Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/148
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.07.31.
Iktatószám: 13572/2020
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92166372
Postai cím: Kálvária Tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kókai Andrea
Telefon: +36 305441263
E-mail: kokai.andrea@nive.hu
Fax: +36 14775659
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nive.hu//
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nive.hu//
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NEPTUN-KRÉTA GR-HR moduljainak bevezetése
Hivatkozási szám: EKR000526362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés műszaki leírásának megfelelően nyertes ajánlattevő feladata az alábbi feladatok ellátása:
1. Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (NEPTUN-KRÉTA) Gazdálkodási rendszermodul bevezetése.
2. Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (NEPTUN-KRÉTA) Humánerőforrás menedzsment rendszermodul bevezetése.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 764999000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NEPTUN-KRÉTA GR-HR moduljainak bevezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72266000-7
További tárgyak: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NSZFH székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7., illetve telephelye: 1085 Budapest, Baross u. 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés műszaki leírásának megfelelően nyertes ajánlattevő feladata az alábbi feladatok ellátása:
1. Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (NEPTUN-KRÉTA) Gazdálkodási rendszermodul bevezetése.
2. Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (NEPTUN-KRÉTA) Humánerőforrás menedzsment rendszermodul bevezetése.
Főbb feladatok:
- NEPTUN-KRÉTA Gazdálkodási rendszermodul bevezetése – Rendszer kialakítása, migrációs előkészítése,
- NEPTUN-KRÉTA Humánerőforrás menedzsment rendszermodul bevezetése –rendszer kialakítása, migrációs előkészítése,
- NEPTUN-KRÉTA Gazdálkodási rendszermodul bevezetése – kulcsfelhasználói oktatások elindítása, felhasználói dokumentáció és szállítói tesztelés,
- NEPTUN-KRÉTA Humánerőforrás menedzsment rendszermodul bevezetése – kulcsfelhasználói oktatások elindítása, felhasználói dokumentáció és szállítói tesztelés NEPTUN-KRÉTA Gazdálkodási rendszermodul bevezetése – Migráció tesztelése, bevezetés, élesítés és üzemeltetés előkészítése,
- NEPTUN-KRÉTA Humánerőforrás menedzsment rendszermodul bevezetése – Migráció tesztelése, bevezetés, élesítés és üzemeltetés előkészítése.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 131 - 321953
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: NSZFH/014099-1/2020. Rész száma: Elnevezés: NEPTUN-KRÉTA GR-HR moduljainak bevezetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98121265
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 19991700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 765000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 764999000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontja szerinti információ: 1. Ajánlattevő neve: eKRÉTA Informatikai Zrt., Ajánlattevő címe: 1111 Budapest, Budafoki út 59., Ajánlattevő adószáma: 25707144-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A 2015. évben a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) specifikáció szerinti egységes tanulmányi adminisztrációs rendszer a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer köznevelési intézmények részére történő kiterjesztésével, paraméterezésével (adaptálásával) került megvalósításra. A Neptun KRÉTA (Neptun Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) rendszer működési modellje nagymértékben eltér a hazai és nemzetközi piacon lévő IAR (Intézmény Adminisztrációs Rendszerek) rendszerektől, mert nem elsősorban az intézményi működést helyezi előtérbe, hanem a fenntartói működést támogatja hatékonyan és eredményesen. Így a piacon nincs másik olyan termék, mely ezt a mélységű adatszolgáltatási működési modellt képes lenne megvalósítani, melyhez elemi szintű jogosultsági rendszer párosulna, hogy az adatok hozzáférése miden elvárásnak megfeleljen.
2016.07.31-én az SDA Informatikai Zrt-ből kivált az eKRÉTA Informatikai Zrt., aki a Neptun KRÉTA rendszernek, valamint moduljainak szerzői jogát és a szoftver forráskódját a kiválását követően kizárólagosan birtokolja, vagyoni jogaival kizárólagosan rendelkezik. A Neptun KRÉTA rendszer használatára a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) licencszerződést kötött 2016.11.22. napján az eKRÉTA Informatikai Zrt-vel. A megkötött licencszerződés 3.1.1. pontja szerint az NSZFH-t, mint Felhasználót, örökös használati jog illeti meg a NEPTUN-KRÉTA Rendszert (továbbiakban KRÉTA rendszer) illetően. A KRÉTA Gazdálkodási modul mindazon funkciókat tartalmazza, amelyek a köznevelési/szakképzési fenntartók és oktatási intézmények számára a gazdálkodási tevékenységükhöz a rájuk érvényes szabályozás (4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről) szerint szükségesek. A KRÉTA rendszer részeként, a KRÉTA további moduljaival teljes körűen integráltan együttműködő modul a tanulmányi adminisztrációval összehangoltan biztosítja az intézmények gazdálkodásának magas fokú támogatását és automatizálását amellett, hogy az intézmény folyamatainak átláthatóságát és kezelhetőségét növeli. A KRÉTA Humánerőforrás (HR) modul összehangolja és integrálja az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatokat, legyen szó adatnyilvántartásról vagy
adminisztrációról, időgazdálkodásról, törvényi beszámolókról, illetve további humán funkciókról. A KRÉTA rendszer részét képező KRÉTA Humánerőforrás modul teljes körűen integrált a KRÉTA rendszer moduljaival, köztük a KRÉTA Gazdálkodási modullal is. Mivel az eKRÉTA Informatikai Zrt. rendelkezik kizárólagosan a KRÉTA rendszer, valamint moduljainak szerzői jogával, forráskódjával, és az NSZFH által korábban megkötött szerződések, licensz megállapodások értelmében az NSZFH nem jogosult a KRÉTA rendszer, illetve moduljai átdolgozására, módosítására, valamint a KRÉTA rendszerre vonatkozó licenszmegállapodás rögzíti, hogy a KRÉTA rendszer adatbázisa a KRÉTA rendszer elválaszthatatlan részét képezi, és az NSZFH, mint a KRÉTA rendszer felhasználója nem jogosult a KRÉTA rendszer adatbázisa rendszeren kívüli felhasználására (írására, olvasására, megváltoztatására, publikálására, egyéb adatbázisokkal történő összekapcsolására), az NSZFH a tanulmányi adminisztrációs és ügyintézési folyamatokkal integrált gazdálkodási és humán erőforrás menedzsment folyamatok informatikai támogatását kizárólag az eKRÉTA Informatikai Zrt.-vel közösen, a KRÉTA Gazdálkodási és Humánerőforrás modulok bevezetésével tudja megvalósítani. A fentiekben ismertetett körülményekből fakadóan az NSZFH számára a KRÉTA Gazdálkodási és Humánerőforrás modulok bevezetésén kívül nem létezik reális alternatíva a beszerzési igény kielégítésére, azaz a tanulmányi adminisztrációs és ügyintézési folyamatokkal integráltan együttműködő gazdálkodási és humán erőforrás menedzsment folyamatokat támogató informatikai rendszerek bevezetésére.