Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/127
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.04.
Iktatószám: 13703/2022
CPV Kód: 60140000-1
Ajánlatkérő: Esztergomi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: Nagysáp-Bajna-Sárisáp-Annavölgy-Tokod-Tokodaltáró-Tokod-Tát-Esztergom;Piliscsév-Leányvár-Kesztölc-Csolnok-Dág-Dorog-Esztergom-Kertváros-Esztergom;Bajót-Lábatlan-Nyergesújfalu-Tát Depó-Esztergom
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergomi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15839156211
Postai cím: Lőrinc Utca 7
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lepuschán Balázs
Telefon: +36 33795225
E-mail: balazs.lepuschan@kk.gov.hu
Fax: +36 23500927
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/esztergom
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/esztergom
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000875352022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000875352022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kötelező felvétellel érintett tanulók szállítása
Hivatkozási szám: EKR000875352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kötelező felvétellel érintett tanulók szállítása az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolába (2500 Esztergom, Dobogókői út 29.) a 2022/2023-as tanévben, három részajánlati körben az alábbiak szerint:
Mindhárom részre vonatkozó előírások:
- A reggeli odaszállítás menetrend szerinti teljesítését megelőzően a nyertes ajánlattevő feladata a kísérő pedagógust Esztergomban felvenni, majd ezt követően a menetrend szerinti útvonalat teljesíteni. A délutáni visszaszállítás során a nyertes ajánlattevő feladata a menetrend szerinti útvonal teljesítését követően a kísérő pedagógust Esztergomba visszaszállítani.
- A tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszám változásnak a szállítási díjra kihatása nem lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon.
- Tervezett napok száma 181 nap.
1. rész: "Nagysáp-Esztergom útvonal". Tanulók oda-vissza szállítása napi egy fordulóban Nagysáp-Bajna-Sárisáp-Annavölgy-Tokod-Tokodaltáró-Tokod-Tát-Esztergom útvonalon a dokumentációban részletezettek szerint. Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 45 fő tanuló, 5 fő kísérő (szülő, pedagógus), összesen 50 fő.
2. rész: "Piliscsév-Esztergom útvonal". Tanulók oda-vissza szállítása napi egy fordulóban Piliscsév-Leányvár-Kesztölc-Csolnok-Dág-UNy-Dorog-Esztergom-Kertváros-Esztergom útvonalon a dokumentációban részletezettek szerint. Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 41 fő tanuló, 4 fő kísérő (szülő, pedagógus), összesen 45 fő.
3. rész: "Bajót-Esztergom útvonal". Tanulók oda-vissza szállítása napi egy fordulóban Bajót-Lábatlan-Nyergesújfalu-Tát Depó-Esztergom útvonalon a dokumentációban részletezettek szerint. Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 15 fő tanuló, 5 fő kísérő (szülő, pedagógus), összesen 20 fő.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Nem
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagysáp-Esztergom útvonal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Nagysáp-Bajna-Sárisáp-Annavölgy-Tokod-Tokodaltáró-Tokod-Tát-Esztergom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: "Nagysáp-Esztergom útvonal". Tanulók oda-vissza szállítása napi egy fordulóban Nagysáp-Bajna-Sárisáp-Annavölgy-Tokod-Tokodaltáró-Tokod-Tát-Esztergom útvonalon a dokumentációban részletezettek szerint. A reggeli odaszállítás menetrend szerinti teljesítését megelőzően a nyertes ajánlattevő feladata a kísérő pedagógust Esztergomban felvenni, majd ezt követően a menetrend szerinti útvonalat teljesíteni. A délutáni visszaszállítás során a nyertes ajánlattevő feladata a menetrend szerinti útvonal teljesítését követően a kísérő pedagógust Esztergomba visszaszállítani. Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 45 fő tanuló, 5 fő kísérő (szülő, pedagógus) összesen 50 fő. A tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszám változásnak a szállítási díjra kihatása nem lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 181 nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Teljesítéshez igénybe vett autóbuszok átlagéletkora (év) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Bruttó ajánlati ár (HUF/szállítási nap) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Piliscsév-Esztergom útvonal
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Piliscsév-Leányvár-Kesztölc-Csolnok-Dág-Dorog-Esztergom-Kertváros-Esztergom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: "Piliscsév-Esztergom útvonal". Tanulók oda-vissza szállítása napi egy fordulóban Piliscsév-Leányvár-Kesztölc-Csolnok-Dág-Uny-Dorog-Esztergom-Kertváros-Esztergom útvonalon a dokumentációban részletezettek szerint. A reggeli odaszállítás menetrend szerinti teljesítését megelőzően a nyertes ajánlattevő feladata a kísérő pedagógust Esztergomban felvenni, majd ezt követően a menetrend szerinti útvonalat teljesíteni. A délutáni visszaszállítás során a nyertes ajánlattevő feladata a menetrend szerinti útvonal teljesítését követően a kísérő pedagógust Esztergomba visszaszállítani. Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 41 fő tanuló, 4 fő kísérő (szülő, pedagógus) összesen 45 fő. A tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszám változásnak a szállítási díjra kihatása nem lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 181 nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Teljesítéshez igénybe vett autóbuszok átlagéletkora (év) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Bruttó ajánlati ár (HUF/szállítási nap) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Bajót-Esztergom útvonal
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Bajót-Lábatlan-Nyergesújfalu-Tát Depó-Esztergom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: "Bajót-Esztergom útvonal". Tanulók oda-vissza szállítása napi egy fordulóban Bajót-Lábatlan-Nyergesújfalu-Tát Depó-Esztergom útvonalon a dokumentációban részletezettek szerint. A reggeli odaszállítás menetrend szerinti teljesítését megelőzően a nyertes ajánlattevő feladata a kísérő pedagógust Esztergomban felvenni, majd ezt követően a menetrend szerinti útvonalat teljesíteni. A délutáni visszaszállítás során a nyertes ajánlattevő feladata a menetrend szerinti útvonal teljesítés 15 fő tanuló, 5 fő kísérő (szülő, pedagógus), összesen 20 fő. A tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszám változásnak a szállítási díjra kihatása nem lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 181 nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Teljesítéshez igénybe vett autóbuszok átlagéletkora 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Bruttó ajánlati ár (HUF/szállítási nap) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Azonosan mindhárom rész esetén: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Azonosan mindhárom rész esetén, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltakra, miszerint: "Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során."
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti) kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap kitöltésével), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (EKR űrlap kitöltésével). A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell tennie.
(EKR űrlap kitöltésével). Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti) kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatkoznia kell, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m ) pontja szerinti) kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap kitöltésével).
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti -korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [Kr. 13. §]
A Kr. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt 69.§ (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt egyik rész esetében sem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
AK emlékezteti ajánlattevőt (AT-t), hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltakra, miszerint: "Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során."
AT műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolandó, azonosan mindhárom rész tekintetében:
M/1. AT csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó referenciáinak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás legalább az alábbi tartalommal:
- a megrendelő neve, címe, a megrendelő képviseletében a referenciát igazoló személy elérhetősége;
- a megrendelést teljesítő - azaz a referenciával rendelkező vállalkozás - megnevezése;
- referencia szolgáltatás megnevezése, tárgya, a szolgáltatás mennyiségének meghatározása;
- a szerződés teljesítésének kezdete és vége (év, hónap, nap pontossággal);
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
történt-e.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság alkalmassági követelményeknek AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas AT a szerződés teljesítésére valamennyi rész esetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben rendelkezik a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 120 naptári nap időtartamon keresztül fennálló autóbusszal történő, rendszeres személyszállításra vonatkozó referenciával. AT-nek több rész megajánlása esetén részenként egy- egy darab referenciát kell igazolnia. Két rész megajánlása esetén 2 db, mindhárom rész megajánlása esetén 3 db különböző, megfelelő referenciát kell AT-nek bemutatnia. Az előírt minimumkövetelmény tehát részenként értelmezendő. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3a) bek. alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében:
1) Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős egy vagy több tanítási napon bármilyen tekintetben nem a kiadott ütemezésnek (menetrendnek) megfelelően teljesít (késedelmes teljesítés), valamennyi érintett napra az adott napi bruttó szállítási díj 30%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért tartozik megfizetni az ajánlatkérő részére.
2) Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős egy vagy több tanítási napon nem teljesíti a szállítási feladatot (hibás teljesítés), valamennyi érintett napra az adott napi bruttó szállítási díj 30%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért tartozik megfizetni az ajánlatkérő részére.
3) Meghiúsulási kötbér: Amennyiben az ajánlatkérő a szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszegésére alapítottan felmondja, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél meghiúsulási kötbért tartozik megfizetni az ajánlatkérő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke 500.000,-forint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetében:
1) Ajánlatkérő előleget nem fizet, tartalékkeretet nem határoz meg.
2) A nyertes ajánlattevő havonta, a tárgyhavi teljesítést követően az ajánlatkérő által írásbankiadott teljesítésigazoló dokumentum alapján jogosult számlát benyújtani az ajánlatkérő felé. A teljesítésigazoló dokumentum kiadása a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint történik.
3) Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának teljesítése a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel, banki átutalással történik. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése is. Fizetési késedelem esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
4) Számlázásra és teljesítésre irányadó jogszabályok: 2007. évi CXXVII. tv. és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.
5) Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). További előírások a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésére figyelemmel nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Projekttársaság létrehozására nincs lehetőség. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.) A szerződéskötés feltétele az ajánlattevő átláthatósági nyilatkozatának megtétele.
2.)A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően benyújtsa az ajánlatkérő részére a közlekedési hatóság által kiadott érvényes közúti személyszállítási engedélyét. az 1.) és 2.) pontban rögzített feltétel teljesítésének elmulasztását vagy megtagadását az ajánlatkérő az ajánlattevő Kbt. 131. § (3) bekezdése szerinti visszalépésnek minősíti.
3.) A tanulók számára a nyertes ajánlattevőként szerződő fél valamennyi rész esetében a szerződés teljesítésének megkezdését megelőzően utasbiztosítási szerződést köteles kötni. Az utasbiztosítás fedezete az utas baleseti eredetű halála, baleseti eredetű maradandó egészségkárosodása, baleseti eredetű csonttörése, csontrepedése, baleseti eredetű múlékony sérülése, baleseti eredetű kórházi ápolás miatti napi térítésre kell, hogy kiterjedjen legalább az alábbi összegekkel. Ennek vállalásáról az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Szolgáltatások, Biztosítási összeg/fő Közlekedési baleseti halál; 1.000.000,- Ft, Közlekedési baleseti rokkantság (10-100%); 1.000.000,- Ft, Baleseti kórházi napi térítés; 2.000,- Ft, Csonttörés, csontrepedés, 28 napot meghaladó múlékony sérülés; 30.0000,- Ft, Baleseti költségtérítés; 30.000,- Ft.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontását az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer automatikusan végzi, a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Kbt. 76. § (2) bek.s c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat, a pontszámok meghatározásának módja valamennyi értékelési szempont esetében a lineáris arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 39. § (1) bek. alapján a jelen közbeszerzési eljárás dokumentumait a gazdasági szereplők (GSZ) szamara elektronikus úton korlátlanul, teljes körűen, és terítésmentesen teszi hozzáférhetővé a https://ekr.gov.hu/ címen. AK előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek (AT) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak (AV) elektronikusan el kell érnie és amennyiben ajánlatot kívánnak benyújtani az érdeklődésüket az EKR felületen jelezniük kell.
2) Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos formai követelmények: a) az ajánlatban csatolt nyilatkozatokat elektronikus formában, a https:// ekr.gov.hu/ oldalon kell benyújtani; b) a Kbt. 47. § (2a) bek. szerint a közbeszerzési eljárás során előirt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatok; c) a dokumentáció részét képező nyilatkozatminták csak ajánlatott iratminták és az ajánlat elkészítésének megkönnyítését szolgáljak. AK elfogadja az AT-k által készített azonos adattartalmú, de eltérő megfogalmazású nyilatkozatokat is, melyek megfelelnek a Felhívás, a Dokumentáció és a Kbt. előírásainak. Az ajánlat elkészítésére, benyújtására a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban előírtak az irányadók.
3) AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-ben és a Kbt. 114. § (6a), és 114/A § (1) bek-ben előírtakat.
4) AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján újabb hiánypótlás elrendelését nem zárja ki arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel van szükség az újabb hiánypótlásra.
5) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.
6) AK részenként hirdet eredményt, részenként köt szerződést.
7) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján valamennyi rész tekintetében meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
8) Az ajánlatban az AT vonatkozásában benyújtandó arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a
cégnyilvánosságról, a bírósági és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. szerint változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Ha igen, úgy az az ajánlatban be kell nyújtani az illetékes cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló dokumentum másolatát.
9) A III.1.3. M1) pont szerinti alkalmassági feltétel és előírt igazolási mód a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került megállapításra.
10) AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
11) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összpontszáma a legnagyobb. További részletek a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
12) Az eljárásba bevont FAKSZ Berta Ferenc György; lajstromszám: 000154
13) Jelen felhívásban a Kbt. rövidítés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelöli.
14) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség AT-t terheli.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges