Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/146
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.12.19.
Iktatószám: 15348/2016
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ÉPKAR Zrt.;Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.;WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024241
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.org/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Komáromi Csillagerőd rekonstrukciójára, bővítésére és környezetének rendezésére, generál kivitelezési munkáinak elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5179346879 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Komárom, Hrsz: 802, 803
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Alapfeladat az erődépítmények, a belső és a külső erőd, valamint a várárok és a partművek hiteles műemléki rekonstrukciója és bővítése kortárs eszközökkel, a megközelítést és a gépkocsi parkolást szolgáló közlekedési műtárgyak létesítésével.
A rekonstrukcióval érintett épületek összes nettó alapterülete:
külső erőd: 1231,27 m2, belső erőd: 2781,57 m2, összesen 4012,84 m2
Az építendő épületbővítés összes nettó alapterülete: 2988,75 m2
A fejlesztési programot XXI. századi korszerű technikával, szerkezetekkel, szigetelésekkel, energetikai megoldásokkal, klíma és világítástechnikával, vagyonvédelemmel, biztonságtechnikával kell megvalósítani, a műtárgyvédelem, a közönségszolgálat és a fenntartható fejlesztés követelményei szerint.
A meglévő laktanyaerődben a helyreállítás során olyan apró építészeti beavatkozások történnek csak, amelyek az eredeti állapotot állítják helyre: elfalazott ajtók újranyitása, utólagos válaszfalak elbontása, nyílászárók helyreállítása.
A rekonstrukció mellett fontos az „Erődépület alap megerősítése, padlócsatornák, vasalt aljzatok, szigetelések” kivitelezési feladatai, illetve szükséges az épület jövőbeli funkciójának működéséhez szükséges bővítési munkálatok elvégzése.
Az új épületrészek a meglévő épület szerkezeteitől teljesen független szerkezettel készülnek, kapcsolódási pontok csak függőleges szerkezetekben (falak) van. A meglévő értékek sérülése nélkül ezért az eredeti (mai) állapot visszaállítható marad.
Alap megerősítéseket nagynyomású injektálással készülő talajszilárdításos (Jet-grouting) eljárással, az erődépítményhez csatlakozó új bővítmények építési munkáihoz kapcsolódóan szükséges elvégezni, az talajszilárdítás összes mennyisége 2090 m3. Vasbeton szerelőfolyosó létesítése a korszerű gépészeti és elektromos rendszerek kiépítéséhez szükséges. Szigetelési munkák az alapfalaknál és a tetőzeten történnek, biztosítva az esővíz elvezetési feladatokhoz szükséges megoldásokat.
A szigetelési rendszer fontos része a teljes szárazsági követelményt biztosító utólagos talajnedvesség elleni szigetelő rendszer kiépítése injektált falszigeteléssel(2089m2) összedolgozott bevonat szigetelési (901m2 cementiszapos, 132m2 bitumenes vastag bevonat) komplett rendszerrel, az így szigetelendő felületek és falkeresztmetszetek összes mennyisége 3122 m2.
A műemlék épületen valamennyi természetes faragott kőelem rekonstrukciója készül a faragott kőelemek restaurálásával és felújításával és új faragott kőelemek korhű után gyártásával és beépítésével.
Az erőd műemlék épületeinek lapostetői is rekonstrukcióra kerülnek, a teljes felületen (4182,8 m2 alapterületen) zöldtető szigetelés és zöldtető rétegrend kialakítás készítendő föld- és kavics-leterheléssel, helyenként járható sávok (járható tetőként kialakítva) kiépítésével együtt.
Fontos a szakszerű környezetrendezési, tájépítészeti munka - az erőd feletti feltöltések visszaépítése, növényesítése, illetve a tetőn tervezett közlekedési felületek kiépítése (3720m2) - várárok és út környezete kertészeti munkák (16760m2)- összesen 20480 m2
A fenti munkákhoz kapcsolódó egyéb feladatok (villámvédelem, világítás, tájékoztató-információs táblák, locsolóhálózat, leesés elleni védelem stb).
A rekonstrukcióval kivitelezett és bővített létesítmény használatba vételi engedélyének megszerzése a nyertes ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Kivitelezési feladatok listájának, ütemezésének és kapacitásigényének összeállítása 15
2 Kivitelezés térbeli organizációja  15
3 Erőd épület szigetelésének és a műemléki felújításának szakmai bemutatása  10
4 Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendje  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: - A külső erőd ágyúállásaiban történő összes munkafolyamat, beleértve a földmunkákat, szivárgó építési munkákat, aljzatkészítés és belső falazási munkákat, falfelületek tisztítási munkálatai, szigetelési munkálatok, ahol a helyiségekbe tervezett funkció szerepel, ott burkolási, vakolási, aljzatépítési, falfestési munkálatok, elektromos és gépészeti munkálatokkal. (leendő vizesblokkban történő összes munkafolyamatok)
- Külső erőd tetejének visszabontása, fedkövek igazításával, beleértve az ehhez szükséges földmunkák elkészítése
- Külső erőd téglafelületének tisztítása, kivétel az erőd bejárata mentén lévő felületek a két legszélső sarokpontok között
- Külső erőd tetejére tervezett fa járda sétány kiépítése, a hozzá tervezett korláttal együtt
- Külső erődön kívüli fa stég készítése
- Belső erődben tervezett teljes konyha kiépítése, technológiai berendezésekkel együtt (válaszfalak, aljzatbeton és burkolatok, gépészeti és elektromos szerelvények kiépítése, technológiai berendezések, stb…)
- Berendezések közül a fent felsorolt helyiségekben elhelyezendő összes berendezés és mobiliák (ágyúállásokban elhelyezett funkcióknál, konyhatechnológiához tartozó berendezések)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 148 - 267248
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5179346879
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Ajánlattevők : LAKI Épületszobrász Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.)
Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár u. 53.)
CSILLAGERŐD 2016 KONZORCIUM: ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) - Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar körút 13.) - WEST HUNGÁRIA BAU Kft. (2051 Biatorgágy, Vendel Park, Huber u. 1.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148§.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)