Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/196
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2017.10.31.
Iktatószám: 15414/2017
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: IMG Solution Kft.;Delta Systems Kft.;T-Systems Magyarország Zrt.;Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.;4iG Nyrt.;Symmetria Magyarország Zrt.;Delta Systems Kft.;T-Systems Magyarország Zrt.;Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.;4iG Nyrt.;Symmetria Magyarország Zrt.;TIGRA Kft.
Ajánlatkérő típusa: központi beszerző szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László osztályvezető
Telefon: +36 17955228
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi beszerző szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A 2014-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási keretmegállapodás a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények
azon részére, akik a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keretekben nevesített és támogatást nyert szervezetnek minősülnek, Microsoft
.NET vagy Oracle Java keretrendszer alapú, vagy más nyílt forráskódú fejlesztői környezetben, továbbá Microsoft vagy egyéb Business
Intelligence alapú alkalmazás rendszerekhez kapcsolódó szoftverfejlesztési projektek során szükségessé váló fejlesztési tanácsadásra.
Az egyes közbeszerzési részek, valamint az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a felhívás II.2.4) pontja, valamint az Egyéb
közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 50000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési tanácsadás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak: 72263000-6
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési tanácsadás
Mennyiség: 1 db szolgáltatási csomag a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
A hirdetményt érintő terjedelmi korlátozások miatt az alvállalkozók igénybevételét a szerződés teljesítéséhez a 2. rész tekintetében Ajánlatkérő jelen pontban tünteti fel:
1.Közös AT: részvétel a Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazási rendszerek fejlesztői környezethez kapcsolódó vagy egyéb nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadásban
BIG FISH Kft., 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.,13767213-2-42
Oriana Kft.,1025 Budapest, Csatárka u. 82-84.,12778090-2-41
Petend Kft.,1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.,14344901-2-41
2.Közös AT: szoftverfejlesztés, tesztelés, tervezés, oktatás, Business Inteligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezethez hasonló vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás
Hiflylabs Kft. 2119 Pécel, Galagonya utca 7/b. Adószám: 25809796-2-43
GAMAX KFt. 1114 Bp, Bartók Béla út 15/d. II/18.,10383571-2-44
MORTOFF Kft. 1138 Bp, Dunavirág utca 2. I. ép. 3. em.,12905562-2-41
MOLARIS Kft. 1138 Bp, Váci út 135-139. A. ép.,13761561-2-41
Angyal Business Consulting Zrt. 1026 Bp, Pasaréti út 52. b. ép.,25278150-2-41
DMS One Zrt. 1117 Bp, Infopark sétány 1. I. ép.,13927606-2-43
InnovITech Kft. 1037 Bp, Bécsi út 77-79.,23481844-2-41
DATAPOWER LAB Zrt. 1054 Bp, Tüköry utca 3.,23318061-2-41
Inter-Mikrum Informatikai Szolgáltató Kft.,1138 Bp, Madarász Viktor utca 47-49.,24314534-2-41
3.Közös AT: részvétel a Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazási rendszerek fejlesztői környezethez kapcsolódó vagy egyéb nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadásban
Webváltó Kft. 1095 Bp, Soroksári út 32-34. E ép. 6.em.,11939656-2-43
Redbridge Kft. 1117 Bp, Dombóvári út 10-11.,25197356-2-43
SOLITRON Kft. 4027 Bp, Őszirózsa köz 8. 2. em. 4.,14121803-2-09
LicensePort Informatikai Zrt.,1119 Bp, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház. 5. em. 1,23497454-2-43
GriffSoft Informatikai Zrt.,1041 Bp, Görgey Artúr utca 69-71.,12573936-2-41
Sysman Informatikai Zrt.,1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.,12948901-2-41
CLARMONT I.S. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,1054 Budapest, Tüköry utca 3,13730848-2-41
SimpleSoft Számítástechnikai és Automatizálási Kft.,3530 Miskolc, Széchenyi utca 70. II. em. 205.,13994761-2-05
4.Közös AT: fejlesztési tanácsadás feladatokban való részvétel (Java)
CompuTREND Zrt., 1119 Bp, Fehérvári út 84. A. p. 2. em.,25809772-2-43
ERP Consulting Zrt., 1037 Bp, Montevideo út. 6.,22969815-2-41
Cdata-Térképtár Kft., 1149 Bp, Róna utca 120-122.,14129887-2-42
ASH Szoftverház Kft. 1117 Bp, Budafoki út 97.,23940165-2-43
ATOS Magyarország Zrt., 1037 Bp, Szépvölgyi út 43.,10378144-2-41
Webstar Csoport Kft., 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.,14273027-2-02
Naviscon Mérnöki Tanácsadó Zrt., 1037 Bp, Montevideo u. 16/a.,14750863-2-41
ULX Kft., 1117 Bp, Infopark sétány 1.,10375543-2-43
IBM Magyarország Kft., 1117 Bp, Neumann János utca 1.,10118744-2-44
Novell Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft., 1124 Bp, Csörsz u. 45.,12473018-2-43
HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zrt. 1134 Bp, Váci út 35.,24190239-2-41
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalm.köv. tek. bemutatottokon túli további, az alkalm.köv.eknek megfelelő és az előírt szakmai minősítéssel/kép.sel rendelkező Projektvezető szakemberrel való rendelkezés ténye 5
2 Az alkalm.köv. tek. bemutatottokon túli további, az alkalm.köv.eknek megfelelő és az előírt szakmai minősítéssel/kép.sel rend. Microsoft .Net fejlesztő szakemberrel való rendelkezés ténye 5
3 Az alkalm.köv. tek. bemutatottokon túli további, az alkalm.köv.eknek megfelelő és az előírt szakmai min.sel/kép.sel rend.Microsoft .Net Architect/rendszertervező szakemberrel való rendelkezés ténye 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a beszerzések az EU Alapokból finanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak az eljárás 2. részének felhívásában foglaltak szerint
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak: 72263000-6
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazási rendszerek fejlesztői környezethez kapcsolódó vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás
Mennyiség: 1 db szolgáltatási csomag a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
A hirdetményt érintő terjedelmi korlátozások miatt az alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez a 2. rész tekintetében Ajánlatkérő jelen pontban tünteti fel:
5.Közös AT: projektvezetési feladatok, adattárház szakértői és szoftver fejlesztési feladatok, Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás részfeladatok
SAP Hungary Informatikai Kft., 1031 Bp, Záhony u. 7. Graphisoft Park,12342659-2-44
Enterprise Services Kft., 1114 Bp, Bartók Béla út 43-47.,10534296-2-44
Enterprise Communications Kft., 1138 Bp, Váci út 117-119.,13835462-2-41
ÁBRIS Informatikai és Tanácsadó Kft. 1094 Bp, Viola utca 43.,14842368-2-43
Ruditech Kft.,8866 Becshely, Sugár utca 9.,14605402-3-20
Mészáros Tanácsadó Kft.,1182 Bp, Galamb u. 52.,13090496-2-43
Xper Team Zrt., 1139 Bp, Frangepán u. 8-10.,23964480-2-41
6.Közös AT: elemzői, rendszertervezői feladatok, rendszerszervezői feladatok, projektvezetési és tanácsadói feladatok, szoftverfejlesztési feladatok, felhasználói és üzemeltetői oktatási feladatok ellátása, tanácsadás, konzultáció, adattárház fejlesztői feladatok
R&R Software Zrt. 1038 Bp, Ráby Mátyás u. 7.,11504890-2-41
ReignSoft Zrt., 1119 Bp, Petzvál József u. 44.,23821563-2-43
TRIUM-ITECH Zrt. 1149 Bp, Angol utca 34,23154416-2-42
Visoft Kft., 1113 Bp, 1113 Budapest, Daróczi út 33.,12978881-2-43
DBArt Kft., 1202 Bp, Tusnád utca 18.,11691943-2-43
PROFESSZIONÁL Zrt.,1117 Bp, Sopron út 19.,13369657-2-43
NEXON Kft.,1138 Bp, Váci út 186.,10245264-2-41
suIT Solutions Kft.,1115 Bp, Bartók Béla út 105-113.5.ép.B.lház.1.em.,13701086-2-43
evoCRM Kft.,1111 Bp, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.,25360174-2-43
USER RENDSZERHÁZ Informatikai Kft.,1039 Budapest, Zöld utca 2.,13799504-2-41
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalm.köv. tek. bemutatottokon túli további, az alkalm.köv.eknek megfelelő és az előírt szakmai minősítéssel/kép.sel rendelkező Projektvezető szakemberrel való rendelkezés ténye 10
2 Az alkalm.köv. tek. bemutatottokon túli további, az alkalm.köv.eknek megfelelő és az előírt szakmai minősítéssel/kép.sel rend. Java fejlesztő szakemberrel való rendelkezés ténye 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a beszerzések az EU Alapokból finanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak az eljárás 2. részének felhívásában foglaltak szerint
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás: A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása a karakterkorlátozás miatt részletesebben az Egyéb közbeszerzési dokumentumok I.2) pontjában került ismertetésre. Az eljárás a Kbt. 85. § (2) bekezdés a), c) és d) pontja
alapján indított tárgyalásos eljárás, mivel Ajánlatkérő tapasztalatai és iparági ismeretei szerint a kívánt szolgáltatásokat és
kapcsolódó igényeket nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez
alakítása nélkül. Továbbá a műszaki leírást teljeskörűen és kizárólagosan elfogadott iparági gyakorlatok hiányában nem tudja kellő
pontossággal elkészíteni a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki
előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással.
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 248 - 454553
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozófejlesztési tanácsadás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMG Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hermina út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 4iG Nyrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálmán Imre utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7.500.000.000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7.500.000.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 4iG Nyrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálmán Imre utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42.500.000.000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42.500.000.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az alábbiakban közölt nyertes ajánlattevők és a 2.rész tekintetében érvénytelen ajánlattevő (Oracle Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. 10845606-2-44) nyújtottak be jelen eljárásban ajánlatot.
Nyertes ajánlattevők:
1.részben:
IMG Solution Kft. 1146 Budapest, Hermina út 17.,adósz:14894262-2-42
Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1121 Budapest, Törökbálint út 15. A. ép. fszt.,adósz:13284567-2-43
rEVOLUTION SOFTWARE Kft. (címe: 1133 Budapest, Váci út 76. 7. em.,adósz:10770319-2-41
HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 35.,adósz:24190239-2-41
e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66.,adósz:13102212-2-41
MLR Tech Üzemeltetési és Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Illatos út 9.,adósz:14620577-2-43
UNIT4 CODA Hungary Informatikai Kft. 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.,adósz:13550299-2-41
1.részben
Delta Systems Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.,adósz:13978774-2-41
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.,adósz:10649297-2-44
Forceline Solutions Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.,adósz:24121392-2-41
Noispot Innovations Kft. 6724 Szeged, Pulz utca 33.,adósz:24148744-2-06
1.és 2.részben
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 56.,adósz:12928099-2-44
Grepton Informatikai Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.,adósz:12613056-2-42
Szinva Net Informatikai Zrt. 3518 Miskolc, Erenyő utca 1.,adósz:24962106-2-05
1.és 2.részben
Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. 1024 Budapest, Lövőház utca 39.,adósz:10720534-2-41
SONRISA Informatikai Kft. 1022 Budapest, Bég u. 3-5. I. 109.,adósz:13873222-2-41
Training360 Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em.,adósz:23150041-2-43
ANSWARE Informatikai Szolgáltató Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.,adósz:10900963-2-41
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.,adósz:14023059-2-43
1.és 2.részben
4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 8.,adósz:12011069-2-41
HUMANsoft Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 8.,adósz:10239025-2-44
AXIS Rendszerház Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 8.,adósz:12763742-2-41
WSH Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 97.,adósz:12048898-2-43
Sagemcom Magyarország Kft. 1037 Budapest, Montevideó u. 16/A.,adósz:10568723-2-51
1.és 2.részben:
Symmetria Magyarország Zrt. 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.,adósz:25798555-2-41
FORNAX ICT Infokommunikációs Megoldások Kft. 1123 Budapest, Táltos utca 1.,adósz:14161177-2-43
SDA Informatika Zrt. 2030 Érd, Retyezáti utca 46.,adósz:11684057-2-13
STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.,adósz:11782454-2-41
EN-CO Software Kft. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72. B. ép.,adósz:14605017-2-06
ZALASZÁM Informatika Kft. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.,adósz:10548873-2-20
Virgo Systems Informatikai Kft. 1074 Budapest, Dohány utca 12.,adósz:12497278-2-42
S&T Consulting Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.,adósz:11779177-2-13
2.részben:
Delta Systems Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.,adósz:13978774-2-41
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.,adósz:10649297-2-44
Kiruly Kft. 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.,adósz:12560264-2-41
2.részben:
TIGRA Kft. 1145 Budapest, Törökőr u. 2.,adósz:12218778-2-42
i-Cell Mobilsoft Zrt. 1143 Budapest, Hungária köz 5.,adósz:24132402-2-44
M&S Informatikai Zrt. 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.,adósz:14409471-2-41
NAS Kft. 1165 Budapest, Bökényföldi út 32.,adósz:10773305-2-42
RacioNet Zrt. 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.,adósz:13846606-2-44
SONIC Kft. 1139 Budapest, Fáy A. utca 20.,adósz:14364521-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
A hirdetményt érintő terjedelmi korlátozások miatt az alvállalkozók igénybevétele a szerződés
teljesítéséhez az 1. rész tekintetében Ajánlatkérő jelen pontban tünteti fel:
1.Közös AT:egyes fejlesztési tanácsadási tevékenységek
VT-Soft Software Kft. 1023 Bp, Lajos utca 28-32.,10238866-2-41
2.Közös AT:részvétel a Microsoft.NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alapú alkalmazás rendszerekhez kapcsolódó szoftverfejlesztési projektek során szükségessé váló fejlesztési tanácsadásban
eNET Kft. 1092 Bp, Ráday utca 42-44.,12669789-2-43
Komunáldata Kft. 1161 Bp, Rákóczi út 17.,12234246-2-42
Oriana Kft.1025 Bp, Csatárka u. 82-84.,12778090-2-41
Petend Kft.1039 Bp, Királyok útja 68.,14344901-2-41
Qualysoft Informatikai Kft.1118 Bp, Rétköz u. 5.,12587300-2-43
3.Közös AT:szoftverfejlesztés, tesztelés, tervezés, oktatás, Microsoft Business Inteligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési tanácsadás
Hiflylabs Kft. 2119 Pécel, Galagonya utca 7/b. 25809796-2-43
GAMAX KFt. 1114 Bp, Bartók Béla út 15/d. II/18. 10383571-2-44
MORTOFF Kft. 1138 Bp, Dunavirág utca 2. I. ép. 3. em. 12905562-2-41
NÁDOR Rendszerház Kft. 1152 Bp, Telek utca 7-9. 10507326-2-42
DirtSport Media Kft. 7551 Lábod, Bercsényi u. 57/4. 22688110-2-14
VFT Zrt. 1124 Bp, Csörsz utca 41.,23393570-2-43
4.Közös AT:részvétel a Microsoft.NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alapú alkalmazás rendszerekhez kapcsolódó szoftverfejlesztési projektek során szükségessé váló fejlesztési tanácsadásban
Webváltó Kft. 1095 Bp, Soroksári út 32-34. E ép. 6.em. 11939656-2-43
Licenseport Zrt. 1119 Bp, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház 5. em. 1. 23497454-2-43
Griffsoft Zrt. 1041 Bp, Görgey Artúr u. 69-71.12573936-2-41
Redbridge Kft. 1117 Bp, Dombóvári út 10-11. 25197356-2-43
SOLITRON Kft. 4027 Bp, Őszirózsa köz 8. 2. em. 4. 14121803-2-09
Sysman Informatikai Zrt.1037 Bp, Montevideo utca 10. I. em.12948901-2-41
CLARMONT I.S. Kft.1054 Budapest, Tüköry utca 3.13730848-2-41
SimpleSoft Kft.3530 Miskolc, Széchenyi utca 70. II. em. 205.13994761-2-05
5.Közös AT:fejlesztési tanácsadás feladatokban való részvétel(.NET)
Abesse Zrt., 1118 Bp, Rétköz (Eleven Center) utca 7. 5. em.,12977725-2-43
CompuTREND Zrt., 1119 Bp, Fehérvári út 84. A. p. 2. em.,25809772-2-43
ERP Consulting Zrt., 1037 Bp, Montevideo út. 6.,22969815-2-41
AppsInt Kft., 1138 Bp Madarász Viktor utca 47-49.,23797637-2-41
Cdata-Térképtár Kft., 1149 Bp, Róna utca 120-122.,14129887-2-42
ASH Szoftverház Kft. 1117 Bp, Budafoki út 97., adószám: 23940165-2-43
ATOS Magyarország Zrt., 1037 Bp, Szépvölgyi út 43.,10378144-2-41
Webstar Csoport Kft., 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.,14273027-2-02
Naviscon Mérnöki Tanácsadó Zrt., 1037 Bp, Montevideo u. 16/a., 14750863-2-41
6.Közös AT:projektvezetési feladatok, adattárház szakértői és szoftver fejlesztési feladatok, Microsoft.NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatozó fejlesztési tanácsadás részfeladatok, Microsoft.NET Architect munkák fejlesztési tanácsadás.NET környezetben
SAP Hungary Informatikai Kft., 1031 Bp, Záhony u. 7. Graphisoft Park 12342659-2-44
Enterprise Services Kft., 1114 Bp, Bartók Béla út 43-47. 10534296-2-44
Enterprise Communications Kft., 1138 Bp, Váci út 117-119. 13835462-2-41
ÁBRIS Informatikai és Tanácsadó Kft., 1094 Bp, Viola utca 43., 14842368-2-43
Ruditech Kft., 8866 Becshely, Sugár utca 9., 14605402-3-20
Mészáros Tanácsadó Kft., 1182 Bp, Galamb u. 52. 13090496-2-43
Xper Team Zrt., 1139 Bp, Frangepán u. 8-10.23964480-2-41
Microsoft Magyarország Kft., 1031 Bp, Graphisoft park 3. 10836653-2-44
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)