Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/146
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.31.
Iktatószám: 14300/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mezőtúr Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 5400, Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., (Hrsz.:1);Móricz Zsigmond utca 7. (Hrsz.: 635)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság;Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó;Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság;Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16840306
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lévai Lilla
Telefon: +36 56551933
E-mail: lilla.levai@mezotur.hu
Fax: +36 11222222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mezotur.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Városháza és kapcsolódó látványosságok turisztikai fejlesztésének építési beruházása a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 projekt keretében
Hivatkozási szám: EKR000621472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A pályázat keretében a kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó felújítás keretében kiállító és bemutatótér, kávézó helyiség kialakítása, fejlesztése történik a Városházán. Ajánlatkérő célja turisztikai látogatóközpont kialakítása.
Mindezt a Városháza III. emeletének és felmenő toronyszintjeinek (IV.-V.-VI. em. + VII. em. kilátó-terasz) és a III. emelethez kapcsolódó beépítetlen padlás és attika-szint területi kihasználásával, átalakításával lehet biztosítani.
A pályázathoz kapcsolódik a hosszú évek óta használaton kívüli, egykori kovácsműhely bemutatása. Ennek látogathatóvá tételéhez alapfeltétel az ódon vályogépület állagmegóvó felújítása. Ezáltal a felújított épületben a számos megmaradt kovács szerszám, eszköz, működőképes kovács-tűzhely bemutatásával a hely turisztikai attrakcióvá válik,- ahol az egykori mező-, és vásárváros Mezőtúr egy fazekasságon kívüli, másik fontos helyi életmódbeli, szakmatörténeti szegmense látható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 157683624 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Városháza turisztikai fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44230000-1
További tárgyak: 45000000-7
45261310-0
45261410-1
45262500-6
45310000-3
45332200-5
45350000-5
45410000-4
45421131-1
45421132-8
45421160-3
45431100-8
45431200-9
45432130-4
45442100-8
45453100-8
45454000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5400, Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., (Hrsz.:1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pont)
Tervezési terület által érintett HELYISÉGLISTA
H.szám: 135.
Helyiség: Kávézó+kiszolg.ter.
Új terület kialakítása m2: 62,23
H.szám: 136.
Helyiség: Szem.WC-mosdó
Meglévő terület érintettsége m2: 2,88
H.szám: 139.
Helyiség: Vendég WC-mosdó
Új terület kialakítása m2: 22,65
H.szám: 148.
Helyiség: Ak.mentes lift előtér
Meglévő terület érintettsége m2.
Összes terület m2: 37,46
H.szám: LK 1.1.
Helyiség: Utcai palló terasz
Új terület kialakítása m2: 33,31
FÖLDSZINT összesen:
Új terület kialakítása m2: 118,19
Meglévő terület érintettsége m2: 40,34
Összes terület m2: 158,53
H.szám: 240.
Helyiség: Előcsarnok
Meglévő terület felújítása m2: 29,28
Meglévő terület érintettsége m2: 48,74
H.szám: 242.
Helyiség: Ak.mentes lift előtér
Meglévő terület érintettsége m2: 65,55
I.-EMELET összesen
Meglévő terület felújítása m2: 29,28
Meglévő terület érintettsége m2: 114,29
Összes terület m2: 143,57
H.szám: 317.
Helyiség: Melléklépcsőház
Meglévő terület érintettsége m2: 25,45
H.szám: 320.
Helyiség: Díszlépcsőház
Meglévő terület felújítása m2: 42,09
H.szám: 321.
Helyiség: Foyer/zsibongó
Meglévő terület felújítása m2: 47,63
H.szám: 322.
Helyiség: Kiállítótér 1.
Új terület kialakítása m2: 29,28
H.szám: 323.
Helyiség: Kiállítótér 2.
Új terület kialakítása m2: 42,20
H.szám: 346.
Helyiség: Ak.mentes lift előtér
Meglévő terület érintettsége m2: 37,92
II.-EMELET összesen
Új terület kialakítása m2: 71,48
Meglévő terület felújítása m2: 89,72
Meglévő terület érintettsége m2: 63,37
Összes terület m2: 224,57
H.szám: 321/a
Helyiség: Mellék lh.érk.pihenő
Meglévő terület felújítása m2: 15,96
H.szám: 321/b
Helyiség: Karzat-galéria
Meglévő terület felújítása m2: 47,45
H.szám: 321/c
Helyiség: Tetőterasz
Új terület kialakítása m2: 42,46
H.szám: 321/d
Helyiség: Többcélú terem
Meglévő terület felújítása m2: 70,97
H.szám: 322/a
Helyiség: Torony-galéria
Meglévő terület felújítása m2: 40,42
H.szám: 322/b
Helyiség: Csigalépcső
Meglévő terület felújítása m2: 2,67
H.szám: LK 3.1.
Helyiség: Padlásföd. hőszig.
Meglévő terület felújítása m2: 375,48
H.szám: LK 3.3.
Helyiség: Kármentő-tároló
Új terület kialakítása m2: 6,36
H.szám: LK 3.2.
Helyiség: Vizesblokk+közl.
Új terület kialakítása m2: 27,31
III.-EMELET összesen
Új terület kialakítása m2: 76,13
Meglévő terület felújítása m2: 553,25
Összes terület m2: 629,38
H.szám: LK 4.1
Helyiség: Archív tervtár
Új terület kialakítása m2: 37,32
H.szám: LK 4.2
Helyiség: IV. em. padlás
Meglévő terület felújítása m2: 11,50
IV.-EMELET összesen:
Új terület kialakítása m2: 37,32
Meglévő terület felújítása m2: 11,50
Összes terület m2: 48,82
H.szám: LK 5.1
Helyiség: Toronyszoba
Meglévő terület felújítása m2: 37,32
V.-EMELET összesen:
Meglévő terület felújítása m2: 37,32
Összes terület m2: 37,32
H.szám: LK 6.1
Helyiség: Víztartály szint
Új terület kialakítása m2: 37,32
VI.-EMELET összesen:
Új terület kialakítása m2: 37,32
Összes terület m2: 37,32
H.szám: LK 7.1
Helyiség: Toronyszoba
Meglévő terület felújítása m2: 13,0
H.szám: LK 7.2
Helyiség: Kilátóterasz
Új terület kialakítása m2: 30,0
VII.-EMELET összesen:
Új terület kialakítása m2: 30,0
Meglévő terület felújítása m2: 13,0
Összes terület m2: 43,0
ÖSSZESEN: Fsz.-VII. em
Új terület kialakítása m2: 370,- m2
Meglévő terület felújítása m2: 734,- m2
Meglévő terület érintettsége m2: 218,- m2
Összes terület m2: 1.322,-m2
Megállóhelyek: Városháza Kossuth Lajos tér 1., TURINFORM Iroda: meglévő aszfalt burkolatra fel kell festeni és táblával jelölni 1 (a vonatkozó jsz.-oknak megfelelő) akadálymentes parkoló állást (45°, halszálkás, meglévő helyére), folytatásában a városnéző kisbusz megállójának kialakításához a gyalogjárda térburkolatát folytatni kell a zöld-szigetbe, a kiemelt szegélyt le kell süllyeszteni.
Többfunkciós Kulturális Központ (Petőfi út 5.), Civil Kézművesház (Petőfi út 56.): a kisbusz a meglévő útburkolaton, az út jobb szélére lehúzódva áll meg (nem kell felfesteni, sem táblával jelölni).
Továbbiak a műszaki leí
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben részt vevő szakember magasépítési szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 3. A kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003
II.2.9) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés.
Az I.1. rovatban a fax szám mező kitöltése kötelező, azonban Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik.

II.2.1)
Elnevezés: Kovácsműhely turisztikai fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44230000-1
További tárgyak: 45000000-7
45261310-0
45262500-6
45310000-3
45332200-5
45350000-5
45421131-1
45421132-8
45431200-9
45432130-4
45442100-8
45453100-8
45454000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Móricz Zsigmond utca 7. (Hrsz.: 635)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pont)
FÖLDSZINT
H.szám: 1.1
H.szám Helyiség: Tornác/gádor.előtér
H.szám: 1.2.
H.szám Helyiség: Kovácsműhely
Meglévő terület felújítása m2: 39,15
H.szám: 1.3.
H.szám Helyiség: Akm.WC-mosdó
Meglévő terület felújítása m2: 9,16
H.szám: 1.4.
H.szám Helyiség: Udvari téglaburkolat
Meglévő terület felújítása m2: 15,20
H.szám: 1.5.
H.szám Helyiség: Ólak
Meglévő terület érintettsége m2: 10,12
H.szám: 1.6.
H.szám Helyiség: Állatkifutó, udvar
Meglévő terület érintettsége m2: Állatkifutó, udvar
Összesen:
Meglévő terület felújítása m2: 86,16
Meglévő terület érintettsége m2: 86,16
Összes terület m2: 86,16
PADLÁS
H.szám: 2.1-3
H.szám Helyiség: Kovácsműhely
Meglévő terület felújítása m2: 59,74
Összes terület m2: 59,74 m2
TETŐFELÜLET
H.szám: 3.1
H.szám Helyiség: 46,00
H.szám: 3.2-3
H.szám Helyiség: Kovácsműhely
Meglévő terület felújítása m2: 82,00
H.szám: 3.5-6
H.szám Helyiség: Ólak
Meglévő terület felújítása m2: 40,00
Összesen:
Meglévő terület felújítása m2: 168,00
Összes terület m2: 168,0 m2
ÖSSZESEN:
Meglévő terület felújítása m2: 313,90 m2
Meglévő terület érintettsége m2: 24,36 m2
Összes terület m2: 338,26 m2
Megállóhelyek kialakítása
A Kovácsműhelynél (Móricz utca 7.) a kisbusz a meglévő útburkolaton, az út jobb szélére lehúzódva áll meg (ezt nem kell felfesteni, sem táblával jelölni). A régi épület hátsó falsíkjának vonalától a meglévő nagykapu irányában egy 10 m hosszú sávnak a gyalogos forgalom számára történő leburkolása szükséges. A kijelölt helyszín jelenleg zöldterület, mely magába foglal egy ~ 1.3 m szélességű, betonburkolatú járdaszakaszt, és egy TB 20/30/30 M jelű mederelemmel burkolt, nyílt szelvényű csapadékvíz elvezető árokszakaszt. Az új burkolat tehát 10 m hosszú, a szélességi méretét pedig a Kovácsműhely telekhatára és az útburkolat széle közötti távolság határozza meg (6,0 – 6,3 m).
Az átépítés során az érintett árokszakasz esetében a meglévő mederelem cseréje – a lejtés és az eredeti fenékszint megtartásával – szükséges. A beépítésre javasolt mederelem típusa: TB 20/30/30 (5T teherbírású elem). Az árokszakaszon történő átjárhatóságot TBF 20 jelű vízbeeresztős fedlapok fogják biztosítani.
Továbbiak a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben részt vevő szakember magasépítési szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 3. A kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003
II.2.9) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés.
Az I.1. rovatban a fax szám mező kitöltése kötelező, azonban Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Városháza turisztikai fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40033857
Postai cím: Madách Tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
E-mail: profiter.kft@gmail.com
Telefon: +36 708814894
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14425547216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34866836
Postai cím: Áchim András Utca 7.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
E-mail: pocakosetterem05@gmail.com
Telefon: +36 303539367
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 52088520236
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 126377129
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 135320137
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Makor Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31450953
Postai cím: Sugár Utca 27.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11771959216

Hivatalos név: Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34866836
Postai cím: Áchim András Utca 7.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 52088520236

Hivatalos név: GERECSE HOUSE INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87195637
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13864822213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kovácsműhely turisztikai fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40033857
Postai cím: Madách Tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
E-mail: profiter.kft@gmail.com
Telefon: +36 708814894
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14425547216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34866836
Postai cím: Áchim András Utca 7.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
E-mail: pocakosetterem05@gmail.com
Telefon: +36 303539367
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 52088520236
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12556846
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22363487
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Makor Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31450953
Postai cím: Sugár Utca 27.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11771959216

Hivatalos név: Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34866836
Postai cím: Áchim András Utca 7.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 52088520236

Hivatalos név: GERECSE HOUSE INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87195637
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13864822213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettséget. A tájékoztató V.2.5. pontja a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre, tényleges információtartalma nincs.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges