Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/168
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.02.
Iktatószám:15483/2019
CPV Kód:45234100-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU110, HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Strabag Vasútépítő Kft.;BELFRY PE Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +361 4368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése. Hivatkozási szám: PST:V080.06, V080.13
Hivatkozási szám: 4500012021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése. Hivatkozási szám: PST:V080.06, V080.13
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45230000-8
További tárgyak:45233144-0
45213321-9
45234115-5
45234116-2
45231400-9
45317000-2
45314000-1
45234160-5
71540000-5
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Rákos-Gödöllő vonalszakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya, műtárgy, útépítés, magasépítés, energiaellátás,villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése, valamint az építéshez szükséges ideiglenes állapotokbiztosítása.
A Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) 25,165 km hosszú vasúti vonalszakasz (94+00-345+65) hm sz. között),nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v=100-120 km/h pályasebességre és 225kN tengelyterhelésre.
Harmadik vágány építése ~4 vágánykm hosszon. A vasútállomások vágányhálózatának korszerűsítése. 55cm magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomásikörnyezet kialakítása. Vonali műtárgyak felújítása és átépítése. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamosenergiaellátás és felsővezetéki rendszer korszerűsítése. Új villamos alállomás építése. Külön szintű vasúti-közúti keresztezések kialakítása. Zajárnyékoló falak építése, P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és aműszaki leírásban megfogalmazottaknak megfelelő kábelhálózat kiépítése az állomásokon. Meglévő vonali ésállomási biztosítóberendezés folyamatos átalakítása az építési fázisoknak megfelelően.
Főbb mennyiségek:
- Hézagnélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Rákos(kiz.) - Gödöllő (kiz.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási vágányok átépítése keretében:~56,6 vkm,
- Iparvágányok átépítése ~1,6 vkm,
- A vágány átépítésen belül ~22,4 vkm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal,nagygépes technológiával,
- Rákosliget forgalmi kitérőknél 6 csoport-, a nyíltvonali iparvágány kiágazásnál 2 csoport-, Pécel állomásátépítése során 14 csoport-, Isaszeg állomás átépítése során 12 csoport új kitérő beépítése: összesen 34csoport,
- Vasúti műtárgyak: 43 db teknőhíd/kerethíd/áteresz felújítása/átépítése,
- Különszintű, vasutat keresztező gyalogos közlekedési műtárgy építése: 3 db,
- Gyalogos aluljáró felújítása: 1 db,
- Közúti felüljárók építése: 4 db,
- P+R parkolók és állomási előterek építése: 2 megállóhelyen és 2 állomáson,
- Esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése: 15 db,
- Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 32 csoport kitérőben,
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~66,7 km,
- 120/25 kV villamos vontatási alállomás építése (építészet és villamos installáció): 1 db,
- Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 29,2 km,- A jelenlegi vonali és állomási biztosítóberendezés folyamatos átalakítása az építési fázisoknak megfelelően:Pécel állomáson 15 csoport kitérőt vezérlő D55 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó függésesbiztosító berendezés,
- Ideiglenes utastájékoztató rendszer kialakítása 2 állomáson,
- Térvilágítás kiépítése 2 állomáson és 5 megállóhelyen,
- Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszakileírásban foglaltak szerint,
- Projekt során a módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódószakág esetén,
- Építési engedélyek módosítása, -megszerzése, engedélyezési- és kiviteli tervek tanúsíttatása.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak.
A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A részajánlattétel nem megengedett. A teljesítés rendkívül összetett, sok szakág és szakma munkájánakegyüttműködését és összehangolását, egyszerre több szakma folyamatos munkavégzését igényli aterületen, így a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágakgaranciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és ateljes munkára való egységes rálátást kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF 2015-HU-TM-0158-M

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 250 - 526506

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500012021 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Strabag Vasútépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: BELFRY PE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 61 998 737 054 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás 2019. július 19. napján került aláírásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45230000-8
További tárgyak:45233144-0
45213321-9
45234115-5
45234116-2
45231400-9
45317000-2
45314000-1
45234160-5
71540000-5
71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Rákos-Gödöllő vonalszakasz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya, műtárgy, útépítés, magasépítés, energiaellátás,villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése, valamint az építéshez szükséges ideiglenes állapotokbiztosítása.
A Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) 25,165 km hosszú vasúti vonalszakasz (94+00-345+65) hm sz. között),nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v=100-120 km/h pályasebességre és 225kN tengelyterhelésre.
Harmadik vágány építése ~4 vágánykm hosszon. A vasútállomások vágányhálózatának korszerűsítése. 55cm magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomásikörnyezet kialakítása. Vonali műtárgyak felújítása és átépítése. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamosenergiaellátás és felsővezetéki rendszer korszerűsítése. Új villamos alállomás építése. Külön szintű vasúti-közúti keresztezések kialakítása. Zajárnyékoló falak építése, P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és aműszaki leírásban megfogalmazottaknak megfelelő kábelhálózat kiépítése az állomásokon. Meglévő vonali ésállomási biztosítóberendezés folyamatos átalakítása az építési fázisoknak megfelelően.
Főbb mennyiségek:
- Hézagnélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Rákos(kiz.) - Gödöllő (kiz.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási vágányok átépítése keretében:~56,6 vkm,
- Iparvágányok átépítése ~1,6 vkm,
- A vágány átépítésen belül ~22,4 vkm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal,nagygépes technológiával,
- Rákosliget forgalmi kitérőknél 6 csoport-, a nyíltvonali iparvágány kiágazásnál 2 csoport-, Pécel állomásátépítése során 14 csoport-, Isaszeg állomás átépítése során 12 csoport új kitérő beépítése: összesen 34csoport,
- Vasúti műtárgyak: 43 db teknőhíd/kerethíd/áteresz felújítása/átépítése,
- Különszintű, vasutat keresztező gyalogos közlekedési műtárgy építése: 3 db,
- Gyalogos aluljáró felújítása: 1 db,
- Közúti felüljárók építése: 4 db,
- P+R parkolók és állomási előterek építése: 2 megállóhelyen és 2 állomáson,
- Esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése: 15 db,
- Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 32 csoport kitérőben,
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~66,7 km,
- 120/25 kV villamos vontatási alállomás építése (építészet és villamos installáció): 1 db,
- Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 29,2 km,- A jelenlegi vonali és állomási biztosítóberendezés folyamatos átalakítása az építési fázisoknak megfelelően:Pécel állomáson 15 csoport kitérőt vezérlő D55 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó függésesbiztosító berendezés,
- Ideiglenes utastájékoztató rendszer kialakítása 2 állomáson,
- Térvilágítás kiépítése 2 állomáson és 5 megállóhelyen,
- Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszakileírásban foglaltak szerint,
- Projekt során a módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódószakág esetén,
- Építési engedélyek módosítása, -megszerzése, engedélyezési- és kiviteli tervek tanúsíttatása.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak.
A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A részajánlattétel nem megengedett. A teljesítés rendkívül összetett, sok szakág és szakma munkájánakegyüttműködését és összehangolását, egyszerre több szakma folyamatos munkavégzését igényli aterületen, így a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágakgaranciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és ateljes munkára való egységes rálátást kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 61 998 737 054
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Strabag Vasútépítők Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: BELFRY PE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Magasabb minőségű műszaki megoldás alkalmazása vált szükségessé, erre tekintettel a szerződéses ár emelésre került.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján a szerződéses ár módosításra került a korábbi műszaki megoldás és a szükséges, magasabb minőségű műszaki megoldás ellenértékének különbözetével.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 61 998 737 054 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 62029912961 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben