Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/170
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.04.
Iktatószám:15029/2018
CPV Kód:18110000-3, UB02-7
Ajánlatkérő:MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Teljesítés helye:HU110, HU222, HU321, HU322, HU233, HU333;HU110, HU233, HU222, HU321, HU322, HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.;Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.;ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.;KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.;Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.;ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:vasúti működéshez szükséges háttérszolgáltatás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK18003
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Tamás
Telefon: +36 302052663
E-mail: huszar.tamas.peter@mav-szk.hu
Fax: +36 15118666
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: vasúti működéshez szükséges háttérszolgáltatás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyen- formaruházati termékek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18110000-3 UB02-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyen- formaruházati termékek (1. rész: női rövid és hosszú ujjú blúz, férfi rövid és hosszú ujjú ing 2. rész: férfi zakó, férfi mellény, férfi nadrág, férfi téli nadrág, női blézer, női mellény, női nadrág, női téli nadrág, szoknya) beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1327583314 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Női rövid és hosszú ujjú blúz, férfi rövid és hosszú ujjú ing beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18110000-3 UB02-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU222, HU321, HU322, HU233, HU333 A teljesítés fő helyszíne: 1047 Bp, Bécsi u.1., 5000 Szolnok, Jubileum tér 1-3., 6729 Szeged, Rendező Pu., 4024 Debrecen, Petőfi tér 12., 7200 Dombóvár, Földvár u. 20., 9700 Szombathely, Sas u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Női rövid és hosszú ujjú blúz, férfi rövid és hosszú ujjú ing beszerzése adásvételi keretszerződés keretében. A megkötendő szerződés opcióval növelt keretösszege: nettó 539.486.948,- Ft, lehívási kötelezettség: nettó 414.989.960,- Ft, azaz a közbeszerzés mennyisége nettó 414.989.960,- Ft + nettó 124.496.988,- Ft opció.
Női rövid ujjú blúz 18 876 db
Női hosszú ujjú blúz 12 246 db
Férfi rövid ujjú ing 27 989 db
Férfi hosszú ujjú ing 16 133 db
Mindösszesen: 75 244 db
Az irányadó mennyiségi adatok az Ajánlattevő árképzéséhez nyújtandó segítségként kerültek meghatározásra, a mennyiségekre Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK-t kizárólag az egyes részek vonatkozásában II.2.4) pontban meghatározott keretösszeg opcióval csökkentett mértékéig terheli lehívási kötelezettség (a továbbiakban Alapszöveg). Az irányadó Alapszövegen felüli opcionális érték lehívására AK nem vállal kötelezettséget.
AK a szerződés hatálya alatt a nyertes AT-höz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával (a szerződés szerinti megrendeléssel) jogosult a II.2.4) pontban megadott opcionális érték terhére történő további megrendelés(ek)re. Az opcionális keretösszeg terhére való megrendelés illetőleg teljesítés vonatkozásában az Alapösszegtől eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít. AK jogosult az opcionális keretösszegként meghatározott érték nem teljes mértékű és akár több részletben történő igénybevételére is.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Férfi zakó, férfi mellény, férfi nadrág, férfi téli nadrág, női blézer, női mellény, női nadrág, női téli nadrág, szoknya beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18110000-3 UB02-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU233, HU222, HU321, HU322, HU333 A teljesítés fő helyszíne: 1047 Bp, Bécsi u.1., 5000 Szolnok, Jubileum tér 1-3., 6729 Szeged, Rendező Pu., 4024 Debrecen, Petőfi tér 12., 7200 Dombóvár, Földvár u. 20., 9700 Szombathely, Sas u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Férfi zakó, férfi mellény, férfi nadrág, férfi téli nadrág, női blézer, női mellény, női nadrág, női téli nadrág, szoknya beszerzése adásvételi keretszerződés keretében A megkötendő szerződés opcióval növelt keretösszege: nettó 788.096.366,- Ft, lehívási kötelezettség: nettó 606.227.974,- Ft, azaz a közbeszerzés mennyisége nettó 606.227.974,- Ft + nettó 181.868.392,- Ft opció.
Férfi zakó 3 021 db
Férfi mellény 2 718 db
Férfi nadrág 14 240 db
Férfi téli nadrág 10 266 db
Női blézer 1 525 db
Női mellény 2 415 db
Női nadrág 6 235 db
Női téli nadrág 4 362 db
Szoknya 1 482 db
Mindösszesen: 46 266 db
Az irányadó mennyiségi adatok az Ajánlattevő árképzéséhez nyújtandó segítségként kerültek meghatározásra, a mennyiségekre Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK-t kizárólag az egyes részek vonatkozásában II.2.4) pontban meghatározott keretösszeg opcióval csökkentett mértékéig terheli lehívási kötelezettség (a továbbiakban Alapszöveg). Az irányadó Alapszövegen felüli opcionális érték lehívására AK nem vállal kötelezettséget.
AK a szerződés hatálya alatt a nyertes AT-höz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával (a szerződés szerinti megrendeléssel) jogosult a II.2.4) pontban megadott opcionális érték terhére történő további megrendelés(ek)re. Az opcionális keretösszeg terhére való megrendelés illetőleg teljesítés vonatkozásában az Alapösszegtől eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít. AK jogosult az opcionális keretösszegként meghatározott érték nem teljes mértékű és akár több részletben történő igénybevételére is.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 073 - 161442
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2424-27/2018/SZK Rész száma: 1 Elnevezés: Egyen- formaruházati termékek (1. rész: női rövid és hosszú ujjú blúz, férfi rövid és hosszú ujjú ing) beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csömöri út 50-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: HU
E-mail: bardor.gabriella@kezmu.hu
Telefon: +36202161049
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3614222475
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lujza u. 4.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@prorehad.hu
Telefon: +3642506309
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3642506310
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
E-mail: ajanlattevo@kezmu.hu
Telefon: +36202161049
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3614222430
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 539486948
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 539486948
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2424-28/2018/SZK Rész száma: 2 Elnevezés: Egyen formaruházati termékek(2.rész:férfi zakó,férfi mellény,férfi nadrág,férfi téli nadrág,női blézer,női mellény,női nadrág,női téli nadrág, szoknya)beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csömöri út 50-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: HU
E-mail: bardos.gabriella@kezmu.hu
Telefon: +36202161049
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3614222475
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lujza u. 4.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@prorehab.hu
Telefon: +3642506309
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3642506310
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út. 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
E-mail: ajanlattevo@kezmu.hu
Telefon: +36202161049
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3614222430
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 788096366
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 788096366
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész: Női rövid és hosszú ujjú blúz, férfi rövid és hosszú ujjú ing
Nyertes közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumvezető)
Ajánlattevő székhelye: 11147 Budapest, Csömöri út 50-60.
Adószáma: 22260336-2-44

Ajánlattevő neve: ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumi tag)
Ajánlattevő székhelye: 1076 Budapest, Dózsa György út 48.
Adószáma: 22242419-2-42

Ajánlattevő neve: Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumi tag)
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószáma: 22305004-2-15

2. rész: Férfi zakó, férfi mellény, férfi nadrág, férfi téli nadrág, női blézer, női mellény, női nadrág, női téli nadrág, szoknya
Nyertes közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumvezető)
Ajánlattevő székhelye: 11147 Budapest, Csömöri út 50-60.
Adószáma: 22260336-2-44
Ajánlattevő neve: ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumi tag)
Ajánlattevő székhelye: 1076 Budapest, Dózsa György út 48.
Adószáma: 22242419-2-42

Ajánlattevő neve: Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumi tag)
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószáma: 22305004-2-15
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejér vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban meghatározottak alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)