Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/140
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.23.
Iktatószám:13577/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szent Borbála Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95062662
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 34515472
E-mail: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „U” épület kivitelezése és tervezése
Hivatkozási szám: EKR000866202018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/18 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 20037 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 218 - 497940
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
3. A fűtésirendszer üzemeltetése során 1 kWh energia előállítási költsége (Ft/kWh)
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma
A következő helyett:
25
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Vállalkozási szerződés a Szent Borbála Kórház új betegellátó pavilonjának („U” épület) Ajánlattevő által elkészített tervek alapján a pavilon kivitelezésére
Az új épület-komplexum két épület-szárnyból (1. 2. szárny) álló, öt szintes (A+F+3), járó és fekvőbetegek ellátására alkalmas épület, a jelenlegi B, C, H, és L épület csatlakoztatásával (zárt közlekedőfolyosóval történő egybeépítésével), úgy hogy az újonnan építendő szárnyakban fekvőbeteg ellátás, illetve kiszolgáló egységek elhelyezése történik, míg a B épületben ezen osztályok járóbeteg ellátása folyna. A tervezett épületnek alkalmasnak kell lennie a pulmonológia,- a nefrológia,- és pszichiátria osztályok, a fizioterápia, feladatainak ellátására, valamint a tatai Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház rehabilitációs fekvőbeteg-ellátó egységeinek átköltözést követő feladatellátására.
Az Ajánlattevő által elkészített engedélyes és kiviteli tervek alapján az épület kivitelezése, figyelemmel a tervezéssel kapcsolatban felmerült gépészeti alternatívákra is.
Tervezett nettó alapterület összesen: 13.728 m2 (Szintterületek összesen: 15.233 m2)
Ajánlattevőnek minden alkalmazni kívánt anyagot, berendezést beépítés előtt be kell mutatni Ajánlatkérő részére
A tervezés a CÉH zRt. által készített – Ajánlatkérő által az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátott – jóváhagyási tervek felhasználásával történik
A tervezésnek ki kell terjednie az új épület komplexum elhelyezését szolgáló területen jelenleg található épületek (műszaki osztály és postázó, gyógytorna faház, garázsok) bontási tervére is.
A feladat részét képezi továbbá az új épület komplexum elhelyezését szolgáló területen jelenleg található épületek (műszaki osztály és postázó, gyógytorna faház, garázsok) bontása, valamint a jelenleg a garázs tetején lévő napelemek áthelyezése a megmaradó épületek tetejére (beleértve az erős,- és gyengeáramú bekötések kialakítását, valamint a tervezett épület komplexum területén található terepszint alatti vezetékek szükség szerinti kiváltását is, harmadik fél által készített, és Ajánlatkérő által Ajánlattevő rendelkezésére bocsájtott tervek szerint).
a) Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- bontási és építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- az összes szükséges technológia tervek elkészítése;
- bejelentés-kötelezettséghez tervek;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),beleértve az épületen kívüli szükséges járulékos tervezéseket is.A kiviteli terveket a Magyar Építész Kamara küldöttgyűlése által 2017. 05. 19-én elfogadott „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei” tárgyú szabályzata alapján kell elkészíteni, azzal, hogy a tervezett épület az V. tervosztályba tartozik.
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
- megvalósulási tervek
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen a kivitelezés során, a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Ajánlattevő feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3 PONTBAN
Helyesen:
Vállalkozási szerződés a Szent Borbála Kórház új betegellátó pavilonjának („U” épület) Ajánlattevő által elkészített tervek alapján a pavilon kivitelezésére
Az új épület-komplexum két épület-szárnyból (1. 2. szárny) álló, öt szintes (A+F+3), járó és fekvőbetegek ellátására alkalmas épület, a jelenlegi B, C, H, és L épület csatlakoztatásával (zárt közlekedőfolyosóval történő egybeépítésével), úgy hogy az újonnan építendő szárnyakban fekvőbeteg ellátás, illetve kiszolgáló egységek elhelyezése történik, míg a B épületben ezen osztályok járóbeteg ellátása folyna. A tervezett épületnek alkalmasnak kell lennie a pulmonológia,- a nefrológia,- és pszichiátria osztályok, a fizioterápia, feladatainak ellátására, valamint a tatai Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház rehabilitációs fekvőbeteg-ellátó egységeinek átköltözést követő feladatellátására.
Az Ajánlattevő által elkészített engedélyes és kiviteli tervek alapján az épület kivitelezése.
Tervezett nettó alapterület összesen: 13.728 m2 (Szintterületek összesen: 15.233 m2)
Ajánlattevőnek minden alkalmazni kívánt anyagot, berendezést beépítés előtt be kell mutatni Ajánlatkérő részére
A tervezés a CÉH zRt. által készített – Ajánlatkérő által az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátott – jóváhagyási tervek felhasználásával történik
A tervezésnek ki kell terjednie az új épület komplexum elhelyezését szolgáló területen jelenleg található épületek (műszaki osztály és postázó, gyógytorna faház, garázsok) bontási tervére is.
A feladat részét képezi továbbá az új épület komplexum elhelyezését szolgáló területen jelenleg található épületek (műszaki osztály és postázó, gyógytorna faház, garázsok) bontása, valamint a jelenleg a garázs tetején lévő napelemek áthelyezése a megmaradó épületek tetejére (beleértve az erős,- és gyengeáramú bekötések kialakítását, valamint a tervezett épület komplexum területén található terepszint alatti vezetékek szükség szerinti kiváltását is, harmadik fél által készített, és Ajánlatkérő által Ajánlattevő rendelkezésére bocsájtott tervek szerint).
a) Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- bontási és építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- az összes szükséges technológia tervek elkészítése;
- bejelentés-kötelezettséghez tervek;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),beleértve az épületen kívüli szükséges járulékos tervezéseket is.A kiviteli terveket a Magyar Építész Kamara küldöttgyűlése által 2017. 05. 19-én elfogadott „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei” tárgyú szabályzata alapján kell elkészíteni, azzal, hogy a tervezett épület az V. tervosztályba tartozik.
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
- megvalósulási tervek
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen a kivitelezés során, a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Ajánlattevő feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3 PONTBAN
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma
A következő helyett:
5
Helyesen:
10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma
A következő helyett:
10
Helyesen:
20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ár súlyszáma
A következő helyett:
60
Helyesen:
70
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 10
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Változatokra vonatkozó információk
A következő helyett:
Igen
Helyesen:
Nem
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Opciók vannak
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Helyesen:
Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerinti „az alábbi munkanemek tekintetében opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Az opciós jog - összefoglaló és tájékoztató jelleggel - az alábbi műszaki tételekre (a továbbiakban: opciós tételek) terjed ki:

1.opció: Az épületek fűtési és hűtési rendszereiként olyan –jóváhagyási terv szerinti – korszerű, környezetbarát, megújuló energiát hasznosító levegő/levegő hőszivattyús technológia kerüljön tervezésre és kivitelezésre, amely kétcsöves, rendszeren belüli hőszivattyúzásra alkalmas, képes tisztán hőszivattyús módban kiszolgálni az épület hőigényeit (egy időben fűteni és hűteni) különös tekintettel a 65-70º C-os HMV előállítására, amellyel megvalósítható az alacsony üzemeltetési költség és emellett magas komfort érhető el.
2. opció: Az épületek fűtési rendszereiként távhőszolgáltatás kerüljön tervezésre és kivitelezésre, amely csatlakoztatható Tatabánya távhőszolgáltatásához (T-Szol Zrt.) Megtervezendő továbbá az épületek hűtési rendszere. A tervezendő/kivitelezendő hőközpontot és annak betáplálását (a hőközpont hálózathoz történő csatlakozását) a szolgáltató biztosítja saját költségén. A tervezés/kivitelezés során az ajánlattevőnek kell a szolgáltatóval egyeztetnie.
Ennél a megoldásnál is elvárás mindkét üzemmódban (fűtés/hűtés esetén):
- épületfelügyeleti rendszer tervezése
- helyiségenkénti szabályozhatóság
- minden helyiség fűtése/hűtése.
3. opció:
„A” jelű épületrész 1.+2.+3. emeleteinek kivitelezése.
Ajánlatkérő az 1. és 2. opció közül egynek a megrendelésére kötelezettséget vállal, legkésőbb a szerződéskötésig, az értékelési szempontokra is figyelemmel.
A 3. opcióra vonatkozó opciós jog alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult legkésőbb a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásától számított 12 hónapig dönteni, hogy kívánja-e jogát gyakorolni.
Ennek megfelelően a 3. opcióra vonatkozó opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az ütem vagy az ehhez meghatározott munkanemek/mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. A dokumentumok Kbt. 39. § (1) bek. alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetőek
2. Ajánlati biztosíték mértéke 30.000.000,- Ft. a Kbt. 54. § (2) bek. szerint nyújtható. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Utalás esetén számlaszám: 10036004-00317351-00000000. Egyebek a közbeszerzési dokumentumokban.
3. A ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint – nemleges tartalommal is – nyilatkozni kell
4. Ajánlattevők a Kbt. 66 § (2) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni.
5. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint.
6. A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékénél szigorúbbak.
7. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
9. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában (különböző devizák forintra történő átszámítása esetén) a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az átszámítás módja a közbeszerzési dokumentumokban
10. Fordítás: magyar nyelvű felelős fordítás.
11. Irányadó a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
12. Irányadó idő: CET
13. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint történik, az alábbiak figyelembevételével:
a)Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
b)Értékelési módszerek:
b/1) Ár” szempont esetén fordított arányosság
b/2) „A Tervezési feladat teljesítési határideje (nap)” szempont esetén egyenes arányosság
b/3) A „Zöldminősítési szakértői jogosultságú (LEED vagy BREEAM vagy DGNB) szakember bevonása (igen/nem)” értékelési szempont körében abszolút értékelés: az „igen” válaszra (azaz a szakember az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerül) 10 pont, a „nem” válaszra (Ajánlattevő a jelzett szakembert nem vonja be a teljesítésbe) 0 pont jár.
b/4) Az„A fűtési rendszer üzemeltetése során 1 kWh energia előállítási költsége” szempont esetén pontkiosztás.
További részletes előírások a közbeszerzési dokumentumokban.
14. Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében
15. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Egyéb feltételek a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
17. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2. alkalmassági feltétele körében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti – a III.1.3) M/2. alkalmassági feltételnél előírt érvényes műszaki vezetői illetve tervezői jogosultsággal, továbbá az illetékes magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
18.A FELHÍVÁS II.2.5. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT „A fűtési rendszer üzemeltetése során 1 kWh energia előállítási költsége”ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA TEKINTETTEL – HŐSZIVATTYÚS GÉPÉSZETI RENDSZER KIÉPÍTÉSÉRE TETT AJÁNLAT ESETÉN – CSATOLANDÓ A FAJLAGOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL ELLENŐRZÖTT GYÁRTÓMŰVI KATALÓGUS.
A FENTIEK ELMARADÁSA A KBT. 76. § (13) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGÉT EREDMÉNYEZI.
19. Ajánlattevőnek az ajánlati ár alátámasztására vonatkozóan szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint.
20. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
21. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szücs Tamás, lajstromszám: 00457
Helyszíni bejárás: 2018. 11. 23. 10:00 óra, Találkozó: Ajánlatkérő székhelye, „L” épület aula
Helyesen:
1. A dokumentumok Kbt. 39. § (1) bek. alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetőek
2. Ajánlati biztosíték mértéke 30.000.000,- Ft. a Kbt. 54. § (2) bek. szerint nyújtható. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Utalás esetén számlaszám: 10036004-00317351-00000000. Egyebek a közbeszerzési dokumentumokban.
3. A ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint – nemleges tartalommal is – nyilatkozni kell
4. Ajánlattevők a Kbt. 66 § (2) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni.
5. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint.
6. A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékénél szigorúbbak.
7. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
9. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában (különböző devizák forintra történő átszámítása esetén) a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az átszámítás módja a közbeszerzési dokumentumokban
10. Fordítás: magyar nyelvű felelős fordítás.
11. Irányadó a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
12. Irányadó idő: CET
13. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint történik, az alábbiak figyelembevételével:
a)Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
b)Értékelési módszerek:
b/1) Ár” szempont esetén fordított arányosság
b/2) „A Tervezési feladat teljesítési határideje (nap)” szempont esetén egyenes arányosság
b/3) A „Zöldminősítési szakértői jogosultságú (LEED vagy BREEAM vagy DGNB) szakember bevonása (igen/nem)” értékelési szempont körében abszolút értékelés: az „igen” válaszra (azaz a szakember az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerül) 10 pont, a „nem” válaszra (Ajánlattevő a jelzett szakembert nem vonja be a teljesítésbe) 0 pont jár.
További részletes előírások a közbeszerzési dokumentumokban.
14. Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében
15. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Egyéb feltételek a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
17. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2. alkalmassági feltétele körében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti – a III.1.3) M/2. alkalmassági feltételnél előírt érvényes műszaki vezetői illetve tervezői jogosultsággal, továbbá az illetékes magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
18. Ajánlattevőnek az ajánlati ár alátámasztására vonatkozóan szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint.
19. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
20. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szücs Tamás, lajstromszám: 00457
Helyszíni bejárás: 2018. 11. 23. 10:00 óra, Találkozó: Ajánlatkérő székhelye, „L” épület aula
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Kbt148.§szerint
A II.1.6 PONTHOZ:
A tervezés és kivitelezés egységes egészet képez, egymástól el nem választható, a feladatellátás szerves része és jellemzője, hogy a terveket készítő nyertes ajánlattevő végzi a kivitelezést is, a saját tervei alapján.
A kivitelezés nem osztható sem fizikailag sem jogilag. A részekre bontás sem szintenként, sem szakáganként nem kivitelezhető, az minőségbiztosítási, munkaszervezési, munkaterület kezelési, garanciális és egyéb problémákat keletkeztetne.
A II.2.4 PONT FOLYTATÁSA
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés az alábbi tartalommal:
- Főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban
Ajánlattevő köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására.
Az engedélyes/bejelentési, a kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében az Ajánlattevőt terhelik.
Az Ajánlattevő feladatát képezi a Munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Az engedélyezéshez kapcsolódó hatósági és szakhatósági díjakat az Ajánlatkérő fizeti.
- Engedélyes és kiviteli tervek, műszaki leírással 6 példányban papír formában (kinyomtatva) és 4 példányban elektronikus formában (DVD lemezre mentve szerkeszthető és pdf. változatban).
- Árazatlan költségvetés (szakágankénti bontással, munkanemenkénti összesítővel, főösszesítővel) 6példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 4 példányban.
- Ajánlattevő által árazott („tervezői”) költségvetés (Az árazatlan költségvetés kiírással azonos formátumban és műszaki tartalommal) 2 pld és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 2 pld.
Alternatívák (többváltozatú ajánlattétel) a gépészetterületén
„1.” változat (Alapváltozat):
Az épületek fűtési és hűtési rendszereiként olyan –jóváhagyási terv szerinti – korszerű, környezetbarát, megújuló energiát hasznosító levegő/levegő hőszivattyús technológia kerüljön tervezésre és kivitelezésre, amely kétcsöves, rendszeren belüli hőszivattyúzásra alkalmas, képes tisztán hőszivattyús módban kiszolgálni az épület hőigényeit (egy időben fűteni és hűteni) különös tekintettel a 65-70º C-os HMV előállítására, amellyel megvalósítható az alacsony üzemeltetési költség és emellett magas komfort érhető el.
„2.” változat:
Az épületek fűtési rendszereiként távhőszolgáltatás kerüljön tervezésre és kivitelezésre, amely csatlakoztatható Tatabánya távhőszolgáltatásához (T-SzolZrt.) Megtervezendő továbbá az épületek hűtési rendszere. A tervezendő/kivitelezendő hőközpontot és annak betáplálását (a hőközpont hálózathoz történő csatlakozását) a szolgáltató biztosítja saját költségén.
A tervezés/kivitelezés során az ajánlattevőnek kell a szolgáltatóval egyeztetnie.
Ennél a változatnál is elvárás mindkét üzemmódban (fűtés/hűtés esetén):
- épületfelügyeleti rendszer tervezése
- helyiségenkénti szabályozhatóság
- minden helyiség fűtése/hűtése
A kivitelezési munkák a kiviteli tervek elkészítését és Ajánlatkérő általi jóváhagyását, valamint engedélyeztetését követően kezdhetők el!
Ajánlattevő kötelessége:
- Heti tervezői kooperációk megtartása és az azokon történő részvétel. A kooperációkon az addig elkészült terveket (tervrészeket) Ajánlatkérő részére be kell mutatni, véleményezés/jóváhagyás céljából
- A kivitelezéshez szükséges fedvénytervek elkészítése
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
KIEGÉSZÍTÉS A II.2.10 PONTHOZ:
A többváltozatú ajánlat benyújtását Ajánlatkérő kötelezően előírja. Erre tekintettel az ajánlattevők kötelezettsége mind az alapajánlat, mind a változat benyújtására kiterjed. A változatra vonatkozó ajánlat benyújtása, alapajánlata nélkül vagy fordítva nem felel meg Ajánlatkérő előírásának, így ez a körülmény az ajánlat kiküszöbölhetetlen érvénytelenségét eredményezi
A II.2.7 PONT FOLYTATÁSA:
A II.2.7) pontban megjelölt teljesítési határidőn belül az engedélyes tervek –hatósági engedélyeztetésre benyújtandó változatának – szolgáltatására külön teljesítési határidő vonatkozik, amely legfeljebb 40 nap. (Az előteljesítés értékelési szempont.)
Helyesen:
Kbt148.§szerint
A II.1.6 PONTHOZ:
A tervezés és kivitelezés egységes egészet képez, egymástól el nem választható, a feladatellátás szerves része és jellemzője, hogy a terveket készítő nyertes ajánlattevő végzi a kivitelezést is, a saját tervei alapján.
A kivitelezés nem osztható sem fizikailag sem jogilag. A részekre bontás sem szintenként, sem szakáganként nem kivitelezhető, az minőségbiztosítási, munkaszervezési, munkaterület kezelési, garanciális és egyéb problémákat keletkeztetne.
A II.2.4 PONT FOLYTATÁSA
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés az alábbi tartalommal:
- Főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban
Ajánlattevő köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására.
Az engedélyes/bejelentési, a kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében az Ajánlattevőt terhelik.
Az Ajánlattevő feladatát képezi a Munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Az engedélyezéshez kapcsolódó hatósági és szakhatósági díjakat az Ajánlatkérő fizeti.
- Engedélyes és kiviteli tervek, műszaki leírással 6 példányban papír formában (kinyomtatva) és 4 példányban elektronikus formában (DVD lemezre mentve szerkeszthető és pdf. változatban).
- Árazatlan költségvetés (szakágankénti bontással, munkanemenkénti összesítővel, főösszesítővel) 6példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 4 példányban.
- Ajánlattevő által árazott („tervezői”) költségvetés (Az árazatlan költségvetés kiírással azonos formátumban és műszaki tartalommal) 2 pld és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 2 pld.
A kivitelezési munkák a kiviteli tervek elkészítését és Ajánlatkérő általi jóváhagyását, valamint engedélyeztetését követően kezdhetők el!
Ajánlattevő kötelessége:
- Heti tervezői kooperációk megtartása és az azokon történő részvétel. A kooperációkon az addig elkészült terveket (tervrészeket) Ajánlatkérő részére be kell mutatni, véleményezés/jóváhagyás céljából
- A kivitelezéshez szükséges fedvénytervek elkészítése
A kivitelezés – figyelemmel a II.2.11 pontban jelzett opciókra is – az alábbi ütemekben történik:
I. ütem: „A” + „B” + „C” + „D” épületrészek alagsorának valamint földszintjének kivitelezése
II. ütem: „B” + „C” +”D” épületrészek fennmaradó részei („B” és „C” épületrészek 1-3. emeletei, „D” épületrész 1. emelete
Arra vonatkozó megrendelés esetén – 12 hónapon belül - „A” jelű épülettömb 1.+2.+3. emeleteinek kivitelezése.
Ez az ütemezett kiépítés a következő feladatok megoldását igényli, melyek költségeit a beadásra kerülő ajánlat 3. opció költségeibe kell beépíteni:
• Az "A" épületrész végleges födéme felett a legfeljebb 12 hónap időtartamra egy ideiglenes, - célszerűen kis hajlású nyeregtetővel vagy alkalmas víz és hőszigeteléses lapostetős - megoldással kell a szükséges víz és hőszigetelést biztosítani.
• Az ideiglenes állapotban a "B" épületrész "A" épületrésszel közös határoló síkja belső dilatációs falból átmenetileg külső falfelületté válik, ezért ennek a vonatkozó energetikai és hőtechnikai előírásokat kielégítő kialakítása szükséges, a falat hőszigetelésével és szükség szerint burkolásával, mely az átmeneti időszakban is elfogadható esztétikai megjelenést biztosít.
• A "B" épületrész közlekedőit az "A" épületrész felől az átmeneti időszakra biztonsággal le kell zárni, illetve a menekülési lehetőség biztosítása érdekében - szükség esetén - egy külső lépcső létesítését kell figyelembe venni.
A tervezett épületrészek tekintetében lásd a csatolt sémarajzot.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
A II.2.5. pont szerint "Ár" szempont (súlyszám: 70) alszempontjai és azok súlyszámai:
1. 1. Opciók nélküli ajánlati Ár (nettó Ft) / 55
2. 1. opció ajánlati ár (nettó Ft) /5
3. 2. opció ajánlati ár(nettó Ft) / 5
4. 3. opció ajánlati ár (nettó Ft) /5

A II.2.7 PONT FOLYTATÁSA:
A II.2.7) pontban megjelölt teljesítési határidőn belül az e
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok módosításra kerültek. A módosított dokumentumok az EKR-ben csatolva.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ