Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/192
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2017.10.25.
Iktatószám: 14948/2017
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: HU110; HU110; HU110; HU110; HU110; HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Sysman Informatikai Zrt.;IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.;ERP Consulting Zrt.;Noispot Innovations Kft.;Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.;Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.;Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.;LicensePort Informatikai Zrt.;IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.;ERP Consulting Zrt.;Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.;Noispot Innovations Kft.;Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.;Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.;LicensePort Informatikai Zrt.;Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.;Noispot Innovations Kft.;Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.;Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.;LicensePort Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratkó Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó informatikai fejlesztések és szolgáltatások
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós
támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó informatikai fejlesztések és szolgáltatások
megvalósítására az ajánlattételi szakaszhoz tartozó közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
A keretmegállapodás alapján 2017/III. negyedévben lebonyolított versenyújranyitásos közbeszerzési eljárások.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 186145500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében IT biztonsági szakértői tevékenység vagy szolgáltatás beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.), és az Országos Széchenyi Könyvtár székhelye (1014 Budapest, Szent György tér 4-6.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében IT biztonsági szakértői tevékenység vagy szolgáltatás beszerzése.
Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében IT biztonsági szakértői tevékenység vagy szolgáltatás beszerzése.
Mennyisége:
850 szakértői nap az alábbi feladatok ellátására
1.) Általános ITB szakértői tanácsadás
2.) Szakértői keret
3.) Oktatás
4.) Az OKR fejlesztési projekt IT biztonsági auditjához kapcsolódó szakértői támogatás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónapban megadva) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati ár esetében a tanácsadó nettó napidíj (Ft) került értékelésre.

II.2.1)
Elnevezés: Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében IT rendszerintegrációs és rendszer bevezetési szakértői feladatok ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos Könyvtári Rendszer (a továbbiakban: OKR) projekt keretében IT rendszerintegrációs és rendszer bevezetési szakértői feladatok ellátása
1) OKR rendszer beszerzése követelményspecifikációjának elkészítése.
2) Az OKR rendszer hardver és szoftver infrastruktúra környezetének beszerzéséhez szükséges műszaki követelmények elkészítése
Közbeszerzés mennyisége:
360 rendszerintegrációs szakértői nap
210 oktatási/rendszerbevezetési szakértői nap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónapban megadva) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati ár esetében a tanácsadó nettó napidíj (Ft) alapul vételével képzett érték került értékelésre.

II.2.1)
Elnevezés: Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében IT szakértői kapacitás (infrastruktúra szakértői (architekt) és rendszerszervező) tervezési feladatokhoz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében IT szakértői kapacitás (infrastruktúra szakértői (architekt) és rendszerszervező) tervezési feladatokhoz.
1.) Az OSZK beléptető rendszerének megújításához kapcsolódó tervező szakértői szolgáltatás
2.) Az OSZK olvasói- és látogatói tájékoztató-rendszerének megújításához kapcsolódó tervező szakértői szolgáltatás
3.) Az OSZK kamera rendszerének megújításához kapcsolódó tervező szakértői szolgáltatás
4.) Szervezet és szolgáltatásfejlesztési tanácsadói tevékenységek követelményeinek specifikálása
Közbeszerzés mennyisége:
155 infrastruktúra szakértői (architekt) nap
20 rendszerszervező szakértői nap
Mindösszesen 175 szakértői nap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati ár esetében a tanácsadó nettó napidíj (Ft) alapul vételével képzett érték került értékelésre.

II.2.1)
Elnevezés: Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében szervezet és folyamatfejlesztési tanácsadás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.), illetve az Országos Széchényi Könyvtár székhelye (1014 Budapest, Szent György tér 4-6.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében szervezet és folyamatfejlesztési tanácsadás
Közbeszerzés mennyisége:
964 rendszerszervezői szakértő nap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónapban megadva) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati ár esetében a tanácsadó nettó napidíj (Ft) került értékelésre.

II.2.1)
Elnevezés: Szakértői segítségnyújtás a Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) alkalmazásfejlesztési közbeszerzési eljárásához, a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.). NUTS kód HU101, illetve a Megrendelő által megjelölt Budapest közigazgatási területén belül megjelölt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szakértői segítségnyújtás a Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) alkalmazásfejlesztési közbeszerzési eljárásához, a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez
A szakértői tevékenység ellátása során az alábbi feladatokat kell teljesíteni:
• FIR projekt megvalósítása során kialakításra kerülő térinformatikai adatbázis, adatfeldolgozó rendszerek, infrastruktúra elemek és információs portál közbeszerzési eljárás előkészítéséhez és az eljárás során szakértői támogatás biztosítása,
• a projekthez kapcsolódó RMVT elkészítése során szakértői támogatás biztosítása.
A teljesítés során igénybe venni kívánt tanácsadók:
1. Rendszerszervező 325 tanácsadói napban;
2. Programozó/Programtervező 45 tanácsadói napban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónapban megadva) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 jelű projekt
II.2.14) További információ:
Az ajánlati ár esetében a tanácsadó nettó napidíj (Ft) alapul vételével képzett érték került értékelésre.

II.2.1)
Elnevezés: Szakértői segítségnyújtás a Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) bevezetéséhez kötődő implementációs tevékenységek támogatásához
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.). NUTS kód HU101, illetve a Megrendelő által megjelölt Budapest közigazgatási területén belül megjelölt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szakértői segítségnyújtás a Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) bevezetéséhez kötődő implementációs tevékenységek támogatásához
A szakértői tevékenység ellátása során az alábbi feladatokat kell teljesíteni:
• FIR projekt megvalósítás során térinformatikai és IT implementációs szakértői tevékenység biztosítása.
A teljesítés során igénybe venni kívánt tanácsadók:
1. Rendszerszervező 175 tanácsadói napban;
2. Programozó/Programtervező 290 tanácsadói napban;
3. Tesztelési szakértő 61 tanácsadói napban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónapban megadva) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 jelű projekt
II.2.14) További információ:
Az ajánlati ár esetében a tanácsadó nettó napidíj (Ft) alapul vételével képzett érték került értékelésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 087 - 153295
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében IT biztonsági szakértői tevékenység vagy szolgáltatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: project@sysman.hu
Telefon: +36 18833471
Internetcím(ek): (URL)
Fax: + 36 18833472
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50022500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében IT rendszerintegrációs és rendszer bevezetési szakértői feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: company@horvath-partners.com
Telefon: +36 13828888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13828889
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ERP Consulting Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30690000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében IT szakértői kapacitás (infrastruktúra szakértői (architekt) és rendszerszervező) tervezési feladatokhoz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noispot Innovations Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pulz utca 33.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail: info@ns-innovations.hu
Telefon: +36 302228108
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17882448
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angol u. 32. 4. ép. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LicensePort Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház 5. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében szervezet és folyamatfejlesztési tanácsadás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: company@horvath-partners.com
Telefon: +36 13828888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13828889
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ERP Consulting Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47 718 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Szakértői segítségnyújtás a Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) alkalmazásfejlesztési közbeszerzési eljárásához, a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
Telefon: +36 16663700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16663799
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Noispot Innovations Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1027
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angol u. 32. 4. ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LicensePort Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház. 5. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23600000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18905000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Szakértői segítségnyújtás a Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) bevezetéséhez kötődő implementációs tevékenységek támogatásához
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
Telefon: +36 16663700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16663799
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Noispot Innovations Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pulz u. 33.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angol u. 32. 4. ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LicensePort Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház. 5. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23600000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
A nyertes ajánlattevő(k) adószáma:
1. rész vonatkozásában
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em., adószám: 12948901-2-41)
2. és 4. rész vonatkozásában
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 79., adószám: 10304491-2-43)
ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo út 6., adószám: 22969815-2-41)
3. és 5. és 6. rész vonatkozásában:
A nyertes (közös) ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2., adószáma: 12218778-2-42)
Noispot Innovations Kft. (6724 Szeged, Pulz u. 33., adószáma: 24148744-2-06)
Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1149 Budapest, Angol u. 32. 4. ép. 2. em., adószáma: 14160080-2-42)
Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 39., adószáma: 10720534-2-41)
LicensePort Informatikai Zrt. (1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház. 5. em. 1., adószáma: 23497454-2-43)

Az 1. rész vonatkozásában az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em., adószám: 12948901-2-41)
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 79., adószám: 10304491-2-43)
ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo út 6., adószám: 22969815-2-41)
Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2., adószáma: 12218778-2-42)
Noispot Innovations Kft. (6724 Szeged, Pulz u. 33., adószáma: 24148744-2-06)
Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1149 Budapest, Angol u. 32. 4. ép. 2. em., adószáma: 14160080-2-42)
Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 39., adószáma: 10720534-2-41)
LicensePort Informatikai Zrt. (1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház. 5. em. 1., adószáma: 23497454-2-43)
A 2., 3., 4., 5., és 6. rész vonatkozásában az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em., adószám: 12948901-2-41)
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 79., adószám: 10304491-2-43)
ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo út 6., adószám: 22969815-2-41)
Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2., adószáma: 12218778-2-42)
Noispot Innovations Kft. (6724 Szeged, Pulz u. 33., adószáma: 24148744-2-06)
Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1149 Budapest, Angol u. 32. 4. ép. 2. em., adószáma: 14160080-2-42)
Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 39., adószáma: 10720534-2-41)
LicensePort Informatikai Zrt. (1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház. 5. em. 1., adószáma: 23497454-2-43)
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 97., adószáma: 12048898-2-43)
Sonrisa Informatikai Kft. (1022 Budapest, Bég utca 3-5. 1. em. 108., adószáma: 13873222-2-41)
Grape Solutions Hungary Zrt. (1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28. 1. em., adószáma: 23404687-2-41)
4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22., adószáma: 12631186-2-17)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)