Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/164
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.27.
Iktatószám:14348/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714101
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Kerepesi úti Sportpark fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000069582018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KEREPESI ÚTI SPORTPARK FEJLESZTÉSE
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KEREPESI ÚTI SPORTPARK FEJLESZTÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45211350-7
45212000-6
45212200-8
45212225-9
45223300-9
92610000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest VIII., Kerepesi út és Salgótarjáni út által közrezárt tömb, a Kerepesi út és a Fiumei úti sírkert gazdasági tartalékterülete (kivett lakóház, udvar, gazdasági épület) között.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kerepesi úti Sportpark a 2019. évben Budapesten megrendezésre kerülő Maccabi Játékok (Esemény) központi helyszíne lesz, majd az Eseményt követő utóhasznosítás révén egyszerre szolgálja több sportág edzés- és versenylehetőségeit, különféle sportágak utánpótlás-nevelését.
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok időpontja 2019. július 29. - augusztus 7.
A Kerepesi úti Sportpark legfőbb funkcionális egységei több épületben lesznek elhelyezve.
A épület: parkoló, kávézó, lobby, sportszállás, gyakorlóterem, irodák
- nettó szintterület 3460 m2 + fedett-nyitott 406 m2
B épület: Multifunkcionális csarnok a kiegészítő területekkel
- nettó szintterület 14843 m2 + fedett-nyitott 2174 m2
- acélszerkezet 608 tonna
- sportpadló fogadására alkalmas aljzat 1329+3960=5289 m2
C épület: Sportcsarnok a kiegészítő területekkel
- nettó szintterület 10395 m2 + fedett-nyitott 981 m2
- acélszerkezet 405 tonna
- elemes sportparketta burkolat 2112 m2
- rugalmas sport burkolat 1056 m2
D épület: gazdasági funkció
- nettó szintterület 113 m2
G plató: az A és B épületet összekötő bejárati közösségi tér alatta fedett parkolóval
- fedett-nyitott 2880 m2
H kültéri lépcsők
- 4 db
K kémény: a meglevő kémény megmarad
T kültéri területek szabadtéri pályák, pihenőterület, zöldfelületek, parkolók, utak, közművek:
- I. Centerpálya: 105,6x68,6m=7245m2 élőfüves, MLSZ Infrastruktúra szabályzat szerinti F kategóriás sportpálya építése 1495 m2 műfüves kifutóval
- II. pálya: Élőfüves pályaszerkezet nettó játéktér 105x68, bruttó játéktér 111x72=7992 m2
- III. pálya: Műfüves pályaszerkezet nettó játéktér 105x68, bruttó játéktér 111x72=7992 m2
- Műfüves pálya építése nettó 20x40m bruttó, 24x44m=1056 m2
- A telken biztosított parkolóhelyek száma: 800 db.
Összes nettó fedett-nyitott terek nélkül 28813,73 m2
Összes nettó fedett-nyitott 6441,84 m2
Összes nettó (fedett-nyitott terekkel együtt) 35255,57 m2
Opciók:
E és F jelű gyalogos hidak
- fedett-nyitott 285,31 m2
- acélszerkezet 56 tonna
Medence
- 25x12 m2 vízfelület
I. Ütem: az Esemény megrendezéséhez szükséges létesítmények kivitelezése, a használatbavételi engedély megszerzése, úgy, hogy 2019. július 1. napjától biztosítani szükséges az Esemény megrendezéséhez szükséges bel- és kültéri sportpályák, valamint egyéb ideiglenes építmények, vagy eszközök telepítéséhez szükséges helyet és infrastruktúrát
Teljesítési határidő: 2019. július 15.
II. Ütem: az Esemény alatt a létrehozott teljes infrastruktúra műszaki üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátása az Esemény lebonyolításában okozott zavar, a használat bárminemű korlátozása nélkül, ideértve az Esemény alatt a zavartalan lebonyolításhoz szükséges műszaki ügyelet biztosítását is.
Időszak: 2019. július 16. napjától- 2019. augusztus 23. napjáig
III. Ütem: az Esemény lezajlását követően a terület átépítése, illetve továbbépítése az Esemény utáni utóhasznosítási állapotra, a használatbavételi engedély megszerzése.
Teljesítési határidő: 2020. január 31.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A II.2.5) pont kiegészítése:
2. minőségi kritérium: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő állandó munkatárs szakemberrel, aki 11.000 m2 alapterületű épület kivitelezésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
3. minőségi kritérium: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő állandó munkatárs projektvezetővel, aki sportlétesítmény kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Ajánlati ár: Ajánlati ár (tartalékkerettel növelt összeg-nettó HUF) Súlyszám: 70
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Ajánlattevő rendelkezik -e olyan szakemberrel, aki 11.000 m2 alapterületű épület kivitelezésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 Ajánlattevő rendelkezik -e olyan projektvezetővel, aki sportlétesítmény kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók:
Opció 1:
E és F jelű gyalogos hidak
- fedett-nyitott 285,31 m2,
- acélszerkezet 56 tonna
Opció 2:
Medence
- 25x12 m2 vízfelület
AK jogosult a szerződés hatálya alatt az opció megrendelésére az alábbi szabályok szerint:
Amennyiben AK az opciót (bármely opciós tételt) legkésőbb az Első teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjától visszafelé számított 120 naptári napon belül lehív (eddig az időpontig írásban közli a nyertes ATvel, hogy igényt tart az adott opcionális feladatok Vállalkozó általi elvégzésére), úgy a lehívott opciós tételeket az Első teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás befejezése időpontjáig köteles a nyertes AT megvalósítani. AK az előző mondatban hivatkozott határidőn túl is lehívhat bármely opciót, ez esetben a hivatkozott határidő után lehívott opciós tételeket a Harmadik teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjáig köteles a nyertes AT megvalósítani. Az opciós tételek lehívásának végső (jogvesztő) határideje a Harmadik teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjától visszafelé számított 120 naptári nap, ezt követően opciós megrendelés nem adható le.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 109 - 247485
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KEREPESI ÚTI SPORTPARK FEJLESZTÉSE
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 0000 - 000000 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)