Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/135
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2016.11.23.
Iktatószám:14448/2016
CPV Kód:71240000-2;71313400-9;90712000-1;71332000-4;71356400-2;45221000-2;71320000-7;71241000-9;71600000-4
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRENECON Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság;VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Váci út 76. 3. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Zenta utca 1. mfsz 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város/Község: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezési szerződés keretében az Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése beruházás kapcsán műszaki tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány és kötelező munkarészeinek, környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/04/19 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A közbeszerzés tárgya:
Tervezési szerződés: Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése beruházás kapcsán műszaki tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány és kötelező munkarészeinek, környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése.
A közbeszerzés mennyisége:
„Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése beruházás kapcsán műszaki tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány és kötelező munkarészeinek, környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése”
A tervezési feladattal érintett projekt bemutatása:
Esztergom és az M1 autópálya között a 102. számú új, 2x2 sávos gyorsforgalmi út (gyorsút) kiépítése. Kezdő csomópontja az 1. sz. főút és a 1101. j. út herceghalmi csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítésével kerül kialakításra. A kezdő csomópont és az M1 autópálya herceghalmi csomópont között 2x1sávos felújítás történik. Az M1 autópálya alcsomópontjai átépítésre kerülnek. Az alcsomópontok között és Zsámbékig a 1101. j. út 2x2 sávos gyorsúttá kerül átépítésre. Innen teljesen új nyomvonalon kerül kiépítésre a 2x2 sávos gyorsforgalmi út a 10-es számú főútig, ahol egy külön szintű csomóponttal keresztezi a 10-esszámú főutat és Budapest-Esztergom vasútvonalat. Itt csatlakozik a 117-es számú meglévő főútra a nyomvonal, ami 2x2 sávos bővítésre kerül az Esztergom-kertvárosban található 1117-es jelű (Esztergom ipari parki út) csomópontjáig. A 1117-es jelű út felújításra kerül. A beruházás végszelvénye a 1117-1111. j. út csomópontjáig tart, ami szintén felújításra kerül. A felújítással érintett szakaszokon a meglévő csomópontok felújításra kerülnek.
A tervezés során megvizsgálásra kerül a Gyermely, Szomor, Mány településeket bekötő út (Zsámbék kis déli elkerülő), valamint Tök bekötés.
A tervezendő keresztmetszeti szélesség 2x2 sáv esetén, elválasztó sávval, 20,50 m.
Építési hossz:
1. sz. főút - M1 autópálya alcsp. (Bp. felhajtó), 2x1 sáv felújítás: 1,67 km
M1 autópálya alcsp. (Bp. felhajtó) - 1101.j út Zsámbék, 2x2 sáv bővítés: 3,33 km
1101.j út Zsámbék - 10. sz-117. sz. főút csp., 2x2 sáv új építés: 21,21 km
10. sz-117. sz. főút csp. - 117.-1117. utak csp., 117. sz. főút 2x2 sávos bővítése: 6,53 km
117.-1117. utak csp - 1111. j. út, 1117. sz. út felújítása: 2,96 km
1105. j. út bekötése (Zsámbék kis déli elkerülő), 2x1 sáv: 2,62 km
Tök bekötés, 2x1 sáv: 1,38 km
Összesen: 39,7 km
A tervezés során tervezőnek az alábbi tervdokumentációkat kell elkészítenie:
Tervezési szerződés Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése beruházás kapcsán műszaki tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány és kötelező munkarészeinek, környezeti hatástanulmány (KHT):
- Műszaki tanulmányterv
- Megvalósíthatósági tanulmány és munkarészeinek elkészítése
- Környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése
PST kód: K001.09
Jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes ismertetését az Ajánlatkérési Dokumentáció II. kötetét képező Tervezési szerződés és Szerződéses Feltételek tartalmazzák.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71313400-9
90712000-1
71332000-4
71356400-2
45221000-2
71320000-7
71241000-9
71600000-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 72.250.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 233 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 212 - 386101
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/31 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21775 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/03 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 085 - 149967
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/04/30 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4536 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/05/02 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A szerződés „4. Határidő” pontja az alábbiak szerint módosul.
Eredeti szerződéses feltétel:
Végteljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől számított 150. nap
Módosított szerződéses feltétel:
Végteljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől számított 233. nap

2. A szerződés „3. Tervezői díj” pontja az alábbiak szerint módosul.
Eredeti szerződéses feltétel:
A Tervezőt az 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: 68.270.000,- Ft, azaz hatvannyolcmillió-kettőszázhetvenezer forint.
A Tervezői díj részei:
Munkadíj (nettó): 64.856.500,- Ft
Szerzői jog ellenértéke (nettó): 3.413.500,- Ft

Módosított szerződéses feltétel:
A Tervezőt az 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: 72.250.000,- Ft, azaz hetvenkettőmillió-kettőszázötvenezer forint.
A Tervezői díj részei:
Munkadíj (nettó): 68.836.500,- Ft
Szerzői jog ellenértéke (nettó): 3.413.500,- Ft
IV.1.3) A módosítás indoka:
1. Határidőmódosítás indoka:
A munka megkezdésekor, 2016. április második felében a Tervezők végigjárták az érintett önkormányzatokat, bemutatták a szerződésben meghatározott nyomvonalat és műszaki tartalmat, melyet az önkormányzatokat képviselő polgármesterek elfogadtak. Ennek alapján - a szerződés aláírásával egyidőben - megkezdődött a részletes tervezés.
A tervezés során Zsámbék város vezetése - lakossági kezdeményezés alapján - több ízben is a nyomvonal módosítását kezdeményezte. Annak ellenére, hogy a szerződésben meghatározott eredeti nyomvonal minden tekintetben kielégíti a vonatkozó műszaki és környezetvédelmi előírásokat. A szubjektív és egyedi lakossági igények kielégítése érdekében Megrendelő a nyomvonal módosítását kérte a Tervezőtől.
A közbenső tervbírálatot megelőző tervismertető 2016. 06. 21-én került megtartásra, a bírálati tervek ekkor a Megrendelő részére átadásra kerültek, majd 2016. 07. 04-én a közbenső tervbírálat is megtartásra került.
Zsámbék Város Polgármestere 2016. 06. 28-án - a tervszállítást követően - újabb nyomvonal javaslatot küldött a Megrendelő és a Tervező részére. Megrendelő kérte e legújabb javaslat vizsgálatát is. Ezzel egyidőben Perbál Polgármestere is a nyomvonal felülvizsgálatát kérte és tájékoztatásul eljuttatta a NIF Zrt. és a Tervező részére a 2016. 07. 13-án, és 2016. 07. 19-én érkezett lakossági tiltakozó leveleket.
A tervezési feladatban meghatározott nyomvonal - műszaki és környezetvédelmi indokok nélküli - felhagyására és új nyomvonalak keresésére a Megrendelő részére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016. 06. 29-én kiadott (a Megrendelőhöz 2016.07.11-én érkeztetett) KIF/14431-1/2016-NFM levele biztosított alapot, melyben a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az érintett települések bevonásával a lehetséges nyomvonalak ismételt vizsgálatát kérte és a végleges nyomvonal meghatározását is az érintett települések bevonásával rendelte meghatározni.
A fentiekben részletezett - előre nem látható - önkormányzati és civil szervezetek általi tiltakozás nyomán keletkezett miniszteri döntés újra határozta a feladatot. Ennek megfelelően a 2016. 04. 19-i (szerződés aláírása) munkakezdéssel szemben 2016. 07. 11-én újra kellett kezdeni a tervezést az érintett kb. 5 km-es szakaszon. Az útépítési és vízépítési munkarészek elkészítése mellett a geotechnikai feltárások elvégzése (fúrás, laborálás, szakvélemény), a műtárgyak tervezése, a környezetvédelmi munkarész, valamint a KHT-hoz szükséges ERD-1 is csak ezt követően kerülhetett elkészítésre és leszállításra.
A szerződésben megállapított véghatáridő 83 nappal történő módosítását a fenti körülményekre tekintettel szerződő felek szükségesnek és a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel jogszerűnek tartják.
2. Tervezői díj módosításának indoka:
A tervezési szerződés 2. sz. (Tervezési feladat) melléklete egyértelműen meghatározta a műszaki tartalmat, a kezdő és végpontokat. A fent leírtak szerint a déli végpont kialakítása ellehetetlenült, és Megrendelő a 2016. 06. 09-i akadályközlésre adott válaszában egy másik szakasz megtervezését kérte, ami viszont az alábbiak szerint, az eredeti árajánlathoz képesti többlet feladatokat jelentett.
Elmaradt 5,3 km úttervezés, amely 2,0 km meglévő út korszerűsítését és 3,3 km négynyomúsítást tartalmazott. A szakaszon nem található műtárgy és nem létesült volna új csomópont a meglévő 4 db szintbeni csomóponton kívül.
Az új szakasz 7,4 km hosszú, amely 1,2 km hosszú 2x1 forgalmi sávos utat tartalmaz az M1 autópálya és az 1. sz. főút között, továbbá 6,2 km gyorsutat. A szakaszon 2 db új különszintű csomópont létesül. Az eredeti nyomvonal megvalósítása esetén különszintű csomópont tervezésére nem került volna sor (a herceghalmi csomópontban csak a 102. sz. főúti alcsomópontok kerültek volna áttervezésre), így ezen feladat egyértelműen előre nem látható tétel. Továbbá 5 db új műtárgy tervezése is szükségessé vált, ez 2 db közúti hidat jelent a különszintű csomópontokban, illetve 1 db vadátjárót és 2 db vízfolyás hidat. Az eredeti elmaradó nyomvonal esetén műtárgy tervezése nem lett volna szükséges, így ezen feladat is egyértelműen előre nem látható tétel. A nyomvonal hosszabbodása és az előre nem látható új műtárgyakhoz szükséges geotechnikai feltárások így szintén előre nem látható tételt eredményeztek.
Elmaradó tételek:
Út, víz, generál: 1.800.000,- (15 mérnöknap)
Burkolatvizsgálatok: 220.000,-
ERD: 420.000,-
Geotechnika: 380.000,- (25 fm feltárás)
Összesen: 2.820.000,- Ft + ÁFA
Új tételek:
Út, víz, generál: 2.400.000,- (20 mérnöknap)
Geodézia: 300.000,-
Geotechnika: 2.000.000,- (155 fm feltárás)
Műtárgyak: 1.500.000,- (5 db híd 2-2 tanulmánytervi változattal)
ERD: 600.000,-
Összesen: 6.800.000,- Ft + ÁFA
A díjkülönbözet 3.980.000,- Ft + ÁFA összeg.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás során kiadott 2. számú kiegészítő tájékoztatás 1. kérdésére adott válaszban közölte az alábbiakat:
Nem szükséges alternatív nyomvonal, se új Herceghalom és Bicske közötti új autópálya csomópont tervezése, csak a kiadott tervezési diszpozícióban szereplő, Zsámbékot keletről elkerülő nyomvonalat kell figyelembe venni.
A szerződés 9. pontja a dokumentumok fontossági sorrendjében a kiegészítő tájékoztatást a tervezési feladatot megelőzően helyezte el, erre tekintettel Megrendelő fenti válaszát kellett mértékadónak tekinteni a tervezési feladat meghatározása és az ajánlattétel során.
A fentieken túl szerződő felek hivatkoznak a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. e rendelkezésében foglalt feltételek teljesülnek a tervezői díj módosítása során, tekintettel arra, hogy a tervezői díjnövekedés nem haladja meg sem az uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti tervezői díj 10%-át, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/11/21 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes közös ajánlattevők a hirdetmény tartalmával egyetértenek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/11/21 (év/hó/nap)