Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/154
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.08.11.
Iktatószám: 13659/2021
CPV Kód: 45214200-2
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: Dunakeszi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.09.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
Telefon: +36 306274521
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000878582021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000878582021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dunakeszi Gim., Szakképző Isk, Uszoda Kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000878582021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola és Kárpáti György Uszoda Kialakítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gimnázium, Szakképző Iskola, Uszoda Kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Dunakeszi
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola és Kárpáti György Uszoda Kialakítása
Főbb műszaki paraméterek, adatok:
- 26.568,87 m2 nettó alapterületű 20 tantermes gimnázium, 26 tantermes szakképző iskola, mindkettőhöz egy-egy tornacsarnok, egy közös étterem-konyha (1.784,16 m2), továbbá 5.518,59 m2 nettó alapterületű városi uszoda kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó sporttechnológiával, uszodatechnológiával, konyhatechnológiával, közművekkel, útépítéssel és környezetrendezéssel, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal. Az épületek összes hasznos alapterülete nettó 32.087,46 m2. Az épületek mélyalapozásához készül 10.684 m fúrt vasbeton cölöp, a különböző vasbeton szerkezetekbe beépítésre kerül 2055 t különböző átmérőjű betonacél és 16.832 m3 beton.
- Az iskolák - aulával, tantermekkel, csoporttermekkel, speciális szaktantermekkel illetve kiszolgáló szertárakkal, igazgatási és nevelőtestületi szárnyakkal, büfékkel és szolgálati lakásokkal (3db) rendelkeznek. Az előírásoknak megfelelően, az iskolákhoz tartozik külön-külön egy-egy 1.185 m2-es kűzdőtérű, három térrészre osztható tornacsarnok, egy-egy kisebb féltornaterem (225,5 m2) illetve gyógytestnevelési terem (115,7 m2) is. A Gimnázium tornaterme rendelkezik egy 265 fős lelátóval.
- Minden egység saját lifttel rendelkezik (az iskolákban 4 (2x630kg/3megálló, 1x630kg/2megálló,1x1000kg/2megálló), az uszodában 1db (630kg/2megálló) lift épül).
- Az iskolaudvarokon multifunkcionális sportpályák kerültek elhelyezésre. A pályák gumiburkolattal rendelkeznek. Kialakításra kerül egy-egy 160 méter hosszú futókör, 60 m síkfutásra alkalmas futópályák, hármasugró és távolugró pályák, melyek burkolata szintén gumiburkolat. A pályák környékén lelátók is kialakításra kerülnek, melyek 3 sorból állnak, közöttük lépcsőkkel. Az iskolaudvarokon leginkább gumiburkolat és beton térkő jellemző. Sport EPDM gumiburkolatból készül 3.542 m2, térkő burkolatból a gyalogos felületeken 5.630 m2. A gyepesítés (13.150 m2), fásítás (389 db) mellett, - ahol indokolt - növénykiültetések jellemzők, valamint a kerítés vonala mentén védő cserjesáv/sövény is húzódik. Különböző méretű cserjékből 37.589 db kerül kiültetésre. Az iskola előtt díszudvar és parkoló helyezkedik el, az iskolabuszoknak parkoló biztosított a ki- és beszálláshoz, valamint a tornacsarnokok is rendelkeznek önálló parkolóval. Fedett kerékpártárolók és kerékpártámaszok készülnek.
- Az uszodaépület földszintjén található az előcsarnokon keresztül megközelíthető uszodatér a 25x33 m-es úszómedencével és a tanmedencével, (összesen: 1402 m2), a hozzájuk tartozó öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel, továbbá irodák, raktárak, közlekedők és egyéb kiszolgáló helyiségek. A pincében az uszodagépészeti helyiségek, doppingszoba öltözővel, az emeleten pedig irodák, konditerem, büfé, lelátók, mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre.
- Az épületek kiszolgálására a telken belül 296 db 5mx2,5m-es személygépkocsi- és 6 db 14mx3-3,5m-es autóbusz parkoló létesül.
- Teljes telken belüli közmű hálózat, csapadékvíz szikkasztó rendszer, út és térburkolat, kert, kerítés kiépítése.
- Napelemes rendszerek (Gimnázium 50kVA, Szakképző Iskola: 50kVA) telepítése.
- A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útcsatlakozások és egy 1.134,75 m hosszú stabilizált földút kialakításával (utóbbi a Klapka utcát köti össze a 2113 jelű úttal az építési forgalom számára). A stabilizált földút építéséhez szükséges engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is a kivitelező feladatát képezik.
- A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni.
A kulcsrakész kivitelezési munkák tartalmaznak minden szükséges szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közmű- és útépítést, környezetrendezési munkákat, konyhatechnológiai-, uszodatechnológiai- és sporttechnológiai szerelési munkákat.
Álmennyezet építés: 22 658 m2
Gipszkarton fal építés: 21 181 m2
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
FIGYELEM!!!
A közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki tartalom az alábbi linken érhető el figyelemmel a Kbt. 39. § (2) bekezdésére:
Link: https://felho.beu.hu/s/56kMZb2gNF6GBqt
Jelszó: TG1Ppa5a#4a2U
A megadott linkről a műszaki tartalom letöltése az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők feladata és felelőssége.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a linken egy a műszaki tartalom letöltéséről szóló nyilatkozatminta is található, amelyet ajánlattevőknek le kell tölteni és ajánlatuk részeként kitöltve be kell nyújtani. A nyilatkozat benyújtása az érvényes ajánlattétel feltétele!
A nyilatkozat benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A felhívás III.1.3. M/2.1. pontjában megjelölt 1 fő szakember oktatási intézmény kivitelezése során felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 - max 15 hó) 10
2 2. A felhívás III.1.3. M/2.1. pontjában megjelölt 1 fő szakember uszodaépítés során felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 - max 15 hó) 10
3 3. Építésszervezési terv készítése 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 840
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.
Alkalmasság:
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;
Igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállítottigazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (3) bekezdései szerint.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Az igazolásnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését (és kapcsolattartási adatai);
• a teljesítés idejét, (olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a felhívás feladását közvetlen megelőző öt évben (60 hónap) történt; a kezdő időpont év-hónap-nap pontossággal megadva);
• a teljesítés helyét;
• az építési beruházás tárgyát;
• az építési beruházás mennyiségét;
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került és amelyből az ajánlatevő alkalmassága egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy az alkalmasság minimumkövetelményeiben megadott mértékegységben).
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére és a 24. § (1) bekezdésére.
Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2.1-2.2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok valamennyi szakember esetében:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra és adott esetben milyen jogosultsága van;
- a szakember szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata;
- a végzettséget és/vagy másolata, vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az alábbi, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített új sportlétesítmény építése tárgyú referenciával, amely tartalmazott minimum 1000m2 medence burkolást, legalább 150 fős lelátó építést és legalább 600m2 vízfelületű medence építést és az ahhoz kapcsolódó vízgépészetet.
Ajánlatkérő sportlétesítményen a 2004. évi I. törvény 77. § s) pont szerinti fogalmat érti, azaz sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület.
M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített közhasználatú épület teljes körű (alapozás, szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) kivitelezése/felújítása tárgyú referenciával, amely tartalmazott minimum 7.000 m cölöpalapozást, legalább 250 tonna betonacél beépítést, lealább 10.000 m2 gipszkarton fal építést és legalább 7.000 m2 álmennyezet építést.

Ajánlatkérő közhasználatú épületen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pont szerinti építményt ért.
M/1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább 4.000 m2 hasznos alapterületű új oktatási intézmény építése tárgyú referencia, mely során tanterem, tornaterem vagy tornacsarnok, étkezési terület vagy étterem, közösségi terület vagy aula, igazgatási terület, nevelőtestületi terület került kialakításra és parképítés, növényültetés is megvalósult
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést legfeljebb 3 szerződésből igazolhatja.
M/2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.2. legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik
M/2.3. legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. A szakemberek közötti átfedés nem megengedett, tehát egy szakember csak egy pozícióra mutatható be.
A további alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek, biztosítékok:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Kötbérek:
- késedelmi: max. 15%
- meghiúsulási: 30%
biztosítékok:
- teljesítési: 3 %
- jótállási: 3%
Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 60 hónap időtartam.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg.
Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet alkalmaz.
Ajánlatkérő 30 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, 250.000.000,-Ft-ot meghaladó rész tekintetében előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett.
A teljesítés során benyújtható 1 db részszámla havonta a teljesítés arányában és 1 db végszámla (min. 10 %) Az előleg elszámolása az első részszámlából történik, legfeljebb a részszámla nettó összegének 35%-a erejéig. Amennyiben az első részszámla 30 %-a az Előleg teljes összegének elszámolására nem nyújt fedezetet, úgy az Előleg levonása a további részszámlákból az adott részszámla összegének 30 %-a erejéig addig folytatódik, amíg az Előleg teljes összege elszámolásra nem kerül.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/09/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/09/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés – (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó - és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
6) A Kbt. 41/A. § (1 bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
9) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
13) Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás, a szakember többlettapasztalat szempontok tekintetében egyenes arányosítás a szakmai ajánlat Építésszervezési terv szempont esetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési módszer további részletezését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
14) FAKSZ: dr. Kiss László (00172)
15) Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Az AT által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, azok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt – figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A munkák környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásai miatt elvárás, hogy a kárfelelősség egyértelműen tisztázott és biztosított legyen. Pénzügyileg releváns, hogy egy kivitelező esetében biztosítható a költségminimumra törekvés a megbízható minőségbiztosítás mellett, ami további esetleges műszaki kockázatokat is redukál, adott esetben pedig ki is zár.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17) A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limit nem lehet kisebb mint 5 Milliárd Ft, azaz Ötmilliárd forint/ káresemény és 15 Milliárd Ft, azaz Tizenötmilliárd forint/biztosítási időszak.
18) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen eljárás nyertes ajánlattevőjével a Kbt. 98.§ (3) bekezdés alapján, jelen eljárás tárgyához kapcsolódó hirdetmény nélküli tárgyalást folytathat le a Klapka utcát a 2113 jelű úttal összekötő 1.134,75 m hosszú feltáró út végleges, burkolt útként történő kialakítására. (Jelen eljárás műszaki tartalmában ez a feltáró út az építési forgalom számára készülő stabilizált földútként szerepel.) Ajánlatkérő jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás becsült értékét. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A lefolytatandó eljárásban a szerződés teljesítésével kapcsolatos vállalkozói kötelezettségek, szankciók az alapszerződéshez képest változatlan tartalommal kerülnek meghatározásra.
19) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák