően) derült ki, hogy a feltárt gépészeti vezetékek közvetlenül a tervezett beszellőző akna környezetében, a tervezett rézsű helyén futnak, valamit a csapadékvíz akna is a rézsű felületbe fut bele. Esztétikai szempontokat is figyelembe véve a rézsű oldalába flórakosaras földmegtámasztást lehet csak kialakítani, amelyre a mellékelt ajánlatot adjuk.
- Külső tolókapu átalakítása:
A gazdasági udvar elrendezését a feltárt talajviszonyok, a meglévő EON trafóház, valamint a pályázatunk elnyerése után elkészült szomszédos parkolórész miatt és Megrendelői igények alapján jelentősen át kellett alakítani. A Megváltozott elrendezés miatt megváltozott a kapu helye is, amely szélesebb nyitási szélességet igényelt.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: folytatás VI.3 : Megrendelő a betervezett (6 méter szabad nyílású nyíló szárnyú) kapu beépítése helyett a meglévő lényegesen szélesebb úszókapu átalakítását kérte. A régi kapu átalakítási és visszaépítési munkálatai a betervezett nyílókapu vállalási árának összegében elkészíthetők, ezért ezen tétel kapcsán többletköltség vagy megtakarítás nem keletkezik.
- Gazdasági udvaron lévő régi beszellőző akna korlátjainak cseréje:
- Leadóakna fedelének festése:
A külső homlokzat burkolási munkái miatt szükségessé vált a régi légbeszívó akna körüli korlát módosítása, kisebb változtatása. Ennek megkezdésekor derült ki, hogy a régi korlát nincs stabilan a beton felülethez rögzítve, nem csak elcsúszhat hanem bármikor beesésveszélyt is eredményezhet. Ezért Megrendelő kérte erre a helyre új, biztonságos korlát beépítését, valamint a mellette lévő leadó akna fedelének ugyanilyen színre festését. A szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (2) b.a.) p.(4) b. b.) és c.) p., (6)bek.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2.208.942.952 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2314994743 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben