Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/169
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.01.
Iktatószám:15129/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31250050
Postai cím: Széchenyi Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése épít
Hivatkozási szám: EKR001001482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése építési beruházás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése épít
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Makó, Makovecz tér 6. HRSZ 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen építési beruházás a Beruházás I. megvalósítása, melynek fő elemei:
II. CSALÁDI ÉS ÉLMÉNYZÓNA építése Makovecz Imre tervei alapján
• Csúszdaérkező és élményelemes medence (nyak, derék, fenék masszázs) rész
• 2 db karéjos medence
• Galériában interaktív játszótér: Atlantis kalandzóna (1831,99m2)
8 db szobor telepítése
Világítási eszközpark az összes szoborcsoportra, teljes vizuáltechnikai eszközpark, legalább 5000-6000ANSI lumen fényerejű full HD projektorokkal
Hangtechnikai rendszer, integrált audio-vizuális vezérlőrendszer, mely a teljes világítási, hang- és vetítéstechnikát irányítja, központi programozható egységgel és a szükséges mennyiségű távvezérlési lehetőséggel, interfész egységgel az épület-felügyeleti rendszerhez
• Csúszdatorony: 3 db csúszda indítása, 12m magasból (105,34m2)
akadálymentes eléréssel, gyengeáramú munkák élményelemek beépítéshez
• Nyári öltözők (340 fős) fedett átjáróval a csúszdatoronyhoz
• tetőn napozó terasszal (1011,64m2)
• Motoros árnyékolók a napozóteraszon
• Wireless és töltő pontok a nyári öltözőben
• Nyári öltözők fedett, fűtött átjáróval a csúszdatoronyhoz
• Átkötő torony a nyári bejáratnál: lifttel a majdani Teleki utcai szállodákhoz
Nyári bejárat és a csúszdatorony
• beléptetőrendszer
• Átkötő torony a nyári bejáratnál: lifttel a majdani Teleki utcai szállodákhoz
• ivókút a nyári bejáratnál
Jellemző mennyiségek:
Állványozás: 426m2
Helyszíni beton és vasbeton munka
- 1,688 tonna betonacél háló
- 268 m3 beton
Falazat: 733 m2
Vakolás: 2846m2
Tetőfedés: 1040m2-en rétegragasztott fatartóra deszkázat, 1184m2 palafedéssel
Bádogozás: mindösszesen 233m2
Nyílászárók: 196 db
Szárazépítés 544m2
Padlóburkolat: 1514m2
Oszlopburkolat: 809,8m2
Belső festés: 4111m2 diszperziós festékkel
Mázolás: 2533m2
Szigetelések: 14843 m2 mindösszesen felvitt rétegek
IV. KÜLSŐ TERMÁLMEDENCE
• Küldő termálmedence 220 m2
• medencebár konyhatechnológiával
Jellemző mennyiségek:
Zsaluzás: 227m2
Helyszíni beton és vasbeton munka
- 16,84 tonna betonacél háló
- 148 m3 beton
Ácsmunka: 364,4m2 deszkázat, bitumenes lemezzel
hajópadló: 364,6m2
Bádogozás: 634,6m2
Lazúrozás: 76,6m2
Burkolat: 578m2
Szigetelések: 11563 m2 mindösszesen felvitt rétegek
V: KERTÉSZET, Közmű ÉS TÉRBURKOLATOK
• Központi vegyszeradagoló rendszer
• Transzformátor áttelepítés 40 fm-re
• külső elektromos vezetékkiváltások 100 fm hosszan
• Inviteles gyengeáramú kiváltások, 4105 fm kábel
• automata öntözőrendszer
• sétány és burkolatok a nyári bejárattól az új termál medencéig 1053m2
• eróziógátló dombkertek (A fürdő oldalában és a nyári öltöző végén.)
• 68 db kerékpártároló
• 15 db hulladékgyűjtó
• gyepregenálás 626m2
• gyepszőnyeg 156m2
Lombhullató fák telepítése 1 m3-es ültetőgödörrel, 100 %-os talajcserével, három oldali karózással, Méret: 2xi, 18/20, növényjegyzék szerint 20 db
Cserjék telepítése 40 cm x 40 cm x 40 cm-es ültetőgödörbe, 100 %-os talajcserével, növénylista szerint változó méretben 3072 db
Évelők telepítése20 cm mélyen talajcserélt ágyba, növénylista szerint 1460 db
- csapadékvíz elvezetése 475m3 földkiemeléssel, 371 m2 felületről, 14 db akna telepítsésével
- szennyvíz elevezetése 54 fm nyomócsó szereléssel
- termálvezeték építése 678,6 fm nyomócsó szereléssel
- vízellátás 292,8 fm nyomócső szerelés
- útépítés 72m2 térburkolat a közműépítéshez kapcsolódóan
V. VÍZBÁZIS BŐVÍTÉSE
• hidegvizes kút
• melegvizes kút
Teljes alapterület: 3248,97m2
ebből beltér: 2532,78 m2
kültér: 719,9 m2
medencék vízfelülete: 515,21 m2
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Építéstechnológiai terv  15
2 2.2 Munkaerőterv  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. részszempont (Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) ): fordított arányosítás, 2.1.-2.2. részszempont: pontkiosztás
Telj.határidő.: A munkaterület átadásától számított 16 hónap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 155 - 381226
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése épít
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 014771 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eredménytelenség indoka:
A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen figyelemmel az alábbiakra: Ajánlatkérő az
EKR-ben az „Előkészítő iratokban” rögzített adattal igazolja, hogy a rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben): 3 659 507 874 HUF;
Ajánlatkérő a 2019.július 24. napján kelt „Bírálóbizottság létrehozása és nyilatkozat az eljárás vonatkozásában” tárgyú
dokumentumban is megerősítette, hogy a rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben): nettó 3.504.724.324,-Ft + nettó 154.783.550,-Ft
= nettó 3 659 507 874,-Ft, mely összeg a 1648/2018 (XII.6.) Korm. határozatban megjelölt összegek átcsoportosításával állnak
rendelkezésre (feltételes közbeszerzési eljárás); Figyelemmel arra, hogy 2019.12.19 14:00 óráig beérkezett valamennyi ajánlat „Nettó
ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF)” vállalási ára előbbiek rögzített értéket meghaladja, így az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett FEHÉRÉP Kft. 1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) 7.140.761.528,-Ft vállalásához is
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13, adósz.:11800756207
WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1 (adósz.:11469830244)
Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 6724 Szeged Cserzy Mihály Utca 35.,adószám: 25284801206) ajánlattevő figyelemmel arra, hogy ajánlatát nem tartotta fenn kifejezett nyilatkozatával, így az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyta Ajánlatkérő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)