Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/157
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.08.14.
Iktatószám: 14881/2019
CPV Kód: 45212300-9
Ajánlatkérő: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Daróczi út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 709023365
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://utsz.hu/projektek/projekt_i6e6pd/index.html
A felhasználói oldal címe (URL): nkvp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Füzérradványi Károlyi-kastély turisztikai célú fejlesztése, valamint állagmegóvási munkák megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Füzérradványi Károlyi-kastély turisztikai célú fejlesztése, valamint állagmegóvási munkák megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212354-2
További tárgyak: 45223300-9
45221113-7
45236250-7
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1., 247 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Műemléki létesítmény az alábbiakat foglalja magában:
Alapterületek:
Kastélyépület(=KÉ) bruttó alapterülete(szintterület)össze:5629nm,ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:3983nm
KÉ nettó alapterülete(hasznos) össz:4643,4nm;ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:2979,01nm
KÉ teljes homlokzata össz:4397nm;ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:4397nm
KÉ teljes tetőfelülete(vetületi) össz:1963nm;ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:1963nm
Strandház bruttó alapterülete(szintterület) össz:67nm;ebből bevonni tervezett:67nm
Strandház nettó alapterülete(hasznos) össz:59nm;ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:59nm
Kastélypark(247 hrsz.) területe:151038nm;ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:23.575nm
GINOP-7.1.1-15-2015-00008 forrásból
KÉ fejlesztésbe bevonni tervezett alapmennyiség bruttó alapterülete(szintterület):2645nm;nettó alapterülete(hasznos):1921,41nm
Kastélypark(247 hrsz.) fejlesztésbe bevonni tervezett alapmennyiség területe:nettó 23.040nm;ebből KÉ közvetlen környezetének területe(gazdasági udvar nélkül):10.890nm; gyümölcsös területe:11.000nm; parkoló területe:1150nm
Tervezett műszaki beavatkozások: Fejlesztés során a KÉ részben megújul.Épület teljes vízszigetelése (utólagos talajnedvesség elleni szigetelése) megtörténik, de funkcionálisan csak déli épületrész pinceszintjének egy része hasznosul.Földszinten megújulnak déli szárny muzeális, keleti szárny reprezentatív terei, illetve a déli torony is.Fejlesztési területen épületgépészeti, épületvillamossági erős- és gyengeáramú rendszerek teljes körű cseréje, és a közművek korszerűsítése is megvalósul.
Restaurálási munkák: Restaurátori kutatási dokumentációk alapján - rendelkezésre álló pénzügyi forrás által szabott kereteken belül - fejlesztési területhez kapcsolódó műtárgyak restaurálása is megvalósul, többek között a reneszánsz ajtó és kőkeretének, a lépcsőház ólomüveg ablakainak, továbbá fém és kő elemek helyreállítása. Archív fotók alapján egyes emelek rekonstrukciója is szükséges.
Park helyreállítási munkák: Kastélyparkban korábbi rekonstrukcióból kimaradt részek kertépítészeti rendezése valósul meg, mely magában foglalja bontási, irtási munkákat, burkolt és növénnyel fedett felületek helyreállítását, felszíni vízelvezetési és tereprendezési beavatkozásokat.KÉ közvetlen környezete kutatások és történeti források alapján kerül helyreállításra, beleértve díszudvart. Keleti főhomlokzat előtt visszaállításra kerül 20. század eleji szórt burkolatú kocsiforduló.Az ún. mélyút és díszudvar mellvédfalának rekonstrukciója is megvalósul.Gyümölcsös területén tereprendezési és faápolási munkálatok valósulnak meg, valamint itt kerül elhelyezésre egy gyümölcsaszaló.Portaépület mellett kialakításra kerül egy parkoló is.
Hazai forrás
KÉ fejlesztésbe bevonni tervezett homlokzata, alapmennyiség:418nm
KÉ fejlesztésbe bevonni tervezett tetőfelülete(vetületi), alapmennyiség:1963nm
KÉ fejlesztésbe bevonni tervezett bruttó alapterülete:21nm;nettó alapterülete:19,43nm
Tervezett műszaki beavatkozások: Faanyagvédelmi szakvélemények alapján KÉ teljes területén megtörténik gombamentesítés.Épület valamennyi homlokzati (külső) nyílászárójának felújítása vagy cseréje restaurátori felügyelet mellett megvalósul. KÉ teljes tetőfelújítása megtörténik, tetőszerkezete, tetőfedése helyreállításra kerül.Gazdasági udvar homlokzata nyílászárókkal együtt megújul.Restaurátori kutatási dokumentációk alapján - rendelkezésre álló pénzügyi forrás által szabott kereteken belül - fejlesztési területhez (tető, homlokzat) kapcsolódó műtárgyak restaurálása is megvalósul.
Részletes leírást közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.Részletes leírást közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 143 - 326119

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1509118782 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2.1)folytatás: „124. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a 2018. május 25. napjától hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete)(a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet ) és egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások, valamint a Megrendelő weboldalán (http://nkvp.hu/nof/, www.nofnkft.hu) elérhető Adatkezelési Szabályzata és az Adatkezelési Szabályzat 2. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatója szerint járnak el. Szerződő Felek a Szerződésben meghatározott, elérhetőségeket olyan személyes adatoknak minősítik, amelyek jogi személy elérhetőségeire vonatkoznak és amelyek a jelen okirattal létesített jogviszony teljesítéséhez, fenntartásához szükségesek.”
A Felek a Szerződés „Záró rendelkezések” című XVI. fejezetét az alábbi 132. ponttal egészítik ki, mellyel egyidejűleg a Szerződés következő pontjainak számozása is megfelelően módosul:
„132. Szerződő felek rögzítik, hogy a NÖF Nonprofit Kft. önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője a Magyar Állam, mint egyedüli alapító tag 3/2019. (IV. 11.) számú határozata, és az ennek alapján kiadott Szervezeti és Működési Szabályzata szerint jogosult a vezérigazgatói cím használatára.”
A Felek az 1. számú Szerződésmódosításhoz 4. számú mellékletként a Módosított Műszaki Ütemtervet csatolják, mely a Szerződés 3. számú mellékletét képező Ütemterv helyébe lép.
VII.2.2) folytatás: Tekintettel arra, hogy egy már meglévő épületről van szó, a tervezési szakaszban nem volt lehetőség teljeskörű feltárás készítésére. A pinceszinti bontások során beton padkák, beton alaptestek kerültek elő, melyek bontása a rétegrend és a padlószint megfelelő magasságának kialakításához elengedhetetlen, de a munkák részét nem képezte.
12.3.Lépcsőszerkezet
Tervezési szakaszban nem volt lehetőség teljeskörű alapfeltárás készítésére, ennek következtében előre nem látható módon a kivitelező az „1039 lépcső” környékén lévő szivárgóépítés földkiemelése során észlelte, hogy a lépcsőnek nincs teherhordó alapteste, ennek következtében a lépcső egy része leszakadt. A fentiekre tekintettel az aláalapozást még a lépcső visszaépítése, felújítása előtt indokolt elvégezni.
12.4.Bádogozás, tetőszerkezet felújítása
A Szerződés alapján az északi szárny és az orangerie tekintetében a régi bádogozás teljeskörű bontását el kell végezni, míg a középső és a déli szárny tekintetében a bádogozás megtartandó. Vállalkozó a tetőhéjazat megbontása előtt Tervezői szemle keretében a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer és bádogfedések állapotát megvizsgálta és megállapításra került, hogy a bádogozás állapota előre nem látható módon, nagymértékben romlott a műszaki dokumentáció elkésztése és a kivitelezési szakasz közötti időszakban. Az épület beázás-mentességének biztosítása érdekében a bádogozás cseréje a középső és a déli szárny tekintetében is indokolt.
12.5.Gépészeti rendszerének felújítása
Vállalkozó a „Grófnői fürdőben” található márványburkolat állagmegóvása és értékeinek védelme érdekében kezdeményezte a vezetékek elvezetését / a csatorna kialakítását tartalmazó tervek, illetve a nyomvonal módosítását, amelyet a Felelős Tervező, illetve a gépész szakági tervező, tekintettel arra, hogy az indokolt, jóváhagyott.
13.Az épület faanyagvédelme tekintetében
...
Szerződésmódosítás időpontja: 2019/07/09
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VII.2.2) folytatás: A tervezési szakaszban, 2016. augusztusában faanyagvédelmi szakértés készült, amely alapján a közbeszerzési eljárás műszaki leírása is rögzítve lett. A bontási munkák az orangerie épületszárnyban 2018. szeptemberben megkezdődtek, ennek során Vállalkozó kérésére statikus tervezői/faanyagvédelmi szakértői bejárásra került sor, ahol a tetőszerkezet fő tartóinak állapotát vizsgálták. A helyszínen, a korábbi faanyagvédelmi szakértelmi véleménnyel ellentétben, nagyobb mértékű gombafertőzés nyomai voltak láthatók. A tető ácsszerkezete a gombafertőzés következményeként olyan, előre nem látható helyeken is jelentősen megromlott, amely miatt azok cserére szorultak. Tekintettel a sárgerenda szükséges cseréjére, a tető teljes bontása, illetve újjáépítése vált szükségessé, a még felhasználható gerendák alkalmazása mellett.
A további megvalósítást azonban továbbra is akadályozza az újabb fertőzési gócpont, amelynek felszámolásáig a további tetőfedési munkák nem folytathatók, ugyanis a fertőzés megszüntetésének hiányában az értékes fa tartószerkezetek elpusztul(hat)nak.
* * *
Jelen szerződésmódosítás 12.1-12.5, továbbá 13. pontban foglalt munkák időigényét és organizációs sorrendjét figyelembe véve, a tetőfedési, gombamentesítési és a további, a Szerződés alapján vállalt feladatok, a jelenlegi szerződéses határidőre nem végezhetők el. A Műszaki Ellenőr megállapítása alapján az orangerie tetőn fellelt könnyező házigomba fertőzés mértékét a Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
14.Építészeti munkák, gépészet, elektromosság és környezetrendezés tekintetében
A fentiekben részletezetteken túl az alábbi területen illeszkedő beruházási munkanemek elvégzése vált az alábbiak szerint:
A kastélyépület dél szárnyának emeletén kiállító terek kerülnek kialakításra. Tekintettel arra, hogy a déli szárny emeleti része teljes körűen felújításra kerül, a kiállító terekhez kapcsolódó kiszolgáló terek helyreállítása is szükségessé vált, melyek megvalósításához a következő munkanemek elvégzése elengedhetetlenül szükséges: hiányzó padrétegek és padlóburkolatok pótlása, a falfelületek újravakolása és festése, új gépészeti rendszerek, berendezések és gyengeáramú rendszerek kialakítása. A környezetrendezés tekintetében továbbá a gazdasági udvar tereprendezése, új szórt burkolat kialakítása, valamint a kastélyépület tetőteraszának növénytelepítési munkáinak elvégzése vált szükségessé.
A munkák megvalósítása az épület működési funkcióinak biztosítása, megteremtése és a műszaki szükségesség miatt indokolt. A munkák nagy részét az épület rekonstrukciójával, a technológiai sorrendiség miatt egy időben szükséges elvégezni. A Megrendelő, a Vállalkozó és a Műszaki Ellenőr munkák szerinti megvizsgálták a feladatokat és megállapították az elvégzésük szükségességét, továbbá a Mérnök ellenőrizte annak árszínvonalát.
15.A Felek megállapították, hogy a jelen 1. számú Módosítás 12.1.-12.4. pontjában meghatározott munkák (továbbiakban: Kiegészítő Kivitelezési Munkák I./1), jelen 1. számú Módosítás 12.5. pontjában meghatározott munkák (továbbiakban: Kiegészítő Kivitelezési Munkák I./2), a jelen 1. számú Módosítás 13. pontjában meghatározott munkák (továbbiakban: Kiegészítő Kivitelezési Munkák II.) és a jelen 1. számú Módosítás 14.. pontjában meghatározott munkák (továbbiakban: Kiegészítő Kivitelezési Munkák III.) elvégzése szükségessé teszi, hogy Vállalkozó további erőforrásokat vonjon be, erre tekintettel egyeztetéseket folytattak az ajánlati árról, a fizetési feltételekről és ennek eredményeként, közös megegyezéssel, a Szerződést a II. pontban foglaltak szerint - az alábbiak figyelembevételével - módosítják azon feltételeket.
...
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212354-2
További tárgyak: 45223300-9
45221113-7
45236250-7
45240000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1., 247 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műemléki létesítmény az alábbiakat foglalja magában:
Alapterületek:
Kastélyépület(=KÉ) bruttó alapterülete(szintterület)össze:5629nm,ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:3983nm
KÉ nettó alapterülete(hasznos) össz:4643,4nm;ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:2979,01nm
KÉ teljes homlokzata össz:4397nm;ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:4397nm
KÉ teljes tetőfelülete(vetületi) össz:1963nm;ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:1963nm
Strandház bruttó alapterülete(szintterület) össz:67nm;ebből bevonni tervezett:67nm
Strandház nettó alapterülete(hasznos) össz:59nm;ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:59nm
Kastélypark(247 hrsz.) területe:151038nm;ebből fejlesztésbe bevonni tervezett:23.575nm
GINOP-7.1.1-15-2015-00008 forrásból
KÉ fejlesztésbe bevonni tervezett alapmennyiség bruttó alapterülete(szintterület):2645nm;nettó alapterülete(hasznos):1921,41nm
Kastélypark(247 hrsz.) fejlesztésbe bevonni tervezett alapmennyiség területe:nettó 23.040nm;ebből KÉ közvetlen környezetének területe(gazdasági udvar nélkül):10.890nm; gyümölcsös területe:11.000nm; parkoló területe:1150nm
Tervezett műszaki beavatkozások: Fejlesztés során a KÉ részben megújul.Épület teljes vízszigetelése (utólagos talajnedvesség elleni szigetelése) megtörténik, de funkcionálisan csak déli épületrész pinceszintjének egy része hasznosul.Földszinten megújulnak déli szárny muzeális, keleti szárny reprezentatív terei, illetve a déli torony is.Fejlesztési területen épületgépészeti, épületvillamossági erős- és gyengeáramú rendszerek teljes körű cseréje, és a közművek korszerűsítése is megvalósul.
Restaurálási munkák: Restaurátori kutatási dokumentációk alapján - rendelkezésre álló pénzügyi forrás által szabott kereteken belül - fejlesztési területhez kapcsolódó műtárgyak restaurálása is megvalósul, többek között a reneszánsz ajtó és kőkeretének, a lépcsőház ólomüveg ablakainak, továbbá fém és kő elemek helyreállítása. Archív fotók alapján egyes emelek rekonstrukciója is szükséges.
Park helyreállítási munkák: Kastélyparkban korábbi rekonstrukcióból kimaradt részek kertépítészeti rendezése valósul meg, mely magában foglalja bontási, irtási munkákat, burkolt és növénnyel fedett felületek helyreállítását, felszíni vízelvezetési és tereprendezési beavatkozásokat.KÉ közvetlen környezete kutatások és történeti források alapján kerül helyreállításra, beleértve díszudvart. Keleti főhomlokzat előtt visszaállításra kerül 20. század eleji szórt burkolatú kocsiforduló.Az ún. mélyút és díszudvar mellvédfalának rekonstrukciója is megvalósul.Gyümölcsös területén tereprendezési és faápolási munkálatok valósulnak meg, valamint itt kerül elhelyezésre egy gyümölcsaszaló.Portaépület mellett kialakításra kerül egy parkoló is.
Hazai forrás
KÉ fejlesztésbe bevonni tervezett homlokzata, alapmennyiség:418nm
KÉ fejlesztésbe bevonni tervezett tetőfelülete(vetületi), alapmennyiség:1963nm
KÉ fejlesztésbe bevonni tervezett bruttó alapterülete:21nm;nettó alapterülete:19,43nm
Tervezett műszaki beavatkozások: Faanyagvédelmi szakvélemények alapján KÉ teljes területén megtörténik gombamentesítés.Épület valamennyi homlokzati (külső) nyílászárójának felújítása vagy cseréje restaurátori felügyelet mellett megvalósul. KÉ teljes tetőfelújítása megtörténik, tetőszerkezete, tetőfedése helyreállításra kerül.Gazdasági udvar homlokzata nyílászárókkal együtt megújul.Restaurátori kutatási dokumentációk alapján - rendelkezésre álló pénzügyi forrás által szabott kereteken belül - fejlesztési területhez (tető, homlokzat) kapcsolódó műtárgyak restaurálása is megvalósul.
Részletes leírást közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.Részletes leírást közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
További kiegészítő nemzeti forrás rendelkezésre bocsátása esetén a vonatkozó közbeszerzési/támogatási elszámolási szabályoknak való megfelelés érdekében Felek kötelezettséget vállalnak a szükséges szerződés-módosításra (pl.: előleg/számlázási rend/fizetési rend), melyeket előzetesen a Kbt.141.§(4)a)szerinti módosításoknak minősítik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1623787709
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a Szerződés „Vállalkozói díj” című IV. fejezetének 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„6. A III. Fejezet 4. pontjában meghatározott Alapmennyiség, valamint az 1. számú Szerződésmódosítás tárgyát képező Kiegészítő Kivitelezési Munkák I-III. hiánytalan és hibátlan teljesítéséért az Alapmennyiség Díja és a Kiegészítő Kivitelezési Munkák I-III. Díja: összesen nettó 1.623.787.709.- Ft, azaz nettó egymilliárd-hatszázhuszonhárommillió-hétszáznyolcvanhétezer-hétszázkilenc forint, amiből
- GINOP-7.1.1-15-2015-00008 forrás összesen: nettó 1.044.111.982- Ft, azaz nettó egymilliárd-negyvennégymillió-száztizenegyezer-kilencszáznyolcvankét forint
- Költségvetési támogatás: összesen: nettó 579.675.727.- Ft, azaz nettó ötszázhetvenkilencmillió-hatszázhetvenötezer-hétszázhuszonhét forint, az alábbi bontás szerint:
-- az 1773/2016. (XII. 15.) Kormányhatározat által biztosított költségvetési támogatásból: nettó 298.679.662.- Ft, azaz nettó kétszázkilencvennyolcmillió-hatszázhetvenkilencezer-hatszázhatvankét forint;
-- az 1195/2018. (IV. 4.) Kormányhatározat által biztosított költségvetési támogatásból: nettó 280.996.065.- Ft, azaz nettó kétszáznyolcvanmillió-kilencszázkilencvenhatezer-hatvanöt forint.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítetteknek megfelelően az ÁFA megfizetése a Megrendelőt terheli.”
A Szerződés „Teljesítési határidők, a teljesítés helye” című V. fejezetének 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. A Szerződés határozott időre jön létre. A kivitelezés kötbérterhes teljesítési véghatárideje mind az Alapmennyiség, mind az Opciós mennyiség vonatkozásában 2019. november 30. napja. A kivitelezés akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárul.”
A Szerződés „Teljesítési határidők, a teljesítés helye” című V. fejezetének 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. A Megrendelő az alábbi kötbérterhes teljesítési részhatáridők vállalását írja elő az Alapmennyiség vonatkozásában:
- Az első teljesítési részhatáridőnek a jelen szerződés aláírását követő ötödik teljes naptári hónap utolsó napja számít. Az első teljesítési részhatáridőre a teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább az Alapmennyiségre vonatkozó Vállalkozói Díj 30 %-át.
- A második teljesítési részhatáridőnek a jelen szerződés aláírását követő tizennegyedik teljes naptári hónap utolsó napja számít. A második teljesítési részhatáridőre a teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább Vállalkozói díj 70 %-át.”
A Felek a Szerződés „Pénzügyi és fizetési feltételek” című X. fejezetének 65. pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítják:
„65. A Megrendelő […] nettó ellenszolgáltatás a Szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Az Opciós Mennyiségek számlázásának ütemezésére vonatkozóan az Alapmennyiség tekintetében meghatározott szabályok irányadók, különös tekintettel a teljesítményarányos, két havonkénti számlázási rendre. A Vállalkozónak forrásonként külön kell számláznia.”
A Szerződés „Biztosítékok” című XII. fejezetének 103. pontja az alábbiak szerint módosul:
„103. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti, annak III. fejezetében meghatározott munkák elvégzéséhez kapcsolódó - áfa nélkül számított - Vállalkozói Díj 5 %-ára, tehát 81.189.385,- Ft összegre jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a jótállási időszak kezdetétől - sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől - a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. Érvényessége 5 évre szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal.”
A Felek a Szerződés „Felek együttműködése, titoktartás” című XIV. fejezetét az alábbi 124. ponttal egészítik ki, mellyel egyidejűleg a Szerződés következő pontjainak számozása is megfelelően módosul:
...
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Módosítás aláírása: 2019.07.09.
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a fenti - teljesítési határidőt és díjmegállapodást is érintő - módosítás komplex, több műszaki okra vezethető vissza, az alábbiakban részletezettek szerint:
12.Bontási, aljzatkialakítási, lépcsőszerkezet felújítási, bádogozási és gépészeti munkák tekintetében
12.1.Bontási munkák
A Szerződés szerinti bontási munkák statikus tervezői felügyelettel zajlottak, az épület-felújítás (1) tervezési és kivitelezési szakasza között bekövetkezett állagromlás, illetve az előre nem látott állékonysági problémák miatt. Az egyes épületszerkezetek bontása során olyan, előre nem látható (2) szerkezetek kerültek elő, amely alapján a statikus tervező azonnali statikai megerősítéseket rendelt el.
12.2.Aljzatkialakítási munkák
...
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1509118782 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1623787709 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben