Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Iktatószám: 14791/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Népfőiskola Alapítvány
Teljesítés helye: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. 040/9 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK17927
Postai cím: Felsőalpár utca 3
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor Istvánné
Telefon: +36 76549049
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nepfolakitelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kincsem Fogadó felújítási és bővítési munkái, és a Rendszerváltó Archívum építési munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kincsem Fogadó felújítási és bővítési munkái, és a Rendszerváltó Archívum építési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. 040/9 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hasznos alapterület 1075,69 m2
A volt Munkásszálló átalakítása Kincsem Fogadóvá. Új szint ráépítés, szobák kialakítása, 1 db lift beépítésével. Teljes elektromos, gépészet (hűtés-fűtés) és gyengeáram kiépítése.
Rendszerváltó Archívum:
Hasznos alapterület 509,18 m2
Az új épület földszint és tetőtér kialakítással készül. A levéltári funkcióra alkalmas épületgépészeti és elektromos hálózat készül. 1 db felvonó kerül beépítésre.
A dokumentumok tárolására földszinti helyiségben gördülő polcrendszer kerül beépítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3921 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kincsem Fogadó felújítási és bővítési munkái és a Rendszerváltó Archívum építési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária sugárút 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
E-mail: ferroep@ferroep.hu
Telefon: +36 62553133
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62553133
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 835947276
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. 040/9 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hasznos alapterület 1075,69 m2
A volt Munkásszálló átalakítása Kincsem Fogadóvá. Új szint ráépítés, szobák kialakítása, 1 db lift beépítésével. Teljes elektromos, gépészet (hűtés-fűtés) és gyengeáram kiépítése.
Rendszerváltó Archívum:
Hasznos alapterület 509,18 m2
Az új épület földszint és tetőtér kialakítással készül. A levéltári funkcióra alkalmas épületgépészeti és elektromos hálózat készül. 1 db felvonó kerül beépítésre.
A dokumentumok tárolására földszinti helyiségben gördülő polcrendszer kerül beépítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/16 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 835947276
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária sugárút 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
E-mail: ferroep@ferroep.hu
Telefon: +36 62553133
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62553133
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A korábbi 2018. 09.30-i befejezési véghatáridő 2018. 11.16-ára módosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés közben előre nem látható, az ütemezést jelentős mértékben befolyásoló akadályok jelentkeztek, melyek időkövetkezménnyel járnak szükségszerűen: így a Kincsem Fogadó kivitelezésénél: Tető rétegrend bontási feladatok, padló rétegrend bontási feladatok, feltárt-terven nem ábrázolt szerkezeti elemek elbontása, új tartószerkezeti megerősítések műszaki szükségességből, tartószerkezeti feltárást követően statikai megerősítés eltérő technológiával, feltárt-meglévő épület geometriájához igazodó átalakítások műszaki szükségességből eredő többlet időigénye: 33 munkanap. Ennek figyelembe vételével az eredeti 2018.09.30-i határidő 2018.11.16-ára módosul.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 835947276 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 835947276 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítással a szerződéses érték nem változott, a módosítás oka kizárólag a bontási, feltárási feladatok során ismertté váló - addig a felek által meg nem ismerhető - többlet időt igénylő munkák miatti kivitelezési határidő meghosszabbítása volt.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben