Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/20
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.01.29.
Iktatószám: 1558/2020
CPV Kód: 45112710-5
Ajánlatkérő: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, I. kerület Szent György tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Confector Mérnök Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila
Telefon: +36 12250554
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent György tér - területfejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001201912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szent György tér - területfejlesztés:
A kivitelezési terület a Szent György tér nyugati oldalán található összesen 2980 m2 területet érintő romterület (Teleki Palota területe), és a Volt Királyi Istálló területe. A munkák kiterjednek a falromok koronáinak rendezésére, a kőcsoportok területen belüli átdeponálására, tereprendezésre. A kődepóniák látogatói forgalomtól történő lehatárolására kapuk kerülnek elhelyezésre. A lift elérését segítő, a helyszín nyugati sarkában mészkő tömbökből épülő lépcső készül. A területen gyomirtás, gyepnyesés, zöldhulladék elszállítása, talajrotálás szükséges. A falak által kijelölt foltokban, a talajjavításokat követően növénytársulások, gyepesített felületek kerülnek kialakításra, a fenntartásukhoz szükséges automata öntözőrendszer megvalósításával. A padok, információs táblák és hulladékgyűjtő edények részben a helyben található anyagokat (mészkő tömbök) is felhasználva kerülnek kialakításra. Az információs táblák elhelyezési módjai eltérőek, részben a meglévő falakra, falszakaszokra, részben a már említett helyben fellelhető mészkő tömbökön kerülnek rögzítésre. A padok és hulladékgyűjtők szintén a helyszíni kődepóniában található kövek és robosztus megjelenésű gerendák felhasználásával készülnek. 110cm magas palló mellvéd készül az ásatási romterület határán, a meglévő zászlótartó rudak mentén, a jelenlegi rácsos szerkezetet felváltva. Szintén az ásatási romterületen meglévő dúcolat cseréje szükséges. A főbb mennyiségek összefoglalva:
Bontások:
 Gyepnyesés: 341,7 m2
 Fa építmény bontása: 35,5 m2
 Föld elszállítása: 403,9 laza m3
 Mészkő tömbök átedeponálása: 110 m3
Burkolatok:
 Zúzottkő burkolat: 285 m2
 Kiskockakő burkolat: 419 m2
 Nagykockakő burkolat: 335 m2
 Szegélyek: 175 m
Zöldfelületek, tereprendezés, növénytelepítés:
 Talaj előkészítés: 576,7 m2
 Talajjavító réteg készítése: 160,1 m3
 Humuszterítés: 216,2 m3
 Szegélyek: 120 m
 Lágyszárú évelő növények telepítése: 3 545 db
 Gyepesítés: 515 m2 (gyepszőnyeg), 740m2 (magvetéssel)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a növénytelepítési munkálatokat kizárólag március 15. és október 31. között lehet végezni.
Berendezési tárgyak:
 Információs táblák: 14 db
 Padok: 11 db
 Hulladékgyűjtő: 6 db
Építés:
 Palló mellvéd: 65 m
 Faburkolatú kapu: 5 db
 Dúcolat kialakítása borovi fenyőből: 3,7 m3
 Automata öntözőrendszer telepítése: 1 db
 Falkorona tisztítása: 408 m2
 Visszafalazás: 98,5 m2
 Fugázás: 658 m2
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 208266042 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szent György tér - területfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
További tárgyak: 45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, I. kerület Szent György tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szent György tér - területfejlesztés:
A kivitelezési terület a Szent György tér nyugati oldalán található összesen 2980 m2 területet érintő romterület (Teleki Palota területe), és a Volt Királyi Istálló területe. A munkák kiterjednek a falromok koronáinak rendezésére, a kőcsoportok területen belüli átdeponálására, tereprendezésre. A kődepóniák látogatói forgalomtól történő lehatárolására kapuk kerülnek elhelyezésre. A lift elérését segítő, a helyszín nyugati sarkában mészkő tömbökből épülő lépcső készül. A területen gyomirtás, gyepnyesés, zöldhulladék elszállítása, talajrotálás szükséges. A falak által kijelölt foltokban, a talajjavításokat követően növénytársulások, gyepesített felületek kerülnek kialakításra, a fenntartásukhoz szükséges automata öntözőrendszer megvalósításával. A padok, információs táblák és hulladékgyűjtő edények részben a helyben található anyagokat (mészkő tömbök) is felhasználva kerülnek kialakításra. Az információs táblák elhelyezési módjai eltérőek, részben a meglévő falakra, falszakaszokra, részben a már említett helyben fellelhető mészkő tömbökön kerülnek rögzítésre. A padok és hulladékgyűjtők szintén a helyszíni kődepóniában található kövek és robosztus megjelenésű gerendák felhasználásával készülnek. 110cm magas palló mellvéd készül az ásatási romterület határán, a meglévő zászlótartó rudak mentén, a jelenlegi rácsos szerkezetet felváltva. Szintén az ásatási romterületen meglévő dúcolat cseréje szükséges. A főbb mennyiségek összefoglalva:
Bontások:
 Gyepnyesés: 341,7 m2
 Fa építmény bontása: 35,5 m2
 Föld elszállítása: 403,9 laza m3
 Mészkő tömbök átedeponálása: 110 m3
Burkolatok:
 Zúzottkő burkolat: 285 m2
 Kiskockakő burkolat: 419 m2
 Nagykockakő burkolat: 335 m2
 Szegélyek: 175 m
Zöldfelületek, tereprendezés, növénytelepítés:
 Talaj előkészítés: 576,7 m2
 Talajjavító réteg készítése: 160,1 m3
 Humuszterítés: 216,2 m3
 Szegélyek: 120 m
 Lágyszárú évelő növények telepítése: 3 545 db
 Gyepesítés: 515 m2 (gyepszőnyeg), 740m2 (magvetéssel)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a növénytelepítési munkálatokat kizárólag március 15. és október 31. között lehet végezni.
Berendezési tárgyak:
 Információs táblák: 14 db
 Padok: 11 db
 Hulladékgyűjtő: 6 db
Építés:
 Palló mellvéd: 65 m
 Faburkolatú kapu: 5 db
 Dúcolat kialakítása borovi fenyőből: 3,7 m3
 Automata öntözőrendszer telepítése: 1 db
 Falkorona tisztítása: 408 m2
 Visszafalazás: 98,5 m2
 Fugázás: 658 m2
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 15
2 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5000/66-9/2019. Rész száma: Elnevezés: Szent György tér - területfejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Confector Mérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32884225
Postai cím: Pomázi Út 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: confector@confector.hu
Telefon: +36 12758963
Internetcím(ek): (URL) www.confector.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10491496241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 154090249
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 208266042
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-ÉG felelős műszaki vezetés
építőmesteri munkák részfeladatai
Kertészeti, kertépítési munkák részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÚJLAKI ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57043872
Postai cím: Hunor Utca 20/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10823606241

Hivatalos név: Confector Mérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32884225
Postai cím: Pomázi Út 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10491496241

Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243

Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46161622
Postai cím: Jókai Utca 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges