Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/178
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.09.14.
Iktatószám:15054/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.;STRABAG Építő Kft. (korábban: STR Építő Kft.);TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.;Ed. Züblin AG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.)
Telefon: +36 22537150
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45212200-8
45212224-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kivitelezés: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14.000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;
Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
A LÉTESÍTENDŐ LABDARÚGÓ STADION ALAPADATAI
Beépített alapterület: 17 531,3 m2
Nettó szintterület: 10199 m2
Építménymagasság: 17,28 m
Elsődleges acél vázszerkezet mennyisége 1607,42 t.
Előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége 4068,3 m3.
EGYÉB KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK
Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés
Kialakított zöldfelület: 23 012 m2
Telken biztosított parkolószám: 404 db
Pályafűtés 26160 m
Pálya öntözőrendszer 35 fejes
Fényvetők gyepnövekedés serkentésére 24 db.
AZ ÉPÍTMÉNY TERVEZETT ALAPFUNKCIÓJA
A tervezett stadion 14.201 fő befogadására képes, fedett lelátóból és az alatta kialakított szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy 1p+fsz+3 emelet magas fejépületből áll.
A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport- és üzemeltetési területek mellett klub- és üzemeltetési irodák, és egyéb szolgáltatásra alkalmas helyiségek kapnak helyet; a fejépület felső, fedett-nyitott szintjén a gépészeti terület helyezkedik el.
A stadion telkén jelentős méretű zöldfelület kerül kialakításra, mely a szomszédos Sóstói természetvédelmi területtel összekapcsolva közforgalomnak megnyitott területet képez, városi parkként működik majd. A természetvédelmi terület látogatóközpontja a stadion lelátója alatt kap helyet.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
KILÁTÓ TORONY
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
Acélszerkezetű, öntartó kilátó torony építése, 29,98 m magas
pódium szinttel, merevítő térráccsal, középen 50,00 m-ig
felnyúló árbóccal, mely alkalmas a mobil hírközlés antennáinak hordására.
A kör alaprajzú pódium átmérője 7,00 m.
A pódiumhoz a térrácson belül, az árbóc köré épített csigalépcső vezet fel, 5 db közbenső pihenőszinttel.
Beépített alapterület: 66,5 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 242 - 440911

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRABAG Építő Kft. (korábban: STR Építő Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70567
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12.619.710.038 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés I. módosításának időpontja: 2017. március 28. napja
Szerződés II. módosításának időpontja: 2017. május 31. napja
Szerződés III. módosításának időpontja: 2017. június 15. napja
Szerződés IV. módosításának időpontja: 2017. augusztus 03. napja
Szerződés V. módosításának időpontja: 2017. szeptember 06. napja
Szerződés VI. módosításának időpontja: 2017. október 18. napja
Szerződés VII. módosításának időpontja: 2018. július 23. napja
Szerződés VIII. módosításának időpontja: 2018. július 27. napja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45212200-8
45212224-2
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kivitelezés: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14.000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
Mennyiségi jellemzők:
STADION ALAPADATAI
Beépített alapterület: 17 531,3 m2
Nettó szintterület: 10199 m2
Építménymagasság: 17,28 m
Elsődleges acél vázszerkezet mennyisége 1607,42 t.
Előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége 4068,3 m3.
EGYÉB KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK
Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés
Kialakított zöldfelület: 23 012 m2
Telken biztosított parkolószám: 404 db
Pályafűtés: 26160 m
Pálya öntözőrendszer: 35 fejes
Fényvetők gyepnövekedés serkentésére: 16 db.
KILÁTÓ TORONY
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
VIII. szerződésmódosítás:
- Fűnövesztő fotovoltaikus lámpákhoz szükséges betáplálás bővítése
- A tetőszerkezetbe telepített gyengeáramú elosztóberendezések kezelését biztosító podesztek és a rendezvényterasz világításának kiépítése
- A kerengő biztonsági világításának kiépítése
- A locsolóvíz hálózat vezérlés bővítése
- A locsolóvíz vezeték áthelyezése
- A vendégbejárónál lévő csapadékvíz átemelő akna fedlap szintjének megemelése
- A világítási hálózatok áttervezéséből adódó módosítások
- Médiaparkoló áttervezése miatt szükséges munkák
- Keletkezett többlet földmennyiség elszállítása
- A pályaszerkezetek alatt feltárt beton alaptestek elbontása
- Légszívó csatorna eldobozolása előtétfallal
- A televíziós közvetítésekhez szükséges kamerarendszer kábelezése
- MLSZ és UEFA előírásoknak megfelelő orvostechnikai eszközök beszerzése
Szerződésmódosítás fb pontja a karakterkorlát miatt:
fb) Előre nem látható körülmények, többlet kivitelezési feladatok felmerülése:
- 2017. február 22-én új MLSZ stadionbiztonsági előírások léptek hatályba, amelynek következtében a gyengeáramú rendszerekben és a sportvilágítás terveiben módosítások váltak szükségessé. A módosított tervek alapján előre nem látható, a rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen, a tartalékkeret terhére elszámolható munkák merültek fel, amelyeket az Önkormányzat a lehető legrövidebb időn belül megrendelt, azonban a kivitelezés jelentős, speciális munkavégzésre alkalmas szerelő kapacitást vett igénybe, amely 60 nap késedelmet okozott az elektromos szerelési munkák tekintetében a Vállalkozó álláspontja szerint.
- 2018. február 26-ig az építési terület nyugati határán, a Csíkvári úttal párhuzamosan húzódó közép-feszültségű elektromos hálózat akadályozta a kivitelezési munkákat. A feszültség alatt lévő hálózat miatt a parkoló födém vasbeton tartófalát csak soros szádfal beépítésével lehetett elkészíteni. A szádfal beépítése, bontása valamint a kisméretű munkaterület lassította a munkavégzést.
- A médiaparkoló és a déli személygépkocsi parkoló építése során kiderült, hogy a parkoló Csíkvári úthoz kapcsolódó részei hibásan lettek megtervezve. A tervhibát az Önkormányzat azonnali intézkedésére a tervező kijavította. A tervek alapján előre nem látható munkák elvégzése vált szükségessé, amely szintén ellehetetleníti a 2018. június 29. kivitelezési határidő betartását.
- A médiaparkoló északi határán az eredeti tervek megmaradóként tartalmazzák a meglévő 6 db védett, nagyméretű, de nagyon rossz állapotú fát, amelyek akadályozzák a parkoló határán kialakítandó vasbeton támfal és a beközlekedő térkő burkolatos út pályaszerkezetének építését, továbbá a földgáz vezeték fektetését és az elektromos nyomvonal kiépítését. A támfal, burkolat, földgáz és elektromos vezeték építési munkák csak a fák kivágását követően kezdhetők meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/11/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13.747.331.811
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRABAG Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Belfry PE Kft. (cégnév változás, korábban: TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70567
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): c) A Vállalkozó a kivitelezés során jelezte, miszerint az alábbi,a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő egyéb munkák elvégzése szükséges, melyek a Tartalékkeret terhére elszámolhatóak:
- Fűnövesztő fotovoltaikus lámpákhoz szükséges betáplálás bővítése
- A tetőszerkezetbe telepített gyengeáramú elosztóberendezések kezelését biztosító podesztek és a rendezvényterasz világításának kiépítése
- A kerengő biztonsági világításának kiépítése
- A locsolóvíz hálózat vezérlés bővítése
- A locsolóvíz vezeték áthelyezése
- A vendégbejárónál lévő csapadékvíz átemelő akna fedlap szintjének megemelése
- A világítási hálózatok áttervezéséből adódó módosítások
- Médiaparkoló áttervezése miatt szükséges munkák
- Keletkezett többlet földmennyiség elszállítása
- A pályaszerkezetek alatt feltárt beton alaptestek elbontása
- Légszívó csatorna eldobozolása előtétfallal
- A televíziós közvetítésekhez szükséges kamerarendszer kábelezése
- MLSZ és UEFA előírásoknak megfelelő orvostechnikai eszközök beszerzése
e) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Költségvetési Bizottsága a 215/2018. (VI.14.) számú határozatában a c) pontban leírt munkák elvégzését nettó 133.217.170,-Ft, azaz bruttó 169.185.806,-Ft összegben jóváhagyta.
d) Vállalkozó a kivitelezés során előre nem látható, nem a felelősségi körébe tartozó körülmények felsorolásával kérelemmel fordult Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatához, amelyben kérte a Hatodik Fizetési Mérföldkőhöz tartozóteljesítési határidő 2018. július 31. napjára történő módosítását, illetve a kivitelezés határidejének 2018. augusztus 30. napjára történő módosítását. A Vállalkozó ezek mellett kérte, hogy az eredetileg a Hatodik Fizetési Mérföldkőnél előírt 022., 025., 026., 027., 028., 030., 036., 037., 039., 040., 041. és 048. számú bejelentők szerinti munkák a Hetedik Fizetési Mérföldkő teljesítési feltételei legyenek.A kérelemben az alábbi főbb indokok kerültek részletezésre:
fa) A fejépület szerkezetépítési problémái:
- A Stadion fejépületének szerkezetépítési munkái során Vállalkozó jelentős, előre nem tervezhető organizációs nehézségekbe ütközött, ugyanis a régi lelátó bontásából származó földnek a kiviteli tervek szerint betárolt mennyisége lényegesen meghaladta a helyben felhasználható mennyiséget, amely jelentős mértékben megnehezítette az anyagok tárolását, mozgatását a munkaterületen, ezáltal pedig hátráltatta a munkák előre haladását, mintegy 60 napos késedelmet okozva a Vállalkozó álláspontja szerint.
- Szintén a fejépület szerkezetépítését hátráltatta a tartószerkezeti kiviteli tervek változtatásának, ezen belül is a tartószerkezeti számítások újrakészítésének nem tervezett elhúzódása.A módosított építészeti kialakítás olyan, előre nem látható statikai feladatokat jelentett a tervező számára, amelyek jelentős, 55 napos késedelmet okoztak a Vállalkozó álláspontja szerint mind a tervezési, mind a kivitelezési munkák teljesítésben.A fenti, a fejépület szerkezetépítését befolyásoló, előre nem látható és a Vállalkozónak fel nem róható körülmények a Negyedik Fizetési Mérföldkő 28 napos késedelméhez vezettek.
fc)A fenti előre nem látható, nem tervezhető, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák mellett az időjárás is hátráltatta a kivitelezés előre haladását:
- 2018. március hónapban a fejépület monolit vasbeton szerkezetépítése közben, az adott hónapra jellemző átlagos időjárástól eltérő hosszú ideig tartó jelentős mértékű -15; -20 Celsius fokos tartós fagy hátráltatta a kivitelezési munkákat. A betonozási munkákat 12 napra teljesen fel kellett függeszteni, illetve az ezt követő időszakban is lassította a munkavégzést a hideg időjárás.
- 2018. június hónapban a folyamatos, özönvíz szerű esőzések akadályozták a labdarúgó pálya rétegrendjének kivitelezését.

Folytatva a jelen hirdetmény VII.2.2) pontjában a karakterkorlátra tekintettel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Lásd jelen hirdetmény VII.2.1) pontja a karakterkorlát miatt.
Módosítások folytatása: g) Az fa)-fc) pontokban leírt indokokat Megrendelő műszaki ellenőre megvizsgálta és a kivitelezést akadályozó körülmények több szempontú vizsgálata alapján indokoltnak találta és javasolta Megrendelőnek a Hatodik Fizetési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő 2018. július 31. napjára történő módosítását, a Hatodik Fizetési Mérföldkőnél előírt teljesítési feltételek módosítását, illetve a végteljesítési határidő megváltoztatását 2018. augusztus 30. napjára.A műszaki ellenőr javaslata alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 481/2018. (VI.29.) számú határozatával döntött a Szerződés módosításáról oly módon, miszerint a kivitelezés készre jelentése legkésőbb 2018. augusztus 30. napjáig megvalósul.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13.614.114.641 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13.747.331.811 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben