Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/146
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.07.30.
Iktatószám:13829/2021
CPV Kód:48820000-2
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság.-Areus Zrt.-Poli Computer PC Kft.-RacioNet Zrt.-SERCO Kft.-Silicon Computers Kft.-WSH Kft.;M & S Informatikai Zrt.-ALPHANET Informatikai Zrt.-Delta Services Kft.-DIGITAL Kft.-NÁDOR Rendszerház Kft.-PC Trade Systems Kft.-PROFESSZIONÁL Zrt.-SzámHEAD Kft;EURO ONE Számítástechnikai Zrt. -BRAVONET Kft.-Duna Elektronika Kft.-Enterprise Communications Magyarország Kft.-FLAXCOM HOLDING Zrt.-Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.-M & M COMPUTER Kft.-NETvisor Zrt.-PROFITEXPERT Kft.-Rufusz Computer Informatika Zrt.-Szintézis Zrt.-Telvice Kft.-TIGRA Kft.;Sysman Informatikai Zrt.-CLARMONT I. S. Kft.-DOCAGE Kft.-GAMAX Kft.-MVM BSZK Zrt.-SCI-Hálózat Zrt.;Delta Systems Kft.-HumanoIT Kft.-INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt.-Invitech ICT Services Kft.;Symmetria Magyarország Zrt.-99999 Informatika Kft.-NTT Magyarország Kft-USER RENDSZERHÁZ Kft.-Valkyr Kft.;T-Systems Magyarország Zrt-ANSWARE Kft.-Grepton Zrt.-Grepton Zrt.-VRS Magyarország Kft.;4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság-ASH Szoftverház Kft.-Getronics Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi beszerző
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított közbeszerzés.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK26976
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Nándor
Telefon: +36303423935
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36303423935
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított közbeszerzés.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezetfeladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosítottközbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére szerverek és tárolók valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére
1. rész: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 13605147762 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Belügyminisztérium (BM)
• BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Csolnoky Ferenc Kórház
• Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
• Készenléti Rendőrség
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
• Magyar Államkincstár
• Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• Nemzeti Védelmi Szolgálat
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Országos Mentőszolgálat
• Országos Rendőr-főkapitányság
• Országos Rendőr-főkapitányság
• Pannon Egyetem (PE)
• Székesfehérvári Szakképzési Centrum
• Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 25 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.14-es pont folytatása:
- SERCO Kft. (1037 Budapest Bécsi út 314.) , 12906240-2-41
- Silicon Computers Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 23.), 12095144-2-43
- WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.), 12048898-2-43
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
I. konzorcium:
- ATOS Magyarország Kft. (1038 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.), 10378144-2-41
- Areus Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.), 23469507-2-41
- Poli Computer PC Kft. (2613 Rád, Liget utca 3.), 11820534-2-41
- RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A), 13846606-2-43
Karakterkorlát okán folytatás a II.2.11) pontban

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Balatoni Hajózási Zrt
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
• Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
• Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
• Debreceni Egyetem (DE)
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Fejér Megyei Kormányhivatal
• Győri Szakképzési Centrum
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
• GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
• Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
• Kátai Gábor Kórház
• KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
• Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
• Közép-Budai Tankerületi Központ
• Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
• Magyar Nemzeti Múzeum
• Miskolci Tankerületi Központ
• MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• MVM Démász Áramhálózati Kft.
• Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.
• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
• Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
• Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
• NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Nyíregyházi Egyetem (NYE)
• Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
• Óbudai Egyetem
• Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
• Országos Mentőszolgálat
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pillér Informatikai Kft.
• PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Soproni Tankerületi Központ
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent Margit Kórház
• Szépművészeti Múzeum
• Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
• Terrorelhárítási Központ
• Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
• Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 53 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.14-es pont folytatása:
- DIGITAL Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt.83.), 10406115-2-06
- NÁDOR Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.), 10507326-2-42
- PC Trade Systems Kft. (1095 Budapest, Tinódi u. 1-3. fsz. 6.) 12937303-2-43
- PROFESSZIONÁL Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 7.), 13369657-2-43
- SzámHEAD Kft. (1117 Budapest, Budafoki u. 95. D ép), 10415618-2-43
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konzorcium):
- M & S Informatikai Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.), 14409471-2-41
- ALPHANET Informatikai Zrt. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.), 14153833-2-41
- Delta Services Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), 13978798-2-41
Karakterkorlát okán folytatás a II.2.11) pontban

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Dunaújvárosi Egyetem
• HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum
• Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás
• Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Oktatási Hivatal
• Pannon Egyetem (PE)
• Pécsi Tudományegyetem
• Szabadtéri Néprajzi Múzeum
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Széchenyi István Egyetem (SZE)
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• Nemzeti Választási Iroda
• Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 21 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.14-es pont folytatása:
- Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 117-119.), 13835462-2-41
- FLAXCOM HOLDING Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi út 53.), 13985677-2-42
- Kermann Műszaki Fejlesztő Kft. (1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.), 27984026-2-41
- M & M COMPUTER Kft. (7623 Pécs, Mártírok útja 42.), 10582048-2-02
- NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u. 56.), 14023059-2-43
- PROFITEXPERT Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 152./H.), 10527087-2-43
- Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 13644545-2-43
- Szintézis Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.), 12890341-2-08
- Telvice Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 135.), 13339076-2-13
- TIGRA Kft. (1118 Budapest XI. kerület, Budaörsi út 64.), 12218778-2-43
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (III. konzorcium):
- EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.), 10649297-2-44
- BRAVONET Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52), 23768569-2-42
- Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 99.), 12029145-2-43
Karakterkorlát okán folytatás a II.2.11) pontban

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Bajai Tankerületi Központ
• Bugát Pál Kórház
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Győri Szakképzési Centrum
• Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• HUNGARORING Sport Zrt.
• Kátai Gábor Kórház
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
• Magyar Államkincstár
• Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
• MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
• Nemzetközi Oktatási Központ
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Óbudai Egyetem
• Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei II.Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szerencsejáték Felügyelet
• Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
• VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 22 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.14-es pont folytatása:
- GAMAX Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. II/18.), 10383571-2-44
- MVM BSZK Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 54.), 25010075-2-43
- SCI-Hálózat Zrt. (1142 Budapest, Szihalom u. 7.), 12402179-2-42
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (IV. konzorcium):
- Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.), 12948901-2-41
- CLARMONT I. S. Kft. (1054 Budapest, Tüköry utca 3.), 13730848-2-41
- DOCAGE Kft. (1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.), 13107406-2-41
Karakterkorlát okán folytatás a II.2.11) pontban

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• Állami Szívkórház Balatonfüred
• Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Budapest Főváros Kormányhivatala
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
• Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (korábban: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.)
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Tankerületi Központ
• Diákhitel Központ Zrt.
• Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
• Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
• Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
• Győri Szakképzési Centrum
• Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft.
• HM Arzenál Elektromechanikai ZRt.
• KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
• Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.
• Kisvárdai Szakképzési Centrum
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Magyar Államkincstár
• Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ
• Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Miskolci Egyetem (ME)
• MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• MVM Démász Áramhálózati Kft.
• MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
• MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.
• MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nemzeti Hírközlési Hatóság utódja, 2010.08.11.-től)
• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
• Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Óbudai Egyetem
• Oktatási Hivatal
• Országos Vérellátó Szolgálat
• Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Pest Megyei Kormányhivatal
• Petőfi Irodalmi Múzeum
• Pillér Informatikai Kft.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szent Margit Kórház
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Vas Megyei Szakképzési Centrum
• VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörű Részvény Társaság
• Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Veszprém Megyei Kormányhivatal
• VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 57 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (V. konzorcium):
- Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.), 13978774-2-41
- HumanoIT Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), 13606022-2-41
- INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 12. fszt. 1.), 12857074-2-43
- Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4), 25836965-2-13

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Agrárminisztérium
• Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház
• Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház
• Magyar Államkincstár
• Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
• Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
• MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
• MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nemzeti Hírközlési Hatóság utódja, 2010.08.11.-től)
• Nemzeti Választási Iroda
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft
• NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft
• Országos Kórházi Főigazgatóság
• Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
• Országgyűlés Hivatala
• Pannon Egyetem (PE)
• Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
• VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 19 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.14-es pont folytatása:
- NTT Magyarország Kft (1117 Budapest, Budafoki út 60.), 12655085-2-43
- USER RENDSZERHÁZ Kft. (1039 Budapest, Zöld utca 2.), 13799504-2-41
- Valkyr Kft. (1025 Budapest, Szeréna köz 6/B.), 14998603-2-41
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VI. konzorcium):
- Symmetria Magyarország Zrt. (1139 Budapest, Váci út 91.), 25798555-2-41
- 99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.), 13854964-2-43
Karakterkorlát okán folytatás a II.2.11) pontban

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nemzeti Hírközlési Hatóság utódja, 2010.08.11.-től)
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
• Nemzeti Sportközpontok
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szent István Egyetem (SZIE)
• ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
• Legfőbb Ügyészség
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
• Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
• Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Testnevelési Egyetem
• Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 18 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: A II.2.14-es pont folytatása:
- Grepton Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.), 12613056-2-42
- Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.), 24962106-2-05
- VRS Magyarország Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 26.), 25176670-2-41
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VII. konzorcium):
- T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), 12928099-2-44
- ANSWARE Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76.), 10900963-2-41
Karakterkorlát okán folytatás a II.2.11) pontban

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Diákhitel Központ Zrt.
• Diákhitel Központ Zrt.
• Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
• Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
• HungaroControl -Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkorűen Működő Részvénytársaság
• HungaroControl -Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkorűen Működő Részvénytársaság
• HUNGARORING Sport Zrt.
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
• Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
• Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
• Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
• Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 19 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VIII. konzorcium):
- 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (beolvadt a Humansoft Kft. és Axis Rendszerház Kft.) (1037 Budapest, Montevideo utca 8.), 10239025-2-44
- Getronics Magyarország Kft. (1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép.), 10532782-2-41
- ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.), 23940165-2-43

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 104 - 207282
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság.-Areus Zrt.-Poli Computer PC Kft.-RacioNet Zrt.-SERCO Kft.-Silicon Computers Kft.-WSH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3590683336
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3590683336
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M & S Informatikai Zrt.-ALPHANET Informatikai Zrt.-Delta Services Kft.-DIGITAL Kft.-NÁDOR Rendszerház Kft.-PC Trade Systems Kft.-PROFESSZIONÁL Zrt.-SzámHEAD Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 404019548
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 404019548
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt. -BRAVONET Kft.-Duna Elektronika Kft.-Enterprise Communications Magyarország Kft.-FLAXCOM HOLDING Zrt.-Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.-M & M COMPUTER Kft.-NETvisor Zrt.-PROFITEXPERT Kft.-Rufusz Computer Informatika Zrt.-Szintézis Zrt.-Telvice Kft.-TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1478389305
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1478389305
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.-CLARMONT I. S. Kft.-DOCAGE Kft.-GAMAX Kft.-MVM BSZK Zrt.-SCI-Hálózat Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1745115099
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1745115099
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Kft.-HumanoIT Kft.-INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt.-Invitech ICT Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2421869394
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2421869394
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt.-99999 Informatika Kft.-NTT Magyarország Kft-USER RENDSZERHÁZ Kft.-Valkyr Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1130378658
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1130378658
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt-ANSWARE Kft.-Grepton Zrt.-Grepton Zrt.-VRS Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1674309230
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1674309230
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság-ASH Szoftverház Kft.-Getronics Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1160383192
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1160383192
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
ATOS Magyarország Kft. 10378144-2-41
AREUS Zrt. 23469507-2-41
Poli Computer PC Kft.11820534-2-13
RacioNet Zrt. 13846606-2-43
SERCO KFT. 12906240-2-41
Silicon Computers Kft. 12095144-2-43
WSH Kft. 12048898-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban. KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (I. konz)
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
M&S ZRt.14409471-2-41
ALPHANET Zrt. 14153833-2-41
Delta Services Kft. 13978798-2-41
DIGITAL Kft. 10406115-2-06
Nádor Rendszerház Kft. 10507326-2-42
PC Trade Systems Kft. 12937303-2-43
Professzionál Zrt. 13369657-2-43
SZÁMHEAD Kft. 10415618-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban. KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.11-ES PONT (II. konz)
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 10649297-2-44
Bravonet Kft. 23768569-2-42
Duna Elektronika Kft. 12029145-2-43
Enterprise Communications Magyarország Kft 13835462-2-41
Flaxcom Holding Zrt. 13985677-2-42
Kermann Zrt. 27984026-2-42
M&M Computer Kft. 10582048-2-02
NETvisor Zrt. 14023059-2-43
Profitexpert Kft. 10527087-2-43
Rufusz Computer Informatika Zrt. 13644545-2-43
Szintézis ZRt. 12890341-2-08
Telvice Kft. 13339076-2-13
TIGRA Kft. 12218778-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban. KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.11-ES PONT (III. konz)
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Sysman Informatikai Zrt. 12948901-2-41
CLARMONT I.S. Kft 13730848-2-41
Docage Kft. 13107406-2-41
Gamax Kft. 10383571-2-44
MVM BSZK Zrt. 25010075-2-43
SCI-Hálózat zRt. 12402179-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban. KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (IV. konz)
5. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Delta Systems Kft. 13978774-2-41.
HumanoiT Kft.13606022-2-41
Inter-Computer-Informatika Zrt. 12857074-2-43
Invitech ICT Services Kft.25836965-2-13
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban. KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (V. konz)
KARAKJERKORLÁS OKÁN FOLYTATÁS A VI.4.3-AS PONTBAN.
A tájékoztató a 2021.01.01 és 2021.06.01. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és közvetlen megrendelésekről szól a KM01SRVT17. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
KARAKTERKORLÁT OKÁN A VI.3 PONT FOLYTATÁSA:
6. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Symmetria Magyarország Zrt. 25798555-2-41
99999 Informatika Kft. 13854964-2-43
NTT Magyarország Kft. 12655085-2-43
USER RENDSZERHÁZ Kft. 13799504-2-41
Valkyr Kft. 14998603-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (VI. konz)
7. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
T-Systems Magyarország Zrt. 12928099-2-44
Answare Kft. 10900963-2-41
Grepton Zrt. 12613056-2-42
Szinva Net Zrt. 24962106-2-05
VRS Magyarország Kft. 25176670-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (VII. konz)
8. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 10239025-2-44
Getronics Magyarország Kft. 10532782-2-41
ASH Szoftverház Kft. 23940165-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (VIII. konz)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)