Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/135
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.14.
Iktatószám: 14045/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Mezőhegyes, Jung József Tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: GALÉRIA INVEST Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa: Gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11043924204
Postai cím: Jung József Tér 1
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566515
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezohegyesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Gazdálkodó szervezet
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
1-7 istálló rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000050052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1-7 istálló rekonstrukciója az alábbiak szerint:
Az épület főbb építészeti adatai:
A tervezett beruházás két elemből tevődik össze, a kocsiszín és a versenyistálló épületeinek felújításából. A rekonstrukcióval érintett nettó alapterület kocsiszín esetében 1286 m2 , versenyistálló 1003 m2, az összes hasznos alapterülete 2289 m2, tervezett (kialakult megmaradó) építménymagasság 5,33 m. Az engedélyezett építési tevékenységgel felújítandó épületegyüttes műemléki védelem alatt áll.
A beruházás helyszíne Mezőhegyes településközpontjában található, az épületek műemléki védettségűek. Ezért rendkívül fontos szempont, hogy a kialakult téri viszonyok és a külső megjelenés megmaradjon. További cél egy korszerű, mai igényeket és szabványokat rugalmasan kielégítő és üzemeltethető versenyistálló létrehozása.
Az épület meglévő belső állapota jelenleg az eredetivel megegyező, azaz istálló. Ugyanakkor a jelenlegi alaprajzi elrendezés mellett képtelenség megfelelni a szabványoknak. A belső felújítás és minimális átszervezés mellett az elavult rétegrendeket korszerűekre kell cserélni.
A történeti szerkezetek (öntött vas oszlopok, poroszsüveg boltozat orrtéglával) megóvására ügyelve új padozatot kell kialakítani, megelőzve a kártevők elterjedését. Fontos cél a meglévő nyílászárók eredeti állpotban való megőrzése és felújítása, amennyiben ezt műszaki állapotuk nem engedi, a meglévő mintájára azokat újra kell gyártani. Az újonnan épített elemek kortárs építési módszerekkel, de „emberközeli” burkolattal (pl. svédpadló) kerülnek kialakításra.
Az épület közepénél elhelyezkedő szárny nagyobb szerepet kap az új nyerges kialakításával.
Az új alaprajzi kialakítás csak elenyésző mértékben változik az eredetihez képest. A lóápolóhelyek, patamosók, lószoláriumok, az új technológiák illeszkednek be a meglévő szerkesztett rendbe. Az épületnek 35 ló ellátása mellett még 10 dolgozót és 10 diákot kell tudni foglalkoztatni. egy időben.
A nyílászárók a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően megújulnak és megváltozik a nyitásirány a szabad tér felé. A többféle használat érdekében az villamos hálózat is megújul az igények szerint. A fejlett technológiák gépészeti igényeit is figyelembe kell venni. Mindezt pedig a műemléki felújítás szellemében kell végezni.
A Versenyistálló szoros egységben van a Kocsiszín épülettel (Hetes istálló) és a tervezett elrendezésben a Nonius Hotellal is. Cél a műemlékhez méltó megjelenés és a Mezőhegyesi arculat végig vezetése az épületegyüttesen és környezetén.
A „kocsiszín” épület meglévő belső állapota jelenleg istálló, öltöző, kocsiszín és irodai-munkahelyi igények kiszolgálására alkalmas, ugyanakkor a tervezett reprezentatív funkciókat képtelen befogadni: szerszámok bemutatása, kiállítása. Feladat a külső megjelenés összehangolása mellett a szociális blokk teljes belső átalakítása, óly módon, hogy az épület „előéletének” értékes elemeit megmaradjanak. Az istálló és a kocsiszín eredeti funkciója mellett az épület északi végére terveztek nagyobb átalakításokat.
A földszintes, beépítetlen tetőteres, alápincézetlen, hosszúkás, nyeregtetős tömeg, függesztett tetőszerkezet alatti belső válaszfalainak elbontásával egy nagy, rugalmasan berendezhető teret kell kialakítani. Ide kerül az új öltöző és étkező blokk, külön a diákoknak és a dolgozóknak. A külső raktárak tömegét a történeti homlokzati sík egységes visszaállítása érdekében el kell bontani és az épületen belül optimalizálni kell az elrendezésüket. Új, középfolyosós térszervezésre fűzve a funkciókat. Az épületen keresztül az utca felé megszűnik az átjárás. A reprezentatív bemutatóterek ellenben az udvar felőli oldalra kerülnek.
Az szociális blokk felett hőszigetelt tetőteret alakítanak ki, gépészettel, lószerszámok szárítására alkalmas területtel. A tetőn új ökörszem ablakok biztosítják a szellőzést, melyeket a Ménesbirtok központjához készített arculat szerint kell megépíteni, hogy szervesen illeszkedjenek a környezet egységébe.
Főbb mennyiségek a beruházás során: Vasalt aljzat készítése 6 cm vastagság felett 2415 m3 Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése: 2360 m2. Válaszfal építése kisméretű tömör téglából 527 m2, Tetőlécezés készítése kettős hódfarkú cserépfedés alá: 3605 m2. Tetőfedés TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép vagy azzal egyenértékű, 18x38 cm, FusionProtect antik cseréppel (vagy azzal egyenértékű) 3605 m2. Monolit vasbeton sáv és lemezalap készítése: 152 m3. Fa (tölgyfa) kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigeteletlen, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel: 54 db, Fa (tölgyfa) kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezése 64 db.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1055000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1-7 istálló rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőhegyes, Jung József Tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1-7 istálló rekonstrukciója az alábbiak szerint:
Az épület főbb építészeti adatai:
A tervezett beruházás két elemből tevődik össze, a kocsiszín és a versenyistálló épületeinek felújításából. A rekonstrukcióval érintett nettó alapterület kocsiszín esetében 1286 m2 , versenyistálló 1003 m2, az összes hasznos alapterülete 2289 m2, tervezett (kialakult megmaradó) építménymagasság 5,33 m. Az engedélyezett építési tevékenységgel felújítandó épületegyüttes műemléki védelem alatt áll.
A beruházás helyszíne Mezőhegyes településközpontjában található, az épületek műemléki védettségűek. Ezért rendkívül fontos szempont, hogy a kialakult téri viszonyok és a külső megjelenés megmaradjon. További cél egy korszerű, mai igényeket és szabványokat rugalmasan kielégítő és üzemeltethető versenyistálló létrehozása.
Az épület meglévő belső állapota jelenleg az eredetivel megegyező, azaz istálló. Ugyanakkor a jelenlegi alaprajzi elrendezés mellett képtelenség megfelelni a szabványoknak. A belső felújítás és minimális átszervezés mellett az elavult rétegrendeket korszerűekre kell cserélni.
A történeti szerkezetek (öntött vas oszlopok, poroszsüveg boltozat orrtéglával) megóvására ügyelve új padozatot kell kialakítani, megelőzve a kártevők elterjedését. Fontos cél a meglévő nyílászárók eredeti állpotban való megőrzése és felújítása, amennyiben ezt műszaki állapotuk nem engedi, a meglévő mintájára azokat újra kell gyártani. Az újonnan épített elemek kortárs építési módszerekkel, de „emberközeli” burkolattal (pl. svédpadló) kerülnek kialakításra.
Az épület közepénél elhelyezkedő szárny nagyobb szerepet kap az új nyerges kialakításával.
Az új alaprajzi kialakítás csak elenyésző mértékben változik az eredetihez képest. A lóápolóhelyek, patamosók, lószoláriumok, az új technológiák illeszkednek be a meglévő szerkesztett rendbe. Az épületnek 35 ló ellátása mellett még 10 dolgozót és 10 diákot kell tudni foglalkoztatni. egy időben.
A nyílászárók a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően megújulnak és megváltozik a nyitásirány a szabad tér felé. A többféle használat érdekében az villamos hálózat is megújul az igények szerint. A fejlett technológiák gépészeti igényeit is figyelembe kell venni. Mindezt pedig a műemléki felújítás szellemében kell végezni.
A Versenyistálló szoros egységben van a Kocsiszín épülettel (Hetes istálló) és a tervezett elrendezésben a Nonius Hotellal is. Cél a műemlékhez méltó megjelenés és a Mezőhegyesi arculat végig vezetése az épületegyüttesen és környezetén.
A „kocsiszín” épület meglévő belső állapota jelenleg istálló, öltöző, kocsiszín és irodai-munkahelyi igények kiszolgálására alkalmas, ugyanakkor a tervezett reprezentatív funkciókat képtelen befogadni: szerszámok bemutatása, kiállítása. Feladat a külső megjelenés összehangolása mellett a szociális blokk teljes belső átalakítása, óly módon, hogy az épület „előéletének” értékes elemeit megmaradjanak. Az istálló és a kocsiszín eredeti funkciója mellett az épület északi végére terveztek nagyobb átalakításokat.
A földszintes, beépítetlen tetőteres, alápincézetlen, hosszúkás, nyeregtetős tömeg, függesztett tetőszerkezet alatti belső válaszfalainak elbontásával egy nagy, rugalmasan berendezhető teret kell kialakítani. Ide kerül az új öltöző és étkező blokk, külön a diákoknak és a dolgozóknak. A külső raktárak tömegét a történeti homlokzati sík egységes visszaállítása érdekében el kell bontani és az épületen belül optimalizálni kell az elrendezésüket. Új, középfolyosós térszervezésre fűzve a funkciókat. Az épületen keresztül az utca felé megszűnik az átjárás. A reprezentatív bemutatóterek ellenben az udvar felőli oldalra kerülnek.
Az szociális blokk felett hőszigetelt tetőteret alakítanak ki, gépészettel, lószerszámok szárítására alkalmas területtel. A tetőn új ökörszem ablakok biztosítják a szellőzést, melyeket a Ménesbirtok központjához készített arculat szerint kell megépíteni, hogy szervesen illeszkedjenek a környezet egységébe.
Főbb mennyiségek a beruházás során: Vasalt aljzat készítése 6 cm vastagság felett 2415 m3 Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése: 2360 m2. Válaszfal építése kisméretű tömör téglából 527 m2, Tetőlécezés készítése kettős hódfarkú cserépfedés alá: 3605 m2. Tetőfedés TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép vagy azzal egyenértékű, 18x38 cm, FusionProtect antik cseréppel (vagy azzal egyenértékű) 3605 m2. Monolit vasbeton sáv és lemezalap készítése: 152 m3. Fa (tölgyfa) kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigeteletlen, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel: 54 db, Fa (tölgyfa) kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezése 64 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet jótállás időtartama (Kötelező 36 hónap, vállalható min 0 - max 24 hónap) 20
2 A felhívás M.2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1) Figyelemmel arra, hogy az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó
tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.
2) Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
3) Ajánlatkérő rögzíti a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
4) Folyt. VI.3.4) További információk: AK a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében hitelkérelmet és/vagy támogatási kérelmet és/vagy tőkeemelésere vonatkozó indítványt kíván benyújtani/előterjeszteni. A pénzintézet a hitelkérelmet elutasító döntését és/vagy a támogatási kérelmet elutasító döntést és/vagy a tőkeemelésre vonatkozó indítványt elutasító döntést Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely alapján a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja vagy a szerződéskötéstől elállhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02308 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 1-7 istálló rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GALÉRIA INVEST Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13089393204
Postai cím: Őszi Utca 3-1.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: info@galeriainvest.hu
Telefon: +36 66450555
Internetcím(ek): (URL) http://galeriainvest.hu/
Fax: +36 66450555
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1055000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. Építőmesteri munkák részmunkái / referencia biztosítása
2. MV-É-M felelős műszaki vezetés
3. Fémrestaurátor szakember / fémrestaurálás
4. Felületképzési munkák részmunkái
5. Bádogozási munkák részmunkái
6. Gépészeti munkák részmunkái
7. Elektromos munkák részmunkái
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GALÉRIA INVEST Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13089393204
Postai cím: Őszi Utca 3-1.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204

Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11392668206
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206

Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11896447215
Postai cím: Bujtos Utca 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215

Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13656436206
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206

Hivatalos név: Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12562091204
Postai cím: Deák Ferenc Utca 14-16.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12562091204

Hivatalos név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11732167241
Postai cím: Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732167241

Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11042851204
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges