Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/168
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.08.31.
Iktatószám:15466/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Törökszentmiklós-Szenttamás Imremajor, hrsz 0114, 0115/1, 0115/4 és 0113
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (2) szerint támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58158173
Postai cím: Almásy Út 6.
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 202312982
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tmrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000820042020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000820042020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (2) szerint támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szenttamási Kastély és Park tervezési munkái
Hivatkozási szám: EKR000820042020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szenttamási Kastély és Park tervezési munkái
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szenttamási Kastély és Park tervezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Törökszentmiklós-Szenttamás Imremajor, hrsz 0114, 0115/1, 0115/4 és 0113
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műemléki védettség alatt álló Szenttamási Kastély és Park tervezési munkái megvalósításához szükséges tervezői feladatok teljes körű ellátása, építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése a 312/2012. (XI. 08.) Kr. 8. sz. melléklete (és a Magyar Építész Kamara „Tervdokumentáció műszaki tartalma” c. szabályzata) alapján és az alábbiak szerint, ellátandó fő részfeladatok:
a) Szakértői vélemények és felmérések készítése
A Tervező elkészíti az alábbi kutatásokat és szakvéleményeket:Festő restaurátor kutatás és szakvélemény, Faszakértői szakvélemény, Faldiagnosztikai szakvélemény (nedvesség-, és só-vizsgálattal), Geodéziai felmérés, Talajmechanikai szakvélemény, Zajemisszió mérés.
b) Koncepcionális terv szint Tervező koncepció tervet készít a Szenttamási Kastély és Park területére. A koncepció terv részei: I. Kastély műemlék épületegyüttes (hrsz.: 0115/4) rekonstrukciója: tetőtér beépítéssel és pince hasznosítással, 3 lifttel, kb. 3300 m2, kastély épületegyüttes bővítése földszinten és térszín alatt, kb. 900 m2, Rendezvényház új épülete (hrsz.: 0115/4) földszint, kb. 1700 m2, Meglévő oszloptrafó kiváltása (hrsz 0114), Lovászat-vadászat új épülete (hrsz.: 0115/1) földszint + tetőtér, valamint fedeles jártató és takarmány tároló: kb. 3500 m2, Külső parkoló útcsatlakozással (hrsz.: 0113),200 szgk + 4 autóbusz, Külső parkoló várakozóépülete (hrsz.: 0113): kb. 300 m2, II. Kertépítészeti tervek, tanulmányok, szakvélemények
c) Vázlattervi szint (méretarány az előírások szerinti és a megértéshez szükséges léptékben)
A Tervező, a koncepcióterv beruházói elfogadását követően, vázlattervet készít a Szenttamási Kastély és Park területére kiegészítve az alábbi tartalommal: Felvonók terve (2 db 4 állomásos és 1 db 3 állomásos személy és teherfelvonást biztosító, nagyságrendileg 1200 kg teherbírású lift közlekedésének, elhelyezésének megtervezése), Gyengeáramú rendszerek tervei, Külső közművek, Külső közművek, elektromos hálózat (közvilágítás, parkolók, utak megvilágítása), Napelem park és csatlakoztatás, Uszodatechnika, Díszvilágítás, Zajvédő fal, Kert öntözőrendszer
d) Építési engedélyes terv szint
A Tervezőnek a Szenttamási Kastély és Parkra kell építési engedélyezési terveket készítenie.
Tervező egyeztet a Szakhatóságokkal és a Közműszolgáltatókkal. Az építési engedélyezési terv készítésekor a koncepcionális vázlatterv szint részletes kidolgozása történik meg, amely során további módosítások előfordulhatnak a korábbi tervek léptékéből adódóan, továbbá a Szakhatóságok kérései és előírásai miatt is.
Tervező elkészíti a Szenttamási Kastély és Park engedélyes terveit az alábbi tartalommal: Építész tervek, előírt mellékletekkel (építéstörténeti tudományos dokumentáció értéktárral, szakértői vélemények, állapotrögzítő tervek, bontási dokumentációk), engedélyeztetés
o Kastély műemlék épületegyüttes (hrsz.: 0115/4) rekonstrukciója:
 tetőtér beépítéssel és pince hasznosítással, 3 lifttel, kb. 3300 m2
 kastély épületegyüttes bővítése földszinten és térszín alatt, kb. 900 m2
o Rendezvényház új épülete (hrsz.: 0115/4) földszint, kb. 1700 m2
o Lovászat-vadászat új épülete (hrsz.: 0115/1) földszint + tetőtér, valamint fedeles jártató és takarmány tároló: kb. 3500 m2
o Külső parkoló útcsatlakozással (hrsz.: 0113),200 szgk + 4 autóbusz
o Külső parkoló várakozóépülete (hrsz.: 0113): kb. 300 m2
Tűzvédelem: szakvélemény, tervezés, engedélyeztetés, Felvonók terve és engedélye, Külső közművek: Szennyvíz, ivóvíz, csapadékvíz terve és engedélye, Külső közművek, elektromos hálózat (közvilágítás, parkolók, utak megvilágítása) terve és engedélye, Napelem park tervdokumentációja és csatlakozás, Uszodatechnika terve és engedélye, Díszvilágítás terve és engedélye, Zajvédő fal terve és engedélye, Kertépítészeti terve és engedélye, Kert öntözőrendszer (automata és kézi öntözőrendszer), Két, egyenként 100 m3-es térszín alatti tűzivíz tároló
e) Építési engedély határozat megszerzése
Tervező megszerzi a Szenttamási Kastély és Park végleges építési engedélyét.
f) Kiviteli terv elkészítése
Tervező elkészíti a Szenttamási Kastély és Park kiviteli terveit.
 Épületek tervei
o építész tervek
o tartószerkezeti tervek
o belső épületgépészeti (víz-csatorna, fűtés-hűtés-szellőzés) tervek
o belső elektromos (világítás, erőátvitel) tervek
 Külső parkoló terve útcsatlakozás engedélyezésével, csapadékvíz elvezetéssel és elhelyezéssel
 Tűzvédelmi tervek
 Gyengeáramú rendszerek terve
 Külső közművek: szennyvíz, ivóvíz, csapadékvíz, telepi hőellátás hálózat terve (központi gépháztól az egyes épületek hőközpontjáig)
 Külső közművek: elektromos hálózat (épületek betápja, közvilágítás, parkolók, utak megvilágítása) terve
 Napelem park tervdokumentációja és csatlakozása
 Uszodatechnika terve
 Díszvilágítás terve
 Zajvédő fal terve
 Kertépítészeti terv
 Kert öntözőrendszer terve
 Két, egyenként 100 m3-es térszín alatti tűzivíz tároló
 Vízjogi tervezéshez kapcsolódó tervek
Tervező a jóváhagyott engedélyes terv alapján dolgozza ki a kiviteli tervet előírt szabvány szerinti méretarányban, de minden szakág vonatkozásában, részletes műszaki tartalom meghatározásával (műszaki leírások, számítások és terv mellékletekkel), oly módon, hogy az alkalmas legyen a Kivitelező kiválasztására és a kivitelezésre
Tervező a kiviteli tervet olyan minőségben és tartalommal készíti el, hogy az a közbeszerzés lefolytatására és - forrás biztosítása esetén - a Kivitelező kiválasztására és a kivitelezésre alkalmas legyen. A kiviteli terv léptékének megfelelően tételes költségvetést készít árazott és árazatlan formában is.A kiviteli terveknek teljesíteniük kell az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. mellékletében előírt, az „A kivitelezési dokumentáció tartalma” részben meghatározott követelményeket, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VII. fejezetében (A közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó rendelkezések) foglalt előírásokat, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet közbeszerzési dokumentumok tartalmára vonatkozó előírásokat. Továbbá a kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.14. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt „É” jel. szakember (M/1.) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egészhónapbanmin.0hó,max.40hó) 125
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt „K” jel. szakember (M/2) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egészhónapbanmin.0hó,max.40hó) 125
3 Aszerződésteljesítésébebevonnikívántép.diagn.,faanyadvédelmiter.szakember(M/3 ) jogosultságmegszerzéséhezszükségesszakmaigyakorlatiidőnfelülitöbbletszakmaigyakorlatiideje (egészhónapbanmin.0hó,max.40hó) 125
4 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt festőrestaurátor szakember (M/4) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatiidőnfelülitöbbletszakmaigyakorlatiideje(egészhónapbanmin.0hó,max .40hó) 125
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 500
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.4. folytatása:
g) Előzetes Vizsgálat
Tervező - szükség szerint - lefolytatja a környezetvédelmi Előzetes Vizsgálatot és megszerzi a szükséges Hatósági határozatot. Tervező megvizsgálja, hogy a beruházás a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról” jogszabály hatálya alá tartozik-e. Amennyiben igen, abban az esetben elkészíti és benyújtja az előzetes vizsgálat iránti kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz
h) Vízjogi létesítési engedély megszerzése
Tervező a vízjogi tervezéshez kapcsolódóan szükség szerint elkészíti és benyújtja a vízjogi létesítési engedélyes terveket, valamint a kiviteli tervhez szükséges mértékben kidolgozza azokat.
Ennek során az alábbi feladatokat látja el Tervező, a teljesség igénye nélkül:
 Tervező megvizsgálja, hogy a beruházás a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról” jogszabály hatálya alá tartozik-e. Amennyiben igen, abban az esetben elkészíti és benyújtja az előzetes vizsgálat iránti kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz
 Tervező felméri a hidegvízbázis és a meglévő hidegvizes kutak állapotát, és elkészíti a Fürdő létesítmény fenntartásához szükséges számú hidegvizes kút vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveit
 Tervező elvégzi a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” megnevezésű jogszabály alapján a szükséges feladatokat, többek között elvégzi a hidrogeológiai modellezést és elvégzi a szükséges védőidomok, védőterületek és védősávok meghatározását
 Tervező elkészíti a hidegvíz-kezelés, -tározás, -nyomásfokozás, -ellátás vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveit
 Tervező elkészíti a medencék vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveit
 Tervező elkészíti fürdőn belüli és a medencékhez tartozó víztechnológiák dokumentációját, mely többek között tartalmazza a fürdővízellátás és fürdővíztechnológia vízjogi létesítési engedélyezéséhez és kiviteli tervéhez szükséges dokumentációkat
 Tervező elkészíti a csurgalék- és öblítővíz kezelés vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveit
 Tervező elkészíti az elfolyó, használt és szennyvizek kezelésének vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveit
 Tervező elkészíti a csapadékvíz kezelésének vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveit
 Tervező elkészíti a Fürdő elfolyóvizeit pihentető és ülepítő rekreációs célzatú tó vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveit
 Tervező elvégzi a befogadóvizsgálatot és megszerzi a befogadó vagyonkezelőjétől a befogadónyilatkozatot
 Tervező egységes formátumba rendezi a vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációkat és benyújtja Hatósági engedélyeztetésre
 Tervező elkészíti az összes vízjog alá tartozó létesítmény kiviteli tervét.
 Befogadó melletti monitoring kutak létesítésének tervei
 Kútfúrás + ivóvíz előkészítő technológia (vas – mangán – nitrit szűrés)
 Biológiai szennyvíztisztító + elszivárogtató mű létesítése vezetékekkel
 Parkoló létesítése 20 parkolóhely fölött (kötelező iszap és ásványi-olaj leválasztó)
 Nagykunságiból történő vízellátás engedélyei. Kastély-tó és part vízellátása_Nagykunsági-főcsatorna→Szivattyútelep→nyomócső→Kastély tó→Kastély és park mellett elhelyezkedő kert→öntözőberendezés→talaj. Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció, Közműkezelői hozzájárulás kérelem dokumentáció, Kiviteli terv (tender terv) Munkabiztonsági és munkaegészségügyi terv.
 2 db 100 m3-es térszin alatti tüzivíz tároló eng. és kiviteli terve, szükséges engedélyekkel
A tervezés során az OTÉK, a Helyi Építési Szabályzat és a Helyi Településképvédelmi Rendelet előírásai az irányadók.
A tervezési feladatokat a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával kell végezni. A 321/2015. (X.30.) Kr 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ATnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a Közbeszerzési Dokumentumok és szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. Az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.Kizáró okok igazolása: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend ( „Kr.”) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. AK az Egységes EEKD-t a Közbeszerzési dok.részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap), miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. AT-nek (Kr. 13. §) nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás – az EKR-ben szereplő elektronikus űrlap benyújtásával, ez esetben AT-nek csatolni szüks. a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a beérkezéséről szóló igazolást (digitális tértivevény). Ha nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges nyilatkozat csatolandó.A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása: A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az AK felhívására kell benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: • a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §- ban (kivéve ib) pont) meghatározottak szerint kell benyújtani. • a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban (kivéve gb) pont) foglaltak szerint kell benyújtania. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás), valamint a Kr. 1-16. §-aiban foglalt rendelkezésekre.
Sz/1. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. előírása: A Kbt.65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében/nyilvántartásban szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Igazolási mód: Az előzetesigazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ATnek a Kbt. 65. § (1) c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8.§ (1) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, nyilvántartásban; illetve AK ellenőrzi,hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, nyilvántartásában(Magyar Építész Kamara). A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a névjegyzékben. Az SZ/1. alk. köv-nek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bek. foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. A gazdasági szereplő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó igazolások: P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra: - az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19 §-ának (7) bekezdésében foglaltakra. - az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (8) (11) és (12) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §- ának (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - áfa nélkül - számított árbevétele nem éri el összesen a 300.000.000 forintot. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - számított árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. A gazdasági szereplő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó igazolások:
M.1) - M.4) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a
megnevezése, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Csatoltandó továbbá a szakemberek alkalmassági követelmények körében előírt tapasztalatát bemutató, saját kezűleg aláírt önéletrajza. M.5) A 321/2015. ( X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatások ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-a alapján kiállított, legalább az alábbi tartalmú igazolással vagy nyilatkozattal: - a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, - a referenciamunka tárgyának és mennyiségének olyan részletességű megadása, amely az alkalmassági feltételeknek való
megfelelést egyértelműen igazolja, - a teljesítés kezdő időpontja (év, hónap, nap), - a teljesítés befejező időpontja (év, hónap, nap), - a teljesítés helye, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra: - az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. - az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jelölésű tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet II. Szakma 2. pont, Építészeti tervezési terület pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építészmérnök) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” jelölésű tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Kr. 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” jelölésű tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet II. Szakma 4. pont, Táj- és kertépítészeti tervezési terület pontjában meghatározott képzettséggel (tájés kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, okleveles tájépítész mérnök, okleveles tájépítész) és szakmai gyakorlati
idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „K” jelölésű tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Kr. 8. §-ában foglalt, valamint a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre.
M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. szerinti műemléki épületdiagnosztika szakterületen védett műemléki érték faanyagvédelmi vizsgálata szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013.(XI. 20.) Kr 7. §(5) bek-e és 8.§( 6) bek].
M.4) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen festőrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013.(XI.20.) Kr. 7. §(3) bek-e és 8. §( 4) bek]
A M.1., M.2., M.3., M.4. pontokra bemutatott szakemberek között átfedés nem lehetséges, tehát egy szakember csak egy pozícióra vonható be.
M.5) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban nem rendelkezik legalább egy darab teljesített, minimum 2400 m2 hasznos alapterületű műemléki védettség alatt álló épület rekonstrukciós tervezésére vonatkozó referenciával. A rekonstrukciós tervezésnek magában kell foglalni az építési engedélyezési tervek és a kiviteli tervek készítését. Az előírt referencia egy szerződésből teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján maximum a nettó ajánlai ár 10%-a + ÁFA összegű előleget fizet. Nyertes ajánlattevő a dokumentációban foglaltak szerint jogosult számlák benyújtására. A számlák a teljesítés igazolását követően nyújthatók be,
kifizetésükre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napos határidőben kerül sor utófinanszírozás keretében. A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései alkalmazandók. Támogatási intenzitás 100%. A Támogatási Szerződés terhére el nem számolható költségek kifizetése teljes egészében az ajánlatkérő saját forrásából történik. A szerződés a Lechner Tudásköpont Nonprofit Kft-vel 2019. augusztus 1-jén megkötött Támogatási Szerződés alapján kerül finanszírozásra. További részletes előírások a közbeszerzési dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint (EKR űrlap).
2. A nyertes ajánlattevő a 322/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a következők szerint: A felelősségbiztosításnak legalább 20 millió forint/szerződés időtartama és legalább 2 millió forint/káresemény kártérítési limitet el kell érnie. Ajánlatban erre von.nyilatkozat csatolandó.
3. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása: Valamennyi szempont esetében arányosítás. Részletek a dokumentációban.
4. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve dr. Polyák Csaba, lajstromszáma: 00225
5. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
6. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.1) - M.2) pontra bemutatott szakembereknek legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig az előírt jogosultsággal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben, illetve a III.1.3) M.3) - M.4) pontra bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepelnie kell a 439/2013.(XI.20.) Kr. szerinti nyilvántartásban. A névjegyzékbe, ill. nyilvántartásba vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölésre került.
7. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. rendelkezéseivel. Jelen közbeszerzési eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak is
irányadók. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas.
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
10. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé.
11. Fordítás: az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
12. Jelen közbeszerzési eljárás során a magyar jog az irányadó.
13.IV.2.6. pont: az ajánlati kötöttség 30 naptári nap.
14. AK az alkalmassági követelményeket(P.1, M.1-M.5.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
16. AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Indokolás: A tervezési feladat egy komplex létesítmény tervezésére vonatkozik, melyet egy egységként kezelve kell megtervezni, hogy funkcióban és minőségben is megfelelő legyen, így annak részenkénti tervezése nem lehetséges.
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja(nemleges is), Kbt. 65. § (7) bek.(nemleges is) és Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat ( EKR űrlap)
18. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
19. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
20. II.2.7. pont pontosítása: Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított 140 naptári nap.
21.Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a teljesítés helyszíne: Törökszentmiklós-Szenttamás Imremajor, hrsz.: 0114, 0115/1, 0115/4 és 0113. A 0115/4 hrsz. alatt a kastély és az épülő új rendezvényház helye. Figyelemmel arra, hogy a telek dél felé nagyobb, mint a körülkerített kastélykert és további nagyobbítás folyik dél és délnyugat felé a 0115/6 hrsz. [Csikó-kert] terhére, hogy az épülő új rendezvényház ráférjen a telekre, így Megrendelő megkezdte a telek átalakítási eljárás lebonyolítását és a vagyonkezelői hozzájárulások beszerzését. A 0115/1 a jelenlegi istállók telke, az istállók mindegyike elbontásra kerül, itt épül a későbbiek során a vadászati-lovászati épület. A 0113. hrsz. egy része (a 46.sz út mellett) a napelempark helye lesz (egy 200 férőhelyes fedett szgk parkoló tetején lesz kialakítva) és lesz itt egy fedett-nyitott várakozó épület, ahonnan a tervek szerint elektromos kisbuszokkal hordják be az érkező vendégeket a kastélyba. A szükséges területrésznek a művelésből való kivonása folyamatban van, Ajánlatkérő megkezdte a telekalakítási eljárást és a vagyonkezelői hozzájárulás beszerzését. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a 0115/4 hrsz. és 0113. hrsz. vonatkozásában a vagyonkezelő hozzájárulást követően a telekalakítási eljárások lefolytatásra kerüljenek. Tekintettel arra, hogy az átvezetés érinti ezen területek vonatkozásában a nyilvántartási térképet és a tulajdoni lapokat, így a szerződés hatályba lépésének feltétele a lezárult telekalakítási eljárásokat követően az érintett ingatlanok vonatkozásában a nyilvántartási térképek és a tulajdoni lapok Ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő részére történő átadása.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák