Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/163
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.25.
Iktatószám: 15151/2020
CPV Kód: 79710000-4
Ajánlatkérő: Szegedi Közlekedési Kft.
Teljesítés helye: Szeged, Pulz u. 48. alatti villamos telephely Szeged, Körtöltés u. 35. alatti troli telephely Szeged, Deák Ferenc u. 31. alatti telephely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Székely József egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos, trolibusz, autóbusz szolg
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Közlekedési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54633737
Postai cím: Zrínyi Utca 4-8
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Makszin András
Telefon: +36 203891039
E-mail: makszin.andras@gmail.com
Fax: +36 62426714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szkt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városi vasúti, villamos, trolibusz, autóbusz szolg
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: őrzés-védelmi feladatok az SZKT telephelyein
Hivatkozási szám: EKR000499262020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés formaruhás vagyonőrrel végzett élőerős őrzés-védelmi, rendészeti, portaszolgálati feladatok ellátására az SZKT telephelyein.
A Szegedi Közlekedési Kft. 6724 Szeged, Pulz utca 48., 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. és 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31. alatt található objektumainak élőerős őrzés-védelmi, rendészeti, portaszolgálati feladatainak komplex ellátása cégemblémával ellátott formaruhás vagyonőrrel, objektumonként 1 fővel.
A 6724 Szeged, Pulz utca 48. alatt található objektum épületek alapterülete: 6771 m2, hozzá tartozó telek 32.300 m2, személyi bejárat: 1 db, gépkocsi bejárat: 1 db, tömegközlekedési jármű bejárat: 2 db. Őrzés időtartama: napi 24 óra (8760 ó/év).
A 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. alatt található objektum épület alapterülete: 4352 m2, hozzá tartozó telek 6.7948 m2, személyi bejárat: 1 db, gépkocsi bejárat: 1 db, tömegközlekedési jármű bejárat: 1 db. Őrzés időtartama: napi 24 óra (8760 ó/év).
A 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31. alatt található objektum épület alapterülete: 297 m2, személyi bejárat: 2 db. Őrzés időtartama: hétköznap 8 -18 óráig (2540 ó/év).
Ajánlatkérő munkájának jellegéből eredően az objektumok konkrétan behatárolt területek.
Az őrzés tárgyát ezeken a területeken található ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik.
Ezen kívül előfordulhatnak eseti őrzések (pl.: jármű őrzés végállomáson), melynek időpontját 48 órával korábban közöljük és legalább 4 óra időtartamúak. Max. összmennyiség: 900 óra/év
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39370079 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: őrzés-védelmi feladatok az SZKT telephelyein
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Pulz u. 48. alatti villamos telephely
Szeged, Körtöltés u. 35. alatti troli telephely
Szeged, Deák Ferenc u. 31. alatti telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szegedi Közlekedési Kft. 6724 Szeged, Pulz utca 48., 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. és 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31. alatt található objektumainak élőerős őrzés-védelmi, rendészeti, portaszolgálati feladatainak komplex ellátása cégemblémával ellátott formaruhás vagyonőrrel, objektumonként 1 fővel.
A 6724 Szeged, Pulz utca 48. alatt található objektum épületek alapterülete: 6771 m2, hozzá tartozó telek 32.300 m2, személyi bejárat: 1 db, gépkocsi bejárat: 1 db, tömegközlekedési jármű bejárat: 2 db. Őrzés időtartama: napi 24 óra (8760 ó/év).
A 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. alatt található objektum épület alapterülete: 4352 m2, hozzá tartozó telek 6.7948 m2, személyi bejárat: 1 db, gépkocsi bejárat: 1 db, tömegközlekedési jármű bejárat: 1 db. Őrzés időtartama: napi 24 óra (8760 ó/év).
A 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31. alatt található objektum épület alapterülete: 297 m2, személyi bejárat: 2 db. Őrzés időtartama: hétköznap 8 -18 óráig (2540 ó/év).
Ajánlatkérő munkájának jellegéből eredően az objektumok konkrétan behatárolt területek.
Az őrzés tárgyát ezeken a területeken található ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik.
Ezen kívül előfordulhatnak eseti őrzések (pl.: jármű őrzés végállomáson), melynek időpontját 48 órával korábban közöljük és legalább 4 óra időtartamúak. Max. összmennyiség: 900 óra/év
A fentiek alapján tervezett összmennyiség: 20.960 óra / év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Élőerős őrzés-védelmi tevékenység óradíja Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.1.6) pontban, a beszerzés végleges összértékeként feltüntetett ellenérték a szerződéses időszakra irányadó maximális ellenérték, a kiírásban rögzített alábbi előírás figyelembevételével:
"A szerződés időtartama szerződés hatálybalépését követő 12 + 12 hónap. Amennyiben a 12 hónapos határozott idő lejártáig ajánlatkérőnek szerződés felmondásra okot adó kifogása nem merült fel, és a szolgáltatást a szerződött ellenértéken – a piaci viszonyok alakulására is tekintettel – megfelelőnek ítéli, úgy a szerződés további 12 hónappal meghosszabbodik, külön szerződésmódosítás nélkül (de legfeljebb bruttó 50 millió forint ellenérték kifizetéséig)."
A szerződés szerinti, értékelt ellenérték: élőerős őrzés-védelmi tevékenység óradíja: 1.100,-Ft/óra/fő

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09235 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: őrzés-védelmi feladatok az SZKT telephelyein
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 16
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 13
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 16
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Székely József egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92812277
Postai cím: Kálvária Sgt. 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: szekely.jozsi2013@gmail.com
Telefon: +36 302193221
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 45576450126
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39370079
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39370079
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Élőerős őrzés-védelmi, rendészeti, portaszolgálati feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BLOC QUEST Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506070
Postai cím: Erőss Lajos Utca 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14104066209

Hivatalos név: Jusec Biztonsági Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29555734
Postai cím: Lőrinci Út 59-61. C. ép. II. em.
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12463129213

Hivatalos név: Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81571110
Postai cím: Váci 152-156
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12988756241

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901244

Hivatalos név: Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47337631
Postai cím: Füredi Utca 5/a 8/31
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813311242

Hivatalos név: "BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18283525
Postai cím: Torontál Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10947320242

Hivatalos név: ERGOKOMP Ergonomiai Komplex Üzembiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10464537
Postai cím: Bujdosó György Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6727
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13276931206

Hivatalos név: BLOC QUEST INVEST Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68837776
Postai cím: Erőss Lajos Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11894232209

Hivatalos név: NEVADASEC Építményüzemeltetési és Biztonsági Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95681106
Postai cím: Csángó U. 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27072352241

Hivatalos név: SZERAFEL KUTATÁSI ÉS OKTATÁSI ZRT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64092063
Postai cím: Törökszegfű Tér 5. fsz 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23891827242

Hivatalos név: I-S Magyarország Vagyonvédelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12697157
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23808452241

Hivatalos név: Székely József egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92812277
Postai cím: Kálvária Sgt. 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 45576450126

Hivatalos név: Preventív-Védelem Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43593732
Postai cím: Némedi Út 64
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12187694213

Hivatalos név: Group5 Security Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27354456
Postai cím: Erdő Utca 94
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869594213

Hivatalos név: BON-SEC Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73079781
Postai cím: Thököly Út 105-107. A. ép. 2. em. 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14118746242

Hivatalos név: Delta Biztonságszolgálat Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63621644
Postai cím: Berzsenyi Dániel Utca 20
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14274341204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban rögzítette, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését is. Ennek megfelelően csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges