Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/195
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.10.30.
Iktatószám: 15686/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Tiszakécske Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Duna Aszfalt Kft.;Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszakécske Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07734
Postai cím: Kőrösi utca 2.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36-76/441-412
E-mail: polh@tiszakecske.hu
Fax: +36-76/441-078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszakecske.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés Tiszakécske Város Önkormányzata közigazgatási területén út, - és járda felújítások, valamint csapadékcsatorna tisztítás és felújítás kivitelezésére két részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlattevő feladata:
I. rész vonatkozásában:
Szabolcska Mihály - Katona József utca közötti utcaszakasz felújítása
Szabolcska Mihály és a Katona József utcát összekötő névtelen utca burkolata felújításra szorul, az érintett terület a 527-es hrsz. A jelenlegi felületre 0/20 zúzottkőből 5 cm vastag kiegyenlítő réteg kerül, majd az így kapott felületre 5+1 cm AC11 kopóréteg kerül beépítésre 107 méter hosszan változó szélességben.
Katona József és Fürdő utca közötti utcaszakasz felújítása
A Katona József és Fürdő utca közötti névtelen utca burkolata felújításra szorul, az érintett terület a 442 hrsz. A jelenlegi felületre 0/20 zúzottkőből 5 cm vastag kiegyenlítő réteg kerül, majd az így kapott felületre 5+1 cm AC11 kopóréteg kerül beépítésre 90 méter hosszan változó szélességben.
Holland bútor üzlet előtti járda és parkoló felújítása
A Holland bútor üzlet előtti parkoló felülete felújításra szorul, az érintett terület a 3641/20 hrsz. és a 3697. hrsz-ok egy része. Kialakításra kerül új járdaburkolat és kerékpárút burkolat is. A jelenlegi felület elbontása után 15 cm homokos kavics védőréteg kerül beépítésre, amire 20 cm 0/20 zúzottkő alapréteg kerül. Az így kapott felületre kerül a 10x20x8 cm-es szürke színű térburkolat. A járdát és kerékpárutat kerti szegélyek határolják. A járda burkolata sárga színű térburkoló kővel készül. A meglévő közműaknákat a térburkolat szintjéig fel kell emelni. Mintegy 500 m2-en zöldterület kialakítása szükséges.
Szolnoki úton járda felújítása
A Szolnoki úton a virágbolt mellett a 8/A és 8/D házszámok között 75 méter új járdaburkolat kialakítása szükséges, az érintett terület a 3411/1 hrsz. egy része. A meglévő burkolat elbontása után 10 cm homokos kavics védőréteg kerül beépítésre, amire 20 cm 0/20 zúzottkő alapréteg kerül. Az így kapott felületre kerül a 10x20x6 cm-es szürke színű térburkolat. A meglévő útburkolat és járda közé kiemelt és süllyesztett szegély kerül beépítésre. A vízelvezetést 2 db víznyelő akna építésével kell megoldani, amit az újonnan épített 200-as KG-PVC csatornacsőbe kell bekötni. A meglévő közműaknákat a térburkolat szintjére kell építeni.
Szabolcska Mihály - Katona József utca közötti utcaszakasz felújítása (kis köz)
Szabolcska Mihály és a Katona József utcát összekötő névtelen utca burkolata felújításra szorul, az érintett terület a 518-as hrsz. A jelenlegi felületre 0/20 zúzottkőből 5 cm vastag kiegyenlítő réteg kerül, majd az így kapott felületre 5+1 cm AC11 kopóréteg kerül beépítésre 90 méter hosszan 4 méter szélességben
II. rész vonatkozásában:
Szolnoki út csapadék csatorna tisztítása
A Szolnoki úton a 15/A és 21. házszámok közötti részen 3 db víznyelő és 113 méter csapadékcsatorna tisztítása szükséges a megfelelő vízelvezetés végett.
Szolnoki út csapadékcsatorna felújítása
A Szolnoki úton a 17, 19. és 21. számú házak előtt a megfelelő vízelvezetés végett a meglévők helyett új víznyelőaknák és csapadékcsatorna építése szükséges. A MOL benzinkúttól 73 méter hosszon 200-as KG-PVC csatornacsövet ezt követően 50 méter hosszon 300-as KG-PVC csatornacsövet kell építeni.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42713366 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés Tiszakécske Város Önkormányzata közigazgatási területén út, - és járda felújítások, valamint csapadékcsatorna tisztítás és felújítás kivitelezésére - I. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45233228-3
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Tiszakécske Város Önkormányzatának közigazgatási területe
Szabolcska Mihály ás Katona József utcák összekötő utcája;
dr. Bedő István utca;
Holland bútor előtti járdaszakasz;
Szolnoki út;
Szabolcska Mihály utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlattevő feladata:
I. rész vonatkozásában:
Szabolcska Mihály - Katona József utca közötti utcaszakasz felújítása
Szabolcska Mihály és a Katona József utcát összekötő névtelen utca burkolata felújításra szorul, az érintett terület a 527-es hrsz. A jelenlegi felületre 0/20 zúzottkőből 5 cm vastag kiegyenlítő réteg kerül, majd az így kapott felületre 5+1 cm AC11 kopóréteg kerül beépítésre 107 méter hosszan változó szélességben.
Katona József és Fürdő utca közötti utcaszakasz felújítása
A Katona József és Fürdő utca közötti névtelen utca burkolata felújításra szorul, az érintett terület a 442 hrsz. A jelenlegi felületre 0/20 zúzottkőből 5 cm vastag kiegyenlítő réteg kerül, majd az így kapott felületre 5+1 cm AC11 kopóréteg kerül beépítésre 90 méter hosszan változó szélességben.
Holland bútor üzlet előtti járda és parkoló felújítása
A Holland bútor üzlet előtti parkoló felülete felújításra szorul, az érintett terület a 3641/20 hrsz. és a 3697. hrsz-ok egy része. Kialakításra kerül új járdaburkolat és kerékpárút burkolat is. A jelenlegi felület elbontása után 15 cm homokos kavics védőréteg kerül beépítésre, amire 20 cm 0/20 zúzottkő alapréteg kerül. Az így kapott felületre kerül a 10x20x8 cm-es szürke színű térburkolat. A járdát és kerékpárutat kerti szegélyek határolják. A járda burkolata sárga színű térburkoló kővel készül. A meglévő közműaknákat a térburkolat szintjéig fel kell emelni. Mintegy 500 m2-en zöldterület kialakítása szükséges.
Szolnoki úton járda felújítása
A Szolnoki úton a virágbolt mellett a 8/A és 8/D házszámok között 75 méter új járdaburkolat kialakítása szükséges, az érintett terület a 3411/1 hrsz. egy része. A meglévő burkolat elbontása után 10 cm homokos kavics védőréteg kerül beépítésre, amire 20 cm 0/20 zúzottkő alapréteg kerül. Az így kapott felületre kerül a 10x20x6 cm-es szürke színű térburkolat. A meglévő útburkolat és járda közé kiemelt és süllyesztett szegély kerül beépítésre. A vízelvezetést 2 db víznyelő akna építésével kell megoldani, amit az újonnan épített 200-as KG-PVC csatornacsőbe kell bekötni. A meglévő közműaknákat a térburkolat szintjére kell építeni.
Szabolcska Mihály - Katona József utca közötti utcaszakasz felújítása (kis köz)
Szabolcska Mihály és a Katona József utcát összekötő névtelen utca burkolata felújításra szorul, az érintett terület a 518-as hrsz. A jelenlegi felületre 0/20 zúzottkőből 5 cm vastag kiegyenlítő réteg kerül, majd az így kapott felületre 5+1 cm AC11 kopóréteg kerül beépítésre 90 méter hosszan 4 méter szélességben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételétől számított jótállás időtartama (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés Tiszakécske Város Önkormányzata közigazgatási területén út, - és járda felújítások, valamint csapadékcsatorna tisztítás és felújítás kivitelezésére - II. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45233228-3
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Tiszakécske Város Önkormányzatának közigazgatási területe
Szolnoki út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlattevő feladata:
II. rész vonatkozásában:
Szolnoki út csapadék csatorna tisztítása
A Szolnoki úton a 15/A és 21. házszámok közötti részen 3 db víznyelő és 113 méter csapadékcsatorna tisztítása szükséges a megfelelő vízelvezetés végett.
Szolnoki út csapadékcsatorna felújítása
A Szolnoki úton a 17, 19. és 21. számú házak előtt a megfelelő vízelvezetés végett a meglévők helyett új víznyelőaknák és csapadékcsatorna építése szükséges. A MOL benzinkúttól 73 méter hosszon 200-as KG-PVC csatornacsövet ezt követően 50 méter hosszon 300-as KG-PVC csatornacsövet kell építeni.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételétől számított jótállás időtartama (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés Tiszakécske Város Önkormányzata közigazgatási területén út, - és járda felújítások, valamint csapadékcsatorna tisztítás és felújítás kivitelezésére - I. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628-4-03
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37710126
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37703616
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek kiépítésének egyes részfeladatai; közműfedlapok szintbehelyezése; bontási munkák egyes részei; földmunkák egyes részei; szegélyépítési munkák egyes részei
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628-4-03

Hivatalos név: DÉLÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kastélykert u. 171.
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06

Hivatalos név: Soltút Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03

Hivatalos név: MEGA-SPED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés Tiszakécske Város Önkormányzata közigazgatási területén út, - és járda felújítások, valamint csapadékcsatorna tisztítás és felújítás kivitelezésére - II. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628-4-03
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5009750
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5009750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: aszfaltburkolat szélvágása; földmunkák egyes részei; csapadék csatorna építési munkák egyes részei; bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek kiépítésének egyes részfeladatai; kátyúzás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628-4-03

Hivatalos név: DÉLÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kastélykert u. 171.
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06

Hivatalos név: Soltút Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03

Hivatalos név: MEGA-SPED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/09/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/10/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges