Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/190
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.10.20.
Iktatószám: 15218/2017
CPV Kód: 42900000-5
Ajánlatkérő: UD Human Service Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Magyarország, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.;Magyarország, Debrecen, Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.11.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: [Kbt. 5. § (1) bekezdés e)]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Személybiztonsági tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: UD Human Service Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK25106
Postai cím: Egyetem tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Csaba ügyvezető
Telefon: +36 52512900-55595
E-mail: udhumanservice@unideb.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://matrixaudit.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Csehi Roland
Telefon: +36 52502553
E-mail: csehi.roland@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Csehi Roland
Telefon: +36 52502553
E-mail: csehi.roland@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: [Kbt. 5. § (1) bekezdés e)]
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Személybiztonsági tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés takarítógépek, takarítóeszközök és tisztítószerek beszerzésére.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő takarítási tevékenységéhez szükséges gépeket, eszközöket és tisztítószereket kíván beszerezni adás-vételi szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban megadott követelményeknek megfelelően.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítógépek és takarítóeszközök egyszeri beszerzése.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
További tárgyak: 42956000-2
39224000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Magyarország, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Takarítógépek és takarítóeszközök egyszeri beszerzése az alább meghatározottak szerint:
Mennyisége Mennyiség egysége Áru megnevezése
2 darab Gurulós állvány, munkamagasság: 10m;
2 darab Hakomatic B90 85 cm takarítógép;
8 darab Hakomatic 45 cm tak gép;
8 darab Hakomatic tányérkefe 45 cm;
7 darab Whirpool felültöltős mosógép;
4 darab Egytárcsás súrológép Jolly;
4 darab Padtartó Jolly típus;
4 darab Tron vízszívó 50 literes;
30 darab Takarító kocsi 4 vödrös;
50 darab Takarító kocsi 2 vödrös;
105 darab Alunyél 130 cm;
25 darab Takarító kocsi kádas;
105 darab Mopdeszka 40 cm zsebes;
2500 darab Mop huzat 40 cm-es pamut zsebes;
5 darab Teleszkópos nyél alu 3x2 m;
10 darab Teleszkópos nyél alu 2x2 m;
30 darab Teleszkópos nyél 2x1,5 m;
50 darab Kézi pad alunyél;
50 darab Kézi pad tartó;
40 darab Ablakvizező 35 cm;
40 darab Ablaklehúzó 35 cm;
105 darab Nilfisk VP300 Eco porszívó;
4 darab Karcher szőnyegtisztító gép Puzzi 10/1;
9 darab Ollós mop;
9 darab Ollós mop huzat akrill;
20 darab Altimat alulétra 7 fokos;
3 darab Aluminium létra 3 részes 3x10 fokos.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az egyenértékű teljesítést elfogadja.
A pontos mennyiségeket és műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A vállalt előteljesítés napokban megadva (nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Takarítóeszközök és tisztítószerek beszerzése.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
További tárgyak: 39831000-6
39832000-3
39831220-4
39831300-9
39831600-2
39812100-8
39813000-4
33741300-9
39525800-6
39525810-9
33761000-2
33760000-5
18424300-0
39224000-8
42956000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Magyarország, Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tisztító- és takarítószerek, tisztító felszerelések, papíráruk, csomagoló- és tárolóeszközök beszerzése Ajánlatkérő számára, mindösszesen nettó 20.000.000,- Ft. értékben.
A specifikációt, és a konkrét termékmennyiségeket részletesen az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az egyenértékű teljesítést elfogadja.
A pontos mennyiségeket és műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A vállalt előteljesítés napokban megadva (nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 26000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a szerződés határozott 12 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki teljes mértékben, úgy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának további 2 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 10 nappal.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nettó 20.000.000,- Ft összegű keretösszegtől + 30 %-al (plusz harminc százalékkal) felfelé eltérhet a tényleges felhasználási szükségletnek megfelelően összesen nettó 26.000.000,- Ft keretösszeg erejéig.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot, igazolást kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi keltezésű a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontját követően került kiállításra.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben teljesített (befejezett), de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyára (takarítógépek, takarítóeszközök és tisztítószerek szállítására) vonatkozó beszerzéseinek ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban meghatározott formában igazolva.
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább:
- a teljesítés időpontját,
- szállítás tárgyát
- a szerződést kötő fél megnevezését, címét,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az MSZ1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Továbbá ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás MSZ.1.- pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben nem rendelkezik összességében 1. rész nettó 20 M HUF, 2. rész nettó 19 M HUF értékű közbeszerzés tárgyára (takarítógépek, takarítóeszközök és tisztítószerek szállítására) vonatkozó szerződésszerűen teljesített szerződéssel az adott rész vonatkozásában.
Az alkalmassági követelmény igazolható egy szerződéssel, valamint igazolható több szerződéssel is, és ez utóbbi esetben az egyes szerződések alapján teljesített ellenszolgáltatások összegei összeadódhatnak.
Amennyiben ajánlattevő mindkét részre tesz ajánlatot, úgy ajánlattevőnek elegendő a megpályázott részek közül az 1. részre irányadó referencia követelményeknek megfelelnie.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződés- valamennyi részre vonatkozóan- tartalmaz késedelmi- és meghiúsulási kötbérre vonatkozó rendelkezéseket. A szerződés-tervezet tartalmazza részletesen a kötbér előírásokat. Jelen pontban rögzített szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi részre irányadóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajánlattevő által alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor);
- Ptk. 6:155. §;
- Kbt. 135. (1) bekezdés;
- Kbt. 135. (5) bekezdés;
- Kbt. 135. (6) bekezdés;
- 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A Vállalkozó az 1. rész esetében a termék leszállítását követően egy végszámla, a 2. rész esetében eseti megrendelésenként egy számla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő az előleg igénylésének a lehetőségét nem biztosítja. A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza (az előírások valamennyi rész-ajánlattételi terület tekintetében irányadóak).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/11/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/11/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/11/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27., földszinti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány, az alábbi részszempontok és módszerek szerint:
1.) rész-szempont: „Egyösszegű ajánlati ár (nettó, Ft)”
1.1 Az 1. rész esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer „fordított arányosítás” módszere: A legjobb/A vizsgált * (100-0) + 0;
P = Alegjobb/ Avizsgált * (Pmax -Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legjobb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
1.2 A 2. rész esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Az adott termék nettó egységára és a hozzá rendelt súlyszám szorzata képezi a termék súlyozott nettó egységárát. A súlyozott nettó egységárak összege adja a nettó egyösszegű ajánlati árat. Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer „fordított arányosítás” módszere: A legjobb/A vizsgált * (100-0) + 0;
P = Alegjobb/ Avizsgált * (Pmax -Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legjobb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2.) rész-szempont: A vállalt előteljesítés napokban megadva (nap)
A szállítási határidőre vállalt előteljesítés napokban megadva (nap) a Közbeszerzési Hatóság Útmutatójában (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B. Az abszolút értékelési módszerek 2. pont szerinti abszolút értékelési módszere: a „hasznossági függvény” módszere.
2.1 Az 1. rész esetében a szállítási határidő 25 nap, a szerződés hatályba lépésétől számítva. A 25 napos szállítási határidőhöz képest vállalható előteljesítés mértéke minimum 0 nap, maximum 10 nap lehet.
A módszer meghatározása:
Az 1. résznél az ajánlattevőknek a 25 napos szállítási határidőhöz képest a vállalható előteljesítés mértéke minimum 0 nap, maximum 10 nap lehet, amit a Felolvasólap megfelelő rovatába kell beírnia, az összes vállalt nap megadásával.
Ha ajánlattevő nem tud előteljesítést vállalni, tehát az értékelt szám 0 nap, akkor 0 pont adható. A
maximális 10 napra 100 pont adható, az e feletti megajánlások is egységesen 100 pontot kapnak.
A pontszámítás módszere:
ha A = 0 nap P = 0
ha A ≥ 10 nap P = 100
ha 0 nap < A< 10 nap: P= ((A- 0)/(10 - 0)) * (Pmax-Pmin) + 0
ahol:
A = a vállalt előteljesítés mértéke [nap]
P= a vállalt előteljesítés pontértéke
Pmax= 100
Pmin= 10

2.2 A 2. rész esetében a szállítási határidő 8 nap az eseti megrendeléstől számítva. A 8 napos szállítási határidőhöz képest vállalható előteljesítés mértéke minimum 0 nap, maximum 4 nap lehet.
A módszer meghatározása:
Az 2. résznél az ajánlattevőknek a 8 napos szállítási határidőhöz képest a vállalható előteljesítés mértéke minimum 0 nap, maximum 4 nap lehet, amit a Felolvasólap megfelelő rovatába kell beírnia, az összes vállalt nap megadásával.
Ha ajánlattevő nem tud előteljesítést vállalni, tehát az értékelt szám 0 nap, akkor 0 pont adható. A maximális 4 napra 100 pont adható, az e feletti megajánlások is egységesen 100 pontot kapnak.
A pontszámítás módszere:
ha A = 0 nap P = 0
ha A ≥ 4 nap P = 100
ha 0 nap < A< 4 nap: P= ((A- 0)/(4 - 0)) * (Pmax-Pmin) + 0
ahol:
A = a vállalt előteljesítés mértéke [nap]
P= a vállalt előteljesítés pontértéke
Pmax= 100
Pmin= 0
Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont. A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik.
A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: I. rész: 500.000,- Ft II. rész: 300.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-20876045
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján nyújtható az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő - OTP Bank Nyrt. -Keleti Régió, Debrecen Pásti u. 1-3. Fiókjánál (4025 Debrecen, Pásti utca 1-3.) vezetett 11738008-20876045 számú - fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az Ajánlati Biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartamára kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:
az Ajánlatkérő számlájára történő befizetést igazoló pénzintézeti bizonylat példányával, vagy
az átutalást igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített példányával, vagy
a garancia vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
A bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességvállalás szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti mindhárom fordulatát tartalmaznia kell.
VI.3.4 )
További információk: 1) Eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
2) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a http://matrixaudit.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/ honlapon, teljes körűen, közvetlenül, korlátlanul, térítésmentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás közzétételének napjától. A dokumentáció, ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A dokumentáció letöltésének igazolására a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs lap szolgál, amelyben a dokumentáció ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát és email címét.
A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell küldeni:
- faxon Dr. Csehi Roland részére címezve a +36 52502557 fax számra vagy
- elektronikus úton (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva) a csehi.roland@debkoz.hu email címre) vagy
- a Kbt. 41.§ (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítéssel vagy
- az ajánlatban be kell nyújtani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárta előtti megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt alkalmazandó eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek. (A regisztrációs lap a dokumentáció iratmintái között megtalálható.)
A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek fentebbiek szerint történő megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele.
3) Valamennyi alkalmasság esetében releváns, az alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolási módra vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő megfelelő határidő tűzésével hívja fel az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető valamint a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőt az előírt alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
4) Ajánlattételi nyilatkozat: Az ajánlatban csatolni kell - eredeti példányban - az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát eredeti aláírt példányban kell ajánlatához csatolnia.
5) Nyilatkozat KKV státuszról: Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6) Felolvasólap: Az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal.
7) Alkalmasságot igazoló más szervezet megjelölése: Amennyiben az Ajánlattevő alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, az ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági minimumkövetelményt - feltüntetve az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény eljárást megindító felhívásban meghatározott pontos számát és betűjelét - melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol.
8) Képviseleti jogosultság igazolása: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó,
Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
9) Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények: Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti papír alapú példányban (zárt, sértetlen csomagolásban), valamint egy, az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus (CD vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton. (A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, elirányításából vagy postázási késedeleméből eredő kockázat az ajánlattevő viseli.)
Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az Ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható.
Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy más szervezet által készített - rá vonatkozó nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból semmit sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be,
- Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni:
“AJÁNLAT- “Adásvételi szerződés takarítógépek, takarítóeszközök és tisztítószerek beszerzésére.”
Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!”
Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküld.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a közbeszerzési dokumentum ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció II. fejezete szabályozza.
10) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, míg pénteken 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. Egyéb időpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
11) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.
12) Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata).
13) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős. A magyar nyelvű dokumentum az irányadó.
Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.
14) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
15) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
16) Árfolyamok: Az Ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott adatok, értékek magyar forintra történő átszámításánál az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza. A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében ugyanakkor a referencia teljesítésének napján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon) érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza az Ajánlatkérő. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: MSZ.1. pont
18) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a dokumentáció I. fejezetében részletezett minimális tartalommal. Meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
19) Az ajánlattétel során figyelembe kell venni, hogy a teljesítés során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (dokumentum) átdolgozására is.
20) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
21) Üzleti titok: Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) alpontja lapján érvénytelen az ajánlat, ha a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3) bekezdésében rögzítetteket.
22) Átláthatóságra vonatkozó rendelkezés: Magyarország alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése szerint csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Az átláthatósági nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.
23) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
24) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
25) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában, melynek alapján - szerződésmódosítás nélkül - Ajánlatkérő a műszaki szükségszerűségből felmerülő egyenértékű teljesítéseket a szállítás során - jegyzőkönyv felvétele mellett - jóváhagyhatja.
26) Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak minősíti a megajánlott termékek műszaki paramétereiről szóló nyilatkozatot és az ahhoz kapcsolódó biztonsági adatlapot.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/10/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges