Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/185
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.10.13.
Iktatószám:14709/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7624 Pécs, Rókus utca 2-4. Hrsz.: 3431/7, 3431/6
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B Build&Trade Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zámbó Balázs
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A PTE Gyógyszerésztudományi Kar Rókus utcai épületeinek kivitelezése a Modern Városok Program keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A PTE Gyógyszerésztudományi Kar Rókus utcai épületeinek felújítási munkáinak - a műszaki leírásában, a kiviteli tervben és a jogszabályokban, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott feltételek szerinti - kivitelezése a Modern Városok Program keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Rókus utca 2-4. Hrsz.: 3431/7, 3431/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PTE Gyógyszerésztudományi Kar Rókus utcai épületeinek felújítási munkáinak - a műszaki leírásában, a kiviteli tervben és a jogszabályokban, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott feltételek szerinti - kivitelezése a Modern Városok Program keretében.
A felújítási munkákat 4 ütemben köteles teljesíteni.
I. ütem GyTK Földszint, Rókus 4. Felújítással érintett terület: 131,96 m2
Vizesblokk felújítás, meglévő laborok egybenyitása új hallgatói laboratóriummá, új kutatólaborok kialakítása
II. ütem GyTK 1-2-3. emelet Rókus 4. Felújítással érintett terület: 269,86 m2
Laborkialakítások: 1.2. 3.emelet
III. ütem K Épület MIK által használt része Felújítással érintett terület: 507,39 m2
laborkialakítás fsz,2.em, dékáni tárgyaló, teljes 3. emelet.
IV. ütem K Épület fennmaradó része Felújítással érintett terület: 700,67 m2
Földszint előadók kialakítása, irodák, közösségi tér fsz, 1. em szmináriumok 1. és 2. emeleten
Az építési beruházás nem engedélyköteles.
A részletes műszaki leírást és mennyiségeket, továbbá a kiviteli terveket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 455
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7008 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A PTE Gyógyszerésztudományi Kar Rókus utcai épületeinek kivitelezése a Modern Városok Program keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B Build&Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cinkotai út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 249478423
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Rókus utca 2-4. Hrsz.: 3431/7, 3431/6
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PTE Gyógyszerésztudományi Kar Rókus utcai épületeinek felújítási munkáinak - a műszaki leírásában, a kiviteli tervben és a jogszabályokban, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott feltételek szerinti - kivitelezése a Modern Városok Program keretében.
A felújítási munkákat 4 ütemben köteles teljesíteni.
I. ütem GyTK Földszint, Rókus 4. Felújítással érintett terület: 131,96 m2
Vizesblokk felújítás, meglévő laborok egybenyitása új hallgatói laboratóriummá, új kutatólaborok kialakítása
II. ütem GyTK 1-2-3. emelet Rókus 4. Felújítással érintett terület: 269,86 m2
Laborkialakítások: 1.2. 3.emelet
III. ütem K Épület MIK által használt része Felújítással érintett terület: 507,39 m2
laborkialakítás fsz,2.em, dékáni tárgyaló, teljes 3. emelet.
IV. ütem K Épület fennmaradó része Felújítással érintett terület: 700,67 m2
Földszint előadók kialakítása, irodák, közösségi tér fsz, 1. em szmináriumok 1. és 2. emeleten
Az építési beruházás nem engedélyköteles.
A részletes műszaki leírást és mennyiségeket, továbbá a kiviteli terveket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 455
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 244375794
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B Build&Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cinkotai út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/09/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítése során a felek észlelték, hogy egyes munkák elvégzése nem szükséges, mert az eredeti szerkezet a várnál jobb műszaki állapotban van. Az elmaradó munkák értékével a felek a szerződés szerinti díjat csökkentik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés teljesítése során a felek észlelték, hogy egyes munkák elvégzése nem szükséges, mert az eredeti szerkezet a várnál jobb műszaki állapotban van. Az elmaradó munkák értékével a felek a szerződés szerinti díjat csökkentik.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 249478423 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 244375794 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben