Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/145
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.28.
Iktatószám: 15573/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11; HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;Pannonway Építő Kft.;Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14354890
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 68. sz. főút burkolat-megerősítés – tervezés
Hivatkozási szám: EKR001667222021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
68. sz. főút 11,5t-ás burkolat-megerősítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése Barcs – Lábod, és Böhönye-7.sz. főút között
1. rész eljárás: Barcs-Lábod közötti tervezés
68. sz. főút 0+000-29+634 km sz.-ek között 11,5t-ás burkolatmegerősítés, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel (30 km) környezetvédelmi, teljekörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákhoz szükséges tervekkel együtt a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint az építéshez szükséges hozzájárulások, engedélyek megszerzése. Főbb műszaki paraméterek: Egybefüggő ~29,6 km országos másodrendű főút 11,5 t-ás burkolatmegerősítés tervezése szélesítéssel ~12km belterületi és ~18km külterületi szakaszon, 5 db országos közúti 5-12 m közti támaszközű híd felújításának megtervezése, ~17 km külterületi és ~11 km belterületi párhuzamos kerékpárút megtervezése, KHT felülvizsgálata.
A tervezési feladatot a hatályos útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni a tervezői diszpozícióban foglaltak szerint, a diszpozícióban meghatározott kötelező munkarészekkel és példányszámban. Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
2. rész eljárás: Böhönye-7.sz. főút között tervezés
68. sz. főút 58+650-96+686 km sz.-ek között 11,5 t-ás burkolatmegerősítés, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel (30 km) környezetvédelmi, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákhoz szükséges tervekkel együtt a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint az építéshez szükséges hozzájárulások, engedélyek megszerzése. Főbb műszaki paraméterek: ~30 km országos másodrendű főút (amely ~20 km, valamint ~10 km egybefüggő szakaszokból áll) 11,5t-ás burkolatmegerősítés tervezése szélesítéssel ~2km belterületi és ~28km külterületi szakaszon, 7 db országos közúti 2,5-5 m közti támaszközű híd felújításának megtervezése, ~11 km külterületi és ~2 km belterületi párhuzamos kerékpárút megtervezése, KHT felülvizsgálata. A tervezési feladatot a hatályos útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni a tervezői diszpozícióban foglaltak szerint, a diszpozícióban meghatározott kötelező munkarészekkel és példányszámban. Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1258860000,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Barcs-Lábod közötti tervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
További tárgyak: 71240000-2
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
68. sz. főút 0+000-29+634 km sz.-ek között 11,5t-ás burkolatmegerősítés, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel (30 km) környezetvédelmi, teljekörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákhoz szükséges tervekkel együtt a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint az építéshez szükséges hozzájárulások, engedélyek megszerzése.
Főbb műszaki paraméterek:
Egybefüggő ~29,6 km országos másodrendű főút 11,5 t-ás burkolatmegerősítés tervezése szélesítéssel ~12km belterületi és ~18km külterületi szakaszon, 5 db országos közúti 5-12 m közti támaszközű híd felújításának megtervezése, ~17 km külterületi és ~11 km belterületi párhuzamos kerékpárút megtervezése, KHT felülvizsgálata.
A tervezési feladatot a hatályos útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni a tervezői diszpozícióban foglaltak szerint, a diszpozícióban meghatározott kötelező munkarészekkel és példányszámban.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. AF III.1.3. M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan projekt(ek)ben, amely(ek) országos közút/közutak teljeskörű engedélyezési és/vagy teljeskörű kiviteli tervé(ei)nek elkészítésére vonatkozott/vonatkoztak (min. 0 db, max.5 db)  20
2 2.2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. c) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min 0-max.36 hó)  10
3 2.3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min0-max.36 hó)  10
4 2.4. AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. c) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min-0max.36 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépéstől számítandó.
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam naptári napokban értendő, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

II.2.1)
Elnevezés: Böhönye-7.sz. főút között tervezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
További tárgyak: 71240000-2
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
68. sz. főút 58+650-96+686 km sz.-ek között 11,5 t-ás burkolatmegerősítés, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel (30 km) környezetvédelmi, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákhoz szükséges tervekkel együtt a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint az építéshez szükséges hozzájárulások, engedélyek megszerzése.
Főbb műszaki paraméterek:
~30 km országos másodrendű főút (amely ~20 km, valamint ~10 km egybefüggő szakaszokból áll) 11,5t-ás burkolatmegerősítés tervezése szélesítéssel ~2km belterületi és ~28km külterületi szakaszon, 7 db országos közúti 2,5-5 m közti támaszközű híd felújításának megtervezése, ~11 km külterületi és ~2 km belterületi párhuzamos kerékpárút megtervezése, KHT felülvizsgálata.
A tervezési feladatot a hatályos útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni a tervezői diszpozícióban foglaltak szerint, a diszpozícióban meghatározott kötelező munkarészekkel és példányszámban.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. AF III.1.3. M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan projekt(ek)ben, amely(ek) országos közút/közutak teljeskörű engedélyezési és/vagy teljeskörű kiviteli tervé(ei)nek elkészítésére vonatkozott/vonatkoztak (min. 0 db, max.5 db)  20
2 2.2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. c) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min 0-max.36 hó)  10
3 2.3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min0-max.36 hó)  10
4 2.4. AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. c) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min-0max.36 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépéstől számítandó.
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam naptári napokban értendő, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 252 - 670699
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Barcs-Lábod közötti tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13842217241
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 679000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - környezetvédelmi szakértői feladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Böhönye-7.sz. főút között tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13099581220
Postai cím: Batsányi J. U. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonway.hu
Telefon: +36 92598757
Internetcím(ek): (URL) www.pannonway.hu
Fax: +36 92598757
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13260534243
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Internetcím(ek): (URL) www.viafutura.hu
Fax: +36 13360588
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 579860000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Még nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész vonatkozásában:
__________________________________
1.
Név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Cím: 1024 Budapest, Lövőház Utca 37.
Adószám: 13842217-2-41
2.
Név: Pannonway Építő Kft.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. U. 9.
Adószám: 13099581-2-20
3.
Név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1089 Budapest, Villám Utca 13.
Adószám: 10624672-2-42
4.
Név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Cím: 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
2. rész vonatkozásában:
1. Közös ajánlattevő
Név: Pannonway Építő Kft.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. U. 9.
Adószám: 13099581-2-20
Név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Cím: 1111 Budapest Zenta Utca 1.
Adószám: 13260534-2-43
2.
Név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Cím: 1024 Budapest, Lövőház Utca 37.
Adószám: 13842217-2-41
3.
Név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Cím: 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)