Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/156
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.08.13.
Iktatószám: 15304/2021
CPV Kód: 44613000-0
Ajánlatkérő: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye: HU; HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18398304241
Postai cím: Váci Út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greksa Szlávna
Telefon: +36 13805522
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erzsebettaborok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erzsebettaborok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konténer vásárlás
Hivatkozási szám: EKR000194172021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Konténer vásárlás
I. rész: Egészségügyi konténer rendszer
1 db Egészségügyi-fektető konténer rendszer, 8 db új szigetelt 12x3 m hosszanti oldalán sorolt konténer egybeépítésével, vagy ettől eltérő méretű, de az alaprajzi kialakítással megegyező módon sorolt konténerek egybeépítésével . Belmagasság 3,0 m .
Biztosítandó helyiségek:
A. Fedett terasz, bejárat és előtér női, férfi vizesblokkal.
B. Orvosi rendelő.
C. Folyosó és szennyesruha raktár.
D. Orvosi -, ápolói -, pihenő részleg takarítószer raktárral.
E. 5 db fektető szoba.
-Egészségügyi konténer akadálymentesítése
II. rész: Őrkonténer
Típus és befoglaló méretek:
Hossza: minimum 4880 mm
Szélessége: minimum 2435 mm
Magassága: minimum 2591 mm
Belső magasság: minimum 2330 mm
Mennyiség: 1 darab
A Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen tartalmazzák a termékek és feladatok leírását.
Ajánlattevő (AT) kizárólag új, korábban használatba nem vett termékeket ajánlhat meg.
A megajánlott termékeket az "Ártáblában" és az ajánlati árakat nettó ár,ÁFA, bruttó ár bontásban kérjük megjeleníteni minden egyes, az ártáblában felsorolt termék mennyiségi egységének megfelelően,valamint összesített értékben is. Az áraknak tartalmazniuk kell minden, a teljesítéssel kapcsolatos költséget és díjat (pl. szállítási, gyártási költség, szerelés, stb.), ezeket külön megbontva nem kérjük feltüntetni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi konténer rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Fonyódligeti Erzsébet-tábor (8640, Fonyód Virág u 77.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konténer vásárlás
I. rész: Egészségügyi konténer rendszer
1 db Egészségügyi-fektető konténer rendszer, 8 db új szigetelt 12x3 m hosszanti oldalán sorolt konténer egybeépítésével, vagy ettől eltérő méretű, de az alaprajzi kialakítással megegyező módon sorolt konténerek egybeépítésével . Belmagasság 3,0 m
Biztosítandó helyiségek:
A. Fedett terasz, bejárat és előtér női, férfi vizesblokkal.
B. Orvosi rendelő.
C. Folyosó és szennyesruha raktár.
D. Orvosi -, ápolói -, pihenő részleg takarítószer raktárral.
E. 5 db fektető szoba.
-Egészségügyi konténer akadálymentesítése
A Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen tartalmazzák a termékek és feladatok leírását.
Ajánlattevő (AT) kizárólag új, korábban használatba nem vett termékeket ajánlhat meg.
A megajánlott termékeket az "Ártáblában" és az ajánlati árakat nettó ár,ÁFA, bruttó ár bontásban kérjük megjeleníteni minden egyes, az ártáblában felsorolt termék mennyiségi egységének megfelelően,valamint összesített értékben is. Az áraknak tartalmazniuk kell minden, a teljesítéssel kapcsolatos költséget és díjat (pl. szállítási, gyártási költség, szerelés, stb.), ezeket külön megbontva nem kérjük feltüntetni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 24 hónap felett vállalt többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Előteljesítés vállalt ideje (munkanap)(min 0 munkanap, max 10 munkanap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§(2)bekezdés e) pontját.
Az értékelés módszere ár tekintetében fordított arányosítás,minőségi kritérium részszempontok esetében az egyenes arányosítás. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-100.(KÉ 2020. évi 60. szám,2020. március 25.)
Teljesítési határidő maximum 45munkanap csökkentve az előteljesítés vállalt idejével AFII.2.7.-táj jellegű

II.2.1)
Elnevezés: Őrkonténer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Zánkai Erzsébet-tábor (8251 Zánka, Külterület 030/15. hrsz.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konténer vásárlás
II. rész: Őrkonténer
Típus és befoglaló méretek:
Hossza: minimum 4880 mm
Szélessége: minimum 2435 mm
Magassága: minimum 2591 mm
Belső magasság: minimum 2330 mm
Mennyiség: 1 darab
A Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen tartalmazzák a termékek és feladatok leírását.
Ajánlattevő (AT) kizárólag új, korábban használatba nem vett termékeket ajánlhat meg.
A megajánlott termékeket az "Ártáblában" és az ajánlati árakat nettó ár,ÁFA, bruttó ár bontásban kérjük megjeleníteni minden egyes, az ártáblában felsorolt termék mennyiségi egységének megfelelően,valamint összesített értékben is. Az áraknak tartalmazniuk kell minden, a teljesítéssel kapcsolatos költséget és díjat (pl. szállítási, gyártási költség, szerelés, stb.), ezeket külön megbontva nem kérjük feltüntetni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 24 hónap felett vállalt többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Előteljesítés vállalt ideje (munkanap)(min 0 munkanap, max 10 munkanap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§(2)bekezdés e) pontját.
Az értékelés módszere ár tekintetében fordított arányosítás,minőségi kritérium részszempontok esetében az egyenes arányosítás. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-100.(KÉ 2020. évi 60. szám,2020. március 25.)
Teljesítési határidő maximum 20munkanap csökkentve az előteljesítés vállalt idejével AFII.2.7.-táj jellegű

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 058 - 146000
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Egészségügyi konténer rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 004941 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Őrkonténer
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 004941 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Eredménytelen eljárás indoklás:
1 - Egészségügyi konténer rendszer számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
Ajánlattevő neve: Innomedical Trade Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelye: 1146 Budapest Szabó József Utca 12.
Ajánlatkérő 2021. július 27.-én megküldte az ajánlati kötöttség fenntartására vonatkozó felhívását, hogy ajánlattevők az ajánlati kötöttség lejártának időpontját (2021 július 28.) követően tartsák fenn ajánlatukat.
Ajánlattevő 2021. július 27.-én megküldte nyilatkozatát, melyben úgy nyilatkozott, hogy nem tartja fenn ajánlatát. Fentiek alapján az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Ajánlattevő neve: Continest Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 2000 Szentendre Fő Tér 14. 3.
A szükséges Fedezet nem áll rendelkezésre.
A beérkezett legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő által tett ajánlati ár értéke a fedezetre tekintettel nem megfelelő.
Jelen eljárás rész során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 81.917.764 Ft.
Nyertes Ajánlattevő megajánlott végleges ajánlati ár tekintetében nettó 91.797.000 Ft.
Fentiekre tekintettel: nettó 9.879.236.- Ft +ÁFA fedezet összeggel szükséges lenne kiegészíteni.
Ajánlatkérő a megjelölt összegre nem tud fedezetet biztosítani.
Az eljárás eredménytelen a rendelkezésre álló fedezet hiánya miatt a Kbt.75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
A Kbt.75. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a – (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
2 - Őrkonténer számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
Ajánlattevő neve: Continest Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 2000 Szentendre Fő Tér 14. 3.
A szükséges Fedezet nem áll rendelkezésre.
A beérkezett legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő által tett ajánlati ár értéke a fedezetre tekintettel nem megfelelő.
Jelen eljárás rész során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 2.129.989 Ft.
Nyertes Ajánlattevő megajánlott végleges ajánlati ár tekintetében nettó 4 310 500 Ft.
Fentiekre tekintettel: nettó 2.180.511.- Ft +ÁFA fedezet összeggel szükséges kiegészíteni.
Ajánlatkérő a megjelölt összegre nem tud fedezetet biztosítani.
A Kbt.75. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a – (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Rész neve: Egészségügyi konténer rendszer (1)
Ajánlattevő neve: Innomedical Trade Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelye: 1146 Budapest Szabó József Utca 12.
asz:12698905-2-42
Ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Continest Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 2000 Szentendre Fő Tér 14. 3.
asz: 26769318-2-13
Rész neve: Őrkonténer (2)
Ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Continest Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 2000 Szentendre Fő Tér 14. 3.
asz: 26769318-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)