Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/164
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.27.
Iktatószám:14591/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, Ezredév utca 13. ; hrsz.: 832
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kaposvár, Ezredév utcai orvosi rendelők felújítása vállalkozási szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kaposvár, Ezredév utcai orvosi rendelők felújítása vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 13. ; hrsz.: 832
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaposvár, Ezredév utca 13. szám alatti meglévő orvosi rendelők bővítési, átalakítási/felújítási, korszerűsítési és akadálymentesítési munkái az alábbi mennyiségben:
Az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók:
Meghatározó paraméterek az A jelű utcai épületben:
Az épület háromszintes (alagsor + földszint + emelet) és az alábbi helyiségekkel rendelkezik
- Meglévő épület nagysága összesen: 605,04 m2, ezen belül
• belépő, előtér 3 db
• WC, mosdó, zuhanyzó, öltöző 9 db
• váró 3 db
• rendelők, vetkőzők, nővér szoba, pihenők 16 db
• tároló, raktár, közlekedő, szélfogó 7 db
• terasz, erkély 4 db
• tornaterem, foglalkoztató 2 db
• kazán, gépészet helyiségei 2 db
- Tervezett átalakítás, korszerűsítés utáni épületnagyság: 592,04 m2, ezen belül
• előtér 3 db
• WC, mosdó, öltöző, zuhanyzó 22 db
• váró, előkészítő, vetkőző 5 db
• rendelők, védőnői szoba, tanácsadó, vizsgáló 9 db
• tároló, raktár, közlekedő, lépcsőház 8 db
• teakonyha 1 db
• hőközpont 1 db
• foglalkoztató, közösségi helyiség 2 db
• terasz, erkély 3 db
• lift 1 db
Meghatározó paraméterek a B jelű udvari épületben:
Az épület kétszintes (földszint + emelet) és az alábbi helyiségekkel rendelkezik
- Meglévő épület nagysága összesen: 397,07 m2, ezen belül
• előtér 9 db
• WC, mosdó, zuhanyzó, öltöző 13 db
• váró 3 db
• rendelők, védőnői szoba, nővér szoba, pihenők 14 db
• tároló, raktár, közlekedő, szélfogó 10 db
- Tervezett átalakítás, korszerűsítés utáni épületnagyság: 403,42 m2, ezen belül
• előtér 7 db
• WC, mosdó, öltöző, zuhanyzó 16 db
• váró, elkülönítő 5 db
• rendelők, védőnői szoba, nővér szoba, pihenők 13 db
• tároló, raktár, közlekedő, szélfogó 5 db
• teakonyha 2 db
Meghatározó paraméterek az A és B jelű épületek közötti udvarrészen:
- Meglévő udvarrész nagysága 356 m2, aszfalt és kőburkolattal ellátva
- Tervezett udvarrész nagysága 379 m2, ezen belül
• pergola elhelyezése 1 db
• gépkocsi tároló építése 19,25 m2 1 db
• térburkolat és zúzottkő burkolat kialakítása vízelvezetéssel~ 352 m2
Az A és B épületekhez tervezett beruházás keretein belül a rendelő épületeken teljes belső fejújítás és gépészeti korszerűsítés valamint akadálymentesítési feladatok megvalósítása történik, melyek részletesen az alábbiak:
- akadálymentesítési feladatok tervezése, megvalósítása komplex módon
- helyiségcsoportok teljes átalakítása, a 60/2003 ESzCsM rendelet előírásainak betartásával, (váró átalakítása, védőnői szoba, akadálymentes vizesblokk kialakítása az alaprajzi elrendezés részleges módosításával)
- meglévő vizesblokk felújítása, átalakítása
- burkolatok cseréje, festés, mázolás,
- homlokzati és belső nyílászárók cseréje
- homlokzati hőszigetelés készítése
- tetőfedés cseréje bádogozással, tetőszerkezet javítása az utcafronti épületen
- csapadékvíz elleni szigetelés készítése hőszigeteléssel, bádogozással az udvari épületen
- födém hőszigetelése az utcafronti épületen
- fűtési vezetékhálózat és szerelvények teljes cseréje és átépítése az átalakítások során
- hűtés kiépítése
- szellőzés kiépítése
- vízvezetéki hálózat, vízellátás berendezési tárgyainak teljes cseréje
- szennyvízvezeték hálózat teljes cseréje a külső aknáig
- villamos hálózat átépítése, az átalakítások során (meglévő villamos vezetékek és szerelvények cseréje, szabványosítása), gyengeáramú vezetékek és szerelvények cseréje
Ajánlattevő feladata továbbá, hogy:
- a pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása során energetikai számítás és tanúsítvány készíttetésével kimutassa, hogy az épület a pályázati felhívásban célként meghatározott jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkezik a projekt befejezésekor,
- rehabilitációs szakmérnök megbízása/foglalkoztatása az építési beruházás folyamán és nyilatkozatának beszerzése arról, hogy a megvalósult projekt megfelel az akadálymentesítéssel szemben támasztott követelményeknek.
A kivitelezés során a tervtől eltérni csak a tervező, beruházó és műszaki ellenőr beleegyezésével, építési engedély köteles változtatások esetén az I. fokú építési hatóság írásos engedélyével lehet.
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 azonosító számú „Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6798 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1. Elnevezés: posvár, Ezredév utcai orvosi rendelők felújítása vállalkozási szerződés keretében.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross Gábor u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon: +36 82510036
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82419442
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 200914274
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 13. ; hrsz.: 832
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaposvár, Ezredév utca 13. szám alatti meglévő orvosi rendelők bővítési, átalakítási/felújítási, korszerűsítési és akadálymentesítési munkái az alábbi mennyiségben:
Az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók:
Meghatározó paraméterek az A jelű utcai épületben:
Az épület háromszintes (alagsor + földszint + emelet) és az alábbi helyiségekkel rendelkezik
- Meglévő épület nagysága összesen: 605,04 m2, ezen belül
• belépő, előtér 3 db
• WC, mosdó, zuhanyzó, öltöző 9 db
• váró 3 db
• rendelők, vetkőzők, nővér szoba, pihenők 16 db
• tároló, raktár, közlekedő, szélfogó 7 db
• terasz, erkély 4 db
• tornaterem, foglalkoztató 2 db
• kazán, gépészet helyiségei 2 db
- Tervezett átalakítás, korszerűsítés utáni épületnagyság: 592,04 m2, ezen belül
• előtér 3 db
• WC, mosdó, öltöző, zuhanyzó 22 db
• váró, előkészítő, vetkőző 5 db
• rendelők, védőnői szoba, tanácsadó, vizsgáló 9 db
• tároló, raktár, közlekedő, lépcsőház 8 db
• teakonyha 1 db
• hőközpont 1 db
• foglalkoztató, közösségi helyiség 2 db
• terasz, erkély 3 db
• lift 1 db
Meghatározó paraméterek a B jelű udvari épületben:
Az épület kétszintes (földszint + emelet) és az alábbi helyiségekkel rendelkezik
- Meglévő épület nagysága összesen: 397,07 m2, ezen belül
• előtér 9 db
• WC, mosdó, zuhanyzó, öltöző 13 db
• váró 3 db
• rendelők, védőnői szoba, nővér szoba, pihenők 14 db
• tároló, raktár, közlekedő, szélfogó 10 db
- Tervezett átalakítás, korszerűsítés utáni épületnagyság: 403,42 m2, ezen belül
• előtér 7 db
• WC, mosdó, öltöző, zuhanyzó 16 db
• váró, elkülönítő 5 db
• rendelők, védőnői szoba, nővér szoba, pihenők 13 db
• tároló, raktár, közlekedő, szélfogó 5 db
• teakonyha 2 db
Meghatározó paraméterek az A és B jelű épületek közötti udvarrészen:
- Meglévő udvarrész nagysága 356 m2, aszfalt és kőburkolattal ellátva
- Tervezett udvarrész nagysága 379 m2, ezen belül
• pergola elhelyezése 1 db
• gépkocsi tároló építése 19,25 m2 1 db
• térburkolat és zúzottkő burkolat kialakítása vízelvezetéssel~ 352 m2
Az A és B épületekhez tervezett beruházás keretein belül a rendelő épületeken teljes belső fejújítás és gépészeti korszerűsítés valamint akadálymentesítési feladatok megvalósítása történik, melyek részletesen az alábbiak:
- akadálymentesítési feladatok tervezése, megvalósítása komplex módon
- helyiségcsoportok teljes átalakítása, a 60/2003 ESzCsM rendelet előírásainak betartásával, (váró átalakítása, védőnői szoba, akadálymentes vizesblokk kialakítása az alaprajzi elrendezés részleges módosításával)
- meglévő vizesblokk felújítása, átalakítása
- burkolatok cseréje, festés, mázolás,
- homlokzati és belső nyílászárók cseréje
- homlokzati hőszigetelés készítése
- tetőfedés cseréje bádogozással, tetőszerkezet javítása az utcafronti épületen
- csapadékvíz elleni szigetelés készítése hőszigeteléssel, bádogozással az udvari épületen
- födém hőszigetelése az utcafronti épületen
- fűtési vezetékhálózat és szerelvények teljes cseréje és átépítése az átalakítások során
- hűtés kiépítése
- szellőzés kiépítése
- vízvezetéki hálózat, vízellátás berendezési tárgyainak teljes cseréje
- szennyvízvezeték hálózat teljes cseréje a külső aknáig
- villamos hálózat átépítése, az átalakítások során (meglévő villamos vezetékek és szerelvények cseréje, szabványosítása), gyengeáramú vezetékek és szerelvények cseréje
Ajánlattevő feladata továbbá, hogy:
- a pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása során energetikai számítás és tanúsítvány készíttetésével kimutassa, hogy az épület a pályázati felhívásban célként meghatározott jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkezik a projekt befejezésekor,
- rehabilitációs szakmérnök megbízása/foglalkoztatása az építési beruházás folyamán és nyilatkozatának beszerzése arról, hogy a megvalósult projekt megfelel az akadálymentesítéssel szemben támasztott követelményeknek.
A kivitelezés során a tervtől eltérni csak a tervező, beruházó és műszaki ellenőr beleegyezésével, építési engedély köteles változtatások esetén az I. fokú építési hatóság írásos engedélyével lehet.
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 200914274
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross Gábor u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon: +36 82510036
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82419442
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A mindkét Fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülmény elhárítása összességében mintegy 2 hónap késedelmet okozott a Vállalkozó teljesítésében, ezért a Szerződés befejezési határidejét 2018. június 30. napjáról, 2018. augusztus 31. napjára szükséges módosítani.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterület megközelítése kizárólag az Ezredév utca felől lehetséges. 2017. május 25. és szeptember 20. között az Ezredév utcában távhő vezeték építése zajlott. A vezeték nyomvonala az utca olyan hossz-szelvényében haladt, ami megakadályozta a teherforgalmat, az építő- és segédanyagok beszállítását, az építési- és bontási hulladékok kiszállítását.
A tárgyi beruházás megvalósítására kötött vállalkozási szerződés aláírásának időpontjában nem volt ismert a másik beruházás, így a kivitelezés ütemezése során azt nem lehetett figyelembe venni. A távhő vezeték építési munkáiról, annak helyszíni megkezdésével értesült mind a Vállalkozó mind pedig a Megrendelő, így előre nem lehetett rá felkészülni, nem volt lehetőség az útfelbontást megelőzően és annak időtartama alatt az építőanyag beszállításra, a bontási hulladék elszállítására.
Az akadályoztatás kihatott minden kivitelező szakág munkájára és időütemezésére. Ez az akadályozó tényező összességében jelentős, mintegy 2 hónap késedelmet okozott és a további munkafolyamatok előrehaladását és megkezdését is akadályozta.
A Vállalkozó a fenti felmerült akadály megszűnését követő időszakra tudta csak átütemezni a kivitelezési munkákat. Az eredeti ütemezés akadályoztatása miatt az erőforrások átszervezése vált szükségessé. Az anyagbeszállítások ütemezésében is változás történt, így a beszállítóknál az építőipar leterheltsége miatt a Vállalkozó felé vállalt építőanyag gyártási-szállítási ütemezés változtatására (hátra sorolásra) kényszerültek, ami az anyagbeszerzésben szintén több hetes csúszást eredményezett.
A részletezett probléma a szerződés műszaki tartalmának megvalósításában olyan mértékű késedelmet okozott, mely ellehetetlenítette a Vállalkozó szerződés szerinti befejezési határidejének teljesítését.
A fenti, mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó számára előre nem látható körülmény a Vállalkozó teljesítését jelentős mértékben akadályozta, mely végső soron a kivitelezési időtartam, ezzel a kivitelezési határidő módosítását teszi szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 200914274 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 200914274 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben