Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/170
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.09.04.
Iktatószám: 15770/2019
CPV Kód: 45213000-3
Ajánlatkérő: "VHG" Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Gárdony, Őrház utca 7509/40. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FENYŐ KHT Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "VHG" Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK26323
Postai cím: Tópart utca 26.
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Attila ügyvezető
Telefon: +36 22579185
E-mail: info@vhg.hu
Fax: +36 22579185
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.vhg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „VHG” Nonprofit Kft. új telephelyének építése és kapcsolódó tereprendezési munkálatok elvégzése a Gárdony, Őrház utca 7509/40. helyrajzi számú területen”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„VHG” Nonprofit Kft. új telephelyének építése és kapcsolódó tereprendezési munkálatok elvégzése a Gárdony, Őrház utca 7509/40. helyrajzi számú területen”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Őrház utca 7509/40. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbi munkák a közbeszerzési dokumentumban részletezett műszaki tartalommal.
Az épületben kialakuló helyiségek:
- Csarnok: kétállásos javítóműhely: 168,41 m2, lakatos műhely 167,71 m2, vizsgasor 173,21 m2, iroda 5,93 m2, összesen: 526,26 m2
- Gazdasági rész: gumiraktár 16,54 m2, olajtároló 15,95 m2, elektromos tároló 5,60 m2, kézi raktár 15,22 m2, fűtő helyiség 42,64 m2 összesen 95,98 m2
- Szociális rész: előtér 6,57 m2, iroda 12,13 m2, mosdó 4,49 m2, WC 1,44 m2, fehér öltöző 22,81 m2, zuhanyzó 11,00 m2, zuhanyzó 11,00 m2, fekete öltöző 22,81 m2, előtér 6,57 m2, mosdó 4,49 m2, WC 1,44 m2, takarítószer tároló 2,44 m2, dolgozói étkező 11,69 m2, összesen 118,88 m2
A tárolóépületben kialakuló helyiségek: sótároló 55,88 m2, veszélyes hulladéktároló 36,58 m2, kukatároló 18,84 m2, összesen 111,30 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10517 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FENYŐ KHT Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11106832-2-07
Postai cím: Balassa utca 2.
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 234391985
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Őrház utca 7509/40 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbi munkák a közbeszerzési dokumentumban részletezett műszaki tartalommal.
Az épületben kialakuló helyiségek:
- Csarnok: kétállásos javítóműhely: 168,41 m2, lakatos műhely 167,71 m2, vizsgasor 173,21 m2, iroda 5,93 m2, összesen: 526,26 m2
- Gazdasági rész: gumiraktár 16,54 m2, olajtároló 15,95 m2, elektromos tároló 5,60 m2, kézi raktár 15,22 m2, fűtő helyiség 42,64 m2 összesen 95,98 m2
- Szociális rész: előtér 6,57 m2, iroda 12,13 m2, mosdó 4,49 m2, WC 1,44 m2, fehér öltöző 22,81 m2, zuhanyzó 11,00 m2, zuhanyzó 11,00 m2, fekete öltöző 22,81 m2, előtér 6,57 m2, mosdó 4,49 m2, WC 1,44 m2, takarítószer tároló 2,44 m2, dolgozói étkező 11,69 m2, összesen 118,88 m2
A tárolóépületben kialakuló helyiségek: sótároló 55,88 m2, veszélyes hulladéktároló 36,58 m2, kukatároló 18,84 m2, összesen 111,30 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 234391985
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenyő KHT Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11106832-2-07
Postai cím: Balassa utca 2.
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
a.) A D2 raszter pozícióban lévő IPE400-as P2 acél pillér a kiviteli terv szerinti +- 0.00 szinti talplemez pozícióját a TG4 talpgerenda kirekesztése/megszakítása nélkül, a D raszteren tervezett összes többi acéloszlop elhelyezési magasságához hasonlóan +0,40 m szinten kerül felvételre, ennek megfelelően a '2' raszteren elhelyezkedő másik három P2 jelű acélpillérhez képest ez a pillér 40 cm-rel rövidebb lesz.
b.) Az É-K-I homlokzaton beépítendő 4 db KA04 jelű 100/345 cm névleges méretű nyílászáró elhelyezése a felső fix felülvilágító elem nélkül, 100/255 cm névleges méretben kerül kivitelezésre.
c.) Az építészeti tervektől eltérően nem laminált beltéri ajtó kivitelben, hanem a külső nyílászárókhoz hasonlóan üvegezett műanyag nyílászáróként (bejárati ajtóként) 100/240 cm méretben készül az alaprajzi terveknek megfelelően a 2 db BA-04 jelű ajtó, ugyanakkor a BA-03 jelű ajtóból a költségvetéssel ellentétben nem 3 db, hanem 2 db készül, a tervekkel összhangban.
d.) Az épület csarnokterébe tervezett padlófűtési rendszer és a szociális épületszárny fűtését biztosító 3db LG HUN 1639.HK2 16 kW ThermaV split berendezés helyett, gáz alapú HMV és fűtési rendszer kerül az épületben kiépítésre a kiviteli tervek módosított - gépész műszaki leírás, GF-1 fűtésellátás alaprajz, GF-2 fűtésellátás függőleges csőterv, épületvillamos műszaki leírás és épületvillamos terv vonatkozó - tervlapjai szerinti műszaki tartalommal.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A D2 raszter pozícióban lévő IPE400-as P2 acél pillér a kiviteli terv szerinti +- 0.00 szinti talplemez pozícióját a TG4 talpgerenda kirekesztése/megszakítása nélkül, a D raszteren tervezett összes többi acéloszlop elhelyezési magasságához hasonlóan +0,40 m szinten kerül felvételre, ennek megfelelően a '2' raszteren elhelyezkedő másik három P2 jelű acélpillérhez képest ez a pillér 40 cm-rel rövidebb lesz.
A módosítás oka, hogy a talpgerendához kapcsolódóan további, az acélszerkezet felállítását követő kiegészítő betonozásra nincs szükség, illetve ezen lábazati szakasz épületszerkezeti-csomóponti kialakítása is leegyszerűsödik. A módosítással a talpgerenda felső 40 cm magas övének betonacél szerelése az eredetileg tervezett, acéloszlop elhelyezése miatti kirekesztés nélkül, folytatólagosan, egyenletes ritmusban készülhet.
2. Az É-K-I homlokzaton beépítendő 4 db KA04 jelű 100/345 cm névleges méretű nyílászáró elhelyezése a felső fix felülvilágító elem nélkül, 100/255 cm névleges méretben kerül kivitelezésre.
A módosítás műszaki szükségességből indokolt, tekintettel arra, hogy a statikai terv ütközött az építész tervvel. A kivitelezés a statikai terv és a költségvetés szerinti műszaki tartalommal valósul meg, az építész ÉK-05 É-K-I Homlokzat (építész pallérterv) fedvényezése szükséges.
3. Az építészeti tervektől eltérően nem laminált beltéri ajtó kivitelben, hanem a külső nyílászárókhoz hasonlóan üvegezett műanyag nyílászáróként (bejárati ajtóként) 100/240 cm méretben készül az alaprajzi terveknek megfelelően a 2 db BA-04 jelű ajtó, ugyanakkor a BA-03 jelű ajtóból a költségvetéssel ellentétben nem 3 db, hanem 2 db készül, a tervekkel összhangban.
A módosítás műszaki szükségességből indokolt, tekintettel arra, hogy a költségvetés kiírás a BA-03 és BA-04 nem a műszaki tervekkel összhangban tartalmazza ezen ajtók mennyiségét (darabszámát), illetve a BA-04 jelű ajtó esetében magasabb a használati követelményszint az ipari csarnoktér irányából fellépő nagyobb igénybevétel okán.
4. Az épület csarnokterébe tervezett padlófűtési rendszer és a szociális épületszárny fűtését biztosító 3db LG HUN 1639.HK2 16 kW ThermaV split berendezés helyett, gáz alapú HMV és fűtési rendszer kerül az épületben kiépítésre a kiviteli tervek módosított - gépész műszaki leírás, GF-1 fűtésellátás alaprajz, GF-2 fűtésellátás függőleges csőterv, épületvillamos műszaki leírás és épületvillamos terv vonatkozó - tervlapjai szerinti műszaki tartalommal.
Az E.ON a létesítmény ellátáshoz költségmentesen felajánlotta az ingatlan gázellátásának közműoldali kiépítését.
A tervezői/kivitelezői felülvizsgálat alapján kijelenthető, hogy az ingatlan üzemeltetése és fenntartása a gáz bevezetésével költséghatékonyabb lesz, fenntartási költség is kisebb, a csarnoktér fűtése a gázüzemű feketesugárzókkal pedig egyszerűbb és hatékonyabb a betervezett padlófűtési rendszerhez képest. A rendszer karbantartási szempontból is lényegesen egyszerűbbé válik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 234391985 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 234391985 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben