Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/191
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.10.24.
Iktatószám: 15028/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK18631
Postai cím: Bertalan Lajos utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferenc Zsuzsanna
Telefon: +36 706847106
E-mail: ferenc.zsuzsanna@mome.hu
Fax: +36 13921155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mome.hu
A felhasználói oldal címe (URL): mome.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 71245000-7
45110000-1
71220000-6
45100000-8
71421000-5
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező engedélyes tervdokumentáció és annak mellékletei szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 166 - 298548

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 18830232
Internetcím(ek): (URL) http://www.market.hu
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3152111077,09 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 71245000-7
45110000-1
71220000-6
45100000-8
71421000-5
45221250-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósulóMédiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése, a közbeszerzésidokumentáció mellékletét képező engedélyes tervdokumentáció és annak mellékletei szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3152111077,09
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 18830232
Internetcím(ek): (URL) http://www.market.hu
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): (D) A Szerződés teljesítése során felmerült üzemeltetési szempontok figyelembe vételéből adódóan az esetleges Pótmunka fedezetének biztosítására a Szerződés 13.1.10. pontjában meghatározott tartalékkeret meghatározása vált szükségessé. A Szerződés tekintetében jelen Módosításig - a rendelkezésre álló fedezetre és a Szerződés 13.1.2. pontja szerinti vállalkozási díjra tekintettel - nem állt rendelkezésre tartalékkeret a Pótmunka fedezetének biztosítására, de fedezetemelés folytán a jelen Módosítás II.1. pontjában meghatározott fix összegű tartalékkeret biztosítása vált lehetővé.
1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 13.1.10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13.1.10 Felek az esetleges Pótmunka fedezetének biztosítására tartalékkeretet (kizárólag feltételesen felhasználható összeget) kötnek ki, melynek mértéke nettó 75.000.000,- Ft, azaz nettó hetvenötmillió forint plusz általános forgalmi adó. A tartalékkeretből kifizetésre kerülő ellenszolgáltatásra eső mindenkori ÁFA a Jogszabályoknak megfelelően fizetendő. A tartalékkeret kizárólag a Szerződés tárgyát képező építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges Munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret csak a Pótmunka megrendelésre vonatkozó szabályok szerint, a Megrendelő által írásban megrendelt Pótmunka ellenértékének fedezetére használható fel. Felek megállapodnak abban, hogy nem minősül a szerződés Kbt. szerinti módosításának, és a Megrendelő egyoldalúan jogosult arra, hogy a tartalékkeretet csökkentse, vagy teljes mértékben megszüntesse azon okból, ha a finanszírozás végleges feltételeinek megismerését követően a rendelkezésre álló forrás a Vállalkozási Díjon felüli tartalékkeretre nem, vagy nem teljes összegben biztosít fedezetet.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: (D) A Szerződés teljesítése során felmerült üzemeltetési szempontok figyelembe vételéből adódóan az esetleges Pótmunka fedezetének biztosítására a Szerződés 13.1.10. pontjában meghatározott tartalékkeret meghatározása vált szükségessé. A Szerződés tekintetében jelen Módosításig - a rendelkezésre álló fedezetre és a Szerződés 13.1.2. pontja szerinti vállalkozási díjra tekintettel - nem állt rendelkezésre tartalékkeret a Pótmunka fedezetének biztosítására, de fedezetemelés folytán a jelen Módosítás II.1. pontjában meghatározott fix összegű tartalékkeret biztosítása vált lehetővé.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3152111077,09 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3227111077,09 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben