Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/167
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.30.
Iktatószám:14884/2018
CPV Kód:92320000-0
Ajánlatkérő:Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:100%%-os állami tulajdonú nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44488592
Postai cím: Komor Marcell Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Újszászy Zsófia
Telefon: +36 15553033
E-mail: ujszaszy.zsofia@mupa.hu
Fax: +36 46322490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mupa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mupa.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: 100%-os állami tulajdonú nonprofit kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Host hostess tevékenység biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000054072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92320000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Müpa szervezésében – a Müpa épületében, vagy külső helyszínen – megvalósuló rendezvények jegyszedői, ültetői, hostess és rendezvénybiztosító, kiemelt hostess (VIP vendégek kísérése), valamint ruhatári, ad-hoc irodai adminisztratív szolgáltatások kizárólagos ellátása, a szolgáltatási keretszerződésben meghatározott specifikáció szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 420000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Host és hostess tevékenység biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92320000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Müpa Budapest Nonprofit Kft., 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., illetőleg a Müpa programszerkesztésével összhangban Magyarország területén belül.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltató a tevékenységét az AK programjaihoz igazodva, és igényeit szem előtt tartva, vele folyamatosan egyeztetve látja el magas szakmai színvonalon, az AKvel egyeztetett formaruhában, a Müpa vagy – a Müpán kívüli rendezvény esetén – az adott helyszín és az érintett rendezvény adottságaihoz és előírásaihoz igazodva.
Szolgáltató fő feladata ezen belül beléptetés és közönségirányítás, jegyszedés, ültetés, nézőtéri felügyelet, hostess szolgálat, ruhatár üzemeltetés, kiemelt hostess tevékenység keretében az Ajánlatkérő tevékenységével összefüggésben kiemelt hostess feladatok (VIP vendégek kísérése), és egyéb ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok, közreműködés irodai munkákban. Szolgáltató feladata továbbá a fentiekhez kapcsolódó teljes körű adminisztráció és koordináció ellátása is, valamint dedikált kapcsolattartó kijelölése.
a) a Müpa Budapest Nonprofit Kft. 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatti épületében, valamint a Megrendelő szervezésében - a Müpa épületén kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő kulturális műsorok és egyéb rendezvények biztosítására, jegyszedő- és ültető, host és hostess, valamint rendezvénybiztosítási és ruhatári szolgáltatás ellátására, valamint az arculathoz illeszkedő, megfelelő minőségű formaruha biztosítása,
b) kiemelt hostess tevékenység (VIP vendégek kísérése, külföldi művészek kísérése) ellátására felsőfokú idegennyelv tudással rendelkező, és az Ajánlatkérő által megfogalmazott egyéb – eseti – elvárásoknak megfelelő, magasan kvalifikált hostess munkatársakkal;
c) irodai munkákban való közreműködésre a beszerzés tárgyával összefüggésben álló feladatok tekintetében (ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok ellátása, aktarendezés, iratjegyzékek készítése, borítékolás, szóróanyagok összekészítése, telefonon ügyintézés).
A keretszerződés keretében megrendelni tervezett szolgáltatás mennyisége: éves szinten várhatóan 900 és 1000 darab közötti rendezvényhez kapcsolódó hostess szolgáltatás.
A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 420.000.000,- HUF.
A keretszerződés során Ajánlatkérő az alábbi kötbér-típusokat köti ki: késedelmi kötbér; hibás teljesítés miatti kötbér és meghiúsulási kötbér.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Formaruha rendelkezésre tartásának díja a személyzet óradíjának %-ban (előny a kevesebb) [1-5% között] 4
2 3.A Müpa Ringató / Babakoncert / Matiné+ / OrgonaExpedíció iskolás csoportoknak / Zenés tízórai koncertjeihez kapcsolódóan Ajánlatkérőnek ajánlott ruhatári üzemeltetési díj[1 – 20000Ft+Áfa/alk között] 5
3 4. Az ajánlat szakmai megalapozottsága 14
4 4.1 (III.1.2 pont keretében részletesen) 3
5 4.2 (III.1.2 pont keretében részletesen) 4
6 4.3 (III.1.2 pont keretében részletesen) 3
7 4.4 (III.1.2 pont keretében részletesen) 2
8 4.5 (III.1.2 pont keretében részletesen) 2
9 5. Az M2/2. alk keretében bemutatott 3 fő szakem. - alk. krit. között előírt, közbeszerzésben érintett szolg területén szerzett 24hónapos szakmai tap-ton túli - szakmai többlettap [1-36 hó/fő között] 5
10 6. Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2/1 alkalmassági kritériumhoz képest (hónap / fő) [0 – 36 hó / fő között] 5
11 7. Az alkalmassági kritériumok között előírt nyelvvizsgákon túl az M2/1 és M2/2 alkalmasság keretében bemutatott 4 fő szakember nyelvtudását értékeli Ajánlatkérő 5
12 8. Rendkívüli körülmények esetére vállalt reakció idő a felállítási terv módosítására, és a lemondás lehetőségére kötbérmentesen a létszám 15%-ig (órákban) [3 óránál kevesebb nem ajánlható] 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 54
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok:
1. Az ellenszolgáltatás mértéke: a rendelkezésre álló személyzet óradíja/fő (Ft + Áfa) - Súlyszám 54
1.1. A Müpa épületében, valamint Ajánlatkérő szervezésében – a Müpán kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő rendezvények jegyszedő-, nézőtéri ültető és felügyelő-, host- és hostess-, valamint rendezvénybiztosítási szolgáltatásának ellátása esetén - Súlyszám 50

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 094 - 213616
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Host és hostess tevékenység biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Internetcím(ek): (URL) www.valton.hu
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 420000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § pontjára való tekintettel:
A nyertes ajánlattevő:
Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1142 Budapest, Hegyalja út 109.) adószáma: 10977956-2-43
Ajánlattevők neve, címe illetve adószáma:
-Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1142 Budapest, Hegyalja út 109.) adószáma: 10977956-2-43
-Frix-Y Kft. (1148 Budapest, Jerney utca 70) adószáma: 24220398-2-42 (közös ajánlattevő)
-Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Budai út 43.) adószáma: 24072054-2-07 (közös ajánlattevő)
-Multi Job Iskolaszövetkezet (1137 Budapest, Szent István körút 2. I.em. 2.) adószáma: 12102831-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)