Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/147
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.08.02.
Iktatószám: 14765/2021
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Kőszeg állomás felvételi épület, 9730 Kőszeg, Alsó körút 2., hrsz.: Kőszeg, 2899/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10008676208
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Velez Rita Nikoletta
Telefon: +36 12245805
E-mail: projektkozbeszerzes@gysev.hu
Fax: +36 12245878
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.gysev.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kőszeg állomás felvételi épület korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000310152021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kőszeg vasútállomás felvételi épületének korszerűsítése és részleges átépítése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Kőszeg állomás felvételi épület korszerűsítési és részleges átépítési feladatainak ellátása. Az
épület földszint +1 szintes, részben alápincézett kialakítású.
Főbb feladatok:
• földszint: üzemi és kiszolgáló helyiségek építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági
átalakítása, kapcsolódó bontási munkákkal belsőépítészeti kivitelezéssel együtt, hasznos
alapterület 100 m2;
• tetőfedés: azbeszt tartalmú tetőfedés eltávolítása és előírások szerinti kezelése 667 m2
felületről, új egyszeres síkpala fedés kialakítása teljes felületen, kapcsolódó szerkezetekkel
együtt, tetőszerkezet megerősítése fakötések, kapcsolatok megerősítése, átalakítása;
• utólagos falszigetelés készítése 131 fm falhossz mennyiségben;
• talajnedvesség elleni padlószigetelés 100 m2 alapterületen;
• kivitelezéshez szükséges ideiglenes létesítmények mérnöki tervezése, megvalósulási tervek
elkészítése.
A részletes feladatleírást és mennyiségeket a KD tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 107741169 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kőszeg állomás felvételi épület korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45262660-5
45262690-4
45262700-8
45310000-3
45312310-3
45320000-6
45330000-9
45331100-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Kőszeg állomás felvételi épület, 9730 Kőszeg, Alsó körút 2., hrsz.: Kőszeg, 2899/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kőszeg állomás felvételi épület korszerűsítési és részleges átépítési feladatainak ellátása. Az épület földszint +1 szintes, részben alápincézett kialakítású.
Főbb feladatok:
• földszint: üzemi és kiszolgáló helyiségek építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági átalakítása, kapcsolódó bontási munkákkal belsőépítészeti kivitelezéssel együtt, hasznos alapterület 100 m2;
• tetőfedés: azbeszt tartalmú tetőfedés eltávolítása és előírások szerinti kezelése 667 m2 felületről, új egyszeres síkpala fedés kialakítása teljes felületen, kapcsolódó szerkezetekkel együtt, tetőszerkezet megerősítése fakötések, kapcsolatok megerősítése, átalakítása;
• utólagos falszigetelés készítése 131 fm falhossz mennyiségben;
• talajnedvesség elleni padlószigetelés 100 m2 alapterületen;
• kivitelezéshez szükséges ideiglenes létesítmények mérnöki tervezése, megvalósulási tervek elkészítése.
A részletes feladatleírást és mennyiségeket a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2)1.) pontra bemutatott szakember alkalmassági min. követelmény feletti, alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0, max. 24 hó)  10
2 M2)2.) pontra bemutatott szakember alkalmassági min. követelmény feletti, alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0, max. 24 hó)  10
3 M2)3.) pontra bemutatott szakember alkalmassági min. követelmény feletti, alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0, max. 24 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00006
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban meghatározott időtartam (240) nap a szerződés hatálybalépésétől értendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05075 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kőszeg állomás felvételi épület korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25811058218
Postai cím: Arany János Utca 23
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94782251
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25811058218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147750970
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 107741169
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: AF III. 1.3.) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakember.
Zsaluzás és állványozás, felületképzés,Irtás, föld és sziklamk, szigetelés, Síkalapozás és ácsmk., Helysz. beton és vasbeton mk, Helysz beton és vasbeton mk, Előregyártott épületszerk. elem elhelyezésének és szerelés, Falazás és kőművesmunkák, Fém és könnyű épületszerk. szerelés, (folyt a VI.1.5 pontban)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11975201208
Postai cím: Bükk Utca 6
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201208

Hivatalos név: Dreiszker és Társai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12687194218
Postai cím: Pinkafői Utca 1
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12687194218

Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25811058218
Postai cím: Arany János Utca 23
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25811058218

Hivatalos név: Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft
Nemzeti azonosítószám: 14603510218
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 23
Város: Kőszeg
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9730
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14603510218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9561 Nagysimonyi,
Arany János utca 23.) asz.: 25811058-2-18.
SZABÓ ÉS TÁRSA BELSŐÉPÍTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság (9200
Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6.) asz.: 11975201-2-08.
Dreiszker és Társai Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (9700 Szombathely, Pinkafői út 1.) asz.:12687194-2-18.
Kőszegi Címerpajzs Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság (9730 Kőszeg,
Liszt Ferenc utca 23. fszt. 2.) asz.:14603510-2-18.
Érvénytelen ajánlattevő: Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft, Magyarország 9730 Kőszeg, Liszt Ferenc Utca 23 14603510218
Érvénytelenség jogcíme. Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit
V.2.5 pont folytatása:
Vakolás és rabicolás,Bádogozás, Cserépkályhák beép., tetőfedés, burkolás, Asztalosszerk. elhelyezés, Lakatosszerk.t elhelyezés, Kőburkolat készítése, Épületgép. kiv, Tűzvéd.Épületvill.i kiv.s Szakértői tev.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges